25 november 2010

Merkwaardige opvattingen bij een toekomstig EU-lid (vpmc)


Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul is ongewenst op een internationale literaire bijeenkomst in de lekenstaat Turkije, lezen we in de krant De Telegraaf, en wie zich afvraagt wat er zo verschrikkelijk mis is met die Naipaul kan hieronder, bij wijze van voorbeeld, een tekstje van hem lezen dat ik gauw heb vertaald, maar dat hier een aantal jaren geleden in het Engels ook al te lezen was.
In dit fragment uit zijn boek heeft Naipaul het wel over Pakistan, niet over Turkije, laat staan over Europa, maar dat mag niet deren. Vormen wij immers niet allemaal één grote Unie?Gevoelsmatig wordt het Westen, of de wereldwijde beschaving waar het de leiding van heeft, verworpen. Het is ondermijnend; het is bedreigend. Maar tegelijkertijd is het onmisbaar, voor zijn machines, goederen, medicijnen, gevechtsvliegtuigen, overschrijvingen van de emigranten, ziekenhuizen die misschien een remedie hebben tegen calciumtekort, universiteiten die gegradueerden kunnen afleveren aan de massamedia. In heel die verwerping van het Westen zit de veronderstelling besloten dat ergens daarbuiten altijd een levendige, creatieve beschaving zal blijven bestaan, wonderlijk neutraal, en open voor elkeen die er een beroep op wenst te doen. De verwerping is bijgevolg geen absolute verwerping.  Voor de gemeenschap als geheel is het ook een manier om intellectuele inspanningen te staken. Het is een parasitisme; parasitisme is een der erkende vruchten van fundamentalisme. En de emigranten stromen het land des geloofs uit: enkel naar Berlijn 30.000 Pakistani verscheept door de experten van de export van mankracht, om er het politiek asiel op te eisen dat bedoeld was voor de mensen uit Oost-Duitsland.
De patroonheilige van de islamitische fundamentalisten in Pakistan was Maulana Maudoodi. Hij was gekant tegen de idee van een aparte Indische moslimstaat, omdat de moslims naar zijn gevoel niet zuiver genoeg waren voor zulke staat.  Hij vond dat God de wetgever moest zijn; en met zijn aanbod van soortgelijke extatische denkbeelden in plaats van een praktisch programma kwam hij in het brandpunt van chiliastische ijver. Hij voerde campagne voor de invoering van islamitische wetten zonder duidelijk te maken wat die wetten dan moesten zijn.
Hij stierf toen ik in Pakistan was. Maar het was niet in Pakistan dat hij stierf: het bericht van zijn dood kwam uit Boston. Aan het eind van zijn lange en woelige leven was de Maulana tegen al zijn principes ingegaan. Hij was naar een ziekenhuis in Boston gegaan, op zoek naar genezing; hij had zich helemaal aan het eind toevertrouwd aan de kunde en de wetenschap van de beschaving waar hij zijn volgelingen voor had willen afschermen. Hij had geprobeerd, zo zei iemand mij (niet alle Pakistani zijn fundamentalisten), om te oogsten waar hij zijn volk liever niet zag zaaien. Van de Maulana zou je kunnen zeggen dat hij naar zijn welverdiende plekje in de hemel is gegaan met een ommetje via Boston; en dat hij die weg minstens gedeeltelijk heeft afgelegd per Boeing.

Vidiadhar Surajprasad Naipaul
Among the Believers
An Islamic Journey
André Deutsch, London 1981, pp.158-9

.


Labels: , , ,

6 Comments:

At 26/11/10 01:20, Anonymous Nexer said...

Jullie zijn heidense honden die afgemaakt moeten worden.

Met uitzondering van alle arbeiders, bedienden en bedrijfsleiders. Maar zeg dat niet te luid. Jullie moeten bang blijven, weet je wel.

Afgezien daarvan, allemaal afmaken.

 
At 26/11/10 09:02, Anonymous Gilbert De Bruycker said...

Naipaul was als eregast uitgenodigd voor het European Writers Parliament dat gisteren van start ging. Een groep Turkse schrijvers hebben zich tegen zijn komst verzet aangetekend omdat hij eens gezegd had dat islamisering een vorm van kolonisatie is die rampzalige gevolgen met zich meebrengt. Het compromisvoorstel, dat hij alleen de openingsspeech zou houden, werd evenmin aanvaard door de protesterende Turkse schrijvers.

