6 december 2008

Bart De Wever op de roosterIn Amerika worden politici door hun politieke vrienden soms gehuldigd met een "roast". Dat is geen barbecue waarop één of ander varken of kalkoen wordt geroosterd, maar een reeks toespraken waarin de te huldigen politicus op de rooster wordt gelegd, waar hij en waar zijn sterktes en zwakheden op humoristische wijze en in scherpe bewoordingen worden beschreven. Dat heeft daar zo'n succes dat een toegangsticket voor een "roast" vaak zeer duur wordt verkocht, waarbij de opbrengst aan een goed doel wordt geschonken. Gisteren leek de voorstelling van het nieuwe boek van Bart De Wever, "Het kostbare weefsel", ook op zo'n roast. Gastsprekers Herman Van Rompuy en Carl Devos lieten op speelse wijze geen spaander heel van Bart De Wever. Enkele citaten. Van Rompuy: "Bart De Wever blijft interessant, maar hij is niet langer relevant, want daarvoor heeft hij het kartel nodig". Devos: "Bart moet zijn intellectueel argumentarium beter soigneren", "waar blijft de totaalvisie, de overkoepelende tekst die alle onderliggende ideeën, visies en waarden geïntegreerd worden". Bekijk de video, drie kwartier lang, voor meer verbaal sadisme. De opname werd soms gehinderd door cameramensen die het zicht versperden of door de jongste spruit van De Wever die de woorden van papa De Wever probeerde te overstemmen, maar het debat is toch goed te volgen.

Over het boek dan. Dat is een bundeling van 65 opiniestukken die Bart De Wever de afgelopen vijf jaar schreef, eerst in De Standaard en daarna in De Morgen. Voor wie die stukken al gelezen heeft, blijft het interessant, want De Wever laat elke column voorafgaan door een inleiding waarin hij het stuk duidt binnen de huidige politieke context of verduidelijkt hoe hij daar nu op terugkijkt. Het woord vooraf is van de hand van Marc Reynebeau die De Wever schetst als een kruising tussen De Sade en Calimero. In het naschrift vat De Wever nog eens de rode draden samen die door al zijn columns lopen. Tijdens zijn toespraak op de boekvoorstelling deed hij dat uitgebreider dan in het 'woord achteraf' van zijn boek. De video hierboven bevat dus wellicht al de kiemen voor een volgende boek van Bart De Wever.

Toeval of niet, maar de allereerste column die Bart De Wever in De Standaard schreef, en die over het conservatisme van Edmund Burke ging, was voor mij toen een reden om in mijn pen te kruipen. Waarop De Wever in een commentaar antwoordde dat zijn stukje "kennelijk niet de juiste indruk had kunnen nalaten". In Amerika wordt al wat rechts van het centrum staat "conservative" genoemd, en ik zou daar zeker als een "fiscal conservative" worden beschouwd, maar na het lezen van De Wevers column vond ik mezelf plots niet meer zo conservatief. Ik ben namelijk niet zo te vinden voor de primauteit van "het maatschappelijk weefsel" dat De Wever steeds benadrukt, en dat door collectivisten wordt gebruikt om de rol van de staat te versterken. Ik vind, in tegenstelling tot De Wever, niet dat er een ontwerpfout in het Verlichtingsdenken zit. Dat neemt niet weg dat ik het vaak met Bart De Wever eens ben, als hij wijst op de eenzijdigheid van het debat in de media, de kloof tussen de links-progressieve opiniemakers en de bevolking, de taboes inzake de multiculturele maatschappij of de excessen van de slachtoffercultuur. De Wever is waarschijnlijk de politicus waarvan er het meeste citaten op mijn citatenblog zijn verschenen. Dat komt onder meer omdat ik politici graag op tegenstrijdigheden betrap. Zo ketste De Wever in mei 2006 het etiket "rechts" van zich af door te stellen dat zijn partij een centrumpartij is en geen rechtse partij. Terzelfdertijd klaagt hij echter steen en been dat de rechtse stem onvoldoende aan bod komt in de media en dat het etiket "conservatief" vervuild is. Doet hij dan zelf niet een klein beetje mee aan de vervuiling van het begrip "rechts"?

