21 juni 2010

We are NOT all socialists now! (Nick Roskams)

Een persbericht van het Liberaal Vlaams Studentenverbond

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) waarschuwt voor ‘Griekse toestanden’ als men nog langer wacht met het voeren van een strikt budgettair beleid. Als liberale studenten zijn we vooral bezorgd om de gevaarlijke houding van de Franstalige socialisten naar aanleiding van de regeringsvorming. Het is duidelijk dat de PS geen voorstander is van de broodnodige budgettaire discipline, men komt zelfs met nieuwe belastingen en nieuwe uitgaven op de proppen. De verkiezingen van 13 juni hebben de PS wel een overwinning bezorgd, maar dat betekent niet dat de economische logica van de socialisten geloofwaardig is geworden, integendeel!

Met een hoge belastingsdruk, uitgaven die men niet onder controle krijgt en een stijgende rentelast vormt de huidige budgettaire situatie een gevaar voor de toekomstige generaties. Besparingen en de afslanking van het overheidsbeslag zijn essentieel als we willen vermijden dat België het Griekenland aan de Noordzee wordt. Alle internationale rankings geven aan dat het slecht gesteld is met de efficiëntie van de Belgische overheden en wijzen op een betere besteding van de middelen als beste oplossing. België zit bovendien aan zijn limiet van fiscale druk. De lage economische groei en een grote zwarte economie zijn hier het beste bewijs van. Het probleem van de ontsporende begroting ligt dus niet aan de inkomsten maar aan de uitgaven.

Ondanks deze feiten blijven sommige politieke partijen, met de PS op kop, nog steeds blind voor de noodzakelijke hervormingen. Zij weigeren de zuinigheid te tonen die de modale Belg al jaren noodgedwongen toepast. Ze vragen zelfs dat wij allemaal nog meer van ons geld op tafel leggen om deze inefficiëntie te blijven bekostigen. In deze economisch onzekere tijden is er niets asocialer dan de mensen te laten betalen voor de eigen inefficiëntie van de overheid en de schulden door te schuiven naar de toekomst. De liberale studenten waarschuwen: “Alle verspilling die men vandaag gedoogd, zal door de jonge generatie dubbel worden betaald.”

De liberale studenten roepen alle partijen op om de ernst van deze situatie in te zien en niet mee te stappen in de socialistische retoriek van de PS. Beleidskeuzes moeten gebaseerd worden op feiten en rationaliteit, niet op de sentimentele houding van sommige politici. Besparen heeft immers niets te maken met harde maatregelen maar met verantwoordelijkheid jegens de bevolking. Met besparen raakt men niet de modale Belg maar wel de inefficiënte werking van de overheid waar de modale Belg onder lijdt. Het is de socialistische laksheid die de huidige begrotingssituatie heeft gecreëerd. De oplossing voor dit probleem is niet meer van hetzelfde maar minder!


Voor meer informatie:
Franc M.J. Bogovic, voorzitter LVSV Nationaal
Nick Roskams, politiek secretaris LVSV Nationaal


Het LVSV is een onafhankelijke studentenvereniging die al sinds 1930 de liberale studenten aan de Vlaamse universiteitssteden verenigt en ideologische bewogenheid verzoent met studentikoziteit. Vanuit een overtuiging van individuele vrijheid pleit het LVSV boven partijen heen voor een consequente liberale koers binnen het politieke landschap.

3 Comments:

At 21/6/10 21:29, Blogger Unknown said...

Alle verspilling die men vandaag gedoogt,

 
At 22/6/10 15:09, Anonymous Anoniem said...

"maar dat betekent niet dat de economische logica van de socialisten geloofwaardig is geworden, integendeel!"

Integendeel? In de reeks "Doeners & Denkers" vroeg De Morgen (Yves Desmet en Jos Geysels) aan Guy Verhofstadt: Het afgelopen jaar stond ook in het teken van de crisis op de financiële markt. Mijnheer Verhofstadt, u heeft lang in de onzichtbare hand van de markt geloofd, nee?

Waarop Guy Verhofstadt antwoordde: Ik was zelfs bijna een libertariër, ja. Ik geloofde dat markten zichzelf kunnen reguleren, en dat je slechts een minimale staat nodig hebt. Maar dat geloof gaat wankelen als je iedere dag met politiek bezig bent.(...)Maar toegegeven, ik ben anders begonnen. Mijn bijnaam in de Belgische politiek in die beginjaren was Baby Thatcher. Oké, ik heb bijgeleerd. Misschien ben ik een van de weinige politici die in zijn loopbaan van rechts naar links is geëvolueerd, terwijl de meesten net het omgekeerde doen. (lacht)

Nu begrijp ik waarom hij van de Universiteit Gent een eredoctoraat kreeg.

En dat hij "bijna" een libertariër was, is een grove leugen.

Uit het Amerikaanse tijdschrift Reason - oktober 1986: "Guy Verhofstadt aarzelt niet zich een libertariër te noemen."
http://www.libertarian.nl/vrijbrief-archief/2004/06/de-belg-die-weigert-zijn-principes-te-verloochenen/

En op op 4 november 1986 werd aan Guy Verhofstadt de Libertarian Award toegekend!!

http://www.libertarian.nl/vrijbrief-archief/2004/06/libertarian-award-1986/

 
At 22/6/10 16:12, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Anoniem

U betwist die "integendeel!". En als 'argument' komt u af met het verhaal van Verhofstadt, een man die heel goed het compas van zijn eigen persoonlijk politiek belang wist te volgen.

Geef toe, als argument voor "economische logica van socialisten" is dat waardeloos. Zo naief kunt u toch niet zijn?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>