26 januari 2009

Wanneer cijfers stilaan alles zeggen...

Zoals de lezers van deze blog ondertussen al wel weten, sta ik een economisch rationeel nationalisme voor. Ik geloof niet in vermeende taal- of cultuurelementen die het ontstaan van een onafhankelijke Vlaamse staat zouden moeten kaderen. Het is de economie, dwazen! En natuurlijk het basisprincipe dat burgers hun beleid zo goed als mogelijk moeten kunnen sturen en controleren. Dit laatste kan beter op Vlaams dan Belgisch, en beter op lokaal dan Vlaams niveau. In tegenstelling tot Eurofiele flaminganten die België willen vervangen door de Europese Unie, ben ik geen fan van verdere Europese integratie. Handel, vrede en vriendschap met iedereen, vaststaande allianties met niemand! Als Vlaanderen uiteindelijk het pad van haar onafhankelijkheid gaat bewandelen, zal dat in mijn ogen vooral economisch moeten geschieden, en met geloof in het eigen kunnen, los van België én los van Europa. Als jarenlang lid van de Vlaamse Volksbeweging en occasioneel columnist voor hun maandblad “Doorbraak” word ik letterlijk overspoeld met allerlei gegevens over de scheefgetrokken socio-economische realiteit in Belgenland.

Volgens “Het Laatste Nieuws” ligt het gemiddeld netto-jaarinkomen van elke Vlaming (25,700 EUR) meer dan 10% hoger dan dat van elke Waal (22,800 EUR). Verder blijkt volgens dezelfde krant dat 60% van alle uitkeringsgerechtigden voor beroepsziekten Waal blijkt te zijn, hoewel die amper 30% van de Belgische bevolking uitmaken. In het decembernummer van “Klasse” komt dan weer aan het licht dat eizona 1,500 Franstalige leerkrachten jaarlijks een aanvraag indienen om vervroegd op pensioen te mogen gaan in tegenstelling tot amper een 900tal Nederlandstaligen. En opnieuw moet hier opgemerkt worden dat het onderwijs in Vlaanderen veel groter is dan dat in Wallonië. Verder blijkt ook dat in Franstalig België maar liefst vier op tien aanvragen ingewilligd worden. In Vlaanderen zou dat amper de helft zijn. En ook “De Standaard” liet zich de laatste weken niet onbetuigd. 49,3% van de loontrekkenden in Wallonië zou in de publieke dienstverlening werken tegenover 39,4% in Vlaanderen. Zelfs het Belgische Rekenhof sprak in haar rapport voor het jaar 2008 over “het rampzalige beheer van het Waalse ambtenarenapparaat.”

En moest het dan economisch nog goed gaan met België zouden we deze verschillen nog wel enkele jaren langer onder de mat kunnen vegen, maar onze economie draait al enige tijd niet meer. De Europese Commissie gaf onze naïeve dromen een nekschot toen ze vorige week kwam aandraven met een tussentijds economisch rapport. "De financiële crisis heeft België bijzonder hard geraakt," klinkt het daar. De Europese Commissie voorziet een inkrimping van de Belgische economie over 2009 met 1,9%. Vooral de automatische loonindexering en de torenhoge Belgische belastingen worden aangehaald als oorzaken van deze malaise. De Belgische export zal verder dalen, de concurrentiekracht zal verder afnemen en de inflatie zal in België hoger liggen dan elders in Europa. De werkloosheid zou in België over 2009 tot 8% stijgen. Vandaag bedraagt dat nog "maar" 6,9%. Ondertussen zit België daarboven met een immense staatsschuld en met een aankomend sociaal bloedbad eens de babyboomers massaal op pensioen beginnen gaan. Inerte politici stellen hervormingen nodeloos uit of vegen deze zelf volledig van tafel. Zij zijn bezig met het blussen van communautaire brandjes en het zoeken naar evenwichten in het beleid. België stevent af op haar eigen ondergang. En Wallonië is de ballast die we misschien beter kwijt dan rijk zijn, willen we ons hachje überhaupt nog redden...


P.S. Professor Auke Leen van de Universiteit Leiden, die tevens lid is van de academische raad van de "Mises Youth Club", schreef deze maand een essay over de échte oorzaken van de huidige financiële crisis. Dit essay kan u o.a. op mijn weblog integraal nalezen.


