30 april 2007

Citaat van de dag (LVB.net)

"Wij zijn socialisten, wij zijn de vijanden van het hedendaagse kapitalistische economische systeem dat de economisch zwakkeren uitbuit, met zijn oneerlijke lonen, met zijn onbehoorlijke waardering van een mens op basis van rijkdom en eigendom in plaats van op basis van verantwoordelijkheid en prestatie. Wij zijn vastbesloten om dit systeem in alle omstandigheden te vernietigen."

Dubbele bronvermelding:
 1. Adolf Hitler in zijn eerste publieke toespraak in Berlijn op 1 mei 1927, geciteerd door John Toland in zijn biografie "Adolf Hitler", 1976 - pagina 306.
 2. Nazi-ideoloog Gregor Strasser in het artikel "Gedanken über Aufgaben für die Zukunft" [Engelse vertaling], 15 juni 1926.
Read more...

Financieel fascisme bij groen! en abvv

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw pleit voor een “graaitaks”. Hij wil een plafond voor de lonen van managers, hierin bijgetreden door Vera Dua van Groen!. In feite pleit hij voor een maximumloon want al wat boven een bepaald bedrag is (door Vera Dua begroot op 500 000 euro per jaar) wordt weggegraaid door de overheid via extreem hoge belastingen.

Ik vraag me af met welk recht De Leeuw denkt dit als “rechtvaardig” te kunnen poneren. Bedrijven zijn privaat eigendom en aan niemand verantwoording verschuldigd over hun beleid, zolang ze de aangegane contracten maar respecteren. Als zij bij wijze van spreken aan een manager 100 miljoen willen geven, dan is dat hun zaak. Dat geld is immers eigendom van het bedrijf en zolang de eigenaars van het bedrijf daar mee akkoord zijn is er helemaal niets waar een derde zaken mee heeft.

Maar dit is weer typisch de Vlaamse kerktorenmentaliteit waar het een schande en bijna een misdaad is om succesvol te zijn. Vlamingen zijn stikjaloers op succesvolle mensen en al zeker op zij die rijk zijn. Ondernemers en hoogopgeleiden worden gewantrouwd en gestigmatiseerd, en enkel de harde, noeste werker die handenarbeid doet wordt gerespecteerd.

Wat is de oorsprong hiervan? Waarschijnlijk effectief die kerktoren. In onze maatschappij worden mensen van oudsher onder controle gehouden door de kerk, sociale controle en geïnstitutionaliseerde jaloezie. Iedereen wil natuurlijk succesvol zijn en het hoge aantal deelnemers aan de lotto toont ook aan dat iedereen stiekem droomt om rijk te zijn. Stiekem want dat blijkt een of andere soort zonde te zijn.

Die mentaliteit werd gerecupereerd door links dat in onze maatschappij de rol van de Kerk heeft overgenomen en nu het monopolie heeft over beslissen of iets moreel is of niet. Dat merken we al snel als mensen die niet akkoord zijn met dit voorstel beginnen verontschuldigingen te uiten en excuses proberen te vinden om dit te verdedigen. Maar we hoeven ons helemaal niet te verontschuldigen. Dit is een populistisch voorstel dat opnieuw maar weer de niet-arbeider viseert. Ondernemers, de bron van alle welvaart, worden weggepest en uitgezogen, nu is de jacht open op elke meerverdiener. Waar De Leeuw en Dua voor pleiten is geïnstitutionaliseerde diefstal en zal er op termijn voor zorgen dat topmanagers naar het buitenland verkassen, en bedrijven hun hoofdzetels in andere landen gaan plaatsen.

Als elke “rijke” persoon ridicuul hoge belastingen moet betalen op de meerinkomsten dan zal die persoon ofwel naar het buitenland verhuizen, ofwel gebruikmaken van het grijze circuit, ofwel na een bepaald inkomen op de rem gaan staan. Niemand wil immers werken om de fiscus te plezieren.

Overigens is het tekenend hoe links graag het fabeltje verspreidt dat meerverdieners dat geld onterecht krijgen of van een ander afnemen. De naam is ook al typisch. “graaitaks”. Weer maar eens Gramisci gelezen kameraden?

Bovendien, naast het feit dat niemand zaken heeft met toplonen en er niets mis mee is, hebben die lonen ook hun maatschappelijke meerwaarde. Topmanagers zijn schaars goed en hebben vaak de keuze voor wie ze willen werken. Hoge lonen met allerlei opties voor goede prestaties zijn voor bedrijven manieren om toptalent binnen te halen. Die managers zijn vaak de oorzaak van winst en groei, in feite krijgen ze vaak een percentage op hun prestaties. Dat zorgt ervoor dat het bedrijf winst maakt en mensen blijft werk geven/gewenste producten op de markt brengt aan schappelijke prijzen. Hoge lonen houden talent en bedrijven in België. De meerverdiener betaalt ook uiteraard meer belastingen en daar wordt de staat ook beter van.

Ik weet niet wat Dua bezielt. Ze is verstandig genoeg om te weten dat haar voorstel noch moreel noch economisch zinvol is. Maar qua populisme kan het wel tellen. En Groen! probeert de exodus van partijleden naar SP.A te stoppen en tegelijk stemmen van de extreem-linkse mini-partijtjes te ronselen.

En nu ga ik naar Taxman van de Beatles gaan luisteren. Een aanklacht tegen de absurde belastingen van 95% die meerverdieners, o.a. de Beatles zelf, in die jaren moesten betalen in het UK.

Read more...

Javaux of het neo-paternalisme

Staatssecretaris Javaux (Ecolo) heeft een “schitterend” idee om het geweld in de samenleving en de teloorgang van de rechtsstaat aan te pakken. Hij wil dat jongeren, naar analogie met de afgeschafte legerdienst, verplicht één jaar burgerdienst moeten verrichten bij een NGO of een gelijkaardige “burgerbeweging”. Het herinvoeren van de legerdienst, wat al werd geopperd door andere politici, vindt hij niet zo’n goed idee, waarschijnlijk omwille van het niet-pacifistische karakter van het leger.

Nu zijn er heel wat mensen die het “toenemende geweld” in de samenleving en de “continue ontsporing” van jongeren en het gebrek aan “normen en waarden” toeschrijven aan het afschaffen van de legerdienst. Daar leerde men “respect en discipline”.

Die denkwijze bezorgd me koude rillingen in dit nochtans prachtige weer. Legerdienst was het verplicht leveren van prestaties onder dwang en een harde indoctrinatie met een heel strenge vorm van bestraffing. Zoiets heten we dwangarbeid. Dat mag je ook tijdelijke slavernij noemen. Zoiets kan je slechts verdedigen vanuit een collectivistisch en totalitair gedachtegoed. Het individu is van geen tel meer.

Bovendien, het is nog eens zinloos op de koop toe. Want er is namelijk géén toenemend geweld! Er is wel een enorme toename van de media-aandacht voor zinloos geweld. Net zoals er na de zaak Dutroux plots wél aandacht werd besteed aan sexueel misbruik en verdwijningen. En de overgrote meerderheid van de jongeren, we hebben het hier over meer dan 80%, veroorzaakt helemaal geen problemen of geweld. Maar de verplichte burgerdienst zou wel iedereen treffen, dus ook zij voor wie dat helemaal niet “nodig” is (volgens de definitie van Javaux). En waarom gericht op jongeren? Plegers van geweld zijn van alle leeftijden. Waarom worden enkel jongeren gestigmatiseerd? Bovendien, zou het werken? Gaat er minder geweld zijn omdat iemand zich een jaar lang gratis heeft moeten inzetten voor, pakweg, greenpeace? Wel handig voor de NGO’s, gratis werkkrachten én een mogelijkheid om een jongere een jaar lang te indoctrineren.

Het voorstel van Javaux is kortzichtig, moreel verwerpelijk, onzinnig en inefficiënt. Bovendien opent het niet alleen de deur voor misbruik, het IS misbruik.

De grootste vijand van het individu is de persoon die dat individu wil hervormen en beschermen.

Read more...

A convenient truth. Voor Groen toch

Nu alle partijen een minister van klimaat in de volgende regering willen, en de VN een nieuw rapport over de mogelijke gevolgen publiceerde, is klimaat weer hot. Ik liet al eerder mijn twijfel blijken, en zaken als dit zijn wel een bijzonder typisch voorbeeld over hoe “eerlijk” het debat werd gevoerd. Maar dat terzijde. Ik merk dat dat de globale hetze in België alvast het gevolg heeft dat groen! weer in is. Iedereen is bezig met het milieu, iedereen maakt zich zorgen, en iedereen vind ecologie opnieuw een halszaak. 4 jaar Paars-Groen zorgden ervoor dat Agalev nét niet door de kiezer uit het perlement werd geschopt, maar de film van Al Gore, net voor de release van de rapporten van de VN, brengen daar straks waarschijnlijk verandering in. Iedereen werd plots een ecologisch geweten schopt en groen! zwaait driftig met het vingertje. Vergeten is het wat wereldvreemde beleid van Agalev-ministers, voorbij is de afkalving van de groene partij. Nu ecologie plotseling hét thema van zowat alles is geworden (als je het nieuws bekijkt tenminste), claimt groen! als geen ander de ecologische credibiliteit.

In één adem bleken ze ook bereid om een “minister van klimaat” te leveren in de volgende regering. En naar alle waarschijnlijkheid krijgen ze die ook. De groene verrijzenis is immers héél handig voor de huidige federale regering. Die gaat naar alle waarschijnlijkheid wat procentjes verliezen, maar als het verlies beperkt blijft kan ze gewoon Groen! mee in bad nemen. In ruil voor een minister van klimaat en wat lippendienst aan ecologie, staan de groenen zelfs te trappelen om hun hervonden politieke relevantie uit te buiten.

Onmiddelijk is de dreiging van CD&V N-VA wat minder erg en heeft Paars een joker.

Verliezers worden CD&V.N-VA die hun kansen om de meerderheid te breken zien afnemen én SP.A-Spirit dat probeerde om de groene kiezer naar zich te lokken.

Labels:

Read more...

28 april 2007

Tweede vragenlijst van Flahaut (Hoegin)

De laatste dagen was er nogal wat te doen rond de vragenlijst van André Flahaut waarmee hij racistische, separatistisch en, horresco referens, republikeinse tendensen binnen het leger wil opsporen. Wat de media echter niet berichtten is dat er naast de eerste, «rechtse» vragenlijst, ook een tweede, «linkse» vragenlijst de ronde deed, zij het dat die niet aan alle bemiddelaars in de eenheden werden uitgedeeld, doch enkel aan Franstalige kameraden-bemiddelaars.

