26 november 2008

For life, liberty and property! (Vincent De Roeck)

Een recente Zogby-peiling op vraag van het Independent Film Channel in de Verenigde Staten windt er geen doekjes om. De ondervraagden vertrouwen de nieuwsberichtgeving van het internet en "Fox News" het meest. CNN en MSNBC volgden op zekere afstand. De "New York Times" zou de meest geloofwaardige krant zijn, en Bill O'Reilly en Rush Limbaugh de twee meest gevolgde mediasterren. Satiristen als Stephen Colbert en Jon Stewart bengelen onderaan de lijst.

In Vlaanderen ziet het er niet naar uit dat we snel een breed links front in de politiek gaan krijgen. Nochtans kunnen SPIRIT, GROEN en SP.A dit best wel gebruiken. De zelfverklaarde "progressieve" partijen glijden in de peilingen alsmaar verder weg. Maar dat deert personen als Nelly Maes, Mieke Vogels en Caroline Gennez kennelijk niet, want elk voorstel voor méér samenwerking wordt door deze drie dames vakkundig de nek omgewrongen. Ondertussen plukt een partij als LDD daar de vruchten van en kunnen CD&V, VB en Open Vld verder blijven knoeien zonder daar het gelag voor te moeten betalen.

En ook in Frankrijk lijken de hoogdagen van de PS nu stilaan wel geteld. Martine Aubry won met een uitermate nipte meerderheid en een - zelfs naar Franse normen - uitgesproken links programma de voorzittersverkiezingen. Ségolène Royal blijft met lege handen achter. En deze interne splitsing had beter vermeden geworden, daar de communisten al beslist hebben om voortaan samen te werken en elkaar niet langer de duvel aan te doen.

Filip Dewinter trekt op zijn website van leer tegen de beheerders van YouTube omdat die volgens hem niet snel genoeg reageren op een filmpje waarin twee jongeren Dewinter met de dood bedreigen. "Crapuleus" vindt Dewinter het filmpje, die ook al gerechtelijke stappen aankondigde moest YouTube niet snel gevolg geven aan zijn vraag om het filmpje van de YouTube-servers te verwijderen.

"Georgië krijgt een nieuwe sterke oppositiepartij" kopte Metro deze week. De gewezen parlementsvoorzitster Nino Boerdjanadze scheurt zich af van de partij van president Saakasjvili en wil met een eigen lijst naar de kiezer stappen. Saakasjvili heeft met de steun van het Westen en de eigen oligarch Kakha Bendukidze een economisch mirakel weten te bolwerken, maar zijn autoritair optreden tijdens en na de Russische inval heeft bij vele Georgiërs kwaad bloed gezet. Deze sentimenten kon ik afgelopen zomer ook zelf in Tbilisi al detecteren. Toen werd daar de pers aan banden gelegd en moest alles en iedereen wijken voor het machogedrag van zijn regering tegenover Rusland. Nu ook de economie van Georgië na vijf jaren van 12,7% jaarlijkse groei een economische terugval kent, neemt het verzet tegen president Saakasjvili steeds grotere proporties aan.

Tussen 60% en 75% van de Groenlandse eskimo's wil méér autonomie van Denemarken en zou dat na het referendum van deze week ook krijgen. De banden tussen Groenland en het moederland zijn al jarenlang los en ook volledige onafhankelijkheid van de Arctische kolonie ligt mogelijk in het verschiet. Groenland wil zichzelf besturen en stemde in dat kader jaren geleden al tegen EU-lidmaatschap. Daarbij heeft Groenland Denemarken niet nodig. De nauwe banden met Canada en IJsland, en de militaire alliantie met de VS kunnen voor voldoende stabiliteit en toekomstperspectieven zorgen.

In het Verenigd Koninkrijk ligt het "happy hour" zwaar onder vuur. De verbiedgrage Labour-regering wil het drankmisbruik bij jongeren tegengaan en overweegt een nationaal verbod op zulke "happy hours". In 2006 en 2007 stierven 40% meer twintigers aan de gevolgen van alcoholmisbruik dan in de jaren daarvoor. Of hoe de overheid zich opnieuw beter geplaatst ziet dan de individuele burgers om keuzes over alcoholconsumptie te maken. Iedereen weet dat alcohol ongezond is en iedereen weet dat alcohol soms een leuke ervaring met zich mee kan brengen. Bijgevolg beschikt iedereen over alle informatie die nodig is om individueel een vrije keuze te maken. Tenslotte zou een verbod volgens mij ook geen zoden aan de dijk brengen maar de consumptie van (goedkope) alcohol wegtrekken uit sociaal controleerbare café's naar schimmige nachtwinkels en privé-feesten waar "binch drinking" de normaalste zaak van de wereld is.

