4 september 2009

De Vrijheidsparade van 26 September 2009

Op 26 september organiseren een hele resem liberale, conservatieve en libertarische organisaties een mars in Den Haag. Iedereen is van harte uitgenodigd om de organisatoren daar te komen vervoegen. Deze "Vrijheidsparade" is de eerste in haar soort in de Lage Landen en als het concept zou aanslaan, wat wij helemaal niet betwijfelen, dan zouden zulke manifestaties in de nabije toekomst ook nog in andere steden georganiseerd worden. De mars zal ludiek en amusant opgevat worden en er zal geen plaats zijn voor partijpolitieke boodschappen. De organisatoren hebben verschillende achtergronden en staan verschillende ideologieën voor, velen zijn ook aangesloten bij verschillende politieke partijen, maar op 26 september laten zij hun partijpolitieke voorkeuren varen en kiezen ze tezamen voor minder overheid, minder belastingen en - vooral - meer vrijheid!

Wat is de Vrijheidsparade?

De vrijheidsparade is de dag waar mensen opkomen voor hun vrijheid. Deze dag is nodig omdat onze vrijheden bedreigd worden.

Waarom?

De overheid breekt persoonlijke vrijheid, privacy en burgerrechten in steeds sneller tempo af. De afgelopen jaren is dit stapsgewijs gedaan, zonder uw instemming te vragen. Enkele voorbeelden:

- Uitbreiding van het persoonsbewijs (met biometrische data).
- De omgekeerde bewijslast (U moet uw onschuld bewijzen).
- EU-politiemacht en EU-grondwet (Zeiden de burgers niet nee?).
- Exponentieel toegenomen centrale gegevensregistratie.
- Afbraak privacy door cameratoezicht en neutraal internet.
- Afbraak democratie, arbeidsrechten, zorgstelsel, nutsvoorziening.
- Beperking van vrije meningsuiting en politieke vrijheden.

Wij vinden dat de macht over het persoonlijke maatschappelijke leven thuis hoort bij het individu. De Vrijheidsparade is een gezamenlijk signaal van ongenoegen over het gevoerde beleid; een aanklacht tegen verdeeldheid; een promotie voor eenheid!

Door wie en voor wie?

De Vrijheidsparade is initiatief van diverse organisaties en individuen uit allerlei hoeken van de samenleving. Een kleurrijke parade van mensen die met elkaar gemeenschappelijk hebben dat zij zich ernstig zorgen maken over de vrijheid van het bestaan. Iedereen is van harte welkom en doet mee op basis van persoonlijke titel.

Wat is de Vrijheidsparade niet?

De vrijheid van het individu houdt op daar waar hij of zij de vrijheid van anderen inperkt. Daarom is de Vrijheidsparade niet bedoeld voor individuen en groeperingen die geweld propageren, racistisch van aard zijn of misbruikende uitingen voorstaan.

De Vrijheidsparade; de manier waarop!

Zaterdag 26 September om 12.00 uur verzamelen wij op het Malieveld in Den Haag. Vanaf daar vertrekken we richting Het Binnenhof, en vervolgen onze weg langs de meest spraakmakende plekken van Den Haag. Het geheel heeft een ongedwongen karakter en wordt niet beperkt door een strak programma.

Laat uw stem gelden; kom naar de vrijheidsparade!
Vincent De Roeck en vele anderen zullen daar ook zijn!


5 Comments:

At 4/9/09 13:33, Anonymous Anoniem said...

De intelligentie was voor de mens oorspronkelijk een verdedigingswapen tegen de gevaren en de bedreigingen van de natuur. Sinds ongeveer twintig tot derig eeuwen is zij echter begonnen, ten koste van de mens te werken, grillig en waanzinnig, in twee richtingen: die van de fantasie en die van de redenering. Alle mythen, uitvindingen, metaphysische stelsels, kunsten, politieke en sociale droomwerelden vinden in dit dubbele spel van de vrije geestelijke werkzaamheid hun oorsprong. Zij hebben vreugde, vermaak, ogenblikkelijke verlichting, geestdrift en roes aan de mens geschonken, maar na dertig eeuwen ervaring zijn de eindresultaten vreeswekkend en rampzalig. De mens heeft denkbeeldige werelden, geschapen, wankele gebouwen opgetrokken, zich aan krachtenslopende begoochelingen overgegeven, zich aan schadelijke geestverdovende middelen vastgeklampt en pogingen tot geestelijke zelfbevrijding gedaan die op de verdubbeling van zijn slavernij zijn uitgelopen. Deze ineenstorting is voor het eerst in de negentiende eeuw aan het licht getreden. Romantiek, individualisme, anarchisme, aesthetisme en satanisme zijn met de ontbinding van de maatschappij, het gezin en de ziel, aan de ontbinding van het atoom voorafgegaan. Zedenverwildering, voortschrijdende ontaarding, radicaal pessimisme, sociale onrust, verzwakking van tradities en verval van het christendom hebben de beschaafde mensen van onze tijd tot bitterheid en ontevredenheid gebracht, tot opstandigheid en tot angstpsychosen, tot zelfmoord-epidemieën en tot de verwachting van een volledige uitroeiing van het menselijke gesclacht.

Maar de mens bezit nog - gelijk de dieren - het instinct van zelfbehoud en hij heeft tot redmiddelen zijn toevlucht genomen. Twee verschijnselen vormen de dam die tegen de dreigende ondergang wordt opgeworpen en tevens de waarschuwende tekenen van de nabije ommekeer in onze levensvoorwaarden. Zij zijn van verschillende orde maar lopen evenwijdig: de vervanging van de mankracht door de machine en - vooral - de vervanging van de klassiek liberale democratie door totalitaire regeringsvormen.