Het zijn verkiezingstijden, en ook de PS moet haar lijsten gevuld krijgen met kandidaten van hoge kwaliteit. Probleem is echter dat een aantal van hen –totaal onterecht uiteraard– in het middelpunt van de belangstelling van het reactionaire gerecht terecht is gekomen, en dus moet de partij op zoek naar nieuwe kandidaten. En aangezien nu ook militairen verkozen kunnen worden, wil de partij van de nood een deugd maken en onderzoeken of er binnen het leger valabele kandidaten rondlopen om de lijsten van de PS te versterken. Het spreekt daarbij voor zich dat de partij liefst van al kandidaten aanwerft die qua levensvisie en -stijl niet te veel afwijken van de huidige mandatarissen, en de vragenlijst moet daarom een hulpmiddel zijn om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Ziehier de lijst met vragen:
 1. Ontvangt de kandidaat een deel van zijn loon in een bruine enveloppe? Heeft hij daar zelf om gevraagd, of gebeurde dit op uw voorstel en aanvaardde hij het zonder verpinken?
 2. Heeft de kandidaat al fondsen kunnen werven voor de zwarte kas van de eenheid?
 3. Heeft de kandidaat ooit geprobeerd een postje te vrijwaren voor een familielid? Idem voor dorpsgenoten, streekgenoten of partijgenoten.
 4. Heeft de kandidaat ooit al eens zijn eigen streek voorgesteld als doel voor de volgende retraite van de eenheid? Doet hij dat regelmatig? Stelt hij daarbij ook uitstapjes voor die de lokale horeca ten goede kunnen komen?
 5. Heeft de kandidaat ooit al geprobeerd om legeraankopen te doen bij bedrijven in zijn eigen streek? Heeft hij daarbij de wet proberen te omzeilen? Is hij daar ook in geslaagd?
 6. Staat de kandidaat erop Frans te spreken bij contacten met Vlamingen? Zoekt hij contact met Vlamingen, of houdt hij zich zo ver mogelijk weg van hen?
 7. Zoekt de kandidaat bij internationale opdrachten spontaan contact met Franse, Spaanse of Italiaanse soldaten? Staat hij afkerig tegenover Duitse, Britse of Nederlandse soldaten? Is hij ooit al op de vuist gegaan met Amerikaanse soldaten?
 8. Heeft de kandidaat al een partijkaart? Probeert hij andere leden van de eenheid te werven voor de partij? Gebruikt hij daarbij afpersing, bijvoorbeeld compromitterende foto's genomen op uitstapjes of feestjes van de eenheid?
 9. Zingt of fluit de kandidaat wel eens de Internationale? Probeert hij collega's mee te doen zingen of fluiten?
 10. Beschikt de kandidaat over een kadaverdiscipline? Is hij daarbij loyaler aan de partij dan aan de eenheid?
 11. Heeft de kandidaat al collega's verklikt bij zijn overste(n)?
 12. Is de kandidaat in staat tot het innemen van industriële hoeveelheden alcohol, verspreid over meerdere uren? Is hij na zulke innames nog in staat knopjes in te drukken, en groene knopjes te onderscheiden van rode knopjes?
 13. Werkt de kandidaat zich geregeld in de kijker? Maakt hij er daarbij een probleem van desnoods collega's hiervoor door het slijk te moeten sleuren? (niet alleen letterlijk)
 14. Is de kandidaat al over lijken gestapt? (vooral ook letterlijk)
De lijst zou in de toekomst ook gebruikt worden wanneer er over bevorderingen beslist moet worden, maar dat is vermoedelijk slechts een wild gerucht. Het is immers niet zeker dat de PS ook in de volgende federale regering de post van defensie zal kunnen bemachtigen.

Labels:

Read more...

Geert van Istendael is een verduldig man (victa placet mihi causa)

.
Na lectuur van de vele, en ik vind mooie boeken die van Istendael al geschreven heeft, is “verduldig” misschien niet het eerste adjectief dat bij zijn lezer zal opkomen om de auteur te karakteriseren, maar dat oordeel kunnen wij nu bijstellen.
Morgenjournalist Jeroen De Preter had zaterdag een interview met van Istendael, naar aanleiding van diens boek over Duitsland. Ik weet niets af van die wellicht nog jonge reporter, maar Jeroen stelde zijn vragen nogal raar, en ik meen dat van Istendael enkele keren op zijn tanden heeft moeten bijten. Hij deed dat met voorbeeldige gelijkmoedigheid. Gelassenheit had ik bijna geschreven, maar ik wil geen Heideggerianen in het harnas jagen.
Wat vroeg in zijn onschuld die jongeman De Preter zo aan van Istendael? en waarop gaf deze laatste antwoord met een waar fiat voluntas tua? Twee voorbeelden:
Tot mijn grote verbazing las ik in uw boek dat de fractuur, het typisch Duitse of gotische schrift, hoegenaamd niets te maken heeft met de nazi’s.
en iets verder: Kunt u verklaren waarom zoveel grote componisten – Schubert, Bach, Beethoven, Wagner – uit Duitsland komen?
Tot grote opluchting van zijn uitgever Atlas, zo vermoed ik, sprong Geert van Istendael hier niet uit zijn vel, nee, hij antwoordde gewoon. Hij liet met kalmte na om onze Jeroen er op te wijzen dat de Fraktur al in de vijftiende eeuw voorkwam, en dat Schubert een Oostenrijker is - tot voor de Anschluss nog geen deel van Duitsland.
Misschien heeft van Istendael iets van mededogen, of van een pedagogische eros gevoeld in het bijzijn van zoveel jeugdige argeloosheid?
Lovenswaardig is zijn houding in beide gevallen.

Dertig jaar geleden gaf Karel van het Reve, die schitterende man, al blijk van eenzelfde gelatenheid als die ons van Istendael liet zien. In zijn radiopraatjes voor de Nederlandse Wereldomroep (gebundeld in Luisteraars! en uitgegeven bij van Oorschot in 1995) vertelt hij aan de landgenoten in de Overzeese Gebiedsdelen hoe het gesteld is met de feitenkennis van de jeugd in het thuisland:

Als een universitair docent vroeger op college zei: Byron of Goethe of Marx, dan trok iedereen een gezicht van: ja natuurlijk, hoe was het alweer, Byron hè, George lord Byron, Engelse dichter 1788-1824, auteur van Don Juan, Childe Harold, manke poot had hij, groot vrouwenjager, een tijdje in Venetië gewoond, erg rijk, hield van zwemmen, gestorven in Griekenland, had Grieken geholpen in de oorlog tegen de Turken. Dat wísten de studenten van twintig jaar geleden natuurlijk niet allemaal, maar ze wisten wel, dat ze het behoorden te weten, dat ze geacht werden dat te weten. En als ze het niet wisten dan zochten ze het thuis stiekem op of ze vroegen het aan hun moeder, want ook in het gezelschap van hun medestudenten was het een beetje beschamend om openlijk te moeten bekennen dat je nog nooit van Byron had gehoord.
27 december 1979
.

Labels: , , ,

Read more...

27 april 2007

Drie verliezers na debat Leterme-Di Rupo

Als we de krantencommentaren moeten geloven eindigde het debat tussen Yves Leterme en Elio di Rupo op een gelijk spel. Het is best mogelijk dat het debat geen winnaars kende, maar toch vallen er drie verliezers aan te duiden.

Ik zal maar meteen bekennen: het debat heb ik niet gezien, maar het verslag ervan heb ik wel gelezen. Wat de inhoud van het debat betreft is het niet moeilijk het eens te zijn met de krantencommentatoren: potten werden er niet echt gebroken, maar op nog meer dan veertig dagen voor de verkiezingen valt dat misschien ook niet te verwachten in een debat tussen twee kopstukken die vandaag al weten dat ze na de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk tot elkaar veroordeeld zullen zijn. Ik vraag me echter wel af wat de commentatoren eigenlijk verwacht hadden van het debat, wanneer ze concluderen dat het geen winnaars heeft opgeleverd: hoe had immers één van hen het debat kunnen winnen? De twee spreken immers voor een verschillend kiezerspubliek, hoewel ze er tegelijkertijd toch moeten voor oppassen dat ze door het kiezerspubliek van de andere niet als de baarlijke duivel opgevat worden. Dat betekent dat de strategie voor zo'n debat nogal gemakkelijk gekozen is: speel op veilig en ga de grootste controverses uit de weg, en dat is wat er ook gebeurd is. Dat tijdens het debat dus niets «interessants» verkondigd zou worden stond al op voorhand in de sterren geschreven. De enige die Yves Leterme onderuit had kunnen halen op het debat was Yves Leterme zelf, en idem dito voor Elio di Rupo.

Toch zijn er drie verliezers, hoewel niemand dat opgemerkt lijkt te hebben. Inderdaad, het feit dat het debat tussen Yves Leterme en Elio di Rupo ging toont nog maar eens aan dat Johan vande Lanotte, Guy Verhofstadt en Didier Reynders in het diepst van hun gedachten misschien wel kandidaat-premiers zijn voor na 10 juni, in de praktijk zijn ze echter alledrie outsiders, en dat werd nog maar eens onderstreept. Voor iemand als een Guy Verhofstadt, en die is nota bene op dit ogenblik premier, moet het toch pijnlijk zijn vast te stellen dat hij niet eens uitgenodigd werd. Hetzelfde voor Johan vande Lanotte die zich nog niet eens zo lang geleden zelf uitriep tot kandidaat-premier, terwijl Yves Leterme nog niet eens heeft willen zeggen óf hij überhauptwel aan de verkiezingen zal meedoen. En Didier Reynders is de enige andere Franstalige kandidaat-premier, maar niemand in Vlaanderen die het over hem heeft als het gaat over de vraag of een Franstalige Eerste Minister wel mogelijk zou zijn in België. Slotsom: geen winnaars, maar wel drie verliezers na het eerste kopstukkendebat in deze verkiezingscampagne.

Labels: , , , ,

Read more...

25 april 2007

Brussel-Halle-Vilvoorde: Quousque tandem? (45) (Hoegin)

Benoît CerexheVolgens een nota van het kabinet van Brussels minister Benoît Cerexhe (cdH) zou het voor de Vlamingen geen goede zaak zijn als zij de komende federale verkiezingen in Halle-Vilvoorde daadwerkelijk zouden boycotten of in het honderd sturen. Deze nota gaat echter (impliciet) uit van een aantal veronderstellingen waar toch wel wat vraagtekens mogen bijgeplaatst worden.

Al naargelang het scenario zou het gevolg van een boycot in Halle-Vilvoorde kunnen zijn dat de Franstaligen tot zes extra kamerzetels in de wacht kunnen slepen in de kieskring. Of het er meer of minder zouden zijn, doet er eigenlijk niet toe, maar het is opmerkelijk dat een krant als De Standaard de resultaten en de conclusie van de nota publiceert zonder enige randbemerking, en zelfs de titel «Boycot verkiezingen zou Vlamingen geen goed doen» boven het artikel plaatst. Ik zit dus sterk met de indruk dat de krant meestapt in de redenering van Benoît Cerexhe, en denkt dat de nota een argument is tegen de actie van de burgemeesters. Laten we echter toch even de puntjes op de i zitten:

Ten eerste is het merkwaardig dat zulke waarschuwing uit de hoek van de Franstaligen komt. Als er een reële kans zou bestaan dat de Franstaligen extra kamerzetels in de wacht zouden kunnen slepen door de actie van de burgemeesters, dan zouden zij ook geen reden hebben om de actie van de burgemeesters te doen stoppen, wel integendeel zelfs. Het zijn echter vooral de Franstaligen die groot misbaar maken over de actie van de burgemeesters, wat mij doet vermoeden dat zij eigenlijk zelf niet in de conclusies van de nota geloven. En zelfs als hun misbaar ingegeven zou zijn door hun bekommernis om de Franstalige stemmen uit Halle-Vilvoorde die door zo'n boycot niet uitgebracht zouden kunnen worden, moeten we als Vlamingen daar toch niet al te naïef over doen: geen haar op mijn hoofd twijfelt eraan dat de Franstaligen zonder verpinken desnoods een heel miljoen Franstalige stemmen uit heel Vlaanderen zouden laten vallen als hun dat extra zetels zou opleveren in de Kamer in verhouding tot hun aantal in België. Op dat vlak kunnen we van hen nog wel iets leren: het onderscheid tussen het wezenlijk en het bijkomstige.

Een ander punt is echter dat de nota van het kabinet van Benoît Cerexhe ervan uitgaat dat in voorkomend geval de verkiezingen ook geldig zouden verklaard worden. En wie verklaart ook al weer die verkiezingen voor geldig? Precies: de federale Kamer. En om een meerderheid in de Kamer te halen, heb je zuiver wiskundig ook Vlaamse stemmen nodig. Dat zou dus betekenen dat de Vlaamse partijen eerst in Halle-Vilvoorde zouden zorgen voor een boycot omwille van de ongrondwettelijkheid van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, en vervolgens zonder problemen diezelfde verkiezingen geldig zou verklaren in de Kamer. Welke Vlaamse partij gaat daaraan meedoen? Ik zie zelfs een sp.a-SPIRIT in dit verband niet in staat een herhaling van het kunststukje dat ze afleverden in verband met het migrantenstemrecht op te voeren. Een Vlaamse partij die van plan is de verkiezingen geldig te verklaren na 10 juni zonder splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, zal ook niet in haar eigen vlees snijden door een boycot in Halle-Vilvoorde op 10 juni zelf.