Vlaams minister Marino Keulen houdt voet bij stuk en weigerde opnieuw om de drie gecontesteerde burgemeesters te benoemen. Hiermee zou hij zich volgens CD&V niet loyaal opstellen tegenover de regering en diens pogingen om via de "communautaire dialoog" alsnog een vis uit de brand te slepen voor de verkiezingen van juni 2009. Of hoe de CD&V bereid is om niet enkel haar verkiezingsbeloften in te slikken, maar ook haar geloof in de rechtsstaat. Deze hypocrisie is typerend voor machtwellustelingen als een Kris Peeters en een Yves Leterme, en gaat ten koste van de Vlaamse burgers die de rondzendbrief-Peeters wél naar waarde schatten en de pesterijen van de Franstaligen in de Rand grondig beu aan het worden zijn.

België staat in rep en roer omwille van een opgedoken terreurvideo. Enkele misselijkmakende moppentappers maakten een videootje waarop ze de Belgische aanwezigheid in Aghanistan aangrepen om aanslagen op België aan te kondigen. Ik geloof hier niets van en vermoed dat het om een grap gaat. Van harte hoop ik dat de grappenmakers gesnapt worden en de maximumcelstraf van 5 jaar krijgen, moslims of niet. Dit soort acties is gewoon onaanvaardbaar. En zeker al omdat er in België naar verluidt al jaren een covenant zou bestaan tussen de staatsveiligheid en terreurgroepen. Die laatste zouden - zoals volgens internetbronnen recentelijk opgebiecht werd door een interne klokkenluider - ongestoord vanuit België mogen opereren voor zolang ze géén Belgische doelwitten kiezen.

De VLD-burgemeester van Koksijde is overgestapt naar Lijst Dedecker en zou de eerste opvolgersplaats in juni krijgen. Ik begrijp de keuze van de persoon in kwestie maar al te goed. Open Vld luistert al jaren niet meer naar de basis en LDD biedt momenteel een aangenaam (en lukratief!) alternatief. Verder vind ik het moedig van de Koksijdse burgemeester om al vlak na zijn overstap te pleiten voor een kartellijst van Open Vld en LDD. Ik ben dat idee zelf ook genegen. Vlaanderen is rechts en liberaal. Een krachtenbundeling is dan ook de beste manier om daarvan te profiteren. Alleen jammer dat bepaalde karakters bij beide partijen daar anders over blijven denken.

Hugo Chavez verliest de lokale verkiezingen, maar blijft stevig in het zadel. Hopelijk betekent dit het einde van de communistische dictator die onlangs ook al een cruciaal referendum over een omstreden grondwetswijziging verloor. Die andere communistische kopman, Jacob Zuma, kwam dan weer in de pers toen die een top belegde met Jimmy Carter en Koffi Annan over de situatie in Zimbabwe. Die is immers nog veel erger dan algemeen aangenomen. De opmars van cholera is voorlopig het laatste nieuwe probleem. Zimbabwe staat op instorten. En daar kan ik alleen maar blij om zijn. Het rijk van Mugabe is ten einde. Nu alleen nog wachten tot hij dat zelf inziet...

In "De Standaard" becommentarieert Rudy Aernoudt deze week de analyse van 12 christen-democratische medici. Zij pleitten voor de overheveling van de gezondheidszorg naar de gewesten en gemeenschappen. Aernoudt is het daar niet met eens. Hij pleit voor een Europese harmonisering van de gezondheidszorg en voor het herfederaliseren van alle geregionaliseerde aspecten van de gezondheidszorg. In het algemeen deelt hij wel de analyses dat er momenteel teveel ministers verantwoordelijk zijn voor de materie, dat het huidige systeem te complex is en dat hervormingen nodig zijn. Hij reikt andere oplossingen aan en verwerpt de voortdurende verwijten van culturele verschillen tussen Vlaanderen en het 'hospitalocentrische' Wallonië. Of hoe Aernoudt verblind door de drang naar Belgische recuperatie de waarheid oneer blijft aandoen.

