9 maart 2012

President Nasser wist nog precies hoe het zat met de sluier, en met de Broeders (vpmc)

.
Ter intentie van de wat hardleerse Jozef De Witte, staat hier een verbluffend YouTube-fragment, met vertaling (ik baseerde me op de Franse ondertitels).  Het gaat om een speech van Gamal Abdel Nasser (1918–1970), die president van Egypte werd in 1956 en dat bleef tot aan zijn dood. Anders dan de grapjas De Witte, wist Nasser dat je de hoofddoek enkel kunt opleggen aan vrouwen, hen dwingen met andere woorden, want uit zichzelf lijken ze er niet happig op:

In 1953 wilden wij echt en eerlijk samenwerken met de moslimbroeders, opdat ze vooruitgang zouden maken op de goede weg. Ik heb de algemeen voorzitter van de moslimbroeders ontmoet en hij maakt zijn wensen kenbaar. Wat vroeg hij?
Allereerst, zei hij me, moet je in Egypte de sluier opleggen, en elke vrouw die op straat komt verplichten zich te bedekken (gelach) …aan elke vrouw op straat. (gelach, rumoer “Dat hij hem zelf draagt!”)
En ik heb hem geantwoord dat zoiets een terugkeer was naar de tijd toen de religie heerste, en men de vrouwen enkel op straat liet als de nacht was ingevallen (gelach).
Voor mij, mijn opvatting is dat elkeen zijn keuzes vrij moet maken…
Hij antwoordde mij: Neen! jij als verantwoordelijke gouverneur moet de beslissing nemen.
Ik heb hem geantwoord: Mijnheer, u hebt een dochter die studeert aan de faculteit geneeskunde, en zij draagt de sluier niet. Waarom verplicht u haar niet hem te dragen? Als u… (gelach,applaus) Als u er niet in slaagt één meisje de sluier te doen dragen, terwijl zij bovendien uw dochter is, hoe wilt u dan dat ik hem door 10 miljoen Egyptische vrouwen doe dragen?

En 1953 nous voulions vraiment, honnêtement collaborer avec les frères musulmans pour qu’ils avancent dans le droit chemin. J’ai rencontré le conseiller général des frères musulmans, il a présenté ses demandes. Il a demandé quoi ?
D’abord, il m’a dit, il faut que tu imposes le voile en Egypte et que tu ordonnes à chaque femme qui sort dans la rue de se voiler...  à chaque femme dans la rue...
[qu’il le porte lui-même !]
Et moi je lui ai répondu que c’était revenir à l’époque où la religion gouvernait et où on ne laissait les femmes sortir qu’à la nuit tombée... Moi, à mon avis, chacun est libre de ses choix…
Il me répondit : non ! c’est à toi de décider en tant que gouverneur responsable.
Je lui répondis : Monsieur, vous avez une fille à la faculté de médecine et elle ne porte pas le voile. Pourquoi ne l’obligez-vous pas à le porter? Si vous… si vous n’arrivez pas à faire porter … le voile à une seule fille, qui de plus est la vôtre, comment voulez-vous que je le fasse porter à 10 millions de femmes égyptiennes?
.

Labels: , , , ,

4 Comments:

At 10/3/12 20:06, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Marc Vf

Uw poging tot re-educatie van Jozef Dewitte is lovenswaardig, maar hoogstwaarschijnlijk ook futiel. Gesloten of ideologisch-gevangen geesten zijn niet vatbaar meer voor educatie, want dat zou een openheid vereisen (naar empirische observatie toe) die ideologen maar zelden bezitten.
Nasser had waarschijnlijk gelijk in zijn tijd op dit specifiek punt van hoe Egyptische vrouwen dachten omtrent hoofddoeken. Maar, vandaag zou hij er gemakkelijk naast kunnen zitten. De recente verkiezingen in Egypte, waaraan vrouwen deelnamen, vertoonden een grote meerderheid voor de islamisten. Dat toont dat de woorden van Nasser niet meer voor vandaag gelden.