Tot slot, zelfs als het tot een boycot in Halle-Vilvoorde zou komen, en er worden enkele Vlaamse stemmen gevonden om samen met de Franstaligen de federale verkiezingen geldig te verklaren –Groen! bijvoorbeeld– dan denk ik dat de Franstaligen daarmee meteen ook de onafhankelijkheid van Vlaanderen een zeer grote stap dichterbij zullen gebracht hebben. Zulke stap zou bijvoorbeeld ook internationaal de nodig aandacht trekken, en de erkenning van een Vlaamse onafhankelijkheidsverklaring aanzienlijk vergemakkelijken. De zes extra kamerzetels die het kabinet van Benoît Cerexhe meent te kunnen ontwaren in Halle-Vilvoorde zouden daarom niet meer zijn dan een Pyrrhus-overwinning, en misschien zelfs dat nog niet.

Ik denk echter dat het nooit zover zal komen. Indien de Vlaamse partijen over vijf minuten politieke moed zouden beschikken, was Brussel-Halle-Vilvoorde al lang geleden gesplitst. Een succesrijke boycot van de federale verkiezingen in Halle-Vilvoorde vergt echter meer dan vijf minuten politiek moed –enkele weken lijkt mij wat dat betreft een veel juistere schatting– wat mij op dit ogenblik doet vermoeden dat de verkiezingen in Halle-Vilvoorde zonder al te veel problemen zullen doorgaan. Ik betwijfel niet dat er bij de burgemeesters en vooral de actievoerders rond hen veel Vlaamse goede wil aanwezig is, maar vrees het ergste, en hoop dat ik ongelijk zal krijgen.

Labels: ,

Read more...

De Franse verkiezingen en Di Rupo (Politiek Incorrect)

Afgelopen zondag vond in Frankrijk de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Twaalf kandidaten dongen naar de hand van de kiezer, maar slechts twee werden genomineerd voor de tweede ronde die volgende week zondag zal plaatsvinden. Die twee zijn Nicolas Sarkozy (31,18%) en Ségolène Royal (25,87%), waarmee de tweede ronde direct uitdraait op een links-rechts confrontatie uitdraait.

Sarkozy's sterke score heeft hij naar alle waarschijnlijkheid te danken aan zijn duidelijk en direct discours omtrent immigratie en (on)veiligheid. Hiermee heeft hij een groot deel van het Front National kunnen opslokken, wiens presidentskandidaat slechts 10,44% van de Franse kiezers kon bekoren. Mijn bedoeling is hier niet een uitgebreide analyse te maken van de Franse verkiezingsstrijd (dat is immers louter een zaak van de Franse bevolking, en wie hier toch in geïnteresseerd is kan veel uitgebreider verslag en commentaar vinden in de editorialen van de Franse dagbladen Le Monde en Le Figaro), maar wel op de reacties uit eigen land op deze uitslag. Of toch alleszins de toch wel onthutsende reactie van één welbepaalde persoon, zijnde Elio Di Rupo.

Want één zaak is toch wel zeer leerrijk aan de Franse presidentsverkiezingen: als je het lijstje van de 12 kandidaten afgaat, merk je immers hoe groot de gelijkenis van de politieke systemen in Frankrijk en België (en dan in het bijzonder het zuiden des lands) is - en dat is zeker geen positief gegeven. Zelfs ondanks het feit dat Frankrijk een republiek is en België een monarchie. Want zowel in Frankrijk als in België heb je de keuze tussen linkse, linksere en uiterst-linkse partijen. En wie dan toch op een niet semi-marxistische manier zijn middenvinger wenst uit te steken naar de heersense klasse, is al genoodzaakt om op toch wel tamelijk dubieuze partijen te stemmen zoals het Front National (die ook in Wallonië dezelfde naam heeft, maar dan met een ander tricolore gekleurde toorts - sic!) Want buiten het gekende 'viermanschap' (Sarkozy, Royal, Bayrou en Le Pen), kwamen de overige 8 presidentskandidaten - op de amper gekende Philippe de Villiers na - uit communistische, trotskistische, maoïstische en watermeloenachtige kringen. In Wallonië is de situatie misschien ietwat anders, omdat daar 'de rode krachten' verenigd zijn in de almachtige PS, waardoor splinterpartijen als (het Belgisch georganiseerde) Parti du Travail de Belgique (PTB; PvdA in Vlaanderen) amper van de grond komen. Maar voor de rest zien we ook in Wallonië dat andere 'grote' spelers zoals het cdH en de MR het spelletje 'om ter politiek correctst' duchtig meespelen. In Vlaanderen overigens ook (vervang gewoon het cdH door CD&V en de MR door Open VLD). Met dat verschil dat je in Vlaanderen buiten het Vlaams Belang ook nog Lijst Dedecker hebt als 'partij van de middenvinger', hoewel hier dan weer de dreiging van de kiesdrempel kan spelen dat sommige potentiële Dedecker-kiezers toch nog beslissen voor de partij van Vanhecke te stemmen.

Maar terug over naar Di Rupo. Zoals twee alinea's hoger vermeld heeft deze een 'onthutsende reactie' maakt (niet dat dit hoeft te verwonderen...) in verband met de Franse verkiezingsuitslag. Ik citeer het desbetreffende deel van het persbericht zoals verschenen op de website van de (Waalse) PS:

"Aujourd’hui, grâce au 25,6% de citoyens qui ont voté Ségolène les Français sont devant un véritable choix de société : une société du progrès partagé ou celui du progrès confisqué par quelques uns. L’adversaire de Ségolène incarne à l’extrême le libéralisme brutal, celui qui exclut et laisse au bord du chemin les citoyens « moins rentables ou moins efficaces."

["Vandaag staat Frankrijk voor een waarachtige maatschappelijke projectskeuze, dankzij 25,6% van de kiezers die voor Ségolène hebben gekozen: een maatschappij van gedeelde vooruitgang, of een maatschappij van vooruitgang ten behoeve van een paar enkelingen. De tegenstrever van Ségolène (i.e. Nicolas Sarkozy) staat symbool voor het extreme, brutale liberalisme; het soort dat mensen uitsluit en de 'minder rendabele en minder efficiënte' lagen van de bevolking aan de kant van de weg dumpt."]

Tot zover Di Rupo's hoogst intrigerende analyse van het liberalisme. Het beeld dat Di Rupo evoceert over Sarkozy klopt echter volledig niet: Sarkozy meet zich dan misschien wel het aureool van het liberalisme aan; oud-landgenoten van hem zoals Aléxis De Tocqueville en Frédéric Bastiat draaien zich om in hun graven wanneer ze dit zouden weten. Want Sarkozy staat helemaal niet borg voor "extreem of brutaal" liberalisme - laat staan libertarisme. Zijn discours over veiligheid en migratie klonk dan misschien wel duidelijk, voor het overige klonk zijn programma net zo etatistisch als dat van de andere 11 kandidaten. Zo staat ook Sarkozy bekend als een verdediger van de ook ons bekende en beruchte 'positieve discriminatie' , en is ook hij het 'economisch pattriotisme' niet ongenegen. Zijn verkiezingsslogan 'Ensemble, tout devient possible' belichaamt dit ideeëngoed dan ook volop. En zijn rede na de verkiezingsuitslag was ook veelzeggend:

"Je veux parler à tous ceux que la vie a brisés, aux accidentés de la vie, à ceux qu’elle a usés, à ceux qui sont dans la détresse. Je veux parler aux malades, aux handicapés, aux personnes âgées, à ceux qu’une pression trop forte a épuisés, à ceux qui ont trop souffert. Je veux leur redonner de l’espérance. Je veux leur dire que la France dont je rêve est une France qui ne laisse tomber personne, une France qui est comme une famille où le plus faible, le plus vulnérable, le plus fragile a droit a autant d’amour, autant de respect, autant d’attention que le plus fort, une France où même dans celui qui n’a plus de force on reconnaît la dignité de l’homme et du citoyen."

["Ik wil me richten tot al diegenen wiens levens gebroken zijn, aan de slachtoffers van het leven, aan diegenen die zich misbruikt voelen, aan de wanhopigen. Ik wil me richten tot de zieken, tot de gehandicapten, tot de ouderen, tot diegenen die onder zware druk staan, tot zij die te zwaar geleden hebben. Ik wil hun terug hoop geven. Ik wil hun zeggen dat het Frankrijk waarvan ik droom een Frankrijk is dat niemand aan zijn lot overlaat, een Frankrijk dat zoals een familie is waar de zwakkere, de meest kwetsbare, de meest gevoelige evenveel recht op liefde, respect en aandacht heeft als de sterkste; een Frankrijk waar zelfs diegene die aan het einde van zijn krachten is de waardigheid van mens en burger wordt toegekend."]

Aldus sprak de die-hard ultralibertarische oerkapitalist Nicolas Sarkozy. Dat er solidariteit is met de zwakkeren in de samenleving is geen enkel probleem - deze moet er zelfs zijn - alleen is het probleem dat Sarkozy, zoals iedere traditionele politicus, hierin een grote rol voor de staat ziet. De Franse sociale zekerheid die momenteel 20% van 's lands BBP opslorpt zal dus niet meteen gekortwiekt worden.

Maar wat is de moraal van het verhaal? Als Di Rupo de softie Sarkozy al een emanatie van het brutale kapitalisme vindt, dan impliceert dit dat ook Guy Verhofstadt en zijn open bende op hun tellen moeten passen. Straks wordt Karl Popper - die postuum tot huisideoloog van de partij is verklaard - nog verketterd tot een bloedig alleen in winsttermen denkend monster. Terwijl Popper juist een brave sociaal-democraat - een liberal , zoals de term door zelfverklaard progressief-links in de Anglosaksische wereld is gekaapt - was, en in zijn werk zelfs het onderscheid niet maakte tussen 'samenleving' (het ongeordend, niet-hiërarchisch samen-leven van mensen) en 'maatschappij' (dat buiten de samenleving ook een hiërarchische structuur - een overheid; een staat - impliceert) (hoewel Popper natuurlijk wel verveeld zat met het feit dat hij zijn werk in het Engels schreef; waar 'samenleving' en 'maatschappij' allebei vertaald wordt als 'society'). Kortom, als Verhofstadt nog een derde termijn als Messias, pardon, premier wil opnemen, zal ie nog veel water bij zijn wijn mogen dien in aanloop naar 10 juni. Of beter gezegd: veel rode wijn bij het diepblauwe water. Maar na acht jaar regeringsdeelname kan dàt niet zo moeilijk zijn zeker?
Read more...

Nadenken gaat nog het beste in de schaduw (victa placet mihi causa)

.
Met het overvloedige goede weer van de laatste weken, lezer, heeft de zonneschijn iets van zijn gebiedende karakter ingeboet. Ik neem aan dat ook voor u de terrasjes en fietstochtjes geen dagelijkse plicht meer zijn, zodat wij met een gerust hart de steengoede Perlentaucher nog eens kunnen raadplegen. Ik vertaal:

Wat integratie betekent voor Moslims

Deze week komen de afgevaardigden van de Islamconferentie voor de tweede keer samen in hun werkgroepen. Het gaat over de integratie van de moslims en bijgevolg over de verhouding van de religie –de islam dus– tot de samenleving, en om mensenrechten die ondeelbaar zijn, ook voor moslimvrouwen en -mannen.
Er wordt gedebatteerd over Europese waarden, als de vrijheid van godsdienst en de seculiere staat.