Een gepaste foto bij deze blogpost denk ik. Met dank trouwens aan Luc Van Braekel om deze banaan en vlag te fotoshoppen.

20 Comments:

At 26/1/09 14:46, Anonymous Anoniem said...

Beangstigend hoe de jonge garde van dit schouwspel lijkt te genieten. Een staat kwijnt weg. Een land gaat langzamerhand failliet. Een volk crepeert.

 
At 26/1/09 16:18, Anonymous Anoniem said...

Ik zou zeggen : Hoera, deze staat kwijnt weg. En dat land is allang failliet. Helaas verandert een mens nooit iets omdat het beter is te veranderen, maar alleen wanneer het niet anders meer kan. Mensen houden niet van verandering. Binnenkort kunnen wij niet anders dan wat Vincent 'balast' noemt, lossen omdat we kopje onder gaan. Driewerf hoera, de onafhankelijkheid komt eraan.

 
At 27/1/09 18:53, Anonymous Anoniem said...

"een rationeel economisch nationalisme". Fantastisch gevonden. Mocht België geld opleveren, men stond met Belgische vlaggen te zwaaien.

Nu heb ik ook wel rationele economische argumenten voor een onafhankelijk Vlaanderen, daar niet van. Maar bij mij persoonlijk gaat nationalisme toch over net iets meer dan Eigen Zak Eerst. De discussie over Europa evenzo. Dat gaat over wilsbeschikking en democratie van een volksgemeenschap (die natuurlijk cultureel-etnische grondslagen heeft) en de wijze waarop die burgergemeenschap zich op het individueel en het collectief vlak zo vrij en soeverein mogelijk kan plaatsen in de wereld.

Nu, elk het zijne natuurlijk.

 
At 28/1/09 00:43, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Tom Vandendriessche: ik denk dat ik je begrijp. Dat zielloze hersenloze mechanische economische getater slaat nergens op.

 
At 28/1/09 01:01, Blogger Marc Vanfraechem said...

Dat absolute economische denken: het is een seculier evangelie, en ten gronde, in zijn eschatologie, een wedergeboorte van het hegelianisme-marxisme.

 
At 28/1/09 13:00, Anonymous Anoniem said...

@Marc Vanfraechem

Dat Hegelianisme zou ik er toch maar aflaten.
Men kan Vincent De Roeck niet verdenken van begrippen als Geest, Staat en Volk in hoog aanzien te houden.
Eerder een soort ondialectisch marxisme, met het winstprincipe als enig ideaal, en bijgestuurd door de onzichtbare hand van Adam Smith.
Als men daar een onafhankelijk Vlaanderen wil op bouwen, dan krijg ik weer zin om naar de ijzerbedevaart te gaan, ja zelfs de boeken van Verschaeve herop te diepen, op zoek naar een beetje ideaal{hoe verdacht ook,)om deze platte kruideniersboekhouding niet elke keer opnieuw op mijnen boterham te moeten krijgen.....

 
At 28/1/09 21:42, Anonymous Anoniem said...

Vincent is nog jong en heeft nog niet beseft dat het verschil in de Vlaamse tov de waalse economie in de verschillende volksaarden zit.

Het is ook moeilijk voor een universitaire bolleboos zonder practische industriele ervaring om die subtiele maar zeer belangrijke verschillen te leren kennen, ze worden niet "onderwezen" want de profs weten het ook niet.

Wie iets meer praktijk wil kennen kan naar mijn artikel refereren op
www.lvb.net/item/6811

Ik hoop dat je er iets aan hebt.

 
At 28/1/09 22:59, Anonymous Anoniem said...

Traveller, in tegenstelling tot de twee ouderen voor u die er kennelijk van uit gaan dat welvaart ondergeschikt is aan cultuur (maar dan waarschijnlijk wel de 'cultuur' die net gesubsidieerd wordt door de personen die 'welvaart' laten primeren in hun leven), heeft u duidelijk een rijk en ervaringsvol leven achter de rug. U kan dan toch ook niet maken wat u hier zegt.

