5 maart 2009

Kladschrift: "Klare wijn in oude vaten?"
(Vincent De Roeck)

Geert Wilders werd een ster tijdens het Nederlandse referendum over de Europese Grondwet toen die als één van de weinige VVD'ers resoluut voor het neen-kamp koos. En nadat hij enkele jaren later uit de VVD gezet werd en hij een eigen politieke formatie, de Partij voor de Vrijheid (PVV), uit de grond stampte, steeg zijn naam en faam naar ongeziene hoogten. Hij was met zijn negen zetels dan ook dé revelatie van de laatste Tweede Kamerverkiezingen. En dat was zeker nog niet het hoogtepunt van zijn politieke carrière. Geert Wilders won al tal van prijzen en werd door journalisten en commentaren geprezen voor zijn inzicht en zijn bekwaamheid in het domineren van het politieke debat in Nederland. Als kers op de taart pakte Maurice De Hond vorige week dan ook nog eens uit met een peiling waaruit bleek dat de PVV van Wilders momenteel de grootste partij van Nederland zou worden.

Nochtans is het leven van Geert Wilders er helemaal geen van rozengeur en maneschijn. Hij leeft al jaren onder rond-de-klokbewaking, woont in gevangenissen, hotels en kazernes, heeft geen sociaal of familiaal leven meer, ontvangt met de regelmaat van de klok doodsbedreigingen en heeft meer Fatwa's op hem rusten dan Salman Rushdie. Verder bestaat er ook in Nederland een feitelijk "cordon sanitaire" tegen Wilders en zijn partij, en wordt hij internationaal enkel maar in conservatieve talkshows gefêteerd. Geert Wilders klopte bij menig pan-Europese partij aan in de aanloop van de EU-verkiezingen van juni, maar ving overal bot en moest zich uiteindelijk maar tevreden stellen met de "Unie van een Europa van Natiestaten", een marginaal groepje dat na juni waarschijnlijk te klein zal zijn om als fractie in het EU-Parlement te kunnen overleven.

Geert Wilders is anderzijds ook wel een tragisch figuur geworden. Bij de VVD behoorde hij tot de rechtervleugel, hij was Zionist, economisch libertarisch en "tough on crime", en toen Wilders een eigen partij oprichtte, was hij de hoop voor vele conservatieven en libertariërs om een rechts-liberale formatie in het leven te roepen. Bart-Jan Spruyt en Joshua Livestro behoorden tot de eerste fans en medewerkers van de PVV. Maar Wilders werd ergens het slachtoffer van zijn succes. Omdat zijn islamkritische uitspraken en voorstellen de PVV een ongeziene boost gaven (en tot op vandaag nog steeds blijven geven) in de peilingen, verwerd de PVV meer en meer tot een "one issue" anti-islampartij. Spruyt en Livestro waren dan ook de eerste om Geert Wilders en zijn PVV opnieuw de rug toe te keren.

Maar ondertussen is Wilders incontournable geworden in de Nederlandse politiek en zeker na de onaanvaardbare beslissing van het Verenigd Koninkrijk vorige week om Wilders de toegang tot het VK te ontzeggen, is Wilders internationaal bekend (voor zover hij dat nog niet was natuurlijk). Zowel Dan Hannan, Bruno Waterfield als Gawain Towler namen het voor hem op. Wilders was op uitnodiging van Lord Pearson of Rannoch (UKIP) gevraagd om in het Hogerhuis zijn film "Fitna" te komen tonen, maar Wilders mocht uiteindelijk het land niet in. De islamitische Lord Ahmet was daarvoor verantwoordelijk.

In de Verenigde Staten, het land waar ook Ayaan Hirsi Ali nog niet zo lang geleden haar toevlucht gezocht heeft, werd Geert Wilders vorige week dan weer wel als een held ingehaald. Niet enkel mocht hij "Fitna" tonen in de Amerikaanse senaat op uitnodiging van GOP-senator John Kyl en mocht hij voor tal van denktanks en lobbygroepen een speech geven, ook was hij niet weg te slaan uit (conservatieve) talkshows. Wilders maakte vorige week zo bijvoorbeeld zijn opwachting bij Bill O'Reilly in "The O'Reilly Factor", bij Glenn Beck in "The Glenn Beck Program" en bij Jim Clancy op "CNN International". En het verschil tussen de VS die de vrijheid van meningsuiting nog daadwerkelijk hoog in het vaandel dragen en de zelfislamiserende Europese landen kon niet beter tot uiting komen toen kort na de actie van Lord Ahmet tegen Geert Wilders plots bleek dat net die moslim-edelman naar de gevangenis moest wegens zware inbreuken op de verkeerscode in het Verenigd Koninkrijk.