In een bijdrage voor de Frankfurter Allgemeine Zeitung zet de publiciste en sociologe Necla Kelek (Die fremde Braut) de premissen uiteen, waar deze gesprekken onderhevig aan zijn. Zonder kritisch debat over de historische context, over de koran, over de islamitische zeden en gewoonten, de vijandigheid tegenover vrijheid en het collectivistische maatschappijmodel dat de islam nastreeft, zal er van integratie van moslims in Europa niets in huis komen. Islamwetenschappers als Tariq Ramadan wrijft zij vrouwvijandigheid aan, en een streven naar een Tegenverlichting die de Europese moderniteit wil islamiseren, en het Westen bezoedelen.


Pogingen om “de Europese moderniteit te islamiseren”

“De islam zelf”, schrijft Kelek, “heeft in de 1400 jaar van zijn geschiedenis zo goed als geen wortels kunnen slaan in Europa. Hij kent geen individualiteit, zijn mensbeeld is niet toegerust voor de moderne wereld, want deze heeft behoefte aan individuen met een eigen verantwoordelijkheid. […] De islam bedoelt niet enkel een geloof te zijn, maar beoogt als religie een éénheid van levenswijze, geloof, wetten en politiek. Dat staat haaks op secularisering.” Het dilemma van de islam, schrijft de sociologe: “is dat hij wel een persoonlijke weg naar spiritualiteit kan leveren, waarbij niemand het innerlijke leven van een persoon zal betwisten, maar dat de individuele moslim zich gedráágt als een groepslid dat aan de gemeenschap verantwoording is verschuldigd, en waarbij dier eigen opvattingen als allesomvattend gelden.”
Necla Kelek keert zich tegen Tariq Ramadan, professor islamstudiën aan de universiteit van Oxford [*], die zij beschrijft als een prominente “vertegenwoordiger van de antiVerlichting en de restauratie van de islam”. “Zoals voor Khomeiny zijn ook voor Ramadan de Westerse waarden niets anders dan gesels van het imperialisme”, schrijft de auteur, en zij citeert de Oxfordgeleerde: “De Westerse levenswijze speelt in op, en houdt zich in stand door, verleidingen die aansporen tot de meest natuurlijke en primitieve instincten van de mens: maatschappelijk succes, machtsstreven, vrijheidsdrang, bezitsdrang, seksuele noden enz.” Ramadan zou pogen “de Europese moderniteit te islamiseren”.

Het zelfbeeld van Europa staat ter discussie

Na een kritiek van de “School van Ankara”, een islamitische hervormingsbeweging voorgestaan door de Diyanet, het Turkse ambt voor islamzaken, en door de feministische koranexegese, zoals ontwikkeld door Fatima Mernissi en Nahed Selim, komt Kelek tot een bespreking van de “Mensenrechtenverklaring van Kairo” op 5 augustus 1990 ondertekend door 45 ministers van Buitenlandse Zaken van de Islamitische Conferentie, het hoogste wereldlijke college van de moslims.
“Anders dan in democratische grondwetten” schrijft zij, “is hier van het individu geen sprake, maar van het collectief, van de umma, de gemeenschap der gelovigen. Consequent doorgaand, kent deze Verklaring enkel dié rechten aan moslims toe, die in de koran vastgelegd zijn, en – geheel volgens de shari’a – merkt zij enkel zulke daden als misdaden aan, die ook door de koran en de sunna als dusdanig beoordeeld worden.”
Over de islam in Europa spreken, besluit Necla Kelek, houdt in dat men uiterst grondig over het zelfbeeld van Europa spreekt. Als er voor de “islamcultuur” een plaats wordt opgeëist, dan gaat het om vrijheid, secularisering en om mensenrechten. “Kunnen wij”, vraagt zij, “zoals Tariq Ramadan eist, het aan de moslims overlaten om ‘zelf te beslissen’ wat integratie voor hen inhoudt?”


Het volledige artikel is te lezen in het F.A.Z.-feuilleton van vandaag.

P.S. Die "Mensenrechtenverklaring van Kairo" bevat 25 artikelen, met allerlei lovenswaardige zaken erin, het gaat soms zelfs over vrouwenrechten, maar de laatste twee artikelen lijken mij iets af te doen aan de 23 voorgaande:

Article 24: All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah. (alle rechten en vrijheden zoals in deze Verklaring gestipuleerd, zijn onderhevig aan de islamitische shari'a)

Article 25: The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification to any of the articles of this Declaration. (de islamitische shari'a is de enige referentie om de artikelen van deze Verklaring uit te leggen of uit te klaren)


Tja, we zijn er nog niet hé jongens!
_______________

[*] Over dat professoraat van deze Tariq valt nog wel één en ander te zeggen: hij is helemaal geen "Oxfordprofessor" zoals ook de Frankfurter schijnt te geloven. In Genève mag Tariq zich dan professor noemen, maar in Oxford werd hij enkel uitgenodigd voor gastcolleges : "Oxford's new visiting Professor" werd hij in Engelse kranten voorgesteld, en dat lijkt mij al gek genoeg.
.

Labels: , , , , , , ,

Read more...

24 april 2007

Matthias Storme en de antidiscriminatiewet

In het blad van de UA-studenten Dwars (nr. 39) staat een interview dat van mij werd afgenomen door Jonas Vincken. Het wordt hier overgenomen.

Matthias Storme schuwt de controverse niet: na de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme uitte hij zijn ongenoegen met de woorden: “Ik vind het nu bijna een morele plicht om op het Vlaams Blok te stemmen.” Weinig professoren ontlokken zoveel reactie als deze hoogleraar aan de UA, buitengewoon hoogleraar aan de KUL en fervent tegenstander van de Belgische antidiscriminatiewetgeving. Een gesprek.

In navolging van de Europese richtlijnen vaardigde België in 2003 een wet uit ter bestrijding van discriminatie. Discriminatie werd hierin beschreven als "een verschil in behandeling dat niet objectief en redelijkerwijze gerechtvaardigd wordt". Er werd uitdrukkelijk gespecificeerd dat deze wet zowel in verticale (tussen de overheid en de burgers) als in horizontale relaties (tussen burgers onderling) geldt. De Kamer gaf recent haar goedkeuring aan een herwerkte antidiscriminatiewet. Er zijn een heel aantal wijzigingen, maar de essentie blijft dezelfde: de overheid mag en moet optreden bij elke vorm van discriminatie in de publieke sfeer. Volgens een aantal juristen en academici is dat een stap te ver. dwars vroeg de mening van Matthias Storme.

De nieuwe wet is geen verbetering, volgens u. Kan u dat toelichten?

MATTHIAS E. STORME Het hele principe van antidiscriminatiewetten met een horizontale werking vind ik nonsens. Deze tasten immers de fundamentele vrijheden aan, de allerbelangrijkste verworvenheden van onze Westerse beschaving. De antidiscriminatiewet legt de burger de verplichting op al zijn daden en meningsuitingen objectief en redelijk in rechte te kunnen verantwoorden. Maar de essentie van de vrijheid van meningsuiting is net dat ik niet gevraagd kan worden me voor een rechter te verantwoorden voor het uiten van een bepaalde mening! Elke keuze die je maakt, elke beweging die je doet en elk woord dat je spreekt kan een ongelijke behandeling van de ene persoon ten aanzien van de andere inhouden. De essentie van een vrije samenleving is dat je een heel domein van activiteiten hebt waar je je niet voor moet verantwoorden aan de overheid.

Is het geen kwestie van een middenweg vinden?

STORME Neen. Sommigen beweren dat de twee combineerbaar zijn, dat je een evenwicht moet zoeken tussen de antidiscriminatiewet en de essentiële vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting. Onzin: volgens mij zitten zij er totaal naast. Het is het ene of het andere. Als je democratie definieert als onder meer gebaseerd op een aantal fundamentele vrijheden en rechten, dan tast de antidiscriminatiewet net de kern van de democratie aan.

Een wet als deze maakt de open samenleving kapot. Ze duldt in het openbare leven enkel nog keuzes die voor een rechter redelijk verantwoord kunnen worden. De open society – opnieuw een modieuze uitdrukking dankzij onze premier – veronderstelt echter vrijheid. Een vrijheid op basis waarvan mensen in de publieke sfeer kunnen treden, en zich niet achter slot en grendel moeten verschansen om nog iets te mogen zeggen of doen.

Men heeft toch duidelijk doen blijken dat men de wet niet zal gebruiken om iedere mogelijk discriminatoire uiting van individuen in de publieke sfeer af te wegen?

STORME Dat maakt het des te erger. Als je zegt “niet iedere uiting”, dan betekent dat dat de gevestigde macht bepaalt welke uitingen wel en welke niet toegelaten zijn. De willekeur installeert zich. Niet enkel de rechter, ook de overheid krijgt te veel macht. De essentie van onze grondwet is dat de overheid zich niet mag moeien met meningsuitingen.

De antidiscriminatiewet doet dat wel door onder andere het beledigen van groepen strafbaar te stellen. Wetten tegen laster en eerroof wegens het beledigen van individuen bestaan echter al veel langer: deze zijn uiteraard ook een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Daar kan het dan wel?

STORME Ik vind van wel, ja. Je mag niet te ver gaan in het smoren van het publieke debat, maar laster en eerroof is een ernstige aantasting van de waardigheid van mensen. Het beledigen van groepen is dat niet. Individuen hebben waardigheid, groepen niet.

Mensen ontlenen een stuk van hun identiteit aan de groep waartoe ze behoren.

STORME Dat zal je mij als flamingant niet horen ontkennen.

Worden ze dan niet evenzeer in hun waardigheid getroffen wanneer de groep waarvan ze deel uitmaken beledigd wordt?

STORME Dat is de prijs die een democratische samenleving moet betalen, vind ik. Daarover kan je van mening verschillen, maar persoonlijk maak ik me ernstig zorgen over het strafbaar stellen van belediging van groepen.

U zegt dat men daarover van mening kan verschillen. Als een meerderheid van de bevolking dus meent…

STORME (onderbreekt) Wacht, dan moet je eerst weten of een meerderheid dat inderdaad vindt. Wanneer je een fundamentele vrijheid inperkt, zou een meerderheid van de stemmen in een referendum een absolute voorwaarde moeten zijn, wat mij betreft. Nu krijgt de bevolking geen kans zich hierover uit te spreken. Mócht er effectief een meerderheid blijken te zijn, dan zou de legitimiteit van zo’n wet stukken groter zijn dan van de wetten die nu enkel door het parlement goedgekeurd worden.

Het parlementaire systeem van politieke vertegenwoordiging blijft volgens u dus in gebreke. Hoe vertekent deze vorm van democratie de stem van de Belg?

STORME Minder en minder partijen staan voor een coherente ideologie. Vroeger koos je voor een samenlevingsmodel wanneer je op een bepaalde partij stemde. Dat is nu niet meer het geval, dus de representatieve democratie alleen is niet langer zaligmakend. Het is tijd voor een flinke scheut directe democratie.

Verliest de huidige vorm van democratie een deel van haar legitimiteit omwille van de popularisering van de politiek?

STORME De partijen zijn commerciële machines geworden. Genuanceerde vormen van referenda zoals die er in Zwitserland zijn, zouden een hele vooruitgang voor de democratie betekenen. Daar kan het volk zélf een referendum in gang zetten en bepalen niet enkel politici het voorstel en de formulering ervan. De vraag is of we daar rijp voor zijn. Momenteel wordt de bevolking dom gehouden: je moet ze opvoeden om aan directe democratie te doen. Ik ben de laatste om te denken dat het volk altijd gelijk heeft, maar ik vrees dat we momenteel in een situatie zijn terechtgekomen waar het volk net iets meer gelijk heeft dan de politici.

Recht versus moraal
Discriminatie is een reëel probleem in de hedendaagse maatschappij. Als antidiscriminatiewetten uit den boze zijn om dit te bestrijden, wat stelt u dan voor als alternatief?

