22 februari 2006

Racistische kantelpoorten (Politiek Incorrect)


Het Inquisitiecentrum voor Ongelijkheid van Kansen en Opiniebestrijding, geleid door de mei 68-fanaat Jozef De Witte (foei, zo'n racistische naam!) gaat na ongeveer negen maand "gewacht" te hebben, dan toch een klacht neerleggen tegen het kantelpoortenbedrijf Feryn uit Kapelle-op-den-Bos. Dat bedrijf lokte in april vorig jaar nogal wat verontwaardigde reacties uit, nadat bekend raakte dat het allochtone (Maghrebijnse) sollicitanten weigerde aan te nemen. Dit omdat, aldus zaakvoerder Pascal Feryn, de klanten liever geen werknemers 'met een kleurtje' aan de deur krijgen om hun poort te installeren (Stel u voor dat ze het slot "per abuis" zouden "vergeten" op te monteren...)

Voor het Inquisitiecentrum-De Witte was dit reeds genoeg: Prompt contacteerde het CGKR Feryn met 'het vriendelijk verzoek' een heus diversiteitsplan op te stellen. Feryn knoopte daarop gesprekken aan met de diversiteitscel van Unizo, maar Feryns plannen werden door deze verworpen omdat ze te weinig concreet waren. Nadien ondernam Feryn niets meer. Volgens De Witte is het nu "welletjes" geweest, en daagt Feryn voor de rechter wegens inbreuk op de Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie.

Het staat uiteraard buiten kijf dat deze klacht de zoveelste botte schanddaad is, die het overigens door en door gepolitiseerde CGKR voert. Het is een rechtsstaat onwaardig dat het recht op eigendom door een klacht vanwege een overheidscentrum wordt geschonden. Want tenslotte wordt noch de fysieke integriteit, noch het goed van een ander persoon (in dit geval de allochtone sollicitant) geschonden door hem niet te willen aanwerven. In iedere normale omstandigheid zouden het de aandeelhouders (dus de eigenaars) van het bedrijf moeten zijn wie wel en wie niet bij hen komt werken. Maar niet in België, waar crypto-Sovjetachtige wetgeving ervoor zorgt dat een der meest elementaire rechten - het recht op eigendom - in gevaar komt. Want door een klacht tegen Feryn neer te leggen, geeft het CGKR - en indirect dus ook de overheid - te kennen dat voor haar de hole 'non-discriminatie'-frase hoger staat dan het eigendomsrecht. Het Burgerlijk Wetboek stelt krachtens artikel 544 het volgende: "Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen." Blijkbaar is de antidiscriminatiewetgeving in dit land in het geval-Feryn reeds voldoende om "strijdig" mee te zijn.

Het CGKR werkt bovendien ook met het stelsel van de "twee maten en twee gewichten". Enkele weken geleden nog werd een fitnesscentrum in Antwerpen ook al voor de rechter gedaagd wegens het overtreden van de antidiscriminatiewetgeving, maar de Arabisch-Europese Liga (AEL) wordt nu niet vervolgd. Nochtans heeft de AEL kortlings evenzeer de antidiscriminatiewetgeving overtreden door, in nasleep van de affaire rond de Deense cartoons, op haar webstek spotprenten te publiceren over de Holocaust. Toen luidde het credo bij het CGKR "dat we geen olie op het vuur willen gooien", en de AEL dus onbestraft blijft. "Nou breekt mijn klomp", zou Pim Fortuyn zaliger hierop gezegd hebben.

Het is dus in het belang van de democratie en de meest elementaire mensen- en burgerrechten - eigendom en vrije meningsuiting - dat dit Stasi-centrum, samen met de rimram aan antidiscriminatie- en andere censuurwetten - de laan wordt uitgestuurd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het CGKR financieel moet worden drooggelegd. Een eenmalige injectie van 50 miljoen euro, op het compto van de heer De Witte, is best nog verdedigbaar: Dit is de precieze kostprijs van een privé-vluchtje naar de maan. Enkele reis uiteraard.

1 Comments:

At 23/2/06 01:42, Anonymous Anoniem said...

Toch voorzichtig zijn met die "enkele reis": de ontsnappingssnelheid van de Maan is niet erg groot en we kennen het volume opgewarmde lucht niet dat in het karkas van Zjeppe De Witte zit opgesloten.

Het is dus best mogelijk dat hij zichzelve terug naar deze aardkloot veest, al kunnen we altijd blijven hopen dat zijn onderhuidse vetlagen onvoldoende blijken als hitteschild voor herintrede in de Aardse dampkring.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>