8 Comments:

At 7/12/08 01:31, Anonymous Anoniem said...

Enkele losse en vlugge bedenkingen.

-- Van de toespraak van Devos blijft er onmiddelijk achteraf niets hangen in mijn geheugen, behalve zijn verwijzing naar een "dummy argument" in plaats van naar een 'strawman'. Zou dat echt hetzelfde zijn? Maar, dit is onbelangrijk.

-- Ook al ben ik niet vertrouwd met de columns van De Wever, ik kan zijn aanhankelijkheid aan de primauteit van het "maatschappelijk weefsel" wel apprecieren. Dit in de verondersteling dat hij met dat weefsel zou bedoelen: belangrijke culturele gedragspatronen en morele waarden die ruime aanhankelijkheid vinden in een bepaalde bevolking. Uiteraard kunnen die patronen en waarden sterk verschillen tussen volkeren, en het is dus belangrijk van ze proberen te verduidelijken (alvorens ze echt te kunnen aanhouden).

-- Ik vermoed dat De Wever een totaal andere betekenis geeft aan "maatschappelijk weefsel" dan Belgische "collectivisten" dat doen. Als deze laatsten permanent "de rol van de staat willen versterken" dan is het niet om enige bekommernis voor een cultureel en moreel "weefsel", maar wel op basis van 2 motivaties: ten eerste, op basis van een ideologisch dogma van (verplichte of gedwongen) materiele herverdeling, en ten tweede op basis van praktisch zelfzuchtig eigenbelang (i.e. politieke machtsconcentratie versterken). Het feitelijk gedrag van politieke collectivisten wijst eerder op een bewust ondermijnen van het bestaande maatschappelijke weefsel, zodat het individuele geweten (geinspireerd door culturele en morele waarden) kan vervangen worden door overheidssturing (onder leiding van you know who).

-- Eigenlijk draagt iedereen zijn steentje bij tot het vervuilen van etiketten als rechts en links, wanneer men die termen niet verder verduidelijkt in verschillende contexten. "Vervuilen" betekent dan "verwarring". Vermoedelijk bedoelt De Wever met "vervuilen" eerder dat het linkse media-near-monopoly (de "linkse opiniemakers") een soort valse stigmatiserende betekenis toeschrijven aan de term "rechts". Ik ga akkoord dat men dat best bestrijdt met de eigen betekenis van 'rechts' te affirmeren, en niet van zich te verbergen achter "centrumpartij". Men doet er best aan van de termen van het maatschappelijk debat niet exclusief te laten bepalen door de linkse media 'elite'. Anderzijds, is er in principe niets verkeerd met een "centrum partij" op zich, zolang ze maar eerlijk uitkomt voor zowel haar 'rechtse' als haar 'linkse' programmapunten. Zeker in een versnipperd parlementair systeem, gelijk den Belgique. In tweepartijenstelsels is de ideologische tweespalt doorgaans duidelijker, en precies daarom zijn de individuele persoonlijke verschillen (binnen partijen) er doorgaans belangrijker dan in een particratisch stelsel.

 
At 7/12/08 15:36, Blogger Ferre Rari said...

Inhoudelijk kan ik mij vinden in de meeste opvattingen van Bart De Wever, ik ben dus van plan om zijn boek te lezen. Wat de vorm betreft: moge het niveau van deze eloquente intellectueel een aansporing zijn aan de politieke partijen (maar evenzeer aan opiniemakers allerhande in Vlaanderen) om eens dringend werk te maken van een betere scholing inzake welsprekendheid en communicatie in het algemeen.