Gelooft u echt in 'volksaarden'? Gelooft u echt dat Walen niet in staat zijn om economisch te floreren? En welke andere 'volkeren' vindt u daar ook niet toe in staat als ik vragen mag? De Afrikanen misschien? Of de moslims? U begrijpt hopelijk toch wel welke doos van Pandora u met zulke stellingen opent...

Ik heb samen met Vincent De Roeck twee jaar van mijn leven in Wallonië aan de universiteit gesleten en de Walen daar verschilden in niets van de Vlamingen. Walen beantwoorden net zo rationeel aan 'incentives' dan Vlamingen. Alleen zien we in Wallonië vandaag de verkeerde uitvergrote incentives optreden waarbij mensen door de socialisten (ook in Wallonië de partij die het meeste de door Vanfraechem en andere nitwits zo opgehemelde 'cultuur' wil bestendigen) net aangespoord worden om niet-actief te zijn in de economie. In Vlaanderen zijn de socialistische incentives (gelukkig!) nog veel minder uitgesproken dan in Wallonië. Elke Waal kan economisch succesvol zijn. Net zoals elke Vlaming een 'homo sovieticus' kan worden als ACW en SP.A bij ons decennialang (denk maar aan de jaren 1980 trouwens) aan de macht zouden zijn. Dat heeft niet met 'volksaard' te maken, alleen maar met de incentiveschaal.

 
At 28/1/09 23:40, Anonymous Anoniem said...

@ Carl

Ok, ik kom hier morgen of overmorgen op terug.
Ik heb namelijk ook in andere landen industriële projecten geleid, niemand komt bij benadering aan de originele Vlamingen, uitgezonderd de Noord-Italianen.
Ik ken zwitserse firma's die waalse techniekers op hun zwarte hebben gezet, ALLE waalse techniekers en constructiefirma's. Ik kom er zeker op terug.

Dat wordt natuurlijk niet aangeleerd, taboe onderwerp.

Vergeet niet dat de Vlamingen de grootste kathedraalbouwers van de wereld waren toen alles nog met de handen alleen gebeurde.

Brugse ingenieurs hebben Berlijn en Bordeaux droog gelegd, 1000 jaar geleden!!! Het franse woord "Les Landes", de streek rond Bordeaux, komt van "land". Allemaal toeval waarschijnlijk?

 
At 28/1/09 23:41, Anonymous Anoniem said...

@ Carl

Ok, ik kom hier morgen of overmorgen op terug.
Ik heb namelijk ook in andere landen industriële projecten geleid, niemand komt bij benadering aan de originele Vlamingen, uitgezonderd de Noord-Italianen.
Ik ken zwitserse firma's die waalse techniekers op hun zwarte hebben gezet, ALLE waalse techniekers en constructiefirma's. Ik kom er zeker op terug.

Dat wordt natuurlijk niet aangeleerd, taboe onderwerp.

Vergeet niet dat de Vlamingen de grootste kathedraalbouwers van de wereld waren toen alles nog met de handen alleen gebeurde.

Brugse ingenieurs hebben Berlijn en Bordeaux droog gelegd, 1000 jaar geleden!!! Het franse woord "Les Landes", de streek rond Bordeaux, komt van "land". Allemaal toeval waarschijnlijk?

 
At 28/1/09 23:45, Anonymous Anoniem said...

Sorry, hoe krijg ik die dubbele text uitgeschakeld?

 
At 29/1/09 00:51, Anonymous Anoniem said...

@ Carl

1) Met verstand wordt men geboren, en tot op zekere hoogte kan het ook verder worden 'ontwikkeld', of niet, door onderwijs en door andere omstandigheden. Maar, wijsheid is niet hetzelfde als verstand of intelligentie, en wijsheid (of een correcte inschatting van een bepaalde problematiek en/of 'realiteit') vereist altijd TIJD en praktische ervaring. Het is daarom dat ouderen, IN HET ALGEMEEN, doorgaans wel een beetje wijzer zijn dan jongeren in de meeste concrete omstandigheden. Dit is een algemene vergelijking, en niet een vergelijking tussen twee specifieke individuen. Er zijn vele domme en onwijze ouderen, maar er zijn procentueel evenveel domme maar meer onwijze jongeren. En Vincent is, zonder enige twijfel een zeer verstandige en gedreven jonge persoon.

