1 januari 2010

Voornemens voor het nieuwe jaar (Hoegin)

Is het een goede traditie het jaar te starten met een aantal voornemens om zijn leven – of dat van zijn naasten – te verbeteren? Volgens een aantal wetenschappers zijn al die goede voornemens totaal zinloos omdat we ze toch niet kunnen houden. Zelf heb ik me jaren geleden voorgenomen geen voornemens meer te nemen, en daar heb ik me tot nu toe zonder veel problemen aan kunnen houden.

Om mijn lezers beter inzicht te verschaffen in de politieke gebeurtenissen die in 2010 op ons zullen afkomen, heb ik bij een aantal politici een informele rondvraag uitgevoerd, om te polsen naar hun voornemens voor 2010. Of die voornemens meer waard zijn dan de gemiddelde verkiezingsbelofte laat ik echter aan het oordeel van de lezer over. Hieronder in ieder geval een kort overzicht van de antwoorden die ik bekwam:
 • Koninklijk opdrachthouder Jean-Luc Dehaene heeft zich alvast voorgenomen dit jaar – als het even kan zelfs nog vóór Pasen – het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde op te lossen. Belangrijk om te weten: hij wil daarbij vooral vermijden dat uiteindelijk België of de CD&V gesplitst zouden worden, maar de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde zelf is uitdrukkelijk geen prioriteit voor hem.
 • Eerste Minister Yves Leterme van zijn kant heeft zich dan weer voorgenomen om in 2010 de federale regering te leiden. Conform zijn verkiezingsbeloften zal hij trouwens de CD&V in de federale regering houden zolang Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is. Of dat is toch hoe hij zich zijn verkiezingsbelofte herinnert.
 • Herman van Rompuy gaat, als permanente voorzitter van de Europese Raad, in 2010 zijn persoonlijke mening – maar niet zijn persoonlijke bankrekening – zoveel mogelijk wegcijferen. Als bewijs van zijn goede wil en democratische gezindheid zal hij daarom zo snel mogelijk proberen enkele onomkeerbare stappen te zetten om Turkije finaal in de EU te loodsen.
 • Europees commissaris Karel de Gucht heeft zich voorgenomen in 2010 geen interviews meer toe te staan waarin hij meer dan een half dozijn mensen schoffeert. Hij erkent wel dat dit niet de eerste keer is dat hij zich dat voorgenomen heeft, en dat hij het de vorige jaren nooit langer dan een paar dagen heeft kunnen volhouden. Hij rekent er echter op dat hij nu als Europees commissaris misschien iets minder om een interview gevraagd zal worden.
 • Guy Verhofstadt gaat in 2010 een nieuw boek schrijven, want Europa begint stilaan te klein te worden voor hem. Anders was hij immers zelf de eerste permanente voorzitter van de Europese Raad geworden. Hij twijfelt wel nog of hij in het nieuwe boek gaat pleiten voor een nieuwe wereldorde dan wel een galactisch keizerrijk.
 • Sp.a-voorzitster Caroline Gennez zal in 2010 geen strategische beslissingen meer via Hotmail nemen. Ze zal haar privé-mail ook niet meer op papier afdrukken en op haar kantoor laten rondslingeren.
 • N-VA-voorzitter Bart de Wever gaat proberen in 2010 nóg slimmer te worden. Misschien zelfs zo slim dat zijn partij toch in de Vlaamse regering zal kunnen blijven ook als de CD&V hem federaal een ferme toer zou lappen. Of hij zal kunnen verhinderen dat de CD&V hem federaal eens goed te grazen zal nemen, valt nog af te wachten.
 • Filip Dewinter neemt zich voor het in 2010 niet meer te hebben over de pocket van Mohammed. Of die van Mehmet, of Achmed. Ook over de kassa van Aïsja gaat hij proberen zwijgen.
 • Groen! wil blijven vasthouden aan de Belgische eenheid. Zou er trouwens een mooier bewijs voor het nut van die Belgische eenheid bestaan dan een Vlaamse gewest dat de vervuiling in Brussel reduceert via de Zenne?
 • Minister van Financiën Didier Reynders gaat zich in 2010 toeleggen op het beheer van zijn departement. Bij de administratie vreest men echter dat dit nog rampzaliger zal zijn dan toen hij zich daar niet mee bezighield.
 • FDF-voorzitter Olivier Maingain gaat in 2010 andermaal een poging ondernemen Brussel uit te breiden. Liefst zou hij Brussel uitgebreid zien tot in Baarle-Hertog, maar als dat niet kan, zijn faciliteiten voor de Franstaligen daar ook al goed.
 • PS-voorzitter Elio di Rupo wil in 2010 opnieuw komaf maken met de corruptiepraktijken binnen de PS. Al wie weigert op te stappen zal federaal minister van Pensioenen worden, want dat is toch geen belangrijke post.
 • CdH-voorzitster Joëlle Milquet gaat in 2010 eindelijk een paar keer Oui zeggen tegen de Vlamingen. Bijvoorbeeld wanneer ze de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde eenzijdig willen uitstellen tot na de federale verkiezingen van 2075, en in ruil daarvoor de Sociale Zekerheid ongemoeid laten en Brussel wat extra geld toestoppen.
 • Bij de Waalse administratie heeft men zich voorgenomen enkele postduiven aan te schaffen, zodat de Vlaamse overheid nóg sneller op de hoogte gebracht kan worden van nieuwe gevallen van vervuiling. Nu maar hopen dat het volgende incident geen gifwolk richting Vlaanderen wordt…
 • Brussels minister van Vervuiling Evelyne Huytebroeck heeft zich voorgenomen in 2010 uit Kopenhagen weg te blijven. Het is daar toch altijd koud.
 • De redacties van de Vlaamse kwaliteitskranten – we hebben er geen andere – hebben zich gezamenlijk voorgenomen de berichten die ze van de telex halen zelf eens na te lezen vóór ze ze in hun krant of op hun nieuwssite publiceren. Vooral dan als het over society-nieuws gaat.
Rest me nog al mijn lezers een gelukkig en voorspoedig 2010 toe te wensen, en veel succes met hun voornemens!

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>