 
At 7/12/08 18:31, Anonymous Anoniem said...

een betere scholing inzake welsprekendheid en communicatie in het algemeen.

en ik verbaas mij erover (en dan toch ook weer niet) dat de man in zijn reacties op lvb een dt-fout ("de cd&v bedoeld") en meerdere fouten tegen de spelling maakt ("karrikatuur", hoe is dat toch gods mogelijk ?).

In de Standaard van dit weekend noemt hij zichzelf ook "een zeer goed acteur" wat me alvast doet vrezen voor de toekomstige politicus bdw.

Toegegeven : hij is een spitse formuleerder (misschien al te vaak verward met een groot redenaar) maar zijn denken bulkt van de slordigheden en inconsequenties - zoals door o.m. lvb aangetoond.

Dat hij met zijn humoristische en vaak populistische oneliners scoort in Marnixring- en Davidsfondskringen verbaast me vanzelfsprekend niet.

 
At 8/12/08 10:56, Anonymous Anoniem said...

@steven

dt- en spellingfouten in e-mails en (reacties op) weblogs zijn vaak niet meer dan gewone tikfouten. Al wie snel en blind typt zal kunnen bevestigen dat 'bedoeld' makkelijker uit het klavier komt dan 'bedoelt'.

Dit lijkt me eerder voer voor neurowetenschappers dan voor taalpuristen :)

 
At 8/12/08 13:10, Anonymous Anoniem said...

Niet mee eens ! Er zijn - ook op IFF - voldoende mensen die hun mening wèl op een zorgvuldige wijze kunnen formuleren (en er is een 'edit' functie op zo goed als elke blog). Klinkt als : goedkoop excuus.

Het formuleren van je eigen overtuigingen op een consistente, heldere, bondige en foutloze manier zegt ook iets over je soortelijk gewicht. Ook over de hersencapaciteit zou je natuurlijk met recht en rede kunnen opvoeren dat dit "voer voor neurowetenschappers" is.

 
At 9/12/08 00:42, Anonymous Anoniem said...

Het eindeloze elitaire geleuter door Herman Van Rompuy over zijn "carrière" en zijn kennismaking, helaas beneden zijn eigen niveau, met de schrijver gevolgd door het gekende oeverloze en parochiale gedaas over de "Belgische" politiek door Carl Devos als inleiding tot de voorstelling van een bundel opiniestukken, welke de afgelopen jaren verschenen in de zogenaamde Vlaamse kwaliteitspers, door Bart De Wever hadden voor gevolg, dat ik tot tweemaal toe de knop omdraaide. Die twee wauwelaars waren enkel in zich zelf geïnteresseerd.

Gelukkig kon men via de schermschaalverdeling de eigenlijke voorstelling van het boek door De Wever gemakkelijk vinden. Zijn inleiding was als naar gewoonte wel interessant en goed verwoord. Jammer dat kindergekraai dit enigszins verstoorde.

Commercieel gesproken was de voorstelling ondermaats, maar wellicht was het ook zo niet bedoeld en was het slechts wat kliekjes en verwaand gedoe door een groepje politieke ingewijden. En dat laatste hadden ze in de huidige internettijd best kunnen vermijden.

 
At 15/12/08 14:40, Blogger Ferre Rari said...

Als ik in een eerdere posting mijn waardering uitsprak voor de communicatieve kwaliteiten van BDW dan dacht ik eigenlijk vooral aan de spreker. Want alhoewel het niveau van de journalistiek en van de publicaties onzer Vlaamse politieke actoren niet moet onderdoen voor de rest van de beschaafde wereld, wordt het vaak triest als de doorsnee BV in het publiek zijn mond opentrekt. Een hortend tussentaaltje, opgeschoond dialect, is dan de regel.

 
At 17/12/08 11:35, Anonymous Anoniem said...

Over de tegenstrijdigheden van Bart De Wever schreef ik ook reeds in Wat is er mist met Nationalisme?. Leuk dat anderen daar ook over vallen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>