Natuurlijk speelde de angst van de Britse elite voor de opmars van de neo-fascistische "British National Party" ook mee in het ontzeggen van de toegang aan Geert Wilders, maar net door dat te doen, spelen ze extreemrechts in de kaart. Het ontwijken van elk maatschappelijk debat over de sluimerende (zelf)islamisering van onze westerse steden en de teloorgang van onze liberale waarden, en het systematisch brandmerken van tegenstanders daarvan als "racisten" heeft extreemrechts de kans gegeven om ook in het Verenigd Koninkrijk potten te breken. In juni zou de BNP zelfs twee Europese zetels kunnen binnenrijven. En ook al mag een Dan Hannan bij hoog en bij laag beweren dat de BNP niet rechts (in de zin van "rechts-conservatief" zoals de Tories en UKIP) is, dat onderscheid maken enkel intellectuelen. Het volk heeft daar totaal geen boodschap aan.

Net zoals bij de vorige verkiezingen van Geert Wilders' PVV zouden ze ditmaal opnieuw met een "Klare Wijn"-programma moeten komen, dat duidelijk is over de Europese Unie en de islam, maar dat bovenal rekening houdt met de complexiteit van de samenleving, de nood aan concrete oplossingen voor reële bezorgdheden van de burgers, en de erkenning dat enkel oppositie voeren op de lange termijn niet-duurzaam is. Ik zou de PVV in juni graag horen praten over de kredietcrisis en over de heropbouw van de rechtsstaat en het zoeken naar een evenwicht tussen veiligheid en vrijheid. Hans Labohm zou een goede kracht voor de PVV kunnen zijn. Volgens die Nederlandse econoom hadden economen de crisis moeten zien aankomen en hadden enkel Oostenrijkse economen deze crisis tot in het detail voorspeld. Volgens Labohm spreekt het dan ook voor zich dat Oostenrijkse recepten nu overgenomen zouden worden om de crisis het hoofd te bieden. Zoniet wordt het juni-programma van de PVV misschien opnieuw klare wijn, maar dan wel in oude vaten...
"Kladschrift" is de nieuwe column van Vincent De Roeck op In Flanders Fields waarin regelmatig korte commentaren op de actualiteit, verslagen van politiek relevante activiteiten en koppelingen naar interessante artikelen gepost zullen worden. Alle Kladschrift-columns kan u via dit online-archief ook nog eens inkijken en herlezen.
Labels:

9 Comments:

At 5/3/09 17:19, Blogger Vincent De Roeck said...

http://www.youtube.com/watch?v=BGownQ2PzdI
Interessant boek trouwens: "Define Conservatism"
Geschreven door een kind van 13 jaar!

 
At 6/3/09 00:58, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

Proficiat voor dit Kladschrift initiatief. Beide artikels zijn duidelijk beredeneerd en zeer informatief, en al de links maken het nog interessanter.

Van waar komt die onverdroten energie vandaan? Zij doet denken aan de jonge Jonathan krohn (die nu 14 jaar is). Hopelijk heb je geen bezwaar tegen deze vergelijking met een 14-jarige. Krohn is een uitzonderlijk product van 'home schooling', en vormt er ook goede reclame voor. Anderzijds zullen er ook wel uitzonderlijke kinderen zijn die door het naief-links publiek onderwijs moeten lopen en die daar toch nog kunnen onsnappen aan het orthodoxe denken dat daar wordt aangekweekt, en zullen er ook wel kinderen van home schooling zijn die benedenmaats onderwijs krijgen. Er bestaat geen echt goed substituut voor goede ouders, en dan nog....

 
At 6/3/09 15:18, Anonymous Anoniem said...

Volledig akkoord met MH dat de niet aflatende dynamiek die Vincent ontplooit merk- en bewonderenswaardig is. De titel Kladschrift duidt trouwens op enige bescheidenheid, wat ik dubbel smaak.

Maar als Krohn die 14jarige conservative is die zijn inhoudsloze, saaie, would-be-emo-boodschap op Terzake mocht debiteren en grandioos afging ondanks poging van het publiek om met gericht 'staand' applaus ondersteuning te bieden, dan vind ik het bijzonder bevreemdend dat net zulke parroteerder-par-excellence door MH op (of over) het paard getild wordt. Ik dacht dat MH een hekel had aan hersenloze papegaaien. Of zijn zijn ouders democrats?

Thuiseducatie dus.

 
At 6/3/09 18:23, Anonymous Anoniem said...

@ pepperjack

Ik denk dat u een beetje unfair zijt, of te hard oordeelt, tegenover teenager Krohn. Over de boodschap op Terzake kan ik niets zeggen, want ik heb daar geen kennis van. Mijn oordeel was gebaseerd op de YouTube link die Vincent gaf.