2) Die "twee ouderen voor u", waar u naar verwijst, zijn niet altijd 'wijs', maar hebben niettemin al wel veel levenservaring. Echter met hun verwijzing naar, repectievelijk, "hersenloze mechanische economische getater" en met "kruideniersboekhouding", zitten ze er wel grondig naast in hun beoordeling van Vincent. Om te beginnen hebben ze weinig kennis van economie en ook niet van de ideologie die Vincent begeestert, en ten tweede reflecteren ze waarden en opinies die sterk hun eigen cultuur (en misschien ook generatie) nog tekenen (en waaraan Vincent en zijn geloofsgenoten proberen te 'ontsnappen' tot op zekere hoogte).

3) Traveller en ikzelf zijn dan weer twee "ouderen" van een andere soort. Wij hebben beide vele jaren gewerkt en geleefd in (verschillende) niet-westerse culturen, en hebben dus een beter besef van de realiteit dat het economische (in een macro zin van algemene 'resultaten') steeds ondergeschikt is aan het politieke, en dus finaal door ALGEMENE culturele gedragspatronen wordt gedetermineerd.

3) Dus ja, "volksaarden" zijn uiterst belangrijk voor economische ontwikkeling en vooruitgang. En met volksaarden bedoel ik niet dingen gelijk taal, vendelzwaaien, cuisine, folklore enz..., maar wel attitudes ten aanzien van 'macht' (in vele opzichten, niet enkel politiek, maar ook familiaal, tussen geslachten en generaties enz...), fairplay, eerlijkheid, tolerantie (ruim gezien), spaarneiging en ondernemerslust of risico-bereidheid, enz... Ik voeg er vlug aan toe, dat volksaarden kunnen veranderen over de tijd. Doorgaans gebeurt dat zeer traag, maar soms kan dat beduidend vlugger gaan. Bijvoorbeeld, dat men tegenwoordig in Belgie juridisch kan vervolgd worden louter voor het uiten van opinies, dat was gewoon ondenkbaar 50 jaar geleden toen ik er student was. Volksaarden kunnen dus zowel in positieve, als in negatieve zin, evolueren, en zowel van een democratisch-politiek standpunt als van een economisch standpunt bekeken.

4) Vele culturen 'overlappen' gedeeltelijk, en binnen elke grote cultuur kan men doorgaans ook vele sub-culturen ontwaren (zeker in 'grote' geografische en demografische landen). Tussen de twee groepen van Waalse en Vlaamse studenten in Namur zullen de verschillen in gedragspatronen wel niet groot zijn. Het gaat daar om twee selectieve groepjes van studenten die beide (en zeker voor de Vlamingen in Namur) een zeer 'biased sample' van hun volksaard representeren. Dat specifiek verschil is zeker niet vergelijkbaar met het verschil in volksaard tussen Vlaanderen en Wallonia. Het volstaat van gewoon de politieke gebruiken en de economische resultaten tussen beide volkeren te bekijken over een lange periode. Als u ooit 'wijs' zou willen worden (en niet enkel louter intelligent) dan zult u bereid moeten zijn om u meer te laten leiden (in uw beoordelen) door empirische observaties dan door vooroordelen die op ideologische dogmas berusten. En als u dat niet zou WILLEN doen, omdat dat "een doos van Pandora" zou kunnen openen, dan zult u in onwijsheid blijven vast zitten (ongeacht wat uw intelligentie quotient ook zou mogen zijn).

5) Ik vertrek van de grondstelling dat intelligentie min of meer evenredig verdeeld is over de ganse wereld. Maar, ik kan niet onderuit aan de FEITELIJKE observatie dat culturele gedragspatronen enorm verschillen rond de wereld, en dat de resultaten 'navenant' zijn. Als er geen enkele Arabische democratie bestaat, dan zegt dat iets over de Arabische culturen. En als er zelfs geen enkele echte democratie met moslems als meerderheidsbevolking bestaat, dan zegt dat ook iets over de huidige 'culturele' staat van de Islam als religie vandaag. En als Singapore (zonder enige grondstoffen) rijk is, terwijl Djibouti straatarm is, dan zegt dat enorm veel over verschillen in culturele gedragspatronen (en over niets anders), enz...

