3 januari 2010

België versluist dit jaar het recordbedrag van 5,2 miljard euro naar de EUSSR (Vincent De Roeck)


België zal in 2010 bijna 5,2 miljard euro aan de Europese Unie moeten afdragen. Daarmee is België één van de vijf grootste netto-bijdragers van de ganse unie. Dat wist VUB-professor en begrotingsdeskundige Herman Matthijs ons vandaag in "De Morgen" te vertellen. In 2009 was de Belgische bijdrage door de povere economische prestaties van ons land teruggevallen tot 4,6 miljard euro. In 2008 tenslotte bedroeg de Belgische bijdrage 5,1 miljard euro. Matthijs spreekt van zéér hoge bedragen "waar weinig aan te doen is", maar is dat wel zo?

Zeker nu we met Herman Van Rompuy de opperpygmee van de Europese Unie hebben mogen leveren, kunnen we niet langer moeilijk doen over onze bijdragen, zo blijkt. Maar niet dat we dat daarvoor wel waren natuurlijk. Onze leiders staan al jaar en dag te springen om hun eigen onderdanen kaal te plukken om toch maar de Eurofielste van de klas te kunnen zijn. Van een Thatcheriaans "We want our money back" is onder onze leiders nooit sprake geweest. Nochtans zou dat met deze cijfers in het achterhoofd niet meer dan logisch zijn.

Herman Matthijs legt evenwel uit dat het volgens hem niet echt zo zeker is of België in totaal wel een heuse netto-betaler is. "Het is heel moeilijk om een volledige kosten-batenanalyse te maken over deze Europese bijdrage. Naast de overduidelijke kosten krijgt België heel veel indirecte ontvangsten. Dat is te danken aan de wel zeer ruime aanwezigheid van Europese instellingen in Brussel die consumptie en btw opleveren voor de schatkist. Er zijn ook de extra klanten voor de luchthaven van Zaventem en andere nutsbedrijven." Van de extra uitgaven voor de beveiliging van de Europese tops en instellingen natuurlijk weer geen woord in Herman Matthijs' overzicht.

Daarboven maakt Matthijs zich ook schuldig aan de "broken window fallacy"-redenering van Frédéric Bastiat. Het is niet omdat sommige sectoren van de economie door deze verspilling van belastinggeld floreren, dat het daarom om de meest optimale besteding van die middelen gaat. Voor elke overbetaalde bureaucraat die in Zaventem een overbodige vlucht neemt, verliezen tientallen werknemers in productieve sectoren hun job of moeten bedrijven hun groeiplannen opbergen omwille van de extra belastingen en lasten die het bestaan van de EU met zich meebrengt. In 2007 was België al één van de allergrootste nettobetalers per capita en dat is vandaag zeker niet anders. Of "better off out" de te volgen politiek is, weet ik niet, maar elk jaar wint die idee in mijn hoofd wel aan kracht en invloed.

Verder stelt Herman Matthijs dat België het laatste decennium jaarlijks gemiddeld 2 miljard euro meer heeft moeten afdragen aan de Europese Unie dan daarvoor. De grootste slokoppen blijken de nieuwe EU-lidstaten te zijn. Zij krijgen ondertussen immers het gros van de EU-gelden uitgekeerd maar staan zelf wel amper in voor 8,75% van het totale EU-budget. Deze scheeftrekking maakt het voor de oorspronkelijke vijftien lidstaten steeds aantrekkelijker om de ganse EU-structuur eens serieus te gaan analyseren en herbekijken.

Terwijl begrotingstekorten zich overal opstapelen, Griekenland en Spanje op de afgrond van het faillissement balanceren en nationale overheden overal op zoek gaan naar besparingen, blijft de EU zonder dralen of schuldgevoel miljarden van andermans zuurverdiend belastinggeld verspillen. Dit kan niet lang meer duren. Het wordt tijd dat de Eurosceptici van alle landen het financiële luik van de ganse Europagrap eens opnieuw beginnen te accentueren. Een onwetend geïndoctrineerd volk blijft slaafs, maar dat kan snel veranderen. Geert Wilders en Douglas Carswell eisten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk al een gedetailleerde kosten-batenanalyse van het EU-lidmaatschap van hun landen, en ook elders begint de roep naar financiële duidelijkheid over de EU alsmaar luider te klinken.

