12 juni 2011

Radio 1, De Ochtend 12 juni

.
Dames en heren,
morgenochtend zal ik via R1, als alles goed gaat, het woord tot u richten met onderstaande boodschap. Het idee is dat ze bij de De Ochtend (gepresenteerd door Sara Van Boxstael) iets willen doen rond de treurige omstandigheid dat ons koninkrijk al enige tijd zonder regering zit. Omstandigheid die mij koud laat, maar daarom moest ik hun verzoek om een column nog niet afwijzen.

Kruismans en enkele BV’s, kwaliteitscolumnisten, acteurs &c., kregen dat verzoek ook, dus ik ben in honorabel gezelschap.
Ons werd gevraagd een brief te schrijven aan een politicus of een andere gezagsdrager, met als vaststaande aanspreektitel:
Niet zo geachte heer (mevrouw) zus of zo, …”.
Aan die regel heb ik min of meer voldaan (en het mocht 2 min. duren):

Voorlopig niet zo geachte heren politicologen,
de kunst die jullie beoefenen wordt nog niet overal voor vol aangezien, maar geen nood: dat is wellicht enkel een kwestie van tijd.
Hebben wij niet uit de middeleeuwse alchimie, die goud wilde maken van lood, al in de achttiende eeuw de moderne chemie zien ontstaan? En uit de astrologie, die zo oud is als de mensheid zelf, is op de duur toch de sterrenkunde voortgekomen?
Komt nog bij dat alles tegenwoordig veel sneller gaat dan vroeger. Wellicht zullen onze kinderen, of anders onze kleinkinderen het nog meemaken, dat er zich uit de kunst der politicologie een wetenschap ontwikkelt, waarvan wij nu de naam nog niet weten natuurlijk.
Helaas, vergeleken met de astrologie en de alchimie heeft de politicologie een paar nadelen. Lood of goud, direct controleerbare objecten, bezit zij niet. Ook geen verifieerbare zaken, zoals de indeling van de mensheid in twaalf soorten, volgens de dierenriem.
Bij de politicologie gaat het om iets dat oneindig veel complexer is, namelijk om mensen en hun intenties …en die willen zij graag voor ons verborgen houden. En die verborgen intenties, dat is waar het in een democratie om draait tenslotte.
Gewoon stemmen tellen na een verkiezing, en de uitslagen vervolgens in gedachten naast de partijprogramma’s leggen: zoiets kan de eerste de beste advocaat die voorzitter is van een telbureau. Maar hij zal enkel de oppervlakkige, uitgesproken meningen van het kiesvolk zien, en die stellen weinig voor.
Dan zou je er al van moeten uitgaan dat kiezers zelf weten wat ze willen, en dat is natuurlijk flauwekul.
Dat beseft bijvoorbeeld professor Swyngedouw, met zijn mooie middeleeuwse naam, beter dan gelijk wie.
Politicologie moet niet met eenvoudige rekenkunde verward worden!
In dat geval waren we er al lang uit, en was zijn wetenschappelijke leerstoel overbodig. En tenslotte zijn politicologische acrobatieën en trucs met vragenspelletjes best aardig.
Ik wens onze artiesten dan ook alle succes, bij hun wankele kunstjes..

Labels: , ,

3 Comments:

At 12/6/11 23:26, Anonymous Rocket Quant said...

Geachte heer,
Beste Marc,

Met veel plezier lees ik/luister ik naar uw stukjes (Meestal ga ik slechts gedeeltelijk akkoord met uw stellingen.)

Deze keer lukt het me niet om d.m.v. FireFox 3.6 + Flash Player of Internet Explorer 8 + Flash Player de opname te beluisteren. Enig idee hoe het wel zou kunnen lukken?

Bedenking: uw (in mijn ogen zeer terechte) kritiek m.b.t. de politicologie is bij uitbreiding van toepassing op alle zgn. humane wetenschappen (filo-, psycho-, socio-, politicologie en economie, alsook recht).

Nu en dan (eerder zelden) komen we echter iemand tegen die de humane wetenschappen in de juiste (bescheiden) proporties kadert.

Met vriendelijk groet,

Rocket Quant

 
At 12/6/11 23:56, Blogger Marc Vanfraechem said...

Beste Rocket Quant: waarom u het MP3-tje niet kunt openen is mij een raadsel. Soms gebeurt het dat de server (Podbean) overbelast is, en dan moet u later nog eens proberen...
Wat betreft het statuut van de politicologie ben ik het met u eens dat er geen scherpe scheiding te maken is met andere "humane" wetenschappen. Zelfs de "exacte" wetenschappen, weze het in een onvergelijkbare mindere mate, zijn niet geheel vrij van dergelijke problemen, zoals u weet.
Kort gezegd is mijn stelling de volgende: een politicoloog kan, net zoals u of ik, ook wel eens iets verstandigs zeggen, en dat mag zelfs over politiek gaan, maar wat hij niet kan is iets wetenschappelijks daarover vertellen. "Politicologische" uitspraken zijn gewoon ideologisch. En wat deze jongens gewoonlijk presenteren als "wetenschappelijk", nl. hun enquêtes, met representatieve steekproeven, gewogen gemiddelden en heel die bataclan, valt totaal in het niets bij het gewicht dat de formuleringen hebben bij hun vraagstellingen. Dat soort enquêtes zijn gewoon een omgekeerde kwis: wie de vraag mag stellen wint.
Twee interessante citaten, van politicologen (...emeriti), gaf ik eerder hier.

 
At 13/6/11 20:23, Anonymous Anoniem said...

Als podbean overbelast is kan het nog altijd beluisterd worden op de webstek van Radio1: http://internetradio.vrt.be/radiospeler/v2_prod/qt.html?qsbrand=11&qsODfile=/media/audio/r1och1verkiezingenmarcvanfraechem110612

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>