15 oktober 2007

Franstaligen krijgen elke dag ieder al 4000 lepels suiker (Hoegin)

SuikerBart de Wever is dus bereid een lepel suiker aan de Franstaligen van het FDF en de MR te geven om de bittere pil van de toepassing van de Grondwet te slikken (ja toch, want iets anders is de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde toch niet?), maar vergeet dat de Franstaligen elke dag al 47 miljoen kilo suiker toegespeeld krijgen. Dat is voor elke Franstalige, zuigelingen en grijsaards inbegrepen, een kleine 4000 lepels per kop per dag,

Ga het maar eens na: op 6 januari 2005 beweerde Bart de Wever nog dat er jaarlijks 11,3 miljard euro vanuit Vlaanderen naar Wallonië vloeien toen hij met zijn beruchte vrachtwagens geld naar de scheepslift van Strépy-Thieu trok. Dat bedrag zal vandaag wel niet kleiner geworden zijn, maar we willen vriendelijk blijven voor de partijvoorzitter van de N-VA. Een kilo suiker kost ongeveer 66 eurocent, als ik goed ingelicht ben, en dat betekent dat voor dat bedrag jaarlijks zo'n 17,1 miljoen ton suiker ingekocht kan worden. Per Franstalige kop en per dag maakt dat 11,7 kilo, of omgerekend in soeplepels van zo'n 3 gram een kleine 4000 lepels suiker. Bart de Wever, en in zijn kielzog ook de CD&V, is echter van mening dat dat nog niet genoeg is, en wil er nog een lepeltje bovenop doen. Dat worden er dus op de dag van de stemming van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde 4001. Of waar we ons dus druk over maken – als het maar geen hele pollepel suiker extra wordt, zoals de CD&V flink laat weten.

Die stroom van 4000 lepels suiker per Franstalige per dag wordt echter de komende vier jaar in stand gehouden door diezelfde flinke CD&V en ook N-VA, want aan de Sociale Zekerheid zal niet geraakt worden. Waarom FDF en MR dan zo nodig een extra lepel suiker nodig hebben is mij dan ook volkomen een raadsel. Te meer daar die bittere pil niets anders is dan de eenvoudige toepassing van de Grondwet. Ga aan de Brusselse Vlamingen eens vragen hoeveel eentalig Franstalige bittere pillen er daar elke dag uitgedeeld worden in de OCMW-ziekenhuizen. Zonder lepels suiker, wel te verstaan, en helemaal in strijd met de taalwetten. Geen haan echter die er naar kraait, behalve een kaakslagflamingant dan misschien, die met zijn slecht karakter niet kan verdragen dat er straks een federaal-ministerieel zonnetje zou schijnen in de N-VA-vijver.

Misschien zouden Bart de Wever en zijn kartelpartner beter eens beginnen leren van de Franstaligen, want die kennen betere methodes om Vlaamse politici bittere pillen te doen doorslikken: borden linzensoep. De mandaatjes die de N-VA en CD&V in de wacht zullen slepen zijn ten laatste over vier jaar gedaan, maar de lepels suiker voor de Franstaligen hebben in België nogal eens de neiging op termijn gebetonneerd te raken. Dat ze Olivier Maingain maar Minister laten spelen, en Didier Reynders Eerste Minister in ruil voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde zónder lepels suiker en een stevige staatshervorming. Geen Vlaming, en zeker geen flamingant, die hen dat kwalijk zal nemen. Integendeel zelfs: ik beloof Bart de Wever en Yves Leterme in 2009 bij de regionale verkiezingen een klinkende overwinning als ze dat zouden klaarspelen. En als ze absoluut ook een vis in de pan willen zien wil ik ze wel bij mij thuis uitnodigen voor een lekkere Noorse zalm, met vliegtuigbiljet door mij persoonlijk betaald. Maar laat de lepel in de suikerpot echter mooi staan waar ie staat, want er wordt zo al veel te veel met suiker gemorst.

Labels: , , , ,

4 Comments:

At 16/10/07 14:35, Blogger stefkens said...

De Wever bedoelt dat de Franstaligen geen 3999 lepels/kop/dag meer nodig hebben, maar als 177 jarenlang getrouwe klanten mogen ze van de Vlaamse OCMW nog elk één lepel houden.

 
At 17/10/07 06:08, Blogger view without a name said...