Lenin, Mussolini, Hitler en consoorten kunnen gehaat worden door de laatste getrouwen der vrijheid; - zij waren niettemin, zonder enige twijfel, de voortekenen van een maatschappelijk stelsel in opbouw dat - om de fouten, de aarzelingen, de wanordelijheden, de verspillingen en de gevaren van een vrije samenleving te vermijden - tenslotte zover zal komen, dat het de naties der wereld tot mierenstaten en bijenvolken zal maken.

De teugelloze vrijheid van het individu heeft tot waanzinnige en smartelijke uitspattingen, tot wanorde en oorlogen, tot gevaren van hongersnood en dood geleid. Om althans de zekerheid van voedsel en vrede te hebben is de mens bereid, al zijn aanspraken op vrijheid, zelfstandig denken, scheppende werkzaamheid en het aanvaarden van risico's prijs te geven. De toekomstige wereld zal veel gelijkenis met mierenhopen, bijenkorven en termietenstaten vertonen. Het ik zal gedood, de fantasie verloochend, het individu onderdrukt en ineengedrukt, de vrijheid en het eigen initiatief afgeschaft worden: alleen tegen deze zware prijs zal het menselijk geslacht in leven kunnen blijven. Wij zullen datgene weg moeten werpen wat de klassiek-liberalen de heerlijkste schat van de mens toescheen: de vrijheid en het zelfbeschikkingrecht van het individu Overal is zich een staatssocialisme aan het vestigen dat, ondanks zijn parlementair masker, erop gericht is, het maatschappelijk leven in sterke mate gelijk te maken aan dat van fascisme. Het individu sterft, opdat de soort in leven zal kunnen blijven!

 
At 4/9/09 23:42, Blogger Luc Van Braekel said...

@Anoniem: Ik ben zeer benieuwd naar de bron van dat archaïsch aandoend stukje tekst dat u hierboven schreef. Ik neem aan dat u het niet zelf geschreven hebt, maar uit één of ander beduimeld pamfletje van enkele decennia geleden hebt overgetikt?

Laat me raden: Tweede Congres van de Vierde Internationale, 1948?

 
At 4/9/09 23:54, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Luc: het getuigt van edelmoedigheid en zelfopoffering Luc, als je dat stukje helemaal hebt doorgelezen... niet elke blogbezoeker zal deze eigenschappen evenaard hebben ;-)

 
At 5/9/09 09:03, Anonymous Anoniem said...

@ Luc Van Braekel

Anatomy of the Future
Roderick Seidenberg

Seidenberg has surveyed the whole course of human history and the whole course of biological evolution since life first appeared on this planet. He sketches the "ineluctable determinism" that is going to put us in our places.
He takes his departure from the now familiar phenomenon called the "population explosion". An increase in the number of human beings automatically increases the "complexity" of society. Life's getting complexer every minute and that means that we have just got to become more and more organized by the minute.

Seidenberg bases his argument on inferences that he draws from three indisputably correct statements about the contemporary world.

1) We have all observed that we are being more and more subjected to a Welfare State, which takes away each year some part of our power to make decisions for ourselves regarding our own lives. It is perfectly obvious that if this process continues for a few more decades, we shall have lost the right to decide anything at all, and shall have become mere human livestock managed by a bureaucracy.

2) The kernel of marxism...consists in elaborating...the social message of Christ: One World of universal socialism in which, not only our nation but our race must be liquidated and dissolved in a vast and mongrel mass of pullulating bipeds.

3) The number of human beings is undoubtedly increasing at an appalling rate. Although we Westerners might stave off a crisis for a few decades by working harder, it is clear that we must soon be drowned in the flood that we, like the Sorcerer's Apprentice, started but did not know how to stop.
One has but to glance at a graph of the world's population to see that it is rapidly approaching the point at which the vast human swarm can be kept alive only by the most expert management of every square inch of earth's arable surface plus expert harvest of the very oceans themselves. In that monstrous human swarm jammed together on our planet, like a swarm of bees hanging from a limb, there can be no privacy, no individuality, no slightest deviation from the routine that must be maintained just to keep alive the maximum number that can subsist at all.
Now the theory of biological evolution, as usually stated, provides that species must adapt themselves to the conditions of survival. Men, having bred themselves into a maximum swarm, become mere units of the species. Obviously, sovereignty must disappear in order to permit billions of human ants to make the globe an ant-hill in which they can all live in perfect socialism.

The Revelations of Freud have shown that we are now just bundles of instincts. Mankind will necessarily evolve to the higher state of what Seidenberg calls "pure reason." As he explains, "pure reason" is now found only among the forms of life that are biologically superior to us because better adapted to environment. The examples which he gives are "ants, bees, and termites," whose "essentially unchanged survival during sixty million years testifies to the perfection of their adjustment...to the conditions of life."

The "ineluctable determinism" inherent in the "population explosion" and the need for a "more advanced society" will make us, willy nilly, just like ants and termites -- intellectually and spiritually.
Everybody will be happy, because there will be no individuals -- only organisms that are part of a species and have no separate consciousness. You could operate by "pure reason.", but you could not be affected by philosophy, capitalism, racial discrimination, or any of the other horrid things that will have to be blotted out anyway in the interests of Equality and Social Justice.

 
At 5/9/09 16:16, Blogger Unknown said...

Daarom is de Vrijheidsparade niet bedoelD !

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>