12 september 2009

De kolonisering van de huiskamer

In de Standaard van 12 september verdedigt de televisie-journalist die met een undercover-leugen en een verborgen camera een onthaalmoeder met nazi-sympathieën in haar huiskamer "pakte" zijn praktijken met een argument dat toch tot enige reflectie aanleiding mag geven. De apologie geschiedt bovendien anoniem, en daar heb ik ernstige bedenkingen bij, maar daar wil ik het nu even niet over hebben. Op de vraag "Zijn we nog veilig in onze eigen huiskamer" antwoordt hij:
"als bepaalde activiteiten in uw huiskamer gecontroleerd mogen en moeten worden door een derde partij, dan komen we stilaan in een ander verhaal terecht. (...) Van het moment dat het private en het publieke in elkaar overlopen, en de controlerende instantie het laat afweten, lijkt het me de plicht en de verantwoordelijkheid van de media om de gordijnen open te trekken".


De journalist in kwestie zegt impliciet dat de politieke overtuiging van een onthaalmoeder een element bij de erkenning van die onthaalmoeder moet zijn, of anders gezegd dat onthaalmoeders mogen worden gediscrimineerd op basis van politieke overtuiging. Waar die erkenning voor moet dienen, is namelijk de fiscale aftrekbaarheid van de aan die onthaalmoeder betaalde bijdragen. Het gaat dus om de vraag welke onthaalcontracten door de overheid al dan niet (indirect) gesubsidieerd worden. En die (indirecte) subsidiëring is het excuus waarmee de overheid zich dus zou mogen en moeten moeien met hetgeen in de huiskamer te zien is en gezegd wordt en in de plaats van de ouders zou mogen en moeten beslissen of de politieke overtuiging van de onthaalmoeder een bezwaar is tegen de opvang van hun peuter. Nog anders gezegd: ouders en onthaalmoeders die bij de peuteropvang een andere persoonlijke keuze maken dan diegene die de overheid goedkeurt, worden gesanctioneerd. Het perverse hieraan is dat door middel van reglementering van fiscale aftrekbaarheid stilaan alle aspecten van het private leven "publiek" worden, wat dan als excuus wordt gebruikt om "de gordijnen open te trekken" en de verborgen camera in die huiskamer te installeren.

Let wel: het is goed dat er een controlerende instantie is zoals Kind en gezin om na te gaan of die aspecten van het onthaal die de ouders legitiem verwachten ook in orde zijn. Ouders hebben inderdaad recht op informatie over de wijze waarop hun ukjes worden opgevangen. Maar wanneer zij geen bezwaar hebben tegen een Hitlerportret in de woonkamer, is het niet de taak van de overheid om dat financieel af te straffen en vormt dat geen excuus voor de media om de huiskamer te koloniseren onder het mom dat het hier niet meer om een private maar om een publieke aangelegenheid zou gaan.

Er zijn overigens vele ouders die de aanwezigheid van een bloedende Christus aan een kruis voor hun kinderen nog veel erger vinden (2). Met de hierboven bekritiseerde redenering kan men in een volgende stap onthaalmoeders weren in wiens woonkamer een kruis hangt en/of privaat getuigenis afleggen van een geloof dat voor onze verlichte journalisten allicht ook van gruwelijke achterlijkheid getuigt. Of onthaalmoeders in wiens huiskamer een Hebreeuwse Bijbel of een Koraan ligt, waarin ook wel massa's wreedheden worden verheerlijkt (let wel, beste lezer, de opvattingen die de dame in kwestie voor de verborgen camera ventileerde zijn overgeeflijk en ik wil ze niet zomaar reduceren tot een ander geloof, maar ik kan niet inzien dat dit voor de hier behandelde vraag een verschil maakt).

De kolonisering is natuurlijk nog een heel stuk groter inzake onderwijs. Daar worden de scholen immers rechtstreeks door de overheid gesubsidieerd en is alles tot in de details gereglementeerd. De essentie van de vrijheid van onderwijs bestaat evenwel daarin dat scholen en ouders dit onder elkaar dienen te beslissen. Die vrijheid kan maar hersteld worden door de rechtstreekse subsidiëring af te schaffen en de "schoolcheque" in te voeren. Dan is het aan de ouders om te bepalen welke scholen ze willen subsidiëren. Zoals het ook aan de ouders toekomt om te bepalen of een Hitlerportret in de huiskamer een reden is om een peuter daar weg te houden. En ja, voor mij zou het een reden zijn. Maar daarom is dat nog geen publieke aangelegenheid en dus ook geen excuus om de "gordijnen" open te trekken voor de verborgen camera.

