30 maart 2009

Kunnen alleen blanke rechtse politici racist zijn? (Hoegin)

Luiz Inácio Lula da Silva and Gordon BrownVerleden week schoof de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva tijdens een persconferentie de schuld voor de huidige financiële crisis in de schoenen van «blanke blauwogige» mensen. Merkwaardig genoeg heeft de wereldpers hem voor deze platte racistische opmerking nog niet aangevallen, en de Britse regering probeerde zelfs de opmerking te vergoelijken. Het contrast met wat de Italiaanse eerste minister Silvio Berlusconi een paar maanden geleden overkwam toen hij een slechte grap maakte over de pas verkozen Amerikaanse president Barack Obama is enorm. Vanwaar dit verschil in behandeling?

Laten we even een paar maanden teruggaan in de tijd, meer bepaald naar de opmerking die Silvio Berlusconi dus gaf over Barack Obama: hij is «jong, knap, en zongebrand», aldus de Italiaanse eerste minister. De hele wereldpers viel natuurlijk over hem omwille van zo'n racistische uitlating, terwijl Silvio Berlusconi Barack Obama duidelijk alleen maar een compliment wou geven. En de zaak werd er niet bepaald beter op toen Silvio Berlusconi zich later liet ontvallen dat de journalisten die hem omwille van die opmerking van racisme beschuldigd hadden, «imbecielen» waren…

Vergelijk nu wat Silvio Berlusconi over Barack Obama zei met wat Lula zich liet ontvallen over die «blanke blauwogige» mensen die dus de schuld dragen voor de huidige financiële crisis, en niet Indianen, zwarten of armen. De Britse eerste minister Gordon Brown wist als reactie op Lulas uitval niets anders te zeggen dan dat de schuld voor de crisis niet aan individuen toegeschreven mag worden. De zaak is alleen dat Lula dat ook niet deed, maar uitdrukkelijk de schuld legde bij, tja, zullen we het maar een ras noemen? De Britse regering slaagde er vervolgens in de onzinnige opmerking van Gordon Brown te overtreffen door te verklaren dat de uitspraak van Lula waarschijnlijk niet voor het grote publiek bedoeld was, alsof ze daardoor minder racistisch zou zijn. Bovendien valt dat maar moeilijk te rijmen met het feit dat Lula maar al te graag verder uitwijdde over wat hij precies bedoelde met zijn uitspraak toen de journalisten hem daarom vroegen.

Stel je nu echter voor dat iemand als een Silvio Berlusconi iets gelijkaardigs zou gezegd hebben pakweg tien jaar geleden, vlak na de financiële crisis in Azië van 1997. Het kot zou waarschijnlijk veel te klein geweest zijn, en de mediastorm zou wekenlang aangehouden hebben om zoveel primair racisme aan te klagen. De uitlating van Lula daarentegen kreeg amper media-aandacht: De Morgen bracht ze enkel als financieel (!) nieuws, terwijl bij die andere kwaliteitskrant De Standaard van een artikel hierover voorlopig nog geen spoor te bekennen valt. Ook internationaal werd er amper over Lulas opmerking gerapporteerd.

Overigens zijn het de media alleen niet die massaal niet thuis geven. Waar is bijvoorbeeld Karel de Gucht om te verklaren dat hij niet begrijpt dat een verstandig man zoiets zou kunnen zeggen? Waar zijn de paars-groene partijen om in het parlement gezamenlijk een resolutie in te dienen om de Braziliaanse ambassadeur op het matje te roepen, bij hoogdringendheid wel te verstaan? En waar is André Flahaut om te eisen dat de Belgische ambassadeur uit Brazilië teruggeroepen zou worden? Blijkbaar zijn sommige mensen racist of schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid, wat ze ook gezegd of bedoeld mogen hebben, en anderen nooit ofte nimmer…

Labels: , , , , ,

7 Comments:

At 31/3/09 00:01, Blogger Alex said...