6) Dus ja, ik geloof vast dat Walen ruwweg evenzeer rationeel zullen reageren op economische 'incentives' dan Vlamingen in het algemeen. Maar de aanwezigheid of afwezigheid van die 'incentives' gaat volkomen bepaald worden door de culturele gedragspatronen die die twee volkeren (en dus hun politiek ook) typeren.

 
At 29/1/09 11:46, Anonymous Anoniem said...

@ Carl

Ik heb identiek dezelfde soort firma in Duitsland overgenomen als ik in België heb geleid, alleen 2 keer zo groot.
Ik wou dezelfde methodes toepassen als in Vlaanderen en kon er geen enkele beweging in krijgen gedurende 2 jaar. Mijn acties werden besproken op alle niveaus en de vakbonden en werkgevers organisaties eigenden zich het recht toe me te bellen en actief tussen te komen op een zeer arrogante manier.
Gezien ik zelf aggressief ben in mijn houding om resultaten te krijgen heb ik ze onomwonden naar de hel gewenst.
In Vlaanderen werkte ik samen met de arbeiders en bedienden, zonder meer. Als u mijn artikel las op lvb.net weet u dat het een samenwerking van gelijken was, dat is in Duitsland en Frankrijk onmogelijk. In Engeland alleen in één regio.
In Noord Italië identiek zoals in Vlaanderen.
WAAROM???

Simpel, Vlaanderen heeft nooit een authoriteit van een staat erkend, ze hebben zich steeds met de "staat" gearrangeerd, geldelijk, onder het motto: neem het geld en verdwijn, moei je niet met ons.

Noord Italië heeft juist hetzelfde gedaan, hun geschiedenis is identiek aan de onze.

Toen ik voor de eerste keer in Noord Italië op zakenreis was en machines kocht was er onmiddellijk een mentale wisselwerking tussen mij en de leverancier, ik waande me in Vlaanderen.
Noord Italië en Vlaanderen waren beiden een groep van stadsstaten met een zeer oude geschiedenis van vrije burgers, veel ouder dan de zo beroemde engelse Magna Carta die alleen voor de adel gold.
Vlaanderen had vrije "poorters" sinds ongeveer 900 AD. Dit gaf de bevolking een "incentive" om creatief te zijn terwijl gans Europa nog feodaal bleef.

België was de laatste en zwaarste ketting rond de Vlaamse hals. De "schatplicht" van Vlaanderen in de belgische context is het zwaarste uit de Vlaamse geschiedenis en de Vlaamse burger begrijpt niet hoe hij uit die situatie moet vrij komen, zijn leiders zijn aan de vijand verkocht, natuurlijk niet voor de eerste keer, maar wel op een massale manier, vergelijkbaar met de Spaanse overheersing die Vlaanderen honderden jaren achteruit smeet.

Dus als je economisch succes wilt hebben in Vlaanderen ben je beter de Vlaamse volksaard en genetische databank te begrijpen. Je kunt niet verkeerd gaan als je dat begrijpt.

Dit leer je natuurlijk niet in de universiteit, taboe en te subtiel, je leert het natuurlijk wel als je met open ogen in de praktijk staat.

Ik geef je gewoon een voorsprong door mijn ervaringen door te geven.

Succes aan allen.

 
At 29/1/09 13:01, Anonymous Anoniem said...

als ik Carls opmerking over "incentives" goed lees en de stelling dat verschillende groepen van mensen (zeg maar volkeren) daar EXACT op dezelfde manier op reageren, dan lees ik eigenlijk een idee van maakbaarheid en van sociaal constructivisme. Verdacht marxistische concepten zoals ook Marc en Frans even aanstipten.

 
At 29/1/09 13:07, Anonymous Anoniem said...

Hele mooie teksten hierboven, zowel van de cultureel-idealisten als van de realisten.

Als kleine noot wil ik er voor MH enkel aan toevoegen dat Carl zich wel degelijk op waarneming baseert. Alleen heeft hij nog niet in een reële werkomgeving de interactie van cultuur en arbeidsethos kunnen toetsen.