(1) http://www.standaard.be/Krant/Tekst/Artikel.aspx?artikelId=O62F30A9
(2) Zie onder meer de actie van de antroposofische familie Seler tegen kruisbeelden in Beierse scholen, http://www.bfg-bayern.de/ethik/download/Kruzifixstreit_in_Bayern.doc, en een verdere actie van Duitse atheïsten op http://www.humanist.de/religion/kruzifix.html

4 Comments:

At 12/9/09 18:33, Anonymous Anoniem said...

Terzake! Deze blogpost zou ook in De Standaard moeten verschijnen. Insturen?

 
At 12/9/09 20:07, Anonymous Anoniem said...

Eindelijk toch iemand die nog durft op te komen tegen deze schandalige schending van de fundamenteelste recht op een eigen mening en op de privacy van de eigen woning.


Het is toch wel bijzonder beangstigend met welke snelhheid we afgleiden naar een dictatuur en hoe weinig weerstand daartegen komt. We zijn het ene grondrecht na het andere aan het verliezen. Eerder deze week kregen we ook al te horen dat het eigendomsrecht over financiële instellingen dringend moet worden ingeperkt, zodat de staat die naar wens kan confisceren, en ook hoe efficiënt en onfeilbaar de verplichte registratie van biometrische data op onze paspoorten wel is voor de massale opvolging van individuele verplaatsingen. In combinatie met de beruchte RFID’s inderdaad een handig middel om een electronische versie van het ijzeren gordijn rond Europa op te trekken.


Blijkbaar is België al mak geïndoctrineerd door de staatstelevisie, door de staat gesubsidieerde kranten en door de opgelegde staatprogramma in ons ondewijs om die kwalijke evolutie te zien. Het is ook bijzonder zielig hoe het groepje correct denkende journalisten rond Vandermeersch in amper tien jaar tijd De standaard wist te omvormen van een kwaliteitskrant tot een tabloid met riooljournalistiek en uitsluitend linkse economische interpretaties. Mijn abonnement had ik vier maand terug al opgezegd. Voor desinformatie en linkse propaganda hoef je niet te betalen. Die is overal gratis beschikbaar.

Jan Versiener

 
At 16/9/09 08:29, Blogger matthias e storme said...

NVDA op 16 september: ik lees in de Standaard van vandaag ("Vrouw van Taouil geen onthaalmoeder meer")(http://www.standaard.be/Krant/Tekst/artikel.aspx?artikelId=VQ2F87GJ) dat Kind en gezin de erkenning als onthaalmoeder van de vrouw van imam Taouil zou hebben ingetrokken met als motief dat, nu haar echtgenoot volgens de Staatsveiligheid een salafist en wahabiet (en dus extremist) is er niet voldoende garantie bestaat voor de integriteit van de opgevangen kinderen. Wat de precieze feiten zijn, weet ik niet, maar dit lijkt me alvast niet aanvaardbaar als een voldoende motief om die erkenning (let wel: het gaat niet om onderwijs geven) in te trekken. Om dezelfde redenen als in mijn stukje hierboven uiteengezet.

 
At 16/9/09 14:54, Anonymous Anoniem said...

UNDERCOVER JOURNALISM IS ONLY ACCEPTABLE WHEN IT FITS A LIBERAL (aka "leftist") AGENDA.

That is the message from "professional" reporters and left-wing activists outraged about three successful video stings targeting President Obama's old friends at the left-wing tax-subsidized outfit ACORN.

Conservative documentarian James O'Keefe and writer Hannah Giles, working for the BigGovernment.com website, posed as a pimp and prostitute during visits to ACORN offices in Baltimore, Washington, D.C., and Brooklyn. ACORN housing officials and tax advisers offered them brazen suggestions on how to lie on their applications, disguise their income, obscure their child sex-ring business and hide cash from abusive johns. ("When you buy the house with the backyard, you get a tin," an ACORN counselor in New York told Giles, "and you bury it down in there, cover it and put the grass over it.")Summing up the ACORN Housing Corporation philosophy, another Brooklyn ACORN official told the undercover pair bluntly: "Honesty is not going to get you the house."
(...)

http://townhall.com/columnists/MichelleMalkin/2009/09/16/acorn_watch_a_sting-ing_indictment_of_media_hypocrisy?page=full&comments=true

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>