Een 14jarige beoordeel ik niet gelijk een Sanctorum of een 'Frans V', en ook niet gelijk een Bill Buckley of een Milton Friedman. Mijn (gereserveerde) bewondering voor Krohn heeft minder te maken met zijn 'message' dan met zijn (1) manifeste intellectueel-gerichte energie (die doet denken aan Vincent) en (2) zijn uitzonderlijke capaciteit (voor een 14jarige) om een uitvoerig, redelijk, en duidelijk antwoord te kunnen geven op een abstracte vraag gelijk "Wat karakteriseert conservatisme?" ("What is conservatism?"). Typische teenagers kunnen dit niet doen. En dat Krohn nog veel praktische (empirische) levenservaring moet opdoen dat ligt voor de hand. We hebben hier onvoldoende observaties voorhanden om veel over het al-of-niet parroteergehalte van Krohn te kunnen zeggen. Maar, in geval hij wel zou parroteren (in plaats van begrijpen), dan kunnen we zeker zeggen dat hij geen culturele orthodoxie parroteert. Integendeel! En voor een nog-jonge (!) teenager is dat zeker merkwaardig. "Hersenloos" is Krohn duidelijk niet.

Over zijn ouders zegt Krohn zelf dat ze niet politiek-actief of politiek- bewogen zouden zijn, of iets van die aard. Ik kan dat niet bevestigen, noch ontkennen. Afwachten dus om meer observaties te kunnen maken.

 
At 7/3/09 08:54, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Vermits je toch mijn naam noemt: persoonlijk beoordeel ik een mens maar in vierde of vijfde instantie op zijn politieke opinie. Er zijn voor mij belangrijker kenmerken dan of iemand liberaal is socialist of Vlaams Belanger.
Mijn vriendenkring is niet op die soort criteria gebouwd. Ik moet mij op de eerste plaats goed voelen met iemand, op mijn 'gemak' zeggen ze hier, interessante gesprekken kunnen voeren over zowel persoonlijke dingen als over kunst en wetenschap, beetje kunnen fantaseren over één en ander, lekker glaasje wijn drinken...meer moet dat niet zijn.
Politieke opvatting is bijzaak, en als het hoofdzaak wordt verveelt het mij al gauw.
Ik apprecieer dus vooral een brede ontwikkeling en belezenheid, liefst een grote bereisdheid, zin voor humor, en goede smaak.
Zag wel die Jonathan Krohn bezig op Terzake, en vond er niks aan, prijs mij gelukkig dat ik van zo'n politiek wonderkind gespaard ben gebleven...ouders hebben ook recht op een leuk leven...tot zover

 
At 7/3/09 18:06, Anonymous Anoniem said...

@ Pepperjack

Ik denk dat Vincent eerder voor de naam 'kladschrift' gekozen heeft om van Marc Vanfraechems taalkundig gezever af te zijn. Kan hem daarin alleen maar begrijpen. ;-)

 
At 11/3/09 01:25, Anonymous Anoniem said...

Dat kind van 13 jaar... Ik heb daar eerder nog niets van gehoord op Amerikaanse media. Blijkbaar is het eerder een fait divers opgemerkt door een buitenlands journalist en wordt dit nu opgeklopt tot wereldnieuws.

 
At 11/3/09 09:32, Anonymous Anoniem said...

@ Nicolas Raemdonck

Dan heb je de Amerikaanse media de laatste weken niet goed gevolgd. Die 13-jarige schrijver was één van de hoofdsprekers op de CPAC-conferentie die live op C-SPAN uitgezonden werd en waarvan fragmenten in bijna alle talkshows terechtgekomen zijn. Of dacht je echt dat onze Vlaamse media iets zouden 'ontdekken' in de VS?

 
At 11/3/09 18:28, Anonymous Anoniem said...

@ Joris Verdonk

Kan men in den Belgique C-SPAN zien tegenwoordig, of zijt u een expert in IT die zo zijn eigen 'omweg' kan vinden? FOX Cable News laten ze in Belgie gewoonweg niet binnen, want dat zou sommige geesten aan het twijfelen kunnen brengen en de orthodoxe (sanctimonious Sanctoriaanse) wereldvisie in vraag durven doen stellen.

Inderdaad, de Vlaamse media parroteert enkel uit linkse Amerikaanse media. Ik ben nog steeds niet goed bekomen van de verklaring van de hoofdredacteur van Knack die Bill Moyers een gerenommeerde Amerikaanse "journalist" noemde (in plaats van de archaische marxistische ideoloog en party hack - nog van Lyndon Baines Johnson zijn tijd - die hij is). En wie Evita Neefs moet aanhoren of lezen, die is al even 'goed' geinformeerd als de vroegere Pravda lezers waren omtrent het wereldgebeuren.

Voor wie het zou kunnen interesseren, op sommige NoordAmerikaanse kabel-TV netten kan men tegenwoordig een Nederlandstalig kanaal volgen dat BVN heet. Dat staat voor Beste van Vlaanderen en Nederland. Het is een overheidsinitiatief (dank u belastingbetaler Pierre Plum) van de soevereine Nederlandse overheid (in samenwerking met de 'gebonden' Vlaamse gewestregering) die verre Vlamingen toelaat van ondermeer 'De kinderen van De Windt' en 'Katarakt' te volgen, evanals van naar Vlaamse en Nederlandse politiekers en 'journalisten' te luisteren. Het helpt veel bij het 'verklaren' van wat er op Vlaamse blogs allemaal wordt neergepend tegenwoordig.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>