5 januari 2010

Counter-Consensual Climate Change Conference (Vincent De Roeck)

Heeft de mens het klimaat beïnvloed? Dat was de vraag waarover een hele resem internationaal gevierde wetenschappers en commentatoren zich onlangs in het EU- Parlement gebogen hebben. Vlak voor het uitlekken van de vervalste IPCC-emails en nog weken voor de mislukte klimaattop in Kopenhagen dus, zakten een dikke tweehonderd geïnteresseerden af naar Brussel om er op 18/11 de “counter-consensual climate change conference” van Roger Helmer bij te kunnen wonen. Roger Helmer is Europarlementslid voor de Britse Conservatieven, erevoorzitter van de Britse libertarische denkgroep “The Freedom Association” en een oude bekende van ondergetekende. Helmer laat ook zelf geen kans onbenut om zijn klimaatsceptische argumenten te verspreiden. Zo schreef hij in de lente van 2009 voor rekening van de “Bruges Group” nog een zéér interessante paper over de vermeende anthropogenische klimaatsverandering. De autoriteiten van het EU-Parlement deden nog hun best om de conferentie te verbieden, net zoals het rokerscongres van januari 2009, maar tevergeefs. Ook uw dienaar was erbij. Voor de allereerste keer kon je in Brussel immers eens een ander, meer wetenschappelijk en minder dogmatisch, geluid over deze zaak horen.

Roger Helmer wijdde zijn inleidingstoespraak aan het latente gebrek aan waarachtig debat in de discussie rond de vermeende opwarming van de aarde, en ook co-host Giles Chichester, de voorzitter van het “European Energy Forum”, sprong hem daarin bij. Volgens Chichester zouden de groene alternatieven voor onze huidige energieproductie volledig ontoereikend zijn en zouden de ecologisten meer bezig zijn met hun eigen Grote Gelijk dan met het aanreiken van échte oplossingen voor de échte problemen. Chichester zegt vooral te willen ijveren voor energieonafhankelijkheid en volgens hem is dat de enige rationele manier om het probleem te tackelen. Chris Horner van het “Competitive Enterprise Institute” schreef onlangs het boek “The Politically Incorrect Guide to Global Warming” en kwam in Brussel het lijvige onderzoek van zijn denktank voorstellen. De gemeten opwarming van 0,7° in de laatste eeuw ligt volgens hem geheel in lijn met de evolutie van de eeuwen daarvoor en is helemaal niet iets om ons zorgen over te maken. Daarbij bewijst die constante opwarming over de eeuwen heen, dus ook van voor de industriële revolutie, de nonsens van “man-made global warming”.

Lord Lawson van Blaby, gewezen financiënminister van Groot-Brittannië, drukte zijn vrees uit voor het kostenplaatje van de groene ideeën en deed een oproep om eerst absolute zekerheid over oorzaak-gevolg te hebben alvorens de welvaart van de komende generaties zo zwaar te gaan hypothekeren. Professor David Henderson van de Westminster Business School trok niet enkel de wetenschappelijke grondslag van de alarmistische klimaatidee in twijfel, maar ook de zwaar onderschatte economische gevolgen van de groene ingrepen. Verder liet hij op de conferentie een ballonnetje op over de geheime internationalistische agenda van de linkse “believers”. Zij zouden aan “global salvationism” lijden en de heersende klimaathype gebruiken om hun droom van een éénwereldregering onder VN-vlag te kunnen waarmaken. Econoom Roger Bootle analyseerde voor ons de verschillende “groene belastingen” die de laatste jaren in Europa het licht gezien hebben. Bootle noemde deze “waanzinnig” en stelde onverbloemd vast dat de klimaathype ook door de overheden misbruikt wordt om “stealth taxes” in het leven te roepen die eigenlijk niets met het klimaat van doen hebben maar gewoon dienen om de failliete socialistische welvaartsstaten te spijzen.

Professor Benny Peiser van Liverpool University had het over het heersende alarmisme (“the relentless outpouring of apocalyptic disaster scenarios”) in ecologische middens en over de hysterische campagnes van internationaal links in deze zaak. “Waarom moeten ze zoveel lawaai maken en het debat in die mate uit de weg gaan, als ze toch pretenderen de waarheid aan hun kant te hebben?” was de terechte slotbemerking van professor Peisser. Neil O’Brien schreef voor “Open Europe” een paper over het nieuwe “Emissions Trading Scheme” van de EU en kwam zijn bevindingen met ons delen. Volgens O’Brien is het ETS op leest van de grote oliebedrijven geschreven en zal het de belastingbetalers honderden miljoenen kosten zonder dat het ook maar een beetje zou bijdragen tot een duurzame reductie van de CO2-uitstoot in de Europese Unie. James Dellingpole is een Britse onderzoeksjournalist die momenteel bij “The Daily Telegraph” onder dak is en al maanden een verwoede kruistocht voerde tegen de leugens en het bedrog in het klimaatverhaal. Hij kwam ons in Brussel duiding geven bij zijn recentste ontdekkingen. Het was toen zeker al interessant, maar dat zou het eigenlijk een week later pas helemaal geweest zijn wanneer hij een heuse celebrity werd door o.a. de ontdekking van de IPCC-vervalsingen wereldkundig te maken.