Willen we niet al onze welvaart als sneeuw voor de zon zien verdwijnen onder impuls van de EUSSR moeten we dringend handelen, en de tijd voor actie is nu. Onze leiders moeten meer van zich beginnen afbijten in Brussel, de belangen van hun eigen burgers, en niet die van hun eigen carrières, beginnen vooropstellen, ons lidmaatschap van de unie onbevooroordeeld in vraag durven stellen en - bovenal - de bereidheid tonen om de overduidelijke slechte Europese deal voor België volledig te willen heronderhandelen.

45 Comments:

At 3/1/10 16:46, Anonymous traveller said...

En we zijn nog maar de derde dag van het bewind van Herman I

 
At 3/1/10 17:57, Anonymous Geert Van Nauwelaerts said...

Voor alle duidelijkheid. 5,2 miljard euro is zeker geen klein bier. Dat komt overeen met 5x de jaarkost van de ganse NMBS, 5x de jaarkost van het ganse Belgische leger, en 5x de jaarkost van het ganse justitieapparaat. Alledrie kosten zij - als ik mij daarin niet vergis - iets van een 1 miljard euro per jaar. Gelieve dit in uw achterhoofd te houden alvorens de Eurofielen in deze thread beginnen zeveren over hoe verwaarloosbaar dat bedrag is in vergelijking met het BNP van België.

 
At 3/1/10 18:33, Anonymous Anoniem said...

Vooral schandalig als je ziet hoe zwaar ze aan het snijden zijn in de zorg en andere hulpprogramma's voor het eigen volk. Het leven van een Roemeen of een Pool is voor Rumpie en consoorten meer waard dan dat van de kansarmen in Antwerpen of Brussel. Wraakroepend!

 
At 3/1/10 20:02, Anonymous Marcel said...

België uit de EU, dat zou pas een staatshervorming van enig formaat zijn. Het blijft gewoon verbijsterend om horen hoe Eurofiel de zogenaamde Flaminganten zijn. Die willen helemaal geen onafhankelijk Vlaanderen maar een autonome Europese heerlijkheid. Geen wonder dat niemand hen internationaal au sérieus neemt.

 
At 3/1/10 21:02, Anonymous traveller said...

Die ongelovige founding fathers spraken in de grondwet en de "Bill of Rights" over:

"The God given inalliennable Rights"

Ze wisten dus wel waar Abraham de mosterd haalde!!!

Ik was dit vergeten tot iemand het op TBJ heeft gepost.

 
At 3/1/10 21:15, Anonymous Anoniem said...

@ Traveller

Vanwaar die plotse religieuze reactie?? Ben je zeker dat deze thread daarvoor de juiste is??

 
At 3/1/10 21:15, Anonymous Anoniem said...

Back on topic...

Het is een schande te moeten vaststellen dat België - en dus Vlaanderen - enerzijds 5,17 miljard euro per jaar aan Europa moet betalen om dan anderzijds van datzelfde Europa de verplichting opgelegd te krijgen om de enige Vlaamse bank van betekenis, de KBC, volledig te moeten ontmantelen. Zo verliezen we financieel twee maal. Om van de duizenden werklozen die met zo'n opsplitsing gepaard gaan nog maar te zwijgen. Dankjewel Europa. Het Vlaams klootjesvolk dankt u.

 
At 3/1/10 21:31, Anonymous mises poes said...

@ "back on topic" anoniem

kbc moet een groot deel van zijn activiteiten van de europese commissie afstoten omdat het tijdens de crisis ten onrechte staatssteun van de vlaamse en belgische overheden genoten heeft. om eerlijk te zijn tegenover de andere banken in binnen- en buitenland die geen overheidsgeld aangenomen hebben, moet kbc nu een deel van zijn assets verkopen. op zich is daar niets mis mee. het geeft ook een mooi signaal naar de banken dat de verliezen op de samenleving verhalen soms noodzakelijk kan zijn, maar zeker ook negatieve gevolgen met zich mee kan brengen. ik zeg het als libertair niet graag maar in deze zaak heeft neelie kroes mij positief verrast.

 
At 3/1/10 21:55, Anonymous Geert Van Nauwelaerts said...