STORME Ten eerste is niet alle discriminatie fout, en ten tweede moet je niet alles wat onfatsoenlijk is met juridische dwang bestrijden. Discriminatie betekent datgene wat niet redelijk verantwoord wordt. Niet alles in het leven wat niet redelijk verantwoord wordt, is onfatsoenlijk, en zelfs als het zo is, betekent dat nog niet dat het verboden moet worden.

We gaan hoe langer hoe meer naar een perverse identificatie van recht en moraal. Dat werkt in twee richtingen: alles wat men niet fatsoenlijk vindt, tracht men te verbieden, en alles wat niet verboden is, wordt tegenwoordig fatsoenlijk geacht. Daar krijg je een omgekeerde repressie: als iets wettelijk toegestaan is - ik denk bijvoorbeeld aan abortus - wordt je verplicht het niet enkel te dulden maar het ook moreel goed te vinden, anders zou je een antidemocraat zijn.

Dat is nu echter nog niet het geval.

STORME Neen, inderdaad niet, maar daar gaan we wel naartoe. Dat is de tendens van de politieke correctheid.

Is het eigenlijk geen vals probleem, net omdat recht en moraal momenteel nog niet samenvallen? Los van elkaar mogen ze immers niet staan: het is toch de bedoeling het recht op morele grondslagen in te richten?

STORME Het zou inderdaad fout zijn om te zeggen dat de twee niets met elkaar te maken hebben, dat de morele en de juridische visie met elkaar in de clinch liggen. Het is iets genuanceerder, in die zin dat ethiek wat mij betreft gebaseerd is op deugden, en tolerantie is een erg belangrijke deugd. Tolerantie houdt net in dat je de dingen die je onfatsoenlijk acht tolereert, omdat dat minder erg is dan ze te bestrijden. Datgene wat men moreel verkeerd vindt binnen bepaalde grenzen juridisch toelaten is dus eigenlijk een zeer morele houding.

Eén van de dingen die de wet verbiedt is het oproepen tot haat. Vindt u dat dat nog getolereerd moet worden?

STORME Het grote probleem is dat ‘haat’ uitermate subjectief is. Als ik bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Beroep over het Vlaams Blok las, dan was mijn indruk dat het droop van de haat: haat tegen een bepaalde politieke overtuiging. Wat is dan de legitimiteit van dat arrest, dat het Blok veroordeelde wegens het aanzetten tot haat?

Anderen zullen zeggen dat ze het arrest helemaal niet haatdragend vonden. Maar dat is het probleem: iets haatdragend vinden is een subjectieve indruk. Het aanzetten tot haat verbieden is dus uiterst gevaarlijk, want dan tast je de vrijheid van meningsuiting diepgaand aan. Sommige van mijn collega’s beweren dat haat geen mening is. Dat vind ik totaal misplaatst. Zo beperk je de vrijheid van meningsuiting tot enkel de meningen die je aanstaan.

Sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen
Verwerpt u het hele idee van wettelijk afdwingbare sociale rechtvaardigheid?

STORME Sociale rechtvaardigheid kan heel wat zaken dekken. Dat er belastingen worden geheven om aan herverdeling te doen, heb ik bijvoorbeeld nooit in vraag gesteld.

U meent dat de antidiscriminatiewet de burgers de verantwoordelijkheid tot moreel handelen ontzegt. Maken verplichte belastingen voor de sociale zekerheid het dan niet evenzeer onmogelijk om solidair te zijn uit verantwoordelijkheidsbesef of uit morele overwegingen?

STORME Verplichte belastingen zijn geen inperking: noch van de vrijheid van meningsuiting, noch van de vrijheid van vereniging, godsdienst, arbeid of noem maar op. Dat is voor mij een totaal andere context. De efficiënte organisatie van producten en diensten in onze kapitalistische maatschappij leidt tot bepaalde scheeftrekkingen, en het systeem van fiscaliteit en sociale zekerheid dient om dit te compenseren.

Gelijke rechten zijn al sinds lang afgedwongen. In recente tijden is er ook een streven naar gelijke kansen voor iedereen. Hoe staat u daar tegenover?

STORME België heeft volgens mij een verkeerde keuze gemaakt door in zijn grondwet alles als rechten te formuleren. Neem nu arbeid: volgens de grondwet heeft iedere Belg recht op arbeid. Wat bedoelt men daarmee? Er zijn juist massaal veel wetten die je beletten om te werken! Bedoelt men dat werklozen van de staat kunnen eisen dat ze een job krijgen? Neen, dat ook niet. Zie je, zo’n formulering is nonsens. In een verstandige grondwet – zoals de Duitse – staat dat de overheid tot plicht heeft een tewerkstellingsbeleid te voeren en te betrachten dat zoveel mogelijk mensen kunnen gaan werken.

Bedoelt u dat hetzelfde geldt voor gelijke kansen: ze zijn geen absoluut recht, maar de overheid moet wel een beleid voeren dat erop gericht is de gelijke kansen voor iedereen te bevorderen?

STORME De overheid moet een beleid voeren om gebrek aan kansen te compenseren.

Nu pleit u dus voor positieve discriminatie.

STORME (aarzelt) Ja, goed, dat is positieve discriminatie. Maar in een zeer ruime zin van het woord, want in de courante betekenis koppelt men positieve discriminatie vaak aan het behoren tot een bepaalde groep, niet aan het individueel beantwoorden aan een aantal criteria. Dat vind ik fout.

Waarom dat onderscheid? Het gebrek aan kansen van een individu hangt heel vaak samen met het behoren tot een bepaalde groep.

STORME Het systeem van klassering op groepskenmerken, ongeacht het individu, is bijna nooit verantwoord. Daar zijn ook studies over gemaakt: bijna overal ter wereld waar men aan affirmative action doet op basis van groepskenmerken zie je hetzelfde resultaat: het veroorzaakt een transfer van de zwakkeren uit de sterke groep naar de sterkeren uit de zwakke groep. Een verschuiving binnen de middenklasse: de zwaksten van de maatschappij worden daar nooit door geholpen.

Diversiteit en meerwaarde
Welke oplossingen ziet u dan?

STORME Discriminatie is geen éénrichtingsverkeer. Sommige werkgevers nemen bijvoorbeeld liever mannen in dienst, sommige liever vrouwen. Als samenleving heb je er dan geen baat bij ze beide te verplichten evenveel mannen als vrouwen in dienst te nemen. Door het verschil in individuele voorkeuren wordt er tot op zekere hoogte een evenwicht gevonden.

De realiteit is anders.

STORME Soms krijg je inderdaad een achterstelling van bepaalde groepen, maar daar dient de sociale politiek voor. Subsidies voor gelijkekansenbeleid en het vangnet van de sociale zekerheid zorgen voor compensatie wanneer er geen evenwicht is.

Er zit echter een grote contradictie in de huidige retoriek: we worden overspoeld door campagnes die ons ervan moeten overtuigen dat diversiteit een meerwaarde is. Als dat effectief zo is, waarom zouden alle mensen dan zo idioot zijn om te kiezen voor de minderwaarde?

Hoezo, contradictie? Keuzes zijn vaak niet gebaseerd op effectieve competenties maar op beeldvorming.

STORME Ja, maar neem nu de arbeidsmarkt: een werkgever heeft er zelf belang bij om de persoon in dienst te nemen die het beste is voor de job. Als hij dat niet doet, doet hij dat op eigen kosten – in tegenstelling tot politici trouwens, want wanneer die aan vriendjespolitiek doen, draaien zij er zelf niet voor op. Ik kan me niet voorstellen dat er in ons land werkelijk zo’n probleem is van werkgevers die tegen hun eigenbelang in – omwille van idiote vooroordelen – systematisch minder gekwalificeerde mensen van de juiste kleur in dienst zouden nemen. Neen, er zijn problemen van kwalificatie. Dat los je niet op met een antidiscriminatiewet.

Neem nu een vrouw of een allochtoon met dezelfde opleiding en hetzelfde diploma als een autochtone man: die laatste heeft steevast meer kans de job te krijgen. Dat heeft niet met kwalificatie te maken.

STORME Een diploma zegt niet alles, je neemt toch geen mensen in dienst enkel en alleen gebaseerd op hun diploma? Natuurlijk spelen daar ook subjectieve elementen, maar dat is altijd in een samenleving die gebaseerd is op vertrouwen, sympathie, antipathie; kortom op alle volstrekt normale menselijke gevoelens. De enige die daar afstand van moet nemen is de overheid.

De antidiscriminatiewet is een chantagewet, een wet die maakt dat een burger elk van zijn medeburgers kan aanvallen. Je creëert een samenleving waarin je mensen ertoe aanzet om te procederen tegen hun medeburgers, om elkaar te verklikken en schadevergoedingen van elkaar te eisen.

Op het moment dat je een andere burger aanklaagt, moet je toch al kunnen aantonen dat er sprake zou kunnen zijn van effectieve discriminatie?

STORME Dat is niet helemaal waar. Je moet zelfs niet eens de moed hebben zelf een proces in te spannen, met het risico te verliezen en de kosten te moeten dragen. Je moet enkel klacht indienen bij de officiële inquisitie, die door de overheid gesponsord wordt met talloze persoonsleden die al het werk voor jou doen.

U doelt op het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Zegt u dat ze momenteel op een verkeerde manier werken, of heeft u het tegen het principe dat er zoiets is tout court?

STORME Tot op zekere hoogte allebei. Ten eerste is het zo dat het CGKR zich in zijn bestaansperiode te veel gericht heeft op meningsuitingen en te weinig op feitelijke discriminaties. Het is dus duidelijk een politiek instrument. Soms heb ik de indruk dat het een beetje keert, maar wanneer er afwijkende meningen zijn, blijft men op elke slak zout leggen.

Ten tweede is het zo dat het CGKR buitensporige bevoegdheden heeft die normaal toekomen aan het openbaar ministerie of het parket. De scheiding der machten die we kennen in een democratische rechtstaat wordt niet gerespecteerd. Naast het CGKR mogen nog een aantal andere organisaties optreden wanneer iemand een klacht neerlegt wegens discriminatie, maar de overheid kent hiervoor een oligopolie toe aan een aantal verenigingen. Men schrijft wetten precies op maat van deze verenigingen, zoals het CGKR en de Liga voor de mensenrechten, zodat deze een geprivilegieerde positie krijgen. Nogmaals: antidiscriminatiewetten zijn altijd discriminerend. Ik ken er geen andere.

Een Iraanse theocratie
U zei ooit: “Europa verschilt nog nauwelijks van Iran, een seculiere theocratie: Gods majesteit is vervangen door die van gediscrimineerde groepen: vrouwen, homoseksuelen en allochtonen.”

STORME Die drie groepen waren een toespeling op het boek ‘In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon’ van de Nederlandse anarchist Bart Croughs.

Maar waarom een theocratie? De gediscrimineerde groepen zoals vrouwen, holebi’s en allochtonen maken een overgrote meerderheid van onze samenleving uit. En een theocratie van de meerderheid, heet dat geen democratie?

STORME Waar het mij om gaat is dat men voor die groepen rechten schept die men mensenrechten noemt en die niet langer in vraag gesteld mogen worden. Men moet niet enkel die wetten respecteren, het wordt zelfs verboden ideeën te uiten met het oog op de wijziging van die wetten. Neem bijvoorbeeld de veroordeling van het Vlaams Blok: die is er ten dele gekomen omdat het Blok in haar partijprogramma wetsvoorstellen deed waarvan gezegd werd dat ze in strijd waren met de mensenrechten. So what? De regels inzake mensenrechten kunnen toch democratisch gewijzigd worden? Die nieuwe rechten zijn er toch ook gekomen door een wijziging van de grondwet? Dat is dus wat Marcuse partisan tolerance noemt: je mag blijkbaar enkel tolerant zijn in één richting, maar niet in de andere. Waarom zou de grondwet niet in de andere richting gewijzigd mogen worden?
Read more...