Ontwikkelingseconoom Julian Morris werkt bij het “International Policy Network” en klonk zeer verontrust. Volgens hem is de derde wereld helemaal niet begaan met de klimaathype. Ze krijgen extra “hulp” voor de neus gehouden in ruil voor hun steun voor de Westerse push naar globale klimaatmaatregelen. Volgens Morris zou dit op termijn nochtans net ten koste gaan van de landen op weg naar ontwikkeling. Zij hebben ruimte en kansen nodig om hun eigen economieën op te bouwen, zonder klimaatnonsens. Ook een vertoning van de “Channel 4”-docu “The Great Global Warming Swindle” stond op het programma, net als een ogen openende powerpoint met foto’s en geschreven getuigenissen van de middeleeuwen tot vandaag waaruit zeer duidelijk te zien is dat het ijs op de Noordpool vandaag niet dunner is dan pakweg 200 jaar geleden en dat er in de zogenaamde “koude” jaren voor de menselijke CO2-revolutie al schepen tot op de Noordpool konden varen in de winter.

De professoren Anthony Watts en Fred Goldberg zijn beide lid van het NIPCC, waarbij de "N" voor "Non-Governmental" staat, en kwamen de “hockey stick fallacy” van de klimaatgelovigen becommentariëren. Zij stoelden dit op het onderzoek van de Canadese statisticus Ross McKitrick van Ontario University uit 2007. Nog voor de gelekte e-mails waarin deze vervalsing toegegeven wordt, had McKitrick de leugen immers zelf al doorprikt. Dr. Henrik Svensmark van het Deense Ruimteagentschap legde in heldere taal uit dat buitenaardse wisselingen van zonnestraling de klimaatsveranderingen veroorzaken en dat de mens daarin geen enkele rol van betekenis speelt. Professor Tom Segelstadt van de universiteit van Oslo legde ons dan weer uit dat de uitstoot van CO2 het klimaat niet zou opwarmen, maar net zou afkoelen, wat de ganse groene hypothese meteen onderuithaalt. Maar uiteindelijk waren het de “keynote speeches” van professor Fred Singer, zelf een vooraanstaand lid van het “International Panel on Climate Change”, en econoom Hans Labohm, oud-voorzitter van het wetenschappelijk bureau van het Nederlandse Instituut voor Buitenlandse Betrekkingen “Clingendael”, die nog het meeste indruk maakten. Singer smashte de wetenschappelijke onderbouw van het IPCC-rapport en Labohm deed exact hetzelfde met de economische OESO-analyse van de voorgestelde VN-maatregelen.


Dit verslag verscheen ook elders op het Internet. Als toemaatje voeg ik aan deze tekst ook nog één van mijn favoriete bumperstickers toe.

Podcasts van de speeches via www.rogerhelmermep.com.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


5 Comments:

At 5/1/10 14:39, Anonymous Johan Terwilghen said...

Vreemd dat de twee kampen lijnrecht tegenover elkaar staan, beide gesterkt door wetenschappers, middenveldgroepen, politici en activisten. Het is moeilijk te weten welk kamp het bij het rechte eind heeft. Beide hebben logische argumenten maar de premissen zijn contradictorisch aan elkaar. Als het klimaat door de mens opwarmt, hebben de 'groenen' gelijk en hebben zij een sterke case mét oplossingen. Als zij het echter fout hebben, hebben de 'klimaatsceptici' weer recht van spreken en hebben zij met hun oplossingen gelijk.

 
At 5/1/10 15:46, Anonymous Geert Van Nauwelaerts said...

@ Johan Terwilghen

Hier sla je de bal toch wel even mis hoor. Zelfs als de groenen het bij het rechte eind zouden hebben over de wetenschappelijke grondslag van hun beleidsvoorstellen, dan nog dwalen zij op vlak van hun actievoorstellen. Denk je nu echt dat bureaucraten beter weten dan marktactoren hoeveel CO2-uitstoot nog aanvaardbaar is of wie van de industriespelers meer recht heeft op gratis emmissierechten dan anderen? Een markteconomie betekent ook dat enkel producten met een intrinsieke waarde (door de markt bepaald wel te verstaan; iets heeft pas waarde als op de markt een speler daar waarde aan toedicht) verhandeld worden. Hier gaat vadertje staat beslissen wat de waarde is van iets abstracts en onvatbaar als CO2. Dat is het fundamentele bezwaar dat ik tegen ecotaxen of cap&trade heb: het is niet marktconform, het zijn gewoon (al dan niet verkapte) belastingen die niet dienen om het klimaat te helpen maar inderdaad om de schatkisten van de "failliete socialistische welvaartstaten" van extra inkomsten te voorzien.

 
At 5/1/10 18:19, Anonymous Pistol Pete said...

Zeer productief bezig de laatste dagen, Vincent, en allemaal heel interessante stukjes. Knap werk. Beste wensen voor 2010 aan jou en je familie, en natuurlijk ook aan alle andere IFF-ianen.

 
At 6/1/10 17:30, Anonymous Anoniem said...

Waar waren al deze mensen toen 'onze leiders' in Kopenhagen onze welvaart en concurrentiepositie wilden inruilen voor een duistere vorm van ecofascisme??

 
At 10/1/10 11:05, Anonymous Anoniem said...

U schrijft:" het uitlekken van de vervalste IPCC-emails", beter ware "het uitlekken van de vervalsings IPCC-emails", daar het ging over het vervalsen van de grafieken. Men heeft doen uitschijnen dat ze vervalst waren, maar dit is toch een vervalst beeld.
En waar deze mensen waren tijdens Kopenhagen? Svensmark kreeg live een hartaanval en Lord Monckton werd in elkaar geslagen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>