@ Mises Poes

Ik deel je instemming met de KBC-politiek van Neelie Kroes maar voor een klein beetje. Het is inderdaad min of meer 'normaal' te noemen dat banken die staatssteun genieten, wat in strijd is met de EU-regels, daarvoor in zekere mate gestraft worden. Maar is het ook 'normaal' dat Neelie Kroes eerst de staatssteundossiers voor de banken goedkeurt om dan achteraf plots met sancties over de brug te komen? KBC kreeg inderdaad staatssteun, maar dat gebeurde toen wel mét instemming van Kroes en zonder strings attached. Achteraf moet ze in mijn ogen dan ook niet met bijkomende eisen of straffen komen aandraven. Hoewel het wel 'normaal' geweest was had ze deze voorwaarde vanaf het begin aan de steun gekoppeld, maar dat heeft ze dus niet gedaan.

 
At 3/1/10 21:57, Anonymous Anoniem said...

Typisch die ultra-liberalen!! Springen zelfs een gat in de lucht als de neoliberale EU-Kommissie eigen Vlaamse banken begint af te breken. Zij zijn pas blij als alle armen en zwakkeren in de samenleving zonder werk zitten. Terug naar de tijd van Daens en Woeste, dat is de echte agenda van mannen als Vincent de Roeck hier. Om te kotsen!!

 
At 3/1/10 21:59, Anonymous Anoniem said...

Of pipo's zoals de al even grote reactionair Van Nauwelaerts hier. Is wel naar Riga gevlucht om de belastingen te ontlopen en zich een blonde hoer aan te schaffen, allemaal mogelijk gemaakt door de EU van geen grenzen, maar nu alles in orde is plots de EU afvallen. Ziet niemand anders de hypocrisie van die libertaristen en Euroskepticussen??

 
At 3/1/10 22:55, Anonymous traveller said...

Sorry, verkeerde thread, moest bij "het Christendom" artikel van Vincent komen. e "founding fathers" zullen me wel vergeven.

 
At 3/1/10 23:07, Anonymous Danish Dynamite said...

Oops. Ik denk dat Hugo Van Minnebruggen zich hierboven weer eens vergeten in te loggen is.

 
At 3/1/10 23:10, Anonymous Danish Dynamite said...

Als ik even snel de berekening maak zou het opzeggen van het Belgische lidmaatschap van de EU ons elk jaar 5,2 miljard euro uitsparen. Dit komt grosso modo neer op 500 EUR per burger per jaar, ofwel een jobkorting voor alle Belgen. Mooi meegenomen. Wil vader staat dus echt iets aan de koopkracht van de mensen doen, dat ze dan inderdaad maar stopt met die EU-put zonder bodem te spijzen!

 
At 3/1/10 23:46, Anonymous DV said...

"...de hypocrisie van die libertaristen en Euroskepticussen??"

De commie-commentator hierboven heeft duidelijk nooit correct leren schrijven of Latijnse verbuigingen kunnen toepassen. Waarschijnlijk opgeleid in Utopia-volksrepublieken zoals de DDR, de Sowjetunie of Cuba. Daar kon 100% van de bevolking lezen en schrijven ---- alleen iedereen die wij daar kennen kan dat per toeval niet ;-)

 
At 3/1/10 23:48, Anonymous traveller said...

Dat is dan 17 miljard die we kunnen sparen.

 
At 4/1/10 00:11, Blogger Vincent De Roeck said...

Hoe bedoel je dat, Traveller? Als we Vlaanderen onafhankelijk zouden maken van België én van de Europese unie, zouden we volgens mij 25 miljard euro per jaar uitsparen. Het Warande-manifest sprak toch over 20 miljard euro aan jaarlijkse transfers, of zou het toch maar 12 miljard zijn zoals o.a. KBC en de Vlaamse Abafim-studie stelden?

 
At 4/1/10 00:12, Blogger Vincent De Roeck said...

Daarbij weet ik niet of de cijfers van Herman Matthijs wel kloppen. Het EU-trendrapport voorspelt al jaren dat België een minstens even grote netto-bijdrager is dan Nederland en vanaf 2010 zelfs de grootste netto-betaler per hoofd zou zijn.

http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/09/eu-kosten-ticker/

Op de website van het Nederlands Libertarisch Centrum staat een "EU-ticker" die de kosten van EU-lidmaatschap voor elke individuele Nederlandse burger berekent. Die teller komt uit op 7,200 EUR per capita sinds 1 januari 2002, ofwel 900 EUR per burger per jaar. Dat is bijna het dubbele van wat Matthijs ons hier voorspiegelt.