Met een beetje geluk heeft hij geen besluiten getrokken die als dogmatisch en onwrikbaar vooroordeel zullen fungeren. Als hij in Brussel in een competitief milieu terechtkomt, verwacht ik dat hij na +/- 6 maanden à 1 jaar een andere kijk heeft. Gaat hij bv in het Antwerpse werken, dan zal het oneindig veel langer duren.

Een tweede kleine noot, is dat de vaststelling van verschil in arbeidsethos geen veroordeling inhoudt. Als boutade zeg ik altijd dat ik Vlaming wil zijn op het werk, en Waal als ik niet werk. Hun art de vivre, relativ(is)eringsvermogen, hun aandacht voor het culturele, het menselijke... zijn zeer te smaken.

Tenslotte loop ik al heel lang met de vraag rond of een manier van denken echt taalgebonden is, en of het dus écht onmogelijk is de Franstalige Belgen 'vanbinnen' wat te vervlaamsen. Mi moet dat lukken. Dus ergens geef ik het project België nog een kans op slagen, al is de meest rationele en eenvoudige weg natuurlijk de boel om te gooien.

 
At 29/1/09 13:11, Anonymous Anoniem said...

@Carl

Ik wil opmerken dat het begrip 'staat' in het discours van Vincent de Roeck alleen of vrijwel alleen negatieve connotaties heeft:remmend,dreigend,vrijheidsberovend,brutaal enz.. Het woord volk heeft voor Vincent ook weinig of geen betekenis, derhalve is zijn voorstel om Vlaanderen toch maar onafhankelijk te maken, alleen op boekhoudkundige cijfers gebaseerd.
Dat dit wel bijzonder mager is, als basis van een nieuwe staatsvorming is voor de meesten wel duidelijk denk ik. Ook bepaalde provincies binnen Vlaanderen doen het om allerlei redenen economisch slechter dan anderen, gaat men daarom zeggen: we splisten Oost Vlaanderen van de rest af, dan kan men blijven verdersplitsen tot op het niveau van de oude stad-staten.
In tegenstelling tot Marx en vele economisten in zijn kielzog, geloofde Hegel en de gehele romantische filosofie heel sterk in een begrip als volk. U kan dit misschien bijzonder ouderwets in de oren klinken, maar zonder begrippen als staat en volk mist men belangrijke factoren in de politiek.Het politieke veld helemaal herleiden tot economie lijkt mij de wekelijkheid geweld aandoen.Hierin lijken orthodoxe marxisten en vrijemarktsgoeroe's op elkaar dat ze beiden uitgaan van een zeer materialistisch mensbeeld.
Daarom mijn opmerking aan Marc van Fraechem dat Vincent met Hegel niets te maken heeft, maar wel degelijk veel met Marx.
Ik denk overigens niet dat de Vlamingen nu plots omwille van de boekhoudkundige gegevens voor een onafhankelijk Vlaanderen gaan stemmen.Indien de kaarten zo eenvoudig lagen hadden ze dat al lang moeten doen....
In de gehele kwestie spelen twee soorten nationalisme mee : een Belgisch nationalisme, waar naar ik vrees de meeste Vlamingen zich nog in thuis voelen, en een Vlaams nationalisme waar een minderheid zich in thuis voelt. Velen zijn weinig of niet nationalistisch, en kijken gewoon de kat uit de boom.
Persoonlijk denk ik niet financieel veel baat te hebben bij het uiteenvallen van Belgie, of het spreken niet waard.Dus is het mij niet om de centen te doen, als ik een scheiding bepleit.Ik denk veeleer dat het verleden duidelijk uitgewezen heeft dat op politiek niveau er zoveel energie verloren gaat in taalkwesties, die voor mij cultuurkwesties zijn, dat je beter uiteengaat dan steeds maar te kissebissen over wie voor welke lijsten mag stemmen en waar en wanneer...
Ik heb in mijn leven heel veel met Franssprekende Brusselaars gewerkt, en ook met Walen in een kliniek in het Brusselse, en persoonlijk heb ik toch geleerd dat er verschillen zijn van mentaliteit, contact, verwachtingen enz tussen de taalgroepen. Ik zeg niet dat de Vlamingen verstandiger zijn, of moreel hoogstaander, alleen dat er wel degelijk verschillen zijn....daarom wil ik een woord als volksaard niet onmiddellijk in de vuilbak gooien.
Ook en dat blijft mijn grote probleem met Vincent, die ik wel apprecieer omwille van alles wat hij hier inbrengt, is dat hij alleen de negativiteit van de staat wil zien. De staat geeft ook een identiteit aan een samenleving, impulsen tot intellectuele vorming,kunst en wetenschap,en zorgt er in het beste geval voor dat niemand buiten de boot valt: ook een arme sukkelaar heeft recht op een waardig leven...
Tot zover dus.

