24 februari 2006

Rechtbank Amsterdam Spreekt Officier van Justitie Vrij van Belediging Roma (Law & Justice)

Volledige vonnis: hier met samenvatting op Rechtspraak.nl :

"De rechtbank oordeelt dat de gewraakte bewoordingen van de Arnhemse officier van Justitie over een Roma-familie in de context van zijn requisitoir niet beledigend zijn. De officier ontleende de informatie aan het proces-verbaal van het politieonderzoek, aan de rapporten van de Jeugdreclassering en van de Raad voor
de Kinderbescherming. De rechtbank vindt het begrijpelijk en passend bij de rol van de openbare aanklager dat bij requisitoir aandacht wordt geschonken aan het uit de rapporten en het politieonderzoek opdoemend uiterst zorgwekkend beeld van
crimineel gedrag van bepaalde Roma-groepen. Verdachte heeft kennelijk in het vuur van zijn betoog de vereiste nuancering uit het oog verloren door in generaliserende bewoordingen over de Roma te spreken. Dat vindt de rechtbankuitermate ongelukkig en betreurenswaardig. Verdachte heeft na zijn requisitoir zijnexcuses aangeboden en zijn woorden gerelativeerd. Het handelen van verdachtebevindt zich op de grens van hetgeen de rechtbank toelaatbaar acht, maar alles overziende acht de rechtbank het telastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan dient te worden vrijgesproken. "

Achtergrondinformatie:

Openbaar Ministerie (in Nederland) met gedragscode
De stichting Landelijke Roma Stichting “Roma Emancipatie
NRC Handelsblad 23/02/06 : "OM: aanklager sprak niet grievend over Roma"
Justitie-OM-Rechtelijke macht in Nederland en België
Ethique du magistrat du parquet à l'audience (Frankrijk, Jean-Claude BERLIOZ, Avocat général près la Cour d'appel de CHAMBÉRY)

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>