22 april 2007

Fatima Bali en de talibanisering van Borgerhout (Hoegin)

Voor wanneer deze nieuwe vlag voor de stad Antwerpen?
Toen ik gisteren de krant las viel ik bijna van mijn stoel: Fatima Bali in een interview met De Standaard, die daar verklaringen aflegde die zo weggeknipt leken uit een verkiezingsbrochure van het Vlaams Blok van jaren geleden. Inderdaad, Vlaams Blok, want het Vlaams Belang van vandaag zou zoiets niet meer durven schrijven, en met reden, want het zou prompt een nieuw racismeproces aan zijn broek gelapt krijgen.

Wat zegt Fatima Bali daar immers allemaal? «We zitten nu met jongeren die geen voeling meer hebben met de samenleving, agressief worden, geen respect hebben of hun heil zoeken in fundamentalisme.» En over het alcoholverbod in sommige allochtone (nieuw-Vlaamse?) winkels: «het fundamentalisme is een realiteit». En nog een citaat, speciaal opgedragen aan Marij uijt den Bogaard: «Als moderne jonge gasten plots beginnen rondlopen met een lange baard en zich beginnen afsluiten van de maatschappij, moet je dan niet alarm slaan?» De correcte vraag is misschien eerder of we vandaag eindelijk al over zoiets alarm mogen slaan, en indien –indien– ja, sinds wanneer dan wel? Schreef het Vlaams Blok in de jaren negentig in meer dan twee pamfletten of brochures na mekaar wat Fatima Bali vandaag zegt, werden de teksten op het beruchte proces als bewijsstukken aangebracht om het racisme en de kwade wil van de partij aan te tonen. «Systematisch», weet je wel.

Over Vlaams Blok/Belang en deze ware talibanisering van Borgerhout gesproken, zouden er nog zo van die dingen zijn die het Vlaams Blok verkondigde, waar het voor veroordeeld werd, maar die feitelijk waar zijn? Die no go-zones in Brussel bijvoorbeeld, waar de politie niet meer mag binnenkomen, zou daar dan toch iets van aan zijn? Dat er allochtone meisjes lastiggevallen worden, ja zelfs verkracht, omdat ze geen hoofddoek gebruiken, zou dat waar kunnen zijn? Het past immers allemaal nogal goed in het rijtje van lange baarden, alcoholverboden en verbod op muziek… En ik die dacht dat immigratie en multicultuur één groot feest was, om over de verrijking van ónze cultuur nog maar te zwijgen.

Ondertussen vraagt Fatima Bali met aandrang «dat het debat gevoerd wordt». Meer zelfs, het moet «in zijn globaliteit» gevoerd worden. Of misschien toch niet, want Fatima Bali heeft de conclusie eigenlijk al klaar: «Moet je dan niet tegen de stad en de Vlaamse regering durven te zeggen dat er wat misloopt met het tewerkstellingsbeleid.» En «[v]oor Borgerhout vraag ik de komst van een diversiteitambtenaar». Hoewel: «We hebben hier een legertje aan welzijnswerkers, die lovenswaardig werk doen, maar er is hier geen basiswerk meer waarmee de allochtonen worden bereikt.» Wat doen die welzijnswerkers dan wel dat zo lovenswaardig is als het toch geen effect heeft? Het is hoe dan ook duidelijk dat Fatima Bali weet wie schuld heeft aan de problemen van vandaag: de stad en de Vlaamse regering, uiteraard, en de oplossing is eenvoudig: een diversiteitsambtenaar die het groepje professionele pamperaars nog moet komen vergroten. Diversiteitsambtenaar, het woord alleen al! Maar enige reflectie over wat er misschien wel eens fout zou kunnen zitten bij de allochtonen zelf is er dus niet bij, maar het was waarschijnlijk ook helemaal de bedoeling niet dat het debat in zo'n globale globaliteit gevoerd zou worden.

Helemaal grotesk, of is pathetisch een beter woord, wordt het op het einde van haar interview: «Ik was deze week op een feest van allochtone kinderen, de zaal zat vol enthousiaste allochtone moeders. Die vragen dan ook, waar zijn de media nu?» Moeten de voltallige nationale media nu ook al opgetrommeld worden telkens enkele allochtonen eens een feestje organiseren zonder dat er relletjes uitbreken? De komende weken worden er over het hele Vlaamse land talrijke communiefeesten georganiseerd, telkens zalen vol enthousiaste autochtone kinderen, moeders en vaders. Ik twijfel er niet aan dat ook zij zich ettelijke keren vertwijfeld en in zijn globaliteit de vraag zullen stellen, waar zijn de media nu? Ja toch?

Labels: , ,

Read more...

«Business as usual» bij het Vlaams Belang (Hoegin)

Jurgen Verstrepen stapt over van het Vlaams Belang naar de Lijst Dedecker, maar wil de vuile was van de partij niet buitenhangen – Jean-Marie Dedecker doet het daarom in zijn plaats. CD&V schrijft een open brief, niet naar het Vlaams Belang, maar naar de kiezers ervan. Karel de Gucht publiceert een boek over extreem-rechts, want daar was blijkbaar een acuut gebrek aan. En ondertussen analyseert de pers de spanningen en de tweespalten in het Vlaams Belang dat het een lieve lust is. Moet er nog zand zijn?

Jurgen Verstrepen bedankte voor de laatste plaats op de kamerlijst van het Vlaams Belang in Antwerpen, en gaat in de plaats daarvan op de eerste plaats staan bij concurrent Lijst Dedecker. Het hing al een tijdje in de lucht, maar toch kwam de aankondiging nog als een verrassing. Amper twee maanden geleden had hij immers nog formeel bevestigd dat hij niet zou overstappen en voor het Vlaams Belang aan de verkiezingen zou meedoen. Hiermee wordt nog maar eens bewezen dat twee maanden een eeuwigheid kunnen zijn in de politiek, zeker voor een zo snelle jongen als Jurgen Verstrepen.

Ondertussen is er een geregelde oorlog uitgebroken tussen Lijst Dedecker en het Vlaams Belang. Jurgen Verstrepen en Jean-Marie Dedecker hebben zich de laatste dagen met graagte laten interviewen door de journalisten. En gelijk hebben ze natuurlijk, want elk minuutje of zinnetje mediabelangstelling dat ze vandaag kunnen krijgen is mooi meegepikt. Morgen, wanneer het écht menens wordt in de verkiezingscampagne, zou dat wel eens helemaal anders kunnen worden. Maar het is de vraag of de profilering van Lijst Dedecker in deze oorlog wel de juiste is: Jean-Marie Dedecker komt immers niet naar voren als slachtoffer en underdog, maar als de aanvaller. Zou dit wel pakken bij het soort kiezers waarnaar hij hengelt, of stoot hij daarmee precies potentiële kiezers af richting Vlaams Belang?

Wat met het Vlaams Belang trouwens? Die partij kan zich gewoon blijven nestelen in haar vertrouwde rol van de gebeten hond. Dat CD&V precies in deze dagen een brief schrijft naar haar kiezers, en Karel de Gucht een boek over extreem-rechts, versterkt alleen maar het gevoel van één-tegen-allen. Ook op dat punt zit de boodschap en de profilering van Lijst Dedecker misschien toch niet helemaal goed, want als hij op dit élan voortdoet wordt hij binnenkort misschien wel het vierde aapje op de verkiezingsaffiche van het Vlaams Belang. Anderzijds zit de lijst natuurlijk wel met een zwaar probleem wat betreft de positionering: hij wil noch Vlaams Belang noch Open Vld noch N-VA zijn, en moet dus zijn grenzen definiëren en een reden vinden waarom de kiezer morgen op hem zouden moeten stemmen. En met de onvoorwaardelijke fans van Jean-Marie Dedecker en Jurgen Verstrepen alleen zit er voorlopig toch nog geen kamerzetel in.

En dan is er nog de pers, die de laatste dagen haar best heeft gedaan om de tweespalt en de problemen bij het Vlaams Belang te analyseren als volleerde kremlinologen. Voor één keer ben ik het volmondig eens met Tom Naegels die opmerkt dat de analyses van maand tot maand, van week tot week, van dag tot dag en op dezelfde dag zelfs van bron tot bron volledig in tegenspraak met elkaar kunnen zijn, maar toch worden ze met de grootste ernst gepubliceerd en vooral ook gecultiveerd. Er is altijd nog wel plaats voor nóg een nieuwstere analyse die één of andere kloof binnen het Vlaams Belang moet onthullen. Het is nu alleen nog maar wachten op een analyse die de tweespalt tussen de clan-Gerolf en de clan-Annemans eens uitgebreid uit de doeken zal doen, want vermoedelijk zal die ook wel bestaan.

Conclusie? Voor het Vlaams Belang is het vandaag niets anders dan business as usual. Zowat alle partijen richten hun pijlen op het Vlaams Belang, waardoor ze van die partij de inzet van de verkiezingen maken. CD&V had daarom alleen al beter een brief geschreven naar de kiezers van sp.a en/of Open Vld, maar doet dat om één of andere reden niet. Zou er soms waarheid zitten in de «schandelijke» verkiezingsaffiche van het Vlaams Belang? Ook de pers draagt daar haar steentje bij, enerzijds door de spreektijd die ze vandaag aan Lijst Dedecker geeft, en anderzijds door haar analyses die vaak niet meer dan gewichtige bladvulling en wishful thinking zijn. Doe daar nog bij dat men de partij in oktober een nederlaag heeft proberen aanpraten, en zij het in de laatste peilingen slecht heeft gedaan, en het wordt duidelijk dat ze eigenlijk bijzonder goed geplaatst zit om in juni opnieuw een overwinning binnen te halen. Die waarschijnlijk weer voor «iedereen» als een complete verrassing zal aankomen.

Labels: , , , ,

Read more...

17 april 2007

Socialistische hypocrisie (Politiek Incorrect)

In verkiezingstijden gaan politici over lijken. Humanistisch geïnspireerde open samenlevingen (sic) ten spijt, is het een en al Machiavelli die de klok slaat naar aanloop voor de komende stembusslag. Zo ook voor de Vlaamse socialisten, die zich weer knusjes in haar slachtofferrol van 19de eeuwse proletarische underdog draait. Deze keer was de eer aan staatssecretaris Bruno Tuybens om de kapitalistische goegemeente met het belerende vingertje te wijzen. Immers, als het van de sp.a afhangt, zal er in de volgende legislatuur een 'plafonnering' komen van de ontslagvergoedingen die topmanagers nu opstrijken bij hun vertrek. Tuybens hekelt het feit dat sommige van die managers een vergoeding opstrijken die equivalent is aan vier jaarlonen. Het doet wat denken aan de bitse commotie die ontstond na de bekendmaking van de riante vergoedingen die Picanol-baas Jan Coene opstreek.

Je moet eigenlijk maar durven! Immers, vorige week raakte bekend dat Belgacom-topman Didier Bellens niet minder dan 6 miljoen euro heeft kunnen incasseren met de verkoop van Belgacom-aandelen. Kleine 'bemerkingen': Belgacom is niet zomaar 'een' beursgenoteerde NV, maar een parastatale (ofte een "autonoom overheidsbedrijf" , om het in Newspeak te zeggen) waarvan de Belgische staat de meerderheidsaandeelhouder is met 50% + 1 aandeel. En het is de toenmalige, socialistische, voogdijminister Johan Vande Lanotte die Bellens zo rijk heeft gemaakt. Een schets van het verhaal.