Tenslotte nog dit. De titel van dit stuk "For life, liberty and property!" is de slogan van de Britse "Libertarian Alliance" en geldt al van oudsher als de kernspreuk van de libertarische beweging. Het recht op leven, het recht op vrijheid en het recht op (privaat) eigendom zijn de drie basisrechten die libertariërs doorgaans verdedigen en aan de hand van de welke men een ganse samenleving zou kunnen ordenen. Deze drie rechten werden voor het eerst gevonden in de teksten van Thomas Jefferson die omwille van pragmatische redenen en politiek-maatschappelijke aanvaardbaarheid in de "Declaration of Independence" uiteindelijk voor het bravere "pursuit of happiness" in plaats van voor het radicale "property" gekozen heeft.

8 Comments:

At 26/11/08 13:02, Blogger Unknown said...

Met alle respect, maar ik begrijp van deze blog geen snars. What's your point? Het naast elkaar zetten van al deze wetenswaardigheden levert mij persoonlijk erg weinig inzichten.

Waar ik het met je eens ben, is dat links in Vlaanderen beter zou moeten samenwerken. Oneens ben ik het met je stelling als zou Caroline Gennez die pogingen stelselmatig de nek omwrigt. Als dat zo is dan zou ik graag van jou vernemen waar, wanneer en hoe ze dat deed?

WVH

 
At 26/11/08 13:10, Anonymous Anoniem said...

@ WVH

Ik ben het niet met je eens. VDR plaatst hier een aantal recente gebeurtenissen in het kort onder elkaar en geeft in de meeste gevallen zijn 'libertair' commentaar daarbij. Het zou mij pas storen moest ie aan elk van de hier aangehaalde punten telkens een hele blogpost wijden. Maar dat doet ie net niet. Ik lees zelf geen kranten meer en vind dit soort overzichten dus best wel interessant. Daarbij is VDR niet de enige die zo werkt. George Handlery op TBJ doet hetzelfde.

Johan B.

 
At 26/11/08 13:12, Anonymous Anoniem said...

En wat Gennéz betreft: die ketst toch elk voorstel van VLPRO af om nauwer samen te werken... Of niet soms? Is dat niet afdoende om te spreken over 'nek omwringen'?

Nog iets trouwens: ik hoop dat jouw instemming met VDR's pleidooi voor linkse frontvorming niets te maken heeft met persoonlijke sympathieën voor de sociaal-democratie maar met VDR's angst dat een verdeeld centrum-links stemmen naar heel-links zal afleiden.

 
At 26/11/08 18:48, Anonymous Anoniem said...

"Vlaanderen is rechts & liberaal" De belasting op arbeid is de hoogste van de hele planeet. Wat is daar liberaal aan?

 
At 26/11/08 19:59, Anonymous Anoniem said...

@ Gilgamesh

Belgische belastingen aub.
Belgische transfers aub.
Belgische bureaucraten aub.
Belgische politiekers aub.
Belgische regeringen aub.

 
At 26/11/08 21:35, Anonymous Anoniem said...

Verder vind ik het moedig van de Koksijdse burgemeester om al vlak na zijn overstap te pleiten voor een kartellijst van Open Vld en LDD. Ik ben dat idee zelf ook genegen.

Moedig, wat heet...
Het lijkt me ronduit absurd om te pleiten voor een kartellijst van VLD en een partij die zich zoëven van de VLD heeft afgescheurd. Een partij met als grootste (zoniet enige) drijfveer revanchisme t.a.v. diezelfde VLD. Waar bent u mee bezig ?

Tussen 60% en 75% van de Groenlandse eskimo's wil méér autonomie van Denemarken en zou dat na het referendum van deze week ook krijgen.

Is het referendum enkel onder de "eskimo's" (sic) gehouden ? Dat zou me verbazen. Bron??
En zo ja, wat vinden de niet-inuit ?

 
At 26/11/08 21:54, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik vind het verontrustend dat Vincent,in zijn glossalalie, zichzelf in elke zin drie keer tegenspreekt.
Weerleggen is er niet meer bij, maar hoe deze zaak verder afloopt is wellicht niemand duidelijk.

 
At 27/11/08 23:10, Anonymous Anoniem said...

Tenslotte zou een verbod volgens mij ook geen zoden aan de dijk brengen maar de consumptie van (goedkope) alcohol wegtrekken uit sociaal controleerbare café's naar schimmige nachtwinkels en privé-feesten waar "binch drinking" de normaalste zaak van de wereld is.

Leg uit waarom die café's meer sociaal controleerbaar zijn dan die nachtwinkels, waarom die sociale controleerbaarheid volgens u belangrijk is, waarom binch (sic) drinking op privé-feesten geproblematiseerd wordt door een libertair, etc. Ik daag u uit om één keer een gedachte uit te diepen, één keer een redenering af te maken.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>