 
At 4/1/10 00:30, Anonymous traveller said...

@ Vincent

Ik heb het nog conservatief benadert.
Het maakt me zo al misselijk genoeg.

 
At 4/1/10 01:15, Anonymous Geert Van Nauwelaerts said...

@ Anonieme

Ik weet niet op welke wijze Vincent hier de terugkeer naar het Aalst van Daens en Woeste bepleit heeft, en ik vermoed ook dat Vincent net een zo groot mogelijk aantal productieve jobs wil realiseren in Vlaanderen met zijn beleidsmaatregelen, maar ik laat het aan hem om zichzelf hier tegenover u te verdedigen als hij dat nodig zou vinden.

Uw razernij-aanval tegen mij zal ik wel zelf van enig commentaar voorzien. U slaat de bal immers helemaal mis. Ik was jarenlang een gematigd liberaal in België en ben pas vrij recent bekeerd tot het libertarisme, o.a. door de teksten van Vincent hier en elders op het internet. Ik ben geen ideoloog of intellectueel zoals Vincent maar van nature een pragmaticus en allesbehalve een reactionair. Ik ben gelukkig getrouwd met een West-Vlaamse en heb met haar twee kinderen. Ik heb een eigen houtbedrijf uit de grond gestampt en toen de zaken in Oost-Europa merkelijk belangrijker werden voor mijn bedrijf dan die in de Benelux heb ik van mijn vestiging in Letland mijn hoofdzetel gemaakt. Riga stak ook fiscaal met kop en schouder boven de alternatieven (ik had toen ook nog vestigingen in Zuid-Polen en Slowakije) uit. Dit geschiedde trouwens allemaal nog in de jaren '90 toen Letland er alles aan deed om buitenlands kapitaal aan te trekken. Ik verhuisde naar Riga toen er van Lets EU-lidmaatschap nog helemaal geen sprake was. Ik heb mij die beslissing ook nog altijd niet beklaagd. Letland is veel liberaler dan Vlaanderen, de levenskwaliteit is hier veel hoger en ook het nationalisme is hier van een zéér internationaal karakter. De laatste jaren steekt ook in Letland het Euroscepticisme meer en meer de kop op, veel meer dan in België, alle verwoede pogingen van Vincent ten spijt.

 
At 4/1/10 02:17, Anonymous Hugo said...

Voor de laatste keer: ik ben Hugo Van Minnebruggen helemaal niet en ik wil met die jodenvriend ook niets maar dan ook niets te maken hebben.

Net zoals de niet zo heel diplomatieke anoniem hierboven vind ik de EU ook een neoliberaal gedrocht dat best afgebroken kan worden. Mijn doel is hetzelfde dan dat van Vincent Derouck, maar mijn redenen zijn geheel anders.

Aan alle progressieve lezers van deze blog een spetterend 2010 gewenst, en aan alle anderen hetzelfde!

 
At 4/1/10 10:30, Anonymous traveller said...

Benaderd...
Vincent, wanneer plaats je een correctiesysteem??? Of bestaat dat al en ben ik blind en dom?

Aan de Verenigde Progressievelingen hier, de verkwisting van België en Europa is op geen enkele manier goed te praten. De socialistische hangmatcultuur is Vlaanderen op de knieën aan het krijgen met een snelheid die jullie zal verrassen.
De libertaire gedachte zal het niet halen tijdens mijn leven want eerst moet er een algemene economische catastrofe gebeuren die niet meer door het drukken van geld is op te lossen. Het komt er aan en de socialistische marxisten zullen weer met de vinger naar het "kapitalisme" wijzen dat ze zelf door hun eindeloze interventies en vervalsingen van cijfers hebben kapot gemaakt sinds de zestiger jaren.

Amen

 
At 4/1/10 10:31, Blogger Thomas said...

we geven 2X zoveel uit aan onderwijs en ongeveer hetzelfde aan walen
velen van de posters hier boven zijn mss vergeten dat dat europa ons ook veel brengt?
Belgie haalt er nog steeds meer uit dan ze erin stopt, en nee dat gaat heus niet enkel over postjes, maar ook over vrede en wat als die euro functionarissen uitgeven in brussel.
Verder doet europa zeer veel waar vlaanderen of belgie nooit in zou slagen. u kunt natuurlijk ook uzelf altijd losscheuren van alles en dan uiteindelijk met uw wijkraad in overleg treden met een grootmacht als china, maar dan wel niet in samenwerking met die buur van 3 straten verder want die droeg dit jaar minder bij aan de wijkraad kas.
Europa is verder ook helemaal geen neoliberaal gedrocht zoals wel meer zegt. europa houd zich bezig met economie, omdat we op dat vlak een gemaakt zijn, net zoals Duitsland ook eerst een economische unie was.