De zoveelste bijdrage in dezelfde reeks. Media. Aansluitend bij dit artikel zou -mutadis mutandis- de bijdrage van VPMC van 27 maart gelezen kunnen worden. De verzuchting -of moet ik zeggen frustratie- van Mark Grammens omtrent het gebrek aan doorstroming van informatie, meer nog de gemanipuleerde en manipulerende Vlaamse media. Het wordt tijd dat bloggers zich beter organiseren. Het internet is een machtig wapen en de mogelijkheden zijn legio. Daar waar Grammens terecht suggereert dat een loutere vertaalde weergave van de dagelijkse berichtgeving van Le Soir, de Vlaamse lezer de ogen wis en zeker zal doen openen, kan er -mits er zich iemand toe geroepen voelt- eigenlijk verbazend gemakkelijk aan tegemoet gekomen worden door dagelijkse postings in de traditionele media op het internet. Of nog, waarom niet deze uitstekende blog openbreken naar een breder publiek. Bloggers schijnen niet te beseffen dat zij de pioniers van een nieuwe én succesvolle informatiebron zijn. Een halve eeuw geleden zijn zo de vrije radios gestart. Waar is het aanspreekpunt ? De Standaard, de Morgen... ten eeuwige treure dezelfde (overigens volkomen juiste) opmerkingen over de eenzijdigheid in én berichtgeving én opinievorming. Ik heb in een of andere reactie van VPMC (op een gemaakte taalfout in een bijdrage) kunnen lezen dat hij zijn beklag maakt dat bloggers niet 'serieus' genomen worden (wat hij betreurde)doch jullie zouden (misschien) verbaasd zijn dat bijvoorbeeld 'in flanders fields' een referentie in de maak is. Niet iedereen heeft de tijd, het talent en/of het enthousiasme om zelf bijdragen in te sturen doch het begrip 'media' is niet (meer) voorbehouden aan de officiële pers. Jullie allen zijn de 'media'. Enfin, het is zo een buikgevoel, een oproep, een niet gelegd ei, maar misschien breng ik een of andere oude rot in 't bloggersvak wel op een idee.

 
At 31/3/09 00:37, Anonymous Marc Huybrechts said...

Een knap artikeltje dat mooi de hypocrisie van het gros van de westerse media bloot legt (om van de niet-westerse maar te zwijgen), evenals die van Belgische politieke tenoren als De Gucht en Flahaut.

Enkele relevante aanvullingen:

1) Lula heeft in recente jaren een veel beter macro-economisch beleid gevoerd (vooral op fiscaal vlak) dan oorspronkelijk gevreesd werd na zijn verkiezing. In die (beperkte) zin heeft hij meer 'recht van spreken' om te klagen over de huidige crisis, vergeleken met de meeste andere regeringsleiders in de wereld. Maar, dat kan en mag zijn manifest racisme zeker niet justifieren. En als dit misschien toch nog wel enkele naief-linkse ogen zou kunnen helpen openen (omtrent de realiteit van de rest-van-de-wereld) dan is er hier nog wel een 'silver lining' te vinden.

2) Op het webstek van LVB las ik dat Lula nog meer heeft gezegd. Hij zou ondermeer ook gezegd hebben dat er bij deze crisis "geen zwarte mensen noch armen" zouden betrokken zijn, maar dat ze er wel "het slachtoffer" zouden van worden. Dat getuigt natuurlijk van een gemakzuchtige onverantwoordelijke visie omtrent het economische gebeuren in de wereld. Want, met "zwarten en armen" bedoelt hij natuurlijk (relatief)'arme landen' en/of regeringen van arme landen, dus overwegend 'niet-westerse' regeringen. Alsof alle landen (overheden) NIET verantwoordelijk zouden zijn voor hun eigen economisch 'wel en wee'!?. Maar ja, wanneer men voortdurend de 'slachtoffersrol' wil kunnen uitbuiten, dan is het moeilijk van die rol te kunnen opgeven. Ik kan me echt niet voorstellen dat, in tijden van internationale hoogconjuntuur of van voorspoed, dat Lula en andere 'naief-linksen' dan zouden gaan zeggen dat "zwarten en armen" de beneficianten zouden zijn van mensen met blauwe ogen etc... Kortom, het gaat hier om eenrichtingsverkeer, en dus niet om serieuse principiele standvastigheid.

