6 maart 2009

Vlaanderen wacht niet ... met vernielen. Doelgericht. Voelbaar.

"Vlaanderen wacht niet" heeft de nieuwe "crisisblog" van Kris Peeters. De grote publiciteitscampagne daarvoor in de kranten vandaag getuigt in ieder geval van een bijzonder cynisme. Vandaag diende immers het kort geding te worden gepleit tegen de illegale afbraak van de sloping van hele straten huizen in Doel door de Maatschappij Grond- en Industrialisatiebeleid Linkeroever, feodale baronie van de familie Deckers in uitvoering van het "goed bestuur" van de Vlaamse regering. Net voor de zaak moest gepleit worden heeft de overheid nog rap rap een hele straat platgegooid met onder meer een herenhuis uit de tijd van Napoleon (zie hier).

Bovendien heeft de tegenpartij (de maatschappij-Deckers) door middel van het plegen van regelrechte chantage gekoppeld aan procesrechtsmisbruik de zaak weer kunnen doen uitstellen. Zodat men ondertussen weer een straat meer kan afbreken vooraleer de rechter het zou kunnen verbieden.
Want inderdaad, Vlaanderen wacht niet .... met vernielen. "Doelgericht, voelbaar", zo gaat de campagne van dorpsdoodgraver Bulldozer Peeters verder. Inderdaad, doelgericht en voelbaar vernielend.

7 Comments:

At 7/3/09 17:17, Anonymous Anoniem said...

Ik bewonder uw engagement voor Doel en het behouden van ons erfgoed professor Storme. Maar in principe is heel Vlaanderen (in feite geheel Europa) onderhevig aan deze vernielingsdrang. Er worden voortdurend panden gesloopt en natuurlijk is er de afgelopen jaren ook gretig verder gewerkt aan de vernielingen van dorpen door de aanleg van bijvoorbeeld grote wegen dwars door de dorpskern in navolging van de eerste operaties in de jaren zeventig. Na de vernietiging van onze steden door wanbeleid, zijn de dorpen nu het slachtoffer. De onnozele pogingen om gemeenschappen en tradities te vernielen zullen desastreuze gevolgen hebben op termijn, maar blijkbaar dringt dit niet door tot de leiders van dit land. De gemeenschap (die naar ik denk bestaat uit de overledenen, de levenden en de ongeborenen) is aan het ophouden te bestaan. We herdenken de prestaties en opofferingen van de overledenen niet meer, en lachen de ongeborenen uit in hun gezicht. Een logisch gevolg van de teloorgang van gemeenschappen is de toename van zinloosheid. Ach ik zo nog uren doorgaan, misschien kunnen we een europa 2020 oprichten en hopen dat de mensen het waardevolle van hun identiteit en onze cultuur opnieuw gaan zien.

 
At 7/3/09 17:35, Blogger Marc Vanfraechem said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 7/3/09 17:40, Blogger Marc Vanfraechem said...

Helemaal akkoord met de vorige reactie. Iemand (ik weet niet meer wie, Chesterton misschien) noemde traditie het stemrecht van de voorvaderen.

 
At 8/3/09 14:38, Blogger matthias e storme said...

Ik denk dat het Burke was die zei dat de gemeenschap niet enkel de levenden omvat maar ook zowel de voorgaande als de toekomstige generaties. In die zin is het conservatisme geen poging om de democratie in te perken, maar om ze uit te breiden naar de voorgaande én de toekomstige generaties. Omdat wat we kunnen en moeten leren van de voorgaande generaties en door niet enkel de levenden te betrekken, in het voordeel is van de toekomstige

 
At 15/3/09 14:57, Anonymous Anoniem said...

Ik zou het bij deze nog graag even hebben over de univeristeit. Na een studie van vier jaar aan de universiteit van Leuven in de menswetenschappen (geschiedenis)weet ik maar één ding dat ik geen wijsheid heb opgedaan, ik heb de indruk dat ik mijzelf heb moeten onderwijzen om de waarde van de eigen cultuur te leren kennen. Wanneer zullen we opnieuw de pracht van onze cultuur onderwijzen en de mens opnieuw verheffen? Het is een regelrechte schande dat ze de mensen inzicht in de innerlijkheid van de mens ontzeggen. Het is zelfs (onbewust)hoogverraad aan de eigenheid. Bovendien vraag ik mij af met welk recht de vorige generatie alles op het spel heeft gezet en mij een toekomst heeft nagelaten die er wel erg mistroostig uitziet. Enkele maanden geleden las ik een uitspraak van Eco Umberto die het volgende zei: "Ik ben blij dat ik in de schaduw van de dood leef en niet hetgene moet meemaken waar Europa voor staat de kommende decennia". Dat juist hij dit moet komen beweren

 
At 16/3/09 19:27, Anonymous Anoniem said...

@stand your ground

Kreeg je dan geen les van Raymond Van Uytven, een eesrte klas mediëvist, die ik in Gent dikwijls op lezingen heb gehoord, en wiens boeken ik volgaarne heb gelezen?
Voor mij is dat top.

 
At 18/3/09 12:58, Anonymous Anoniem said...

@anoniem, ik heb er nooit les van gehad, maar ik moet u gelijk geven, maar ik bedoelde met wijsheid, de wijsheid van onze cultuur. Nooit is er enige moeite gedaan om onze cultuur over te dragen of ons daar ook maar een klein beetje echt in in te wijden.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>