 
At 4/1/10 10:42, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Thomas

U weet niet waarover u spreekt. Ook zonder EU hadden we vrede kunnen hebben. Misschien hadden dan zelfs de genocides in de Balkan vermeden kunnen worden. Verder heeft de EU van economie helemaal geen kaas gegeten, zo blijkt elke dag maar weer, en bedreigt ze wel degelijk onze welvaart. Ik schreef over de vrede-nonsens van de EU in het verleden ook al een tekst op deze blog.

http://vincentderoeck.blogspot.com/2008/02/pactio-olisipiensis-censenda-est.html

(...)

Ik geloof absoluut in vrijhandel en economische allianties, maar zie geen meerwaarde meer in het huidige ontspoorde beleid, en ook de hervormingsplannen van sommige populisten in de Europese arena gaan nooit ver genoeg om de harmonisatie- en transfertumoren in te tomen, laat staan om de kanker zelf te genezen. Hoedt u allen voor valse profeten, want zij zijn de eerste om hun macht op uw en mijn kap te bestendigen, en alle beloften en engagementen in een wip en een gauw terug in te slikken als zij daar rechtstreeks voordeel uit kunnen halen.

De economische opmars van Europa zal tot stilstand komen door de Keynesiaanse politieke beleidskeuzes op EU-niveau en de klakkeloze overname van de totaal misplaatste welvaartsmechanismen door de Europese Unie. De Europese economie zal door de transfers nog jaren groeien door het aanboren van vrijwel onontgonnen interne markten in Oost-Europa, maar dit zal ten koste blijven gaan van innovatie en “creative destruction” in de bestaande markten, en zodra de interne markt dan ook niet meer verder zal kunnen groeien door dat gebrek aan innovatie, zullen de vette jaren van Europa definitief voorbij zijn. En zo wordt het politieke Europa binnen de kortste keren het Bokrijk van de wereld waar de schatrijke Aziaten hun overvloed aan yens en yuans komen uitgeven aan postkaarten en ramptoerisme.

“Maar de economie is toch niet alles”, hoor ik de Europositivo’s al zeggen, “want de Europese Unie is in de eerste plaats een vredesproject”. Dat soort uitspraken van de wereldvreemde allesrelativerende en ultra-kortzichtige Europese kaste doet mij huiverend terugdenken aan de magische woorden van Tacitus. Woorden die zoals goede wijn geen krans behoeven en voor zichzelf spreken, en in de huidige toestand, meer dan tweeduizend jaar na datum, nog steeds verbazingwekkend actueel zijn: “Solitudinem fecerunt, pacem appelunt”. Men creëerde een woestijn en men noemde die vrede.

 
At 4/1/10 10:43, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Traveller

Moest je een Blogger-account aanmaken kon je via dat je reacties nadien wijzigen of wissen. Zonder account biedt het gebruikte blogprogramma die optie jammer genoeg niet.

 
At 4/1/10 11:01, Anonymous Anoniem said...

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/6913132/EU-ski-holiday-paid-for-by-taxpayers.html

En naar dit soort uitgaven gaat ons zuurverdiend belastinggeld dus...

 
At 4/1/10 11:02, Anonymous Anoniem said...

http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100020456/ten-reasons-to-leave-the-eu/

Daniel Hannan zet tien goede redenen op een rijtje om de EU te verlaten. Wat geldt voor Engeland geldt zeker ook voor België.

 
At 4/1/10 11:34, Blogger Thomas said...

