22 augustus 2009

Prison break in Amerika en BelgiëHat tip: Bart Dobbels

10 Comments:

At 22/8/09 21:50, Anonymous guillaume said...

Ik heb in de VS trouwens enkele jaren geleden een veel betere slogan aan iemands tuinhek zien staan. "Trespassers will be shot... Survivors will be shot again!"

 
At 23/8/09 07:47, Anonymous Anoniem said...

Leuke ironische cartoon. Ipv de persoon te vermelden die hem je bezorgd heeft, misschien in het vervolg ook de bron vermelden. Ik weet dat je als liberalist geen fan bent van IPR maar toch.

 
At 23/8/09 10:56, Blogger Luc Van Braekel said...

Ik maak bezwaar tegen de uitspraak " Ik weet dat je als liberalist geen fan bent van IPR maar toch."

Alsof het verdedigen van eigendomsrechten, ook die van de intellectuele soort, in tegenspraak zou zijn met liberalisme.

 
At 23/8/09 17:41, Anonymous Anoniem said...

http://libertariannation.org/a/f31l1.html
Roderick Long is tegen IPR...

 
At 23/8/09 21:41, Blogger Adriaan said...

Natuurlijk is het verdedigen van intellectuele monopolies in tegenspraak met het liberalisme. De economische case pro monopolies (ook intellectuele) is doortastend, net zoals de morele case.

 
At 24/8/09 16:32, Anonymous Marc Huybrechts said...

Zou iemand kunnen uitleggen wat 'Adriaan' hier wil zeggen met zijn "economische case" (en ook met zijn "morele case")? Vermits hij 20 jaar 'oud' is moet hij Nederlands kennen, en is het ook onwaarschijnlijk dat hij zou kunnen menen wat hij letterlijk schrijft. Of is dit weer een voorbeeld van de 'Belgische' ziekte, i.e. nonsens vertellen onder het mom van vermeende ironie of sarcasme.

 
At 24/8/09 17:06, Blogger Adriaan said...

Dat woordje 'pro' behoort 'contra' te zijn, natuurlijk. Komt er van als je halverwege je zin je formulering verandert. :( . Verder snap ik niet goed wat je daar niet aan begrijpt? Een case maken jegens iets, betekent dat men argumenten kan formuleren jegens iets. In casu; de argumenten aangehaald in 'Against Intellectual Monopoly' van Levine en Boldrin. Verder vereisen, volgens mij althans, de beleefdheidsregels dat je een vraag aan iemand stelt ipv 'in het algemeen'. Of doe jij dat wel vaker in een gesprek?

 
At 24/8/09 23:00, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Adriaan

1) Als je een beleefdheidsregel zou willen invoeren, dan is het best van u zelf aan die regel te houden. Dat kan enkel de credibiliteit van uw regel verhogen.

2) 'Normaal' stel ik geen vragen in het algemeen. Soms doe ik dat wel, wanneer de oorspronkelijke aanleiding de indruk schept dat het om een 'hopeloos geval' zou gaan. En de inhoud van uw oorspronkelijke bijdrage gaf die indruk. Vermits u nu verduidelijkt heeft dat u het tegenovergestelde wilde zeggen van wat u feitelijk schreef, is er meer hoop van niet met een hopeloos geval te doen te hebben.

3) Nu, wat de substantie betreft.

-- Liberalisme is doorgaans pro eigendomsrechten en anti monopolies. Respect voor eigendomsrechten is noodzakelijk om mensen aan te zetten tot bereidheid om inspanningen te leveren (en dus niet op de inspanningen van anderen te willen teren). Tegelijkertijd, de liberale oppositie tegen monopolies berust op de erkenning dat die vrije concurrentie (en dus vrijemarktwerking) ondermijnen en tot ongejustifieerde 'economic rent' kunnen leiden.

-- Wanneer er dan een conflict komt te bestaan tussen die 2 liberale waarden (eigendomsrechten en vrije concurrentie) dan moet men een redelijke oplossing/compromis proberen te vinden dat beide extremen ((a)geen eigendomsrechten en (b) monopolies) vermijdt. Bijvoorbeeld, een tijdelijk 'monopolie' voor sommige vormen van intellectuele eigendom kan soms een redelijk compromis leveren. Vermoedelijk of hopelijk zullen "Levine en Boldrin" dat kunnen erkennen?

 
At 25/8/09 00:02, Anonymous Geert Van Nauwelaerts said...

Ik heb omtrent monopolies en intellectuele eigendomsrechten nog niet echt een eigen standpunt kunnen vormen. Wel weet ik dat Vincent monopolies in een vrije markt aanvaardbaar vindt en dat iemand als Stephan Kinsella intellectuele eigendomsrechten verwerpt. Zowel Vincent als Kinsella zijn liberaal-libertariërs. Ook op Wikipedia - een bron zoals alle anderen - kan je een overzicht terugvinden van pro- en contra-argumenten binnen de liberaal-libertarische beweging. Dit even gewoon ter duiding.

 
At 25/8/09 19:50, Anonymous Anoniem said...

http://mises.org/story/3631

Dan Krawisz van de UT Dallas schreef deze week ook een vrij overtuigend artikel tegen intellectueel eigendom.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>