Een lepeltje meer of minder ? Ach Filip, sinds begin 2005 zitten we al bijna drie jaar verder.

So what ?

De Walen hebben hun voorraad suiker al binnen. In 2005 stond de N-VA op apegapen. Die actie was achteraf gezien een blijk van strategisch doorzicht. Het gaat niet enkel om uw eigen kiezers te overtuigen, maar je moet in een beweging de strategie van de tegenstander kunnen beïnvloeden, hem ondertussen het gras voor de voeten wegmaaien.

Of bedoel je dat het al die tijd de schuld is van de N-VA dat er een "suikerstroom" loopt van noord naar zuid ? Bart De Wever zijn partij bestaat nog maar een goede vijf jaar en ze zit pas drie jaar in een kartel, en nog maar de eerste keer in een federale regeringsvorming. Wat wil je dan ?

Ja, onverwijld, vijf minuten moed, dat bleek toch zo evident niet. Dus die andere politici die de oplossing zo voor de hand hebben, waarom komen die niet aan bod ? Waarom geven die het voorbeeld niet ?

Uw uiteenzetting komt mij voor als mosterd na de maaltijd.

Om de hervormingen door te drukken is het eenvoudig, je moet enkel voldoende bundeling bewerkstelligen om in Vlaanderen een 2/3° meerderheid te hebben. Dus wie is er bij LDD en VB kandidaat om over te stappen naar het Kartel? Gewoon om te vervoegen, de rangen sluiten, zonder compensatie, noch wederdienst, geen garantie op een herverkiezing, geen Minister van Sport, geen job in het kabinet ?

Gewoon overstappen om de hervormingen te helpen door te drukken? Gewoon resultaten boeken. De essentie van het programma realiseren. Daar gaat het toch over ?

Niet akkoord om zonder compensaties te doen ? Wel dan moeten ze niet klagen. Ofwel moesten ze het maar zes maand eerder geweten hebben en toen het Kartel vervoegd hebben.

Niemand ?

Dan hoeft men niet te schimpen op Bart De Wever. Want niemand kan het beter.

Een schepje suiker ? Voorbij de taalgrens heeft men dat goed verstaan, en de Franstalige media heeft het duidelijk in beeld gebracht. Dus hebben de Walen nog maar eens gewonnen. Laat ze maar in hun zelfvertrouwen en hun succes geloven. Zij hebben gewonnen, hun publiek is tevreden ! Meer hoeft dat niet. Ze hebben geen drastische staatshervorming toegestaan. Laat Onkelinx maar brullen. De PS staat buiten spel. Dus komt er een rechts beleid.

Anderzijds, geef maar van "sette", dat is ook goed, want dan kan BDW zich verdedigen in het overleg dat hij niet "meer" kan toegeven of dat anders "zijn" partij het onderspit zal delven in de volgende verkiezingen. Dan kan hij de underdog-positie van Milquet overnemen. Want als BDW verliest in de volgende verkiezing, met wie zou men dan in de volgende regering stappen ? Met de SPa-PS ? Terug een paarse formule ? Mathematisch is er geen alternatief.

Wil LDD zich veilig zetten voor de volgende verkiezing ? Wel dan moet ze zich niet zo recalcitrant opstellen. Dan moet JMDD blijk geven van inzicht en doorzicht. Dan moet hij enkel tonen dat hij vijf minuutjes moed heeft. Dan moet hij maar druk uitoefenen vanuit de oppositie. Dus aantonen dat er ook op een positieve manier aan oppositie kan gedaan worden. Een andere rol kan hij voorlopig toch niet spelen.

 
At 17/10/07 11:26, Anonymous Anoniem said...

Positieve manier van oppositie ? Het is de taak van de oppositie om aan oppositie te doen, anders hadden ze maar tot de regering moeten toetreden. Vraag maar aan Vera Dua, die heeft al dikwijls van Leterme de opmerking gehad "dat ze maar tot zijn regering moesten toetreden toen hen dat aangeboden werd". Je kan dat vergelijken met de opmerking van een Brugse rechter, die tijdens een proces de advocaat van de beschuldigde erop wees dat het zijn taak was om zijn klant te verdedigen, met alle middelen.

 
At 18/10/07 17:41, Blogger view without a name said...

@ Willy. Je moet verschil maken tussen politiek en justitie.

In de politiek is het de plicht om oppositie te voeren, maar ook om tot een regering te komen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>