'u weet niet waarover u spreekt' is u openingszin en onthult veel van wat er daarna volgt en met welke ingesteldheid u dit typt.
eerst en vooral zijn het heus niet enkel de Europeanen die Keynes toepassen, zeker bv op landbouwbeleid. maar vergeet u vooral niet dat de EU zeker ook een vrij verkeer van goederen, diensten en personen inhoud? is zo een vrije toetreding op ieders markt niet het summum van Smith met zijn vrije markt theorie?
Ik weet wel degelijk waarover ik schrijf als ik zeg dat de EU ook een rol heeft om de vrede te bewaren.de oorlog in de Balkan was hier niet meteen een goed voorbeeld van maar de Balkan was (en is) dan ook geen deel van de EU. Verder heeft de EU wel gezorgd voor vrede tussen de grote drie (Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië)
En Vlaanderen of België doen het op economisch vlak zeker niet beter als de EU. Waar er in Europa nog wel vaak geïnvesteerd wordt in nieuwe technologie (net te nieuw voor bokrijk) is dit in België steeds minder het geval. Zo doen we er alles aan om de auto industrie hier te houden maar kan men nog nergens bio tanken.
tot slot: da de welvaart in België of Vlaanderen wordt tegengehouden door Europa is belachelijk, de grootste welvaart die we ooit hebben gehad hebben we pas na de oprichting van Europa bereikt. Wat u daar schrijft over de grote markt met al zijn voordelen is juist, maar u hebt geen enkele grond om te veronderstellen dat het daarna bergaf zou gaan. Na het verzadigen van de Oost-Europese markt zullen we inderdaad voor een uitdaging staan, maar bij voorbaat zeggen dat we die niet aankunnen en dus maar het hele zaakje moeten opdoeken getuigt van een snelle conclusie trekking en duid aan dat u niet het minste idee heeft over wat u schrijft.

 
At 4/1/10 13:33, Anonymous traveller said...

@ Thomas

U verrast me een beetje, wat was de recente oorlogsdreiging tussen Duitsland, Frankrijk en Engeland die door Europa opgelost werd?
Wat Europa niet heeft opgelost was de oorlog in de Balkan die door Genscher in het voordeel van de Kroaten werd beslecht. Genscher was wel een Duitser die hier een private Duitse oorlog by proxy voerde wegens een oude vete en een oude vriendschap.
Verder spenderen die Europese bureaucraten zoveel in Brussel dat Vlaanderen daar permanent moet bijbetalen.
De Walen krijgen even veel als Europa??? Welke nieuwe Nationale Bank berekening is dat weer.
Iedereen weet intussen dat het 12 miljard plus is.

 
At 4/1/10 13:50, Anonymous Anoniem said...

Thomasje hierboven bewijst met zijn dromerige reactie alleen maar dat hij waarschijnlijk een jong studentje Europees Recht is, misschien zelfs lid van de BUB en de Jonge Europese Federalisten, die als een kip zonder kop de nonsens van zijn Eurofiele proffen en vriendjes parroteert en maar niet kan of wil snappen dat hij zijn ganse leven vanalles voorgelogen geweest is over de wonderprestaties van de Europese Unie. Open je ogen toch, klein Thomasje, het zou wel eens interessant kunnen zijn.

 
At 4/1/10 13:50, Anonymous Anoniem said...

Of denk eens twee maal na, Thomasje, alvorens je hier denkt in een reactietje van een halve minuut de Europreek te moeten afsteken. Daar is niets mis mee. Alleen bewijs je zo net, zoals De Roeck hier (ondiplomatisch wellicht) terecht al zei, dat je er eigenlijk niets van snapt, of erger nog, van wil snappen. Je bent een pappegaai van andermans nonsens. Zielig die jeugd van tegenwoordig.

 
At 4/1/10 13:53, Anonymous Anoniem said...

Of zou Thomasje hierboven misschien een Jonge Vld'er zijn die nog steeds gelooft dat alles wat Guy Verhofstadt allemaal uit zijn botten slaat over Europa de waarheid is?? Hoe liberaal is een Europa dat reguleert, btw-belastingen heft en miljarden andermans belastinggeld verpilt?? Guy'tje wilt nog verder gaan. Nog meer regulering, nog meer belastingen en nog meer verspilling!!

 
At 4/1/10 15:31, Anonymous DV said...

http://www.newsoftheworld.co.uk/news/657748/EUrsquos-new-president-will-be-paid-MORE-than-US-chief-Barack-Obama.html

"The Sun" berekende hoeveel miljoenen EU-belastinggeld naar Rumpy gaan. Een schade gewoon!!

