12 oktober 2009

Peiling De Standaard/VRT levert vooral twijfelachtige analyses (Hoegin)

Alle Vlaamse peilingen sedert 2004Vrijdagavond werden de resultaten van een nieuwe peiling van De Standaard en VRT gepubliceerd. In tegenstelling tot de peiling van La Libre Belgique van twee weken geleden registreerde deze peiling wél enige verandering in het partijpolitieke landschap in Vlaanderen: Vlaams Belang zou achteruitgaan, en Groen! vooruit. Zowel bij het ene als het andere kunnen echter vraagtekens geplaatst worden.

Alle Vlaamse peilingen sedert 2004 (12-26%)Starten we onze analyse bij de grootste Vlaamse partij, dan is het duidelijk dat CD&V de grootste blijft in Vlaanderen, met een ruimte voorsprong op de achtervolgers. Die achtervolgers zijn Open Vld, sp.a, N-VA en Vlaams Belang, deze keer in die volgorde. Het verschil van de grootste (Open Vld) tot de kleinste (Vlaams Belang) bedraagt deze keer trouwens iets meer dan vier procent, beduidend meer dan wat het geval was bij La Libre Belgique. Bovendien is de volgorde van de vier partijen bijna omgekeerd: bij La Libre Belgique was immers Vlaams Belang nog de grootste en Open Vld de kleinste.

In de berichtgeving werd vooral ingezoomd op het resultaat van het Vlaams Belang, waarvan de partijvoorzitter Bruno Valkeniers zich zelfs bij De Standaard stevig diende te verdedigen onder de titel «Ik laat me niet opjagen». Gazet van Antwerpen kopte dan weer Vlaams Belang verder achteruit, Open Vld kruipt uit dal. Eerlijk gezegd, beide stellingen lijken me eerder gewaagd, zeker in het licht van de resultaten van de peiling van La Libre Belgique van amper twee weken geleden die een totaal omgekeerd resultaat weergaf. Zulke conclusies trekken op basis van één enkele peiling zijn trouwens hoe dan ook onverantwoord, maar onze journalisten staan er natuurlijk niet bepaald voor bekend met kennis van zaken commentaar te kunnen geven bij de resultaten van een nieuwe opiniepeiling…

Alle Vlaamse peilingen sedert 2004 (0-12%)Onderaan treffen we tot slot de partijen Lijst Dedecker en Groen! aan. Lijst Dedecker scoort op hetzelfde niveau als haar verkiezingsuitslag, terwijl Groen! er deze keer lichtjes op vooruitgaat. «Significant», aldus Ivan de Vadder van de VRT, maar ik zou daar toch ook twee vraagtekens durven bij te plaatsen. Het eerste vraagteken gaat over de significantie van de vooruitgang: het verschil met de laatste verkiezingen bedraagt slechts 1,7%, wat in het beste geval slechts net iets minder dan een foutenmarge is. Dat is op het randje af dus om voor die partij winst te voorspellen. Maar er is meer.

De resultaten van Groen! in alle Vlaamse peilingen sedert 2004Hoe zou TNS Media de ruwe resultaten van de enquête verwerken? Geeft het peilingsbureau zonder meer de resultaten weer, d.w.z. staat een partijaanhang van 8,5% gelijk met een aandeel van 8,5% onder de ondervraagden die antwoordden voor Groen! te willen stemmen? In dat geval kan er immers van winst moeilijk sprake zijn: de oververtegenwoordiging van Groen! in het panel van TNS Media van voor de verkiezingen zette dich dan gewoonweg door, zoals de grafiek hiernaast in dat geval duidelijk zou aantonen. Of worden de resultaten daarentegen gewogen in functie van de demografie van de ondervraagden en in het bijzonder hun stemgedrag bij de laatste verkiezingen? In dat geval spreken we natuurlijk wel van een lichte vooruitgang, of misschien beter gezegd, een vermoeden dat de partij er voorlopig toch niet op achteruitgaat. Het is echter jammer dat zulke cruciale informatie niet beschikbaar is, ondanks het oeverloos gezwam uitgesmeerd over drie bladzijden over minimale veranderingen die uitgezoomd worden dat het een lieve lust is.

Bijlage: Overzicht alle peilingen in Vlaanderen sedert 2004 (PDF).

Labels: , , , ,

2 Comments:

At 12/10/09 23:35, Anonymous paardenvriend said...

Alle peilingen hebben een groot fundamenteel gebrek: ze geven op geen enkele manier de kiesintenties van iedereen weer. Er wordt helemaal geen rekening gehouden met 'niet gaan stemmen, blanco en ongeldig'. De resultaten van eender welke peiling geven dus helemaal niet de 'kiesintentie' weer, maar alleen het soortelijk gewicht van de partijen, alleen bij de geldige stemmen, en dus alleen van een mogelijke toekomstige zetelverdeling. Als men weet dat er bij de laatste Vlaamse verkiezingen ongeveer 7% niet is gaan stemmen, en 5,5% blanco stemde, samen 12,5%, dus ongeveer evenveel als voor elk van de vier'middelgrote' partijen, zijn die peilingen naar de kiesintentie volledig waardeloos, want ze houden helemaal geen rekening men de keuze van alle kiezers. En dan nog spreken over 'een foutenmarge' van enkele procenten lijkt mij helemaal belachelijk. Een correcte peiling naar 'de kiesintentie' zou ook met die 12,5% rekening moeten houden.

 
At 13/10/09 11:16, Blogger Adhemar said...

Hoe zou TNS Media de ruwe resultaten van de enquête verwerken? (…) Of worden de resultaten daarentegen gewogen in functie van de demografie van de ondervraagden en in het bijzonder hun stemgedrag bij de laatste verkiezingen? (…) Het is echter jammer dat zulke cruciale informatie niet beschikbaar is

Van de meeste politieke opiniepeilingen in Vlaanderen en Wallonië is er een technische fiche te vinden op de website van Febelmar. De technische fiche van de meest recente De Standaard/VRT-peiling door TNS Media staat er nog niet bij, maar de voorgaande technische fiches van hetzelfde onderzoeksbureau voor dezelfde klanten, geven reeds een indicatie. Daarbij werd er steeds herwogen op “geslacht, leeftijd, provincie, onderwijsniveau, beroep” en “naar de uitslag van de federale verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers van juni 2007 voor de onderzochte regio”.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>