Bij de beursgang van Belgacom in 2004 werd het zogenaamde 'Discount Shares Purchase'-plan opgesteld. Dit plan hield in dat alle werknemers van Belgacom voor vijf jaarlonen aandelen met een korting van 16,6% op de introductieprijs konden aankopen. Het plan werd goedgekeurd door zowel de raad van bestuur van Belgacom, alsook door Johan Vande Lanotte die toen als minister van Overheidsbedrijven optrad namens de Belgische staat. Onder de categorie "werknemers" kan men proletarische verworpenen der aarde plaatsen zoals topman Didier Bellens, die bij de beursgang 300.000 aandelen kocht ter waarde van 6 miljoen euro. Onlangs heeft hij 180.000 van die aandelen verkocht, die hem nu - drie jaar later - een winst van ca 4 miljoen euro heeft opgeleverd.

De socialisten hebben zich echter in een serieus wespennest gestoken, want toen Vande Lanotte in 2005 partijvoorzitter werd en de portefeuille overheidsbedrijven werd overgenomen door staatssecretaris Bruno Tuybens, gaf eerstgenoemde alsnog de opdracht aan Tuybens om het DSP-plan aan te pakken. Iets knaagde aan zijn geweten. In het najaar van 2005 gooite Tuybens het op een akkoordje met Bellens: hij mocht slechts 60.000 aandelen met korting in portefeuille houden; voor de overige 240.000 aandelen zou hij de volle introductieprijs betalen. Dit kostte Bellens een miljoen euro, wat van zijn toekomstig loon wordt afgehouden. Ook moest Bellens 180.000 aandelen langer bijhouden dan voorzien (tot nu dus), maar hiervoor kreeg hij wel een vergoeding van 2% op misgelopen winsten, uitgekeerd door de Belgische staat.

Dit verhaal is duidelijk: zowel Vande Lanotte als Tuybens hebben kapitalistische boter op het hoofd (waarmee andermaal duidelijk is dat een verstrengeling van privé-management met de overheid de meest gevaarlijke combinatie is die er bestaat). Het is dan ook zeer verwonderlijk - of misschien juist niet omwille van electorale redenen? - dat de socialisten de zaak-Bellens volledig in de schaduw laten wanneer zij proletarisch blaten over 'riante vergoedingen van kapitalistische onderdrukkers'; een eis die zelfs zonder de zaak-Bellens in beschouwing te nemen compleet laakbaar is. Als in Nederland zelfs de PvdA van Wouter Bos tegen een zogenaamde "graaitaks" op managerslonen- en vergoedingen is; dan kunnen we alleen maar huilen met de pet op bij de aanschouwing van de achterhaalde 19de eeuwse retoriek van het Belgisch socialisme.
Read more...

16 april 2007

«Marokkaanse» «grappen» (Hoegin)

Saddam Hoessein wou tijdens de oorlog vanop de Marokkaanse kust raketten lanceren naar de VS. Toen hij op de knop drukte, gebeurde er echter niets. Bleek dat er zoveel Marokkanen zich vastklampten aan de raketten dat ze gewoonweg niet van de grond konden komen.

Moppentapper van dienst is Mostafa Chendid, over wiens interview in Weekendavisen we het eerder al hadden. Hij vertelde de grap aan de journaliste van het weekblad omdat zij hem erom gevraagd had om aan te tonen dat ook moslims niet van enige humor gespeend zijn. Over moslims wou hij echter geen grappen vertellen, omdat godsdienst voor moslims nu eenmaal een ernstige zaak is, en daarom verving hij «moslim» eenvoudigweg door «Marokkaan», omdat hij zelf ook Marokkaan is. Hier volgt de andere grap die hij vertelde:
Een Marokkaan was getrouwd geraakt met een dertigjarige, rijke vrouw. Zij was tot over haar oren verliefd op hem, en stond erop zijn ouders te ontmoeten. Uiteindelijk gaf hij toe, en ze vertrokken naar Rabat waar ze een wandeling in de straten maakten. Plots struikelde ze echter en viel op de grond. Komt er een andere Marokkaan voorbij: «Zeg, wil je even je verblijfsvergunning oprapen?»
De vrouw is uiteraard een Deense, wat de journaliste eerst niet helemaal begrepen had. Hoe dan ook, waarom zouden deze grappen eigenlijk grappig zijn? Misschien omdat ze geen enkele overeenkomst met de realiteit vertonen, ja toch?

Labels: ,

Read more...

De Teloorgang Van Het Paasfeest
(Vincent De Roeck)

Vorige week was het Pasen: feest in het Vatikaan en in de Derde Wereld dat wel, maar het “vrijgevochten” Westen liet de religieuze kelk maar al te graag aan zich voorbijgegaan. Die bewuste Paaszondag deed mij steevast terugdenken aan mijn jonge jaren, toen mijn ouders mij op kerkelijke feestdagen nog manu militari meenamen naar de eucharistieviering, toen de jeugd nog perfect wist waarvoor Pasen stond en toen men nog vol verwachting de lucht aftuurde op zoek naar vliegende Paasklokken met eieren erin.

Nochtans zijn er sindsdien amper tien jaren verstreken.

Maar vandaag zijn de kerken leeg, zelfs op feestdagen. Vandaag is er niemand onder de jeugd die nog weet dat Pasen eigenlijk het feest is van de verrijzenis van Jezus Christus. Vandaag draait alles om de eieren, en die komen al lang niet meer van de Klokken, maar van de Paashaas, of zelfs gewoon van de eigen ouders. Men doet immers ook geen moeite meer om onze tradities nog in ere te houden. Er is meer sfeer op Halloween dan op Pasen. De kerstman brengt meer geschenken dan Sinterklaas. Rendieren hebben probleemloos de witte schimmel vervangen. Ons seculier cultuurrelativisme en antiklerikalisme heeft onze tradities - ons immaterieel erfgoed - niet versterkt, maar verarmd en in bepaalde gevallen zelfs gewoonweg vernietigd. En niemand die het kennelijk nog iets kan schelen. De barricaden blijven onbemand, het forum blijft leeg.

We zijn een rotverwend volk zonder verhalen geworden.

Ik verwijt het post-modernisme en de seculiere moraal niets. Ik ben dan ook geen “Opus Dei” oerconservatief, maar ik schrijf de teloorgang van onze tradities en onze waarden wel op conto van deze maatschappelijke verschraling. Het “moderne gezin” degradeert het traditionele gezin tot een curiosum, terwijl “gay guys” een trendy’ere connotatie gekregen hebben dan “heteromannen”. De vrije markt wordt verguisd door rijke oud-Yuppies die nu plots het Licht gezien denken te hebben en net datgene gaan bestrijden wat hen ooit welvaart gebracht heeft. Zij overspoelen de grootsteden met hun riante inkomens, jagen de vastgoedprijzen de hoogte in en ontzeggen zo de traditionele hardwerkende Vlamingen tal van geneugten des levens, geneugten die zijzelf vroeger wel gekend hebben. Zij die zich ooit zelf mateloos gelaafd hebben aan de borsten van het grootkapitalisme, keren zich nu als windhanen tegen het systeem dat hun allesbehalve windeieren gelegd heeft.

De wegwerpmaatschappij heeft voor zulk inconsequent gedrag zelfs een sociologische term bedacht, "bourgeois bohémien".

Maar ze zouden geen nietsontziende allesrelativerende kaste van kaviaarsocialisten zijn, moesten ze ook deze term niet dermate bewerken en verbasteren tot het trendy klinkende vierletterwoord "bobo", of hoe ze er zelfs in slagen om een traditioneel scheldwoord om te vormen tot een “fancy” begrip dat elk lid van hun “zonder haat straat” sekte ongegeneerd wil claimen. Wij, traditionalisten, zijn in het Westen een bedreigde soort geworden, een uitstervend ras in de marge van deze zelfverklaarde boven-alles-verheven subcultuur van de “progressiviteit”.

In the era of post-modernism many media and psychologists stipulate how parents must raise their children. The parents do not know what to do : following those new predicted concepts or keep walking on the old-fashioned path. Many parents cannot chose and do nothing. Those children are raised in almost unlimited freedom. This lack of parental authority results in juvenile delinquency. A severe authoritarian parental regime can resolve to this problem. In de zomer van 2003 vatte ik op deze wijze de hedendaagse opvoedingsproblematiek samen. Volgens mij is en blijft het immers een kerntaak van de ouders om hun kinderen op te voeden volgens de lange continue traditie van onze volksgemeenschap.

Men mag zijn kinderen niet té vroeg “loslaten”, en men moet verantwoordelijkheid blijven dragen voor zijn eigen kroost. Crèches en onthaalmoeders mogen dan wel als “liberale” oplossingen - die tegemoetkomen aan de wensen van de “hardwerkende” tweeverdieners - verkocht worden, maar in wezen doen dit soort maatregelen exact hetzelfde als de socialistische welvaartsstaat: ze maken komaf met de idee van individuele verantwoordelijkheid. Elke burger heeft zichzelf tegenwoordig het recht toegeëigend om kinderen op de wereld te zetten, maar vindt anderzijds wel dat het de plicht van de staat is om in te staan voor hun opvang en opvoeding. Ben ik de enige die daar een bezwaar tegen heeft? Ben ik de enige die vindt dat ouders hun kinderen zelf moeten grootbrengen, en dat niet mogen outsourcen aan anderen?

De Amerikaanse republikeinse oud-senator Richard Santorum (Pennsylvania) schreef onlangs het boek met de alleszeggende titel "It takes a family" waarin hij een zéér behoudensgezinde visie gaf op de familiewaarden en op het functionele gezin, en net daarom tonnen kritiek te verwerken kreeg vanwege de zelfverklaarde "intellectuele elite" van "progressieve" pedofilie-relativerende, necrofilie-promotende en bestialiteiten-tolererende gay-parade-attendenten. Geen goed woord kon er af voor het boek of voor Santorum, maar eerlijk gezegd: hij had verdomd gelijk.

Personally, I am raised quite laxly by my folks. I was always allowed to go out when and where I wanted. Permission of my folks was not needed. Before my fifteenth birthday, I was obliged to stay at home, but later on, I was free ! In the early years, I often abused that freedom by smoking and drinking in such ways that even my libertarian folks got angry. But instead of punishing me or reducing my level of freedom, they let me do my thing. They were convinced of the fact that I had to find my own limits. Nowadays, I am quite a regular boy who likes drinking. I have met the boundary and I can live with it ! I also reduced the smoking to a single cigarette in the week. In my specific case, self-governing caused exaggeration and mistakes in the beginning but afterwards, I grew adult and now, my life is equal to that of almost all other adolescents (even to those who were raised very severely). I understand that laxity may cause criminality but parents, even if they prefer ‘self-governing’ instead of a strict regime, have to teach their kids some values and moral structures. The variety of educative ways is very crucial for mankind, because if all men were the same character, the world would be a very dull place. Deze getuigenis van een 17 jarige bewijst dat het huidige opvoedkundig-nihilisme niet per definitie moet leiden tot wangedrag, maar je weet wat ze zeggen: de uitzondering bevestigt de regel.


Meer teksten van Vincent De Roeck op Libertarian.be
Read more...

Berlijn, Liberale Hoofdstad Van Europa ?
(Vincent De Roeck)

Berlijn wordt van 17 tot 22 april 2007 de Europese hoofdstad van de jonge liberalen. De Europese liberale jongerenorganisatie LYMEC houdt van 20 tot 22 april 2007 in de Duitse hoofdstad Berlijn zijn jaarlijks internationaal congres, dat voorafgegaan wordt door een studieseminarie van de Junge Liberalen (JULIS) over het verdiepen van de Europese interne vrije markt. In Berlijn, dé symboolstad bij uitstek voor de Europese éénwording, komen liberale jongeren uit alle Europese lidstaten samen om te debatteren over de rol van de EU en over de uitdagingen in onze zéér snel veranderende wereld.

