27 mei 2012

De vraag is al pijnlijk genoeg (vpmc)

.
Zaterdag zaten bij Alain Finkielkraut, in zijn uitzending Répliques, Elisabeth Lévy, chef van het magazine Causeur, en Laurent Joffrin van de Nouvel Observateur. Hieronder een uittrekseltje, enkel een vraag van Finkielkraut, met twee kleine tussenwerpseltjes van de nieuwe observator.


Je reprends d’abord le titre d'Elisabeth Lévy: «La Gauche contre le Réel». Alors je vais vous donner un exemple, peut-être ridicule, et vous allez me ramener dans les cordes, mais voilà, j’ai vu quelque chose le soir de l’élection, à la Bastille. J’ai vu beaucoup de drapeaux étrangers, et même, des témoins m’ont dit qu’il n’y avait pratiquement que des drapeaux étrangers, et c’était (Alors voilà, on va parler de ça) l’élection nationale. Moi je ne sais pas ce qu’il faut en penser. J’aurais aimé que les journalistes (Mais vous savez bien que factuellement…), de quelque bord qu’ils soient, le notent, s’interrogent, réfléchissent, demandent. Peut-être que c’est anodin, peut-être que ça ne l’est pas. Je, je dis simplement que précisément on s’est plus ou moins arrangé pour ne pas voir ce qu’on voit, car on ne veut pas faire le jeu du Front National. Il y a des réalités qui ne sont pas nécessairement bonnes à dire. En tout cas, moi je vous pose la question.


.

Ik haal eerst de titel aan van [het boek van] Elisabeth Lévy: “Links tegen de werkelijkheid in”. Ik zal u daar een voorbeeld van geven, belachelijk misschien, en dan slaat u me de touwen in, maar kijk, ik heb iets gezien op de verkiezingsavond, bij de Bastille. Veel vreemde vlaggen heb ik gezien, en zelfs zegden getuigen mij dat er zo goed als alleen vreemde vlaggen waren, en dat was (Ja kijk, daar zullen we het over hebben) de nationale [presidents-]verkiezing. Wat je daarvan moet denken weet ik niet. Wat ik graag had gezien was dat de journalisten (Maar u weet heel goed dat feitelijk…), van welke kant ook, dit hadden opgemerkt, bij zichzelf hadden overlegd, bedenkingen gemaakt, vragen gesteld. Misschien stelt dit niets voor, maar misschien toch wel. Ik, ik zeg eenvoudigweg dat men min of meer overeen is gekomen, om niet datgene te zien wat er te zien was, want men wil het Front National niet in de kaart spelen. Er zijn feiten die niet noodzakelijk geschikt zijn om verteld te worden. In elk geval, ik stel u de vraag.
.

Labels: , , , , , , ,

2 Comments:

At 28/5/12 12:28, Anonymous traveller said...

@ Marc Vanfraechem

Elisabeth Lévy en Zemmour zijn mijn 2 uitverkoren journalisten en "debaters" in Frankrijk.
Ze was de uitverkoren medewerkster van Jean François Kahn als hij Marianne heeft gesticht. Hij heeft haar vervolgens ontslagen voor haar rechtse Zemmour-style standpunten omdat hij het magazine wou verkopen aan linkse ex-Le Monde journalisten.. Kahn zelf heeft Marianne nu verlaten en het is een socialistisch consumptie magazine geworden.
Lévy is zeer Frans nationalistisch, zoals Zemmour trouwens en is vierkant tegen de wilde Afrikaanse en Maghreb immigratie.

 
At 29/5/12 17:35, Blogger Marc Vanfraechem said...

ik verwijder anonieme lafaards, anonieme. Ofwel ondertekent u uw reactie, en dan schrijft u wat u wilt, maar dat durft u natuurlijk niet :-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>