25 augustus 2009

Ronduit liegen staat een Kwaliteitskrant niet (vpmc)

Nu de premier weer terug is in het land, en niet te ver van zijn deur veilig in Zaventem is neergestreken, mogen wij de vakantie als afgesloten beschouwen.
Bij wijze van herhalingsoefening zullen wij vandaag beginnen met een paar zinnetjes van Marc Reynebeau, en daarna onmiddellijk het ernstige werk aanpakken.
Reynebeau had vandaag een klein opstelletje in De Standaard en, hoe vergeeflijk ook, zijn stukje was niet geheel van fouten vrij. Na de grote vakantie komt zoiets vaker voor.
We zien onze Marc schrijven: “Maar de meeste van die pendelaars kennen Brussel zoals Yves Leterme hem kent.” In dit korte zinnetje staan twee fouten, die elk voor zich nu mag verbeteren, maar let u op zijn derde, en op zijn voorlaatste woord.
Inhoudelijk viel zijn stukje nog goed mee, zeker voor een eerste opstel. Wel begon Marc onbewust met een oude FDF-slogan over Vlamingen die naar hun dorp terug moeten. Maar aangezien Marc –zoals iedereen weet– Geschiedenis heeft gestudeerd, zal die slogan (die pas van de jaren zestig dateert) hem onbekend zijn omdat die periode nog te vers is.
Enigmatisch was echter een andere zin van hem: “Vooral om historische redenen is een stedelijke mentaliteit vele Vlamingen nu eenmaal vreemd.”
Marc, wat je wel had mogen onthouden uit jouw studies, is dat de meeste geschiedkundigen (bv de befaamde Norman Davies in zijn “Europe, a History” van 1996) …het fenomeen van de verstedelijking juist typisch Noord-Italiaans én Vlaams noemen. Misschien ligt die geschiedenis voor jou weer te veraf.

Nu dus ernstiger werk.
Gisteren of eergisteren begon de ramadan, en omdat ze bij De Standaard beseffen dat de meeste Vlamingen dat woord nog nooit gehoord hebben, stuurden zij hun reporter Shaju Hendrikx op speurtocht naar een gezin waar deze gewoonte in ere wordt gehouden.
Hij kwam terecht bij de familie Lesage-Kaçar in Gent. Geen doorsneegezinnetje, want vader is prof politicologie aan de univ, een soort wetenschapper kun je zeggen, en moeder is gemeenteraadslid.
Het werd een mooi artikel, meer een culinair verslag eigenlijk, maar zonder taalfouten (Hendrikx is geen vaste redacteur). Het bevatte wel één zin die fel mijn aandacht trok: "Dries mag dan geen moslim zijn, hij heeft wel respect voor het geloof van zijn vrouw."
Professor Lesage, bevestigt ons de reporter, is dus zelf geen moslim, maar wel degelijk getrouwd met een moslimse!
Zoiets kan natuurlijk niet. Een moslim kan wel een ongelovige vrouw nemen, en de profeet zelf gaf hier het voorbeeld wil het verhaaltje, maar dat een mohammedaanse een ongelovige man zou kunnen huwen is uitgesloten. Dan moet zij zelfs worden omgebracht door haar mannelijke familieleden lees je in buitenlandse kwaliteitskranten, die wel eens verslag uitbrengen over zulke feiten.

Maar we mogen niets uitsluiten. Wellicht hebben wij te maken met een volslagen nieuw fenomeen, een totale omslag in de islam eigenlijk …en heeft deze ideologie hier –in de verstedelijkte Vlaamse omgeving– na eeuwen van achterlijkheid en brutaliteit, tenslotte een mate van rationaliteit geïncorporeerd? of zelfs een bepaalde verdraagzaamheid?