Het congresthema “The world is changing: What about Europe?” zal behandeld worden aan de hand van drie verschillende paneldiscussies, respectievelijk over de toekomst van de Europese Unie, de economische en sociale competitiviteit van de EU en de rol van Europa op het wereldtoneel. Deze discussies zullen begeleid worden door tal van prominente Duitse, Europese en Amerikaanse liberalen, zoals Dr. Werner Hoyer, oud-voorzitter van de Europese liberale partij ELDR, Günter Verheugen, vice-voorzitter van de Europese Commissie, Dr. Guido Westerwelle, voorzitter van de Duitse liberale partij FDP en Duits parlementslid, Roger Albinyana i Saigi, voorzitter van LYMEC, Johannes Vogel, voorzitter van JULIS en Chris Gallaway, voorzitter van de Young Democrats of America.

Het vier dagen durend studieseminarie zal zich buigen over “The internal market: unfinished business”. De interne vrije markt is één van de hoofdpijlers van de Europese integratiegedachte en geldt doorheen de Europese geschiedenis als de hoofdmotor achter de Europese economische groei. Wij, liberalen, geloven echter dat er nog te veel barrières bestaan binnen de EU om de idee van een interne vrije markt daadwerkelijk volledig in de praktijk te kunnen brengen. Het studieseminarie zal zich focussen op het zoeken naar liberale recepten om de nieuwe uitdagingen van onze interne markt te kunnen omzetten in nieuwe opportuniteiten voor de Europese Unie als rijk en welvarend handelsblok.

Ook het Liberaal Vlaams Studentenverbond kan onmogelijk afwezig zijn op zulk een internationaal gebeuren. Een vijfkoppige delegatie zal dan ook in Berlijn de liberale Vlaamse kleuren gaan verdedigen.

Dit persbericht werd verstuurd door LVSV’er Vincent De Roeck.
Read more...

Neen Tegen Lokale Pestbelastingen !
(Vincent De Roeck)

Tal van politieke en andere organisaties roepen de gemeenten en provincies op om geen nieuwe pestbelastingen door te voeren. De nieuwe gemeentebesturen zijn aan de slag gegaan. De eerste drie maanden van hun beleid zitten er ondertussen al op. Het wordt echter steeds meer duidelijk dat veel lokale besturen hun toevlucht nemen tot nieuwe belastingen voor het spijzen van de lokale schatkisten. Deze belastingen zijn dikwijls absurd en een rem op economische of technologische vooruitgang. Of deze heropflakkering van lokale pestbelastingen ook maar iets te maken heeft met de recente nederlaag van de Vlaamse liberalen in de verkiezingen, laat ik gerieflijk in het midden.

Afgelopen weken liep het weer de spuigaten uit. Zo voerde de gemeente Kontich een vestigingstaks van 6,000 euro in, aangevuld met een bijkomende belasting van 1,500 euro. Ook voerde Kontich een nieuwe belasting op nachtwinkels in. Deze belastingen zijn een duidelijke rem op economische groei.

Gesteund door het Vlaams Belang krijgt deze belasting ook een racistisch ondertoontje. Olivier Mangain, FDF-burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, maakt het nog gekker. Hij voert een jaarlijkse belasting in op de relaisantennes van mobilofonie, en antennes voor het elektronisch doorsturen van gegevens. Deze belasting bedraagt 4,000 euro, en wordt jaarlijks met 2% geïndexeerd. Met het stijgend succes van draadloos internet en WIFI/WAP hebben de gemeenten ook de technologie als belastingsobject ontdekt. Deze belasting is dan ook waanzinnig en een rem op technologische vooruitgang.

Er bestaan talloze voorbeelden in verscheidene gemeenten en provincies van dergelijke onzinnige belastingen die een rem plaatsen op economische of technologische vooruitgang. Ik wil mij dan ook graag aansluiten bij de oproep van tal van organisaties aan alle nieuwe burgemeesters en schepenen om te onderzoeken welke pestbelastingen er in zijn of haar gemeente bestaan, en om deze zo snel mogelijk af te schaffen. Daarnaast zouden beleidsmakers zich ook moeten engageren om geen nieuwe pestbelastingen in te voeren.

Deze reactie werd geschreven door Jong VLD'er Edward Roosens.
Read more...

14 april 2007

«Alle vrouwen zouden best een sluier dragen» (Hoegin)

Volgens Mostafa Chendid van de Deense Islamitische Geloofsgemeenschap (Islamisk Trossamfund), zouden niet alleen moslimvrouwen maar ook alle andere vrouwen een sluier moeten dragen. Waarom? Omdat vijf tot tien procent van de mannen zich nu eenmaal niet kunnen beheersen.

Mostafa Chendid wordt beschouwd als de opvolger van Ahmad Abu Laban, één van de imams die betrokken was bij de affaire rond de beruchte Deense cartoons. Ahmad Abu Laban was immers één van de leiders van de delegatie die rondtrok in het Midden-Oosten en in zijn rapport drie illustraties aan de oorspronkelijke cartoons toevoegde «om het klimaat tegenover moslims in Denemarken beter toe te lichten». Mostafa Chendid is goed op weg even beroemd te worden als zijn voorganger, en het interview dat hij toestond aan Weekendavisen is niet van die aard om de controverse rond zijn persoon te doen afnemen.

Hij was er eerder al in geslaagd om uitgerekend op de Internationale Vrouwendag in Jyllands-Posten (juist: de krant van de cartoons) ervoor te pleiten dat álle vrouwen met sluier zouden gaan, niet alleen moslimvrouwen dus, en dat zorgde natuurlijk voor de nodige reacties. Die uitspraak was trouwens de directe aanleiding voor het interview in Weekendavisen, waar hij die uitspraak nog eens herhaalde en nader toelichtte. Zo meent hij dat de sluier een plicht is van de vrouw tegenover God, omdat dat zo beschreven staat in de Koran, maar daarmee wil hij niet gezegd hebben dat een vrouw met een sluier een beter mens zou zijn dan een vrouw zonder sluier.

Volgens hem is de sluier ook een signaal: vrouwen met een sluier zijn «niet te koop». Bovendien beschermt de sluier tegen verkrachtingen: in de VS bijvoorbeeld wordt er elke halve minuut een vrouw verkracht, en dat is volgens hem te wijten aan het feit dat de vrouwen er de mannen verleiden door er zomaar ongesluierd de straat op te trekken. Niet dat alle mannen problemen zouden hebben om zich te beheersen tegenover ongesluierde vrouwen, en misschien gaat het zelfs maar om vijf tot tien procent, maar dat is volgens hem toch voldoende om alle vrouwen een sluier te doen dragen.

Op de vraag of ook de mannen zich dan niet zouden moeten bedekken, om geen vrouwen te verleiden, wou de imam niet ingaan. De journaliste had misschien nog een stap verder mogen gaan, en vragen of het allemaal niet veel eenvoudiger zou zijn als de mannen binnenshuis zouden blijven en geen stap buiten zouden mogen zetten tenzij onder begeleiding van hun vrouw of een vrouwelijk familielid. Het zijn immers de mannen die het probleem vormen, niet de vrouwen, en dan komt het mij nogal bizar over dat vrouwen met een sluier moeten rondlopen omdat mannen zich niet kunnen beheersen. Was er geen profeet maar een profetes geweest, Mostafa Chendid zou ongetwijfeld nooit op z'n eentje een stap buiten de deur gezet hebben! Voor het imago van de islam was dat misschien hoe dan ook beter geweest.

Labels: , , , ,

Read more...

13 april 2007

Michel veroorzaakt brokken (Politiek Incorrect)

Herinnert u zich nog Louis Michel? "Onze" belgische (sic) minister van Buitenlandse Zaken die tijdens de regering-Verhofstadt I dit land meermaals de zotskap heeft opgezet op het internationale toneel. Denken we maar aan zijn groteske oproep om niet te gaan skiën in Oostenrijk na de verkiezingsoverwinning van Jörg Haiders FPÖ. Of aan zijn dubieuze motortochtjes in Cuba door de tuin van Fidel Castro. En als kers op de taart der dwaasheid: de openlijke scheldtirades tegen internationale regeringsleiders als George Bush, Tony Blair en Silvio Berlusconi. Herinnert u zich nog het terechte dreigement van Amerikaanse bedrijfsleiders in België om dit onzalige land te verlaten indien Michel zo zou blijven voortschelden? Voeg daar nog eens de hilarische genodicewet (kent u ze nog?) aan toe, en de indruk was compleet dat België op een andere planeet lag. In 2004 - na de sterke verkiezingsnederlaag voor de liberalen, en dus ook voor de MR - werd Louis Michel 'verhuisd' naar de Europese Commissie, waar hij het departement Ontwikkelingssamenwerking beheert. Buitenlandse zaken werd overgenomen door Karel De Gucht, en nu mag de ('Open') VLD zoveel bekritiseerd worden als het wil, maar de internationale relaties zijn nu toch ietwat meer gestabiliseerd (in tegenstelling tot de kiezers van het Vlaams Blok/Belang, heeft De Gucht bij mijn weten nog geen internationale leiders voor 'mestkever' uitgescholden)

Maar terug over naar Michel (voor ik de lezer nog op het waanzinnige idee zou brengen om voor 'Open' VLD te stemmen...). Volgens het weekblad European Voice veroorzaakt hij nu ook in de Europese Commissie voor de nodige heibel, na zijn beslissing om er een maand "tussenuit te knijpen" n.a.v. de federale verkiezingen op 10 juni. In de (Europese) parlementaire commissie Ontwikkelingssamenwerking worden dan ook ernstige vragen gesteld omtrent Michels demarche. Zo stelde Maria Martens - Nederlands europarlementslid voor het CDA/EVP - het als volgt: "Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet op zich. Hij zou moeten kiezen voor ofwel de Commissie, ofwel de Belgische politiek." Ook de Spaanse socialist Josep Borrell en tevens voorzitter van de bevoegde parlementaire commissie acht de houding van Michel volledig laakbaar. De reactie van Michel op deze aantijgingen?: "De Europese Commissie is niet een of ander administratief secretariaat dat bestaat uit politiek aseksuele wezens." Waaruit Michel dan op eigen houtje besluit om de deur van het Berlaymontgebouw voor een maand - of langer indien hij ook betrokken zou geraken in de 'nabesprekingen' na 10 juni - sluit. Big Loulou verzekerde echter dat de werking van het departement Ontwikkelingssamenwerking niet in het gedrang zou komen, want Olli Rehn - huidig Europees Commissaris voor EU-uitbreiding - zou intussentijd de boel overnemen. Waarmee Rehn, die reeds een belangrijke portefeuille in handen heeft, zich ook nog eens in de dossiers van Michel moet verdiepen. Terwijl 'monsieur de commissaire' al dan niet per motorfiets kan affiches plakken in Waals-Brabant.

Deze totaal nonchalante houding werkte de parlementaire commissie dermate op de heupen dat men nu Michels ontslag eist. Temeer omdat Michels vertrek samen zou vallen met cruciale handelsbesprekingen tussen de EU en de ACP-landen. De kans dat Michel dat ontslag zou krijgen is nogal reëel omdat artikel 213 van het EG-verdrag het volgende stelt:

"De leden van de Commissie mogen gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, verrichten. Bij hun ambtsaanvaarding verbinden zij zich plechtig om gedurende hun ambtsperiode en na afloop daarvan de uit hun taak voortvloeiende verplichtingen na te komen, in het bijzonder eerlijkheid en kiesheid te betrachten in het aanvaarden van bepaalde functies of voordelen na afloop van die ambtsperiode. Ingeval deze verplichtingen niet worden nagekomen, kan de Raad of de Commissie zich wenden tot het Hof van Justitie, dat, al naar gelang het geval, ontslag ambtshalve volgens artikel 216 of verval van het recht op pensioen of van andere, daarvoor in de plaats tredende voordelen kan uitspreken."

Wordt zeker nog vervolgd. Het is alleszins duidelijk dat de Belgische (en Franse) tot op het bot gecorrumpeerde traditie van postjes cumuleren in andere Europese landen op wenkbrauwgefrons wordt onthaald.
Read more...

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>