3) Die andere naief-linkse, de Brit Gordon Brown is al even erg als de Braziliaan Lula. Met zijn bewering dat de crisis niet de schuld zou zijn van "individuen", impliceert hij dat het dus om niet-nader-genoemde 'groepen' zou gaan. In de specifieke context van een reactie op de commentaar van Lula, is de interpretatie dat Brown daarmee 'raciale groepen' bedoelde, een redelijke interpretatie. En zelfs als hij iets anders zou bedoeld hebben, dan nog zit hij er erg naast. De crisis is naturlijk wel de schuld van (vele) individueen, en de schuldgraad onder al die individuen varieert enorm, maar heeft NIETS met ras of de kleur van ogen te maken.

 
At 31/3/09 00:39, Blogger Marc Vanfraechem said...

Je ziet het rooskleurig Alex, en misschien heb je wel gelijk, en zijn bloggers, bv die op IFF, een "referentie in de maak", maar hun taak is toch in belangrijke mate, zo zie ik dat, om de gevestigde journalistiek te ontmaskeren.
Zélf feiten verzamelen kunnen zij niet goed, tenzij per uitzondering, en dus blijven bloggers afhankelijk van de gevestigde journalistiek, en moeten zij de opvallende scheeftrekkingen daar signaleren.
Voor beroepsbloggers zoals in de VS, die zelf op onderzoek gaan, is onze markt te klein.
Of het aantal bloglezers hier significant stijgt weet ik niet, maar bij mijn blog blijft dat de laatste tijd helaas stabiel... 2500-2700 per maand. Terwijl het vorig jaar nog 3000 was...
Op IFF is het ongeveer vier keer zoveel geloof ik, maar ook die curve lijkt mij nogal vlak.

 
At 31/3/09 00:46, Blogger Luc Van Braekel said...

De reactie van Jozef De Witte van het CGKR op de uitspraak van Lula is natuurlijk ook markant en typisch: http://lvb.net/item/7226

 
At 31/3/09 14:58, Anonymous Anoniem said...

Déze beschavingscrisis, die Europa nu treft, is duidelijk mee het gevolg van een mosliminvasie, waarmee ik natuurlijk niet gezegd heb dat àlle beschavingscrisissen in Europa het gevolg zijn van een mosliminvasie, noch dat àlle moslims bij dergelijke invasies betrokken zijn, laten we wel wezen.

 
At 31/3/09 17:37, Blogger Unknown said...

En deze meneer dan?
http://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Raines

 
At 31/3/09 22:39, Blogger Alex said...

@ Marc
Dank voor de cijfers. Het geeft toch een (bemoedigend) idee zelfs rekening houdende met het feit dat er heel wat 'trouwe' lezers tussen zitten. Er is overigens niets mis met de taak die je bloggers toeschrijft. En als die 'ontmaskering' dan al meer duiding geeft (en interessanter is) dan de 'professionele' journalistiek is er zeker een groeipotentieel mits wat organisatie. Overigens de Gazet van Antwerpen speelt hier al op in door bIjvoorbeeld een link te leggen naar John De Wit. De nieuwe layout van het weekblad Knack verwijst nagenoeg bij elk artikel standaard naar 'haar' blog. De kruisbestuiving komt op toeren. En ligt het 'succes' van Knack niet hoofdzakelijk en wezenlijk in dezelfde benadering van het nieuws als bijvoorbeeld IFF ?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>