Of heeft onze reporter dat zinnetje gewoon verzonnen? De gedachte is ondraaglijk, maar de wens is de vader van de gedachte, en Hendrikx kan tenslotte de bedoeling hebben gehad om aan zijn simpele lezers te laten geloven, wat hijzelf zo graag zou willen? Zoiets heet duiding tenslotte. Het leven, zoals het leven zou moeten zijn.
Hij had natuurlijk aan de professor zélf kunnen vragen hoe de vork in de steel zat, en of hij dat zo mocht opschrijven, van die ongelovige die met een moslimse getrouwd was ...maar of Shaju dat ook heeft gedaan, weten wij lezers niet.
Moeten wij dan veronderstellen dat onze Standaardman Shaju Hendrikx bewust gelogen heeft?

Ik stelde hem deze vragen per mail, en ook aan de bekroonde Marketeer van De Standaard vroeg ik wàt er nu van aan was, maar helaas verkozen zij solidair hun mond te houden.

Dat is spijtig, want journalisten genieten al zo weinig vertrouwen bij het publiek.
Bij gebrek aan beter dus, mag ik stellen dat Hendrikx, en daarna Vandermeersch, bewust gelogen hebben, en het vertrouwen van hun lezers niet waard zijn.
.

Labels: , , , ,

4 Comments:

At 26/8/09 00:42, Anonymous Marc huybrechts said...

@ Marc Vf.

1) Het is mogelijk dat Reynebeau denkt dat die dorpsmentaliteit van de Vlamingen er pas gekomen is na dat hun grote steden voorbij geschoten waren door Parijs, Londen, Rome, enz... Vermoedelijk ziet hij het dichtbevolkte Vlaanderen nu als 1 groot dorp, wat de mentaliteit betreft. Zijn opinie wordt niet bevestigd door empirische observaties, maar zij beantwoordt wel aan een dogma dat in sommige kringen wordt aangehouden.

2) Wat komt die foto van de sexy Hawaiiaanse hier doen? Is dat bedoeld om lezers aan te trekken? Of is het een subtiele suggestie dat het niet "het geloof" van zijn vrouw zou zijn dat de Professor "respecteert", maar iets anders.

3) Ik denk niet dat er hier voldoende gegevens zijn om te kunnen besluiten dat Vandermeersch en Hendrikx bewust zouden "gelogen" hebben, i.e. affirmeren dat de professor respect voor dat geloof zou hebben terwijl hij het misschien niet heeft. Het zal wel eerder een geval van (bewuste) "duiding" zijn. U mag uw veronderstelling als een hypothese vooropzetten, maar het is niet correct van te zeggen dat u ze "moet" maken. Dat joernalisten verzinsels maken is niet vreemd, maar wel courant tegenwoordig. Niet alle verzinsels zijn leugens, maar alle leugens zijn wel verzinsels.

 
At 26/8/09 01:01, Blogger Marc Vanfraechem said...

die sexy Hawaiiaanse is een Turkse, die in Molenbeek woont en Miss België is. Wie bereid is om de formule "ashhadu an la illaha illa Allah wa Muhammadan rasul Allah" uit te spreken, en een stuk van zijn voorhuid te laten knippen kan dus in aanmerking komen ;-)
Verder heb ik "moet" door "mag" vervangen, waarvoor dank, al deed ik dat eerder om stilistische redenen...want ik verzeker u dat ik niet alles op deze blog schrijf wat ik nochtans heel zeker weet. Héél zeker.

 
At 26/8/09 04:50, Anonymous Marc Huybrechts said...

1) Ik heb deze keer op de foto geklikt en, na vergroting, heb ik ze nu wat van dichterbij kunnen bestuderen. Inderdaad, ze ziet er niet echt Hawaiiaans uit, en moet in Molenbeek veel consternatie brengen. Ik heb te vlug geoordeeld en werd door de omringende groene planten misleidt.

2) Soms handelen mensen correct voor de verkeerde redenen. Een tekst moet (voor zover mogelijk) op zijn eigen kunnen staan, niet op wat de lezer niet kan weten. Daarom moet, volgens mij, de logica primeren op stijl.

 
At 26/8/09 04:52, Anonymous Marc Huybrechts said...

Gelieve die dt-fout te corrigeren.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>