Hier is een citaat uit "Vormen van geloven": "Niets is zo goed als jihad uit naam van Allah. Jihad was niet als beeldspraak bedoeld. De tekst van de koran wordt heel letterlijk genomen. Het is godslasterlijk om die zelfs maar in je gedachten als allegorie te beschouwen. De koran hecht grote waarde aan de jihad. Een van de uitspraken van Mohammed - dat staat niet in de koran, dat is één van de tradities of fatwah's - luidt: "Als je een on-islamitische handeling ziet, dan moet je daar met geweld een einde aan maken. Als je niet over de macht beschikt om daar een eind aan te maken, veroordeel het dan met woorden. En als dat ook niet gaat, veroordeel het dan in je hart. Dat heb ik geweten zolang ik me kan herinneren", zo zegt Salman (een Pakistaanse islamiet). "Ik denk dat die traditie moslims de vrijheid geeft om gewelddadig op te treden." Dat is nu precies de reden waarom de islam tot aan het einde der tijden gewelddadig zal blijven.

 
At 26/11/10 10:21, Anonymous traveller said...

@ Marc Vanfraechem

De Maulana was de stichter van de Jamaat-i-Islam, een partij die feitelijk nooit macht had maar wel de eerste islamitische partij van Pakistan was.
Tot de "volkssocialist" Zulfikar Ali Bhutto aan de macht was en door zijn idiote soort dictatuur met incompetente vakbondsgangsters de economie van Pakistan in de grond boorde. Hij verloor zijn populariteit en de alcoholieker en atheïst Bhutto, van een shia familie, maakte een akkoord met de Maulana en met de Jamaat-i-Islami om de stemmen van dat partijtje aan zich te binden. De prijs was een totaal alcoholverbod in Pakistan en een begin van de Sharia-wetgeving, toen nog tegen gehouden door de burgerlijke rechtbanken.
Dat en dat alleen heeft de "floodgates" in Pakistan open gezet: een kaviaarsocialist die stemmen nodig had.
Identiek zoals bij ons.

 
At 26/11/10 13:28, Anonymous hel decker said...

Wat doet een Europeseschrijvers parlement in Turkije? Toch alleen maar het idee dat Turkije Europees is dienen? Je hoeft alleen maar naar de sponsorlijst te kijken om te weten waar volgens hen het 'Europese' zwaartepunt ligt. De simultaanvertaling voor het Turkse publiek gebeurt ook Turkspolitiek-correct: 'Armeense genocide' krijgen de Turken te horen als 'de zogenaamde Armeense genocide'. Meldt een journalist van The Guardian.
Met hun islamlange tenen hebben de Turkse schrijvers bewezen dat Turkije niet Europees is. Of denken ze dat Europa de Turkse wet dat Turkije in geen enkel opzicht beledigd mag worden (en blijkbaar hoort de islam daarbij) zal overnemen bij hun toetreding tot de unie? Laten we dit vertalen voor het Europese publiek als 'de zogenaamde toetreding'.

 
At 26/11/10 22:19, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Hel Decker

In Belgique (VB veroordeling) en in Nederland (Wildersgerechtszaak) bestaan toch ook opiniedelicten vandaag. Wat is dan het verschil tussen Beneluxe schrijvers en Turkse schrijvers? Geen van beide is echt vrij, want de mogelijkheid om voor Het Gerecht gebracht te worden op basis van woorden of opinies (in plaats van verboden daden) is zeer reeel in beide gevallen. Men zou misschien een graadverschil (in termen van frekwentie, enz...) kunnen onderscheiden, maar geen fundamenteel verschil. Arbitraire vervolging van opinies is vandaag (de laatse kwarteeuw) terug mogelijk in West-Europa. In die zin zouden de Turken dan ook als 'cultureel-Europees' kunnen 'kwalificeren'.

Ik heb Naipaul's 'reis'-boek ("Among the Believers") dertig jaren geleden gelezen toen het pas gepubliceerd werd. Het hoofdstuk over Indonesia vond ik toen nog het meest interessante. Zou een Vlaamse 'Naipaul' vandaag een dergelijk boek kunnen publiceren in Belgique, zonder gevaar van juridische vervolging? De vraag stellen is ze beantwoorden.

Het is allemaal goed en wel van 'islamitische' toestanden in (niet meer zo-)verre landen aan te klagen. Maar, het is nog belangrijker van in eigen boezem te kijken, en van de eigen intolerante (quasi-totale) politieke klasse mentaal en verbaal te 'veroordelen'.

 
At 27/11/10 14:25, Anonymous hel decker said...

@ Marc Huybrechts
Je hebt daar een punt.
Het is even belangrijk om in eigen boezem te kijken.
Ook al is het gemakkelijker de vinger op de zweer Turkije te leggen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>