30 juli 2011

Nogmaals mijn standpunt over de islam

(Gezien de leugens die Le Soir, De Morgen, de BUB en andere pijlers van het Systeem momenteel over mijn islamstandpunt verspreiden, hier even een rechtzetting. Omdat er in het rijk der medialeugens weinig nieuws onder de zon is, hoef ik slechts letterlijk en ongewijzigd deze rechtzetting te hernemen die ik tien jaar geleden reeds gepubliceerd heb.)
Ik heb altijd het standpunt ingenomen dat als volgt samengevat werd in de aankondiging van een gelijkaardige lezing van mij voor het communistische Masereelfonds (Anderlecht, 23 mei 1989): "Koen Elst legt uit in welke mate Khomeiny's veroordeling [van Salman Rushdie] representatief is voor het islamitisch denken en waarom Khomeiny's veroordeling niet mag aangegrepen worden voor een hetze tegen de hier aanwezige Is¬lamitis¬che migranten".

Op uiteenlopende forums, van de Agalev-studenten tot het Davidsfonds en de Liberale VUB-studenten, heb ik sindsdien consistent hetzelfde standpunt tegenover het islamprobleem ingenomen, zoals hier in TeKoS 68 (1992), p.86: "Dat de islam aangroeit en dus in een positie komt om hier of daar de macht over te nemen en zich uit te leven, is praktisch onomkeerbaar. De enige uitweg bestaat erin, de islam zelf onderuit te halen. Dat kan alleen als de moslims zelf hun geloof in de islam verliezen. Momenteel zijn er dus al talloze moslims die niet in bepaalde (en met name de meest onverdraagzame) islam-doctrines geloven: dat is het essentiële 'onderscheid tussen moslim en islam'. (...) er is een nieuwe vertrouwenscrisis nodig, zoals die tijdens en kort na de koloniale periode bestaan heeft, toen de islam een zaak van het verleden leek. (...) De intellectuele en vervolgens de politieke elites in de islamwereld moeten gaan inzien dat er op gebied van geestelijke cultuur iets beters bestaat dan deze dogma's (...) Eindelijk is het mogelijk om aan volksopvoeding op planetaire schaal te doen, en te laten weten dat het exclusivisme van de profetische openbaring achterhaald is door meer universeel inpasbare vormen van cultuur en spiritualiteit."

Mijn boodschap is gewoon deze: de islam is een vergissing, een die overigens tot heel wat bloedbaden en onderdrukking geleid heeft, maar die ook in gekuiste en verzoete versie alleszins een vergissing blijft. De eenvoudige oplossing voor de problemen die de islam stelt, zowel aan andersdenkenden in de moslimwereld als aan de autochtonen in het Westen, bestaat erin, dat de moslims zich uit hun mentale gevangenis bevrijden. Lucas Catherine (Vuile Arabieren, EPO 1992, p.81) stelt zich voor dat Filip Dewinter weinig opgetogen kan geweest zijn bij het horen van mijn stelling dat "niet de moslims het probleem zijn, maar de islam". Mijn visie op de islam is immers niet gevormd in enige confrontatie met vreemdelingen die toevallig ook moslim waren, maar in contacten met slachtoffers van de islam in Zuid-Azië (Kasjmir, Bangladesj) en met geboren moslims die zich resoluut van hun thuisreligie afgekeerd hebben.


(Nucleus, november 2001)

Labels: , ,

4 Comments:

At 31/7/11 13:49, Anonymous bruno said...

Proficiat met uw visie. Ik heb een tijd geleden uw boek "Het boek bij het Boek" gekocht en gelezen.
Opmerkelijk: FDW verkondigt nu hetzelfde idee: niet de moslim, maar de islam is het probleem. Lucas Cathérine zal zijn visie moeten herzien. :-)

 
At 31/7/11 15:23, Blogger Stefaan VdE said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 31/7/11 15:26, Blogger Stefaan VdE said...

Dat is een visie die ik deel Koenraad. Exclusivistische, totalitaire godsdiensten (die door mensenhanden geschreven) haatdragende teksten als axioma nemen, zijn natuurlijk de facto fout. Zelfs al voltrekt zich een liberalisering bij de geletterde jeugd in het hart van de Arabische wereld, dan nog blijf je met een probleem zitten. Geschriften als de Qur'an - die een uitbeelding van de 'Logos' zijn, zoals Christus dat voor de christenen is - zullen als de tijdsgeest daar rijp voor is - telkens opnieuw naar de letter van de tekst verwijzen en er zich achter verschuilen. Geloof onttrekt zich nu eenmaal aan de wetten van de Rede. En zeker in de islamitische wereld waar de kalâm al eeuwen geleden de mond werd gesnoerd. Helaas, want anders hadden ze allicht al lang geleden hun Verlichting gekend...

 
At 1/8/11 11:36, Anonymous fcal said...

De kern van het probleem is inderdaad de Islam. Elke maatschappij, die steunt op de Islam wordt geconfronteerd met zijn gewelddadige godsdienstige fundamentalisten. Daar waar bijvoorbeeld in het Christendom of het Boedhisme de uiterst vromen het klooster intreden en in het Hindoeïsme een ascetische kluizenarij betrachten, ligt dit in een "Islam"-maatschappij heel anders. Daar wordt door dergelijke 'vromen' teruggegrepen naar het voorbeeld van Mohammed zoals bekend door de teksten en overlevering en dat is nu eenmaal een uiterst gewelddadig voorbeeld. Daarom dient de overheid in moslimlanden die een normale samenleving nastreeft zich steeds te verdedigen tegen deze 'vromen'. De bedreiging is zo groot, dat alleen een autoritair bewind daar tegn opgewassen blijkt te zijn. Hetgeen men kan vaststellen in nagenoeg alle 'Islam'-staten.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>