 
At 29/1/09 21:25, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Frans V: inderdaad, ik had Hegel onvermeld moeten laten. Geest, Staat en Volk zijn inderdaad met hoofdletters te schrijven bij hem, en niet bij Vincent. Ik dacht eigenlijk enkel aan de wetmatigheid van de geschiedenis, een element dat Marx bij Hegel haalde (die het weer had van de talloze eschatologische denkers die hem voorafgingen).
Ik lees nu Schopenhauer, en die man weet dat bijzonder goed uit te leggen, zoals u ongetwijfeld weet, maar ik zie het pas nu op een rijtje.

 
At 21/9/19 03:41, Anonymous Anoniem said...

Hallo groeten aan iedereen hier. Mijn naam is Marie Alice, ik wil deze geweldige gouden kans gebruiken om een tastbaar getuigenis te delen over hoe ik vorig jaar indezelfde tijd een lening van 60000 euro kreeg. Ik was op zoek naar een lening en ik werd later gedupeerd. Ik probeerde het opnieuw en ik ontmoette een vrouw zoals ik die klaar en bereid was om me te helpen een lening te krijgen tegen een rentevoet van 2%. Deze vrouwelijke leningverstrekker is een betrouwbare vrouw, dus besloot ik contact met hem op te nemen en hij gaf me de mogelijkheid om een lening aan te vragen bij haar bedrijf. Het grootste deel is dat ik mijn lening in goede gezondheid heb gekregen. Als u geïnteresseerd bent om een lening te krijgen, kunt u contact met haar opnemen via e-mail (vladimirafinancialinvestment@gmail.com)

 
At 21/9/19 06:22, Anonymous Anoniem said...

Hallo groeten aan iedereen hier. Mijn naam is Marie Alice, ik wil deze geweldige gouden kans gebruiken om een tastbaar getuigenis te delen over hoe ik vorig jaar in de zelfde tijd een lening van 60000 euro kreeg. Ik was op zoek naar een lening en ik werd later gedupeerd. Ik probeerde het opnieuw en ik ontmoette een vrouw zoals ik die klaar en bereid was om me te helpen een lening te krijgen tegen een rentevoet van 2%. Deze vrouwelijke leningverstrekker is een betrouwbare vrouw, dus besloot ik contact met hem op te nemen en hij gaf me de mogelijkheid om een lening aan te vragen bij haar bedrijf. Het grootste deel is dat ik mijn lening in goede gezondheid heb gekregen. Als u geïnteresseerd bent om een lening te krijgen, kunt u contact met haar opnemen via e-mail (vladimirafinancialinvestment@gmail.com)

 
At 21/9/19 06:25, Anonymous Anoniem said...

Hallo groeten aan iedereen hier. Mijn naam is Marie Alice, ik wil deze geweldige gouden kans gebruiken om een tastbaar getuigenis te delen over hoe ik vorig jaar in de, zelfde tijd een lening van 60000 euro kreeg. Ik was op zoek naar een lening en ik werd later gedupeerd. Ik probeerde het opnieuw en ik ontmoette een vrouw zoals ik die klaar en bereid was om me te helpen een lening te krijgen tegen een rentevoet van 2%. Deze vrouwelijke leningverstrekker is een betrouwbare vrouw, dus besloot ik contact met hem op te nemen en hij gaf me de mogelijkheid om een lening aan te vragen bij haar bedrijf. Het grootste deel is dat ik mijn lening in goede gezondheid heb gekregen. Als u geïnteresseerd bent om een lening te krijgen, kunt u contact met haar opnemen via e-mail (vladimirafinancialinvestment@gmail.com)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>