Nasser was eigenlijk de eerste echte post-coloniale leider in Egypte, en tijdens de coloniale periode waren de verzuchtingen van gewone Egyptenaren wel verschillend van die van vandaag. Zeer algemeen geformuleerd, de waarden en de gedragspatronen van de coloniale heersers werden grotendeels (maar meestal stiekem)bewonderd door vele Arabieren. Precies omdat die coloniale overlords de 'heersers' waren. Men zou dat enigzins kunnen vergelijken met de wanhopige pogingen van vele 'kleine' Vlamingen om toch maar franskiljons te kunnnen zijn, t.t.z. van door de culturele 'elite' te worden geaccepteerd of als gelijkwaardig te worden gezien. Ik moet daar zeker geen voorbeelden van geven.
Die bewondering voor de gedragspatronen/waarden van de coloniale heersers werd doorgaans niet openlijk geuit, omdat men tegelijkertijd ook beschaamd was voor de situatie van etnisch-gebaseerde 'ondergeschiktheid' en de verzuchting naar eigen bestuur of zelfdeterminatie een soort 'battle cry' was en ook politiek-correct bij de lokale bevolking toen.

Maar, gedurende en na ettelijke dekaden van Nasseriaans staatssocialisme en van onvrijheid, zijn de verzuchtingen van gewone Egyptenaren weer gaan veranderen. Post-coloniaal 'zelfbestuur' leidde niet tot grotere individuele vrijheid, maar wel tot grotere afhankelijkheid van de staat/overheid en tot meer juridische 'wilekeur'. De gewone Egyptenaren zijn zich dus meer en meer beginnen te normeren naar 'de moskee' in oppositie tegen de almacht van de socialisten-cum-militairen aan de macht.

Ze zijn dus van de regen in den drop beland, want van de moskee gaat er geen bevrijding komen. Bevrijding vereist een grotere culturele acceptatie van respect voor het vrijemeningsuitingsrecht. Alleen dat maakt het mogelijk voor maatschappijen om zich op tijd te kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en, soms, van zelfs vooruitgang te boeken. De moskee, noch De Witte, beseffen dat vandaag.

 
At 10/3/12 20:23, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik geef je gelijk Marc Huybrechts, er is geen kruid tegen gewassen, tegen de verblinde dwaasheid ("victacausa" heet mijn blog niet voor niets), en in Egypte staat het er nu heel slecht voor, maar ik wilde enkel laten zien dat diegenen die hier verkondigen dat de hoofddoek een vrije keuze is, alleszins door Nasser tegengesproken worden.

 
At 14/3/12 10:57, Anonymous traveller said...

@ Marc & Marc

Ten tijde van Nasser's revolutie bestond de Muslim Brotherhood als een groep islamitische theologen van Al-Azhar unief.
Iedereen was arm onder Nasser en de bevolking die van arm naar arm evolueerde kende het verschil niet. Ondertussen waren de Salafisten van Saudi-Arabië er in geslaagd de M.B. voor zich te winnen met massieve geld injecties. De M.B. begon daarmee een sociale dienstverlening aan de arme bevolking, de enige sociale dienstverlening in het land.
Als tegenprestatie werden de Salafistische ideeën geaccepteerd door de armen.
Sadat, een visionair, werd door een zeer mysterieuze groep, gelieerd aan de M.B., vermoord en Mubarak begon een elitaire dictatuur. De economie werd een restictieve markt economie voor de vrienden van de vrienden en het volk begon het verschil tussen rijk en arm te zien.
Ondertussen kreeg de M.B. meer politieke armslag door hun zeer grote invloed op de bevolking wegens hun sociaal dienstbetoon.
Op het einde van Mubarak's regime maakte het Westen de zelfde domme beslissing als ten tijde van de Shah van Iran en gaf het groen aan licht aan de M.B., rekenend op de militairen om de M.B. toch af te remmen. Dat gaat net zo faliekant uitlopen als in Iran.
Het Westen heeft de "Arabische Lente" ondersteund en Israël en Saudi-Arabië zullen het gelag betalen, daarna Europa met olie aan 250 $/barrel.

Goed gewerkt mensen.

 
At 29/3/12 15:03, Anonymous Anoniem said...

Huybrechts, zeveraar !

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>