 
At 4/1/10 17:32, Blogger Thomas said...

ik hoor nog steeds geen antwoord op de reactie dat we te klein zijn om te onderhandelen met grootmachten zoals de usa?
verder is het belachelijk dat jullie een profiel van mij proberen schetsen gewoon omdat ik jullie mening niet deel. ja natuurlijk, verwijt mij maar papegaaien werk, ik kom tenminste met serieuze argumenten ipv. anoniem belachelijke en off-topic antwoorden te posten.
Dat ik mijn ogen moet opendoen en moet leren kijken is een aanval op mijn persoon, en dus GEEN goed argument, omdat het niet bijdraagt tot de discussie.
@ traveller: oke, de oorlog in de Balkan waren een zwarte pagina in Europese geschiedenis, wat daar is gebeurt had niet gemogen, en okee wat ik zij over walonië was niet helemaal correct, maar dat was eerder om een statement te maken (over onderwijs was ik wel juist)
Dat Vlaanderen moet bij betalen in Brussel is een structurele fout in onze staats structuur, daar hebben de uitgaven van de Europa functionarissen niets mee te maken. Laten we van Brussel een zelfstandig gewest maken dat groot genoeg is om zijn eigen boontjes te doppen, geen problemen meer (of is dit een gevoelige snaar voor sommige die het papegaaien werk voor de NVA op zich hebben genomen?)
Dat er als bron verder verwezen wordt naar een artikel in de Sun (een tabloid, goot blaadje zonder kwalitatieve berichtgeving, kijk maar naar de andere artikels die ze opnemen) is eerder lachwekkend.
Er is geen oorlogsdreiging geweest in Europa omdat de leden van Europa zeer goede banden hebben met elkaar. Die hebben ze ook niet vanzelf gekregen, daar is de unie verantwoordelijk voor.

 
At 4/1/10 18:04, Anonymous Anoniem said...

Thomasje, Thomasje toch. Ik leid uit uw laatste reactie af dat het profiel dat ik van u maakte dus nogal dicht bij de werkelijkheid ligt. Dat verwondert mij dus niets. Ook vreemd dat iemand die ocharme zijn nietszeggende voornaam gebruikt in discussiethreads de grote man wil komen spelen over "openheid" en over hoe slecht "anonieme" reageerders wel niet zijn. Je bent een grap, Thomas. Denk je echt dat de EU oorlogen binnen de Unie vermeden heeft?? Als we infantiele pappegaaien als jou mogen geloven hebben we onze veiligheid en vrede te danken aan het legioen bureaucraten in Brussel, volgens mij aan de aanwezigheid van 100,000 Amerikaanse GI's in Duitsland. Die niets te maken hebben met de EU maar bilateraal en/of in NAVO-verband ontplooid zijn. Ken uw feiten voor je die Eurofiele cursusboekennonsens blijft napraten!

 
At 4/1/10 18:06, Anonymous Anoniem said...

BTW: Ik denk dat Obama sneller de telefoon opneemt als Brown, Sarkozy of Merkel bellen, dan als Rumpy Grumpy belt. Er is ook vandaag geen 'Europes Rijk' dat kan tippen aan de VS of China. Houd uw wensen niet voor werkelijkeheid aub. De Kissinger-vraag is nog altijd niet beantwoord, en die zal ook niet beantwoord worden. Europa zal nooit een echte eenheid zijn. Wie anders beweert, is al even naïef dan de Verhofstadtianen die ook dachten dat Guy'tje tot twee keer toe EU-President zou worden.

 
At 4/1/10 18:10, Anonymous Anoniem said...

Om van uw infantiele VRT-praat over "The Sun" nog maar te zwijgen ---- die krant is wel de meest gelezen in Groot-Brittannië en alles wat ze brengt is doorgaans niet verfijnd, maar wel steeds correct. Ze heeft een duidelijk rechts kleurtje en ze is openlijk Eurosceptisch, maar ze vormt wel de ruggegraat van de vrije Britse pers. Wat VRT-minnende naïevelingen de Sun verwijten heeft niets te maken met de inhoud van die krant maar gewoon het feit dat een 100% privaat en overheidsvrij medium meer invloed en aanzien heeft dan de staatsmedia. Wie anders beweert, is 1) hopelijk wereldvreemd bezig, of 2) een ordinaire naprater van wat andere wereldvreemden (meestal verenigd in VRT-vehikels) hem/haar voorhouden.

 
At 4/1/10 18:14, Anonymous Anoniem said...

Voor alle duidelijkheid. Ik weet niet of de Kissinger-vraag in uw tot Bijbelse proporties verheven cursusboekjes staat. Kissinger, ex-BuZ-minister van de VS, vroeg zich af welk nummer hij moest bellen om met Europa te kunnen spreken.

 
At 4/1/10 19:17, Blogger Thomas said...

weerom noemt u mensen die anders denken dan u een grap, gaat u door over mijn persoon, die u zo gezegd kent, en beschuldigd mij dan van dromen en een gebrek an kennis. Als u dergelijke vertrekkende conclusies trekt uit een persoon die u zelf heeft opgehangen zegt dat meer over u dan over mij.
De Kissinger vraag, die ik wel degelijk ken (al moet ik zeggen dat ik maar één bijbel ken, bestaande uit meerdere boeken) is wel op gelost, u typt het nog zelf, het is niet omdat hij niet snel oppakt dat hij nu geen nummer heeft he.
Mijn bron om te oordelen over de Sun komt niet van de VRT maar van kennissen van mij uit Engeland. Wanneer ik begin over de sun beginnen zij spontaan te lachen en zeggen ze dat ik eens een echte gazet moet lezen ipv die rommel.
Ik ben blij dat u verder nog probeert te trappen op mijn niet bestaande liberale ziel, alsof ik het erg vind dat Verhofstadt het niet haalde, of alsof ik denk dat het niet halen van Verhoftadt niet zijn eigen domme schuld is.

Dat u zegt dat een groot Europees rijk niet bestaat is een open deur intrappen. Dat het nooit bestaan zal zullen mensen als Mia Doornaert u enkel gelijk in geven, maar ik ben overtuigt dat het een noodzakelijkheid is. U hebt deze noodzakelijkheid nog steeds niet weg genomen. Als Obama een sterk Europa niet wenselijk vind dan speelt hij de verdeel en heers tactiek uit, en belt hij niet.
Zou iemand weer on topic willen beginnen over wat ik zeg, en hier geen conclusies willen aan verbinden aan mijn persoon? hoe leuk ik het ook vind te zien waar jullie mij in schuiven, het doet het debat weinig eer aan.

 
At 4/1/10 20:51, Blogger Thomas said...

trouwens niets zeggende voornaam, ik heb tenminste een blog profiel, kan je niet van iedereen zeggen he.
niet dat ik iets tegen mensen heb die het niet hebben, maar het is nogal goedkoop om harde slogans te spuien als je jezelf anoniempje noemt.

 
At 4/1/10 23:19, Anonymous traveller said...

@ Thomas

Dus Vlaanderen zou te klein zijn?
België wil ik niet bespreken, dat is geen werkbare structuur, maar Vlaanderen is een "profitcenter" en een logistiek knooppunt, dit is even belangrijk als een oliestaat.
Ik wil daar wel ernstig over uitwijden maar dan wel op een uitgebreider forum en liefst in een mondeling debat.

 
At 5/1/10 11:06, Anonymous Anoniem said...

U bent een dwaas, Thomas, en een grote naïeveling.

 
At 5/1/10 17:06, Blogger Thomas said...

@traveller
altijd te vinden voor een discussie tussen pot en pint, voor dat mondeling debat dan.
hoe we dat pressies moeten afspreken weet ik wel niet, daar ik er van uitga dat u uw email niet zomaar wil posten (geld ook voor mij trouwens) en terughoudend bent over blind-daten :d
@anoniempje: het begint komisch te worden ...

 
At 5/1/10 22:54, Anonymous traveller said...

@ Thomas

Ik dacht meer aan een debatavond over Vlaamse onafhankelijkheid op puur economische gronden.

 
At 5/1/10 23:46, Blogger Thomas said...

een debat-avond...
kan zeker geregeld worden (wat de pot en pint achteraf niet uitsluit natuurlijk).
Maar wie stelt u dan voor als sprekers?
want op de affiche van thomas en traveller zal mss niet gek veel volk komen?
of heeft u mss een politieke vereniging in gedachten, die dit, in samenwerking met andere politieke verenigingen om de onpartijdigheid te bewaren, best kan organiseren?
ik heb in ieder geval wel al een paar mooie sprekers die me te binnen schieten, maar of ze willen...

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>