3 november 2008

Nomen est omen (vpmc)

Is het acceptabel –moreel, intellectueel of anderszins– om iemand te verachten enkel op basis van zijn voornaam? iemand die je verder van haar noch pluimen kent?
Wellicht niet, en toch word ik mijn verachting voor Tommy Thijs van De Kwaliteitstabloid slechts met grote moeite de baas.Die jongen werd door zijn ouders genoemd naar een pistoolmitrailleur, en niemand zal Tommy dit kruis benijden dat hem voor zijn verdere levensweg op de schouders werd gedrukt door die ongetwijfeld brave mensen.

Maar, deze Tommy ondertekende wél een bijzonder laf stukje, vrijdag in de rubriek “Kreten en Gefluister”, met als titel “Geschonden”. Hij deed dat natuurlijk niet op eigen houtje (Vlaamse journalisten hebben geen eigen houtje) maar in opdracht, als sluipschutter, hired gun als u wil, of hit man.
Guy Tegenbos ondertekende overigens mee, en die mag als verstandige volwassene –bij momenten toch– meer nog dan Tommy zich schamen, want hij had wellicht het commando bij de opdracht. Laten wij echter aannemen dat Guy geregeld stukken ondertekent die hij niet gelezen heeft, en waar hij dus geen verantwoordelijkheid voor kan dragen – of toch niet in de moderne opvatting, zoals die verdedigd wordt door bijvoorbeeld Zijne Excellentie Patrick Dewael.
Het onderwerp in “Kreten en Gefluister” was een futiliteit, zoals dat in die rubriek de regel is, daar dient ze voor, en elders in de krant werd de kwestie geen woord waardig geacht. De Standaard was hier natuurlijk geheel in lijn met alle andere Vlaamse media, en banaliseerde het zaakje zoveel als mogelijk. Dat was mooi, maar toch nogal opvallend afgesproken tussen al die onderling inwisselbare hoofdredacties.
En ja, wat betekent tenslotte de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van een Vertegenwoordiger des Volks? Niets toch?
Geschonden

Wie misschien straks een facelift kan gebruiken, is Frank Vanhecke. Hij schond zijn aangezicht. Het Europees Parlementslid van Vlaams Belang verliest wellicht zijn parlementaire onschendbaarheid. De juridische commissie van dat parlement beveelt dat aan omdat een rechtbank hem wil vervolgen: een lokaal partijblad waarvan hij verantwoordelijke uitgever was, schoof vandalenstreken onterecht in de schoenen van allochtonen.
De manier waarop broodschrijver Tommy hier speels en achteloos voorbijgaat aan de Grondwet (getrapte verantwoordelijkheid), aan zijn plicht tot feitelijke en volledige voorlichting ("een rechtbank", sukkel!), aan alles wat een journalist zou moeten zijn en doen ...klasseert hem.
Mag ik die eerloze maar even brave Tommy, die wellicht zelfs zich van geen kwaad bewust is en gewoon doet wat hem wordt opgedragen, hier herinneren aan wat de grote Karel van het Reve vond van een Eenheidspers?

Zolang er geen dissidente geschriften bestaan kan de censuur er in slagen in kranten en tijdschriften een beeld van het eigen land te handhaven dat slechts weinig overeenkomst vertoont met de werkelijkheid, en zijn veel publicisten zich er nauwelijks van bewust hoe schaamteloos zij liegen. Zodra naast de officiële, gecensureerde pers een vrij veel gelezen vrije pers bestaat wordt het liegen en verzwijgen moeilijker.
Karel van het Reve
Geschiedenis van de Russische Literatuur
Van Vladimir de Heilige tot Anton Tsjechov
G.A. van Oorschot, 1985 (2002), p. 246

(Vetjes van mij)

Hier op Vlaamse journalisten rekenen zou belachelijk zijn. Die hebben zelfs geen censuur nodig. Wat zijzelf doen, doen ze beter.
Ik maak mij sterk dat bloggers de énigen zijn die voor die verlossende dissidente geschriften kunnen zorgen – tenminste op voorwaarde, zoals KvhR opmerkt, dat zij voldoende gelezen worden, wat zeker nog niet het geval is, ook al gaan de slavenmedia gelukkig sterk achteruit, zoals nu weer blijkt uit het feit dat bijvoorbeeld De Morgen zich nog slechts de Tweede Krant van Kobbegem mag noemen.
.

Labels: , , ,

14 Comments:

At 3/11/08 01:01, Anonymous Anoniem said...

Totaal off topic Marc, maar ben ik jou niet tegengekomen donderdagavond op de trein richting kust in Brussel (1ste klas) met een boek in de hand?

 
At 3/11/08 01:31, Blogger Marc Vanfraechem said...

dat is zeker mogelijk Nicolas, ergens rond 5u wellicht, maar waarom heb je me dan niet aangesproken?

 
At 3/11/08 13:03, Anonymous Anoniem said...

Waarschijnlijk omdat Nicolas geen zin had in een conversatie over Duitse kranten en andere nonsens. Tenzij je in de omgang minder nadruk legt op nietszeggende commentaren als in je teksten op dit webstek natuurlijk...

 
At 3/11/08 13:15, Anonymous Anoniem said...

Neen, ik moest dringend een andere trein halen, maar het was niet om 5 uur maar rond 20 uur. Het zal dus iemand anders geweest zijn.

 
At 3/11/08 14:07, Blogger Marc Vanfraechem said...

@nicolas: het kunnen ook twéé andere mensen geweest zijn?

@nemo: ik zou inderdaad af en toe iets heel eenvoudigs moeten schrijven; dan heb jij er ook iets aan, misschien.

 
At 3/11/08 14:36, Anonymous Anoniem said...

Iets eenvoudigs hoeft niet, Marc. Iets zinnigs of iets relevants is al meer dan voldoende.

 
At 3/11/08 15:35, Blogger Marc Vanfraechem said...

@nemo: noem eens een paar onderwerpen, en dan bekijk ik wat ik voor je kan doen.

 
At 3/11/08 16:38, Anonymous Anoniem said...

@ Nemo

U zit er wel erg naast hoor. Het is dikwijls moeilijk temidden van al de spot, ironie, en literaire 'flourish', de kern van een betoog van Marc Vanfraechem te kunnen zien. Maar, hier zit wel degelijk een uiterst belangrijke substantie, dus iets "zinnig en relevants". En die substantie is dat er geen echte vrijemeningsuiting meer bestaat in den Belgique, vermits er een tirannieke authoriteit bestaat die volkomen arbitrair mensen kan vervolgen voor het uiten van meningen. Als Vanfraechem dan komt zeggen dat er 'gehuurde joernalisten' bestaan, die dat in-wezen-ondemocratische spelletje meespelen en die die realiteit helpen verdoezelen voor de gewone mensen, dan is uw aanklacht van "nietszeggend" wel zeer revelerend over uw 'karakter'.

@ Marc Vf

1) U rijdt "1ste klas" op de trein? Is dat geen onderschrijving van 'de vrije markt' en van consumentensoevereiniteit? 'Man of the people'? U heeft meer gemeen met GWB dan u denkt (of dan de 'joernalisten' van DS en de NYT u laten weten).

2) Het lijkt me onwaarschijnlijk dat u zou kunnen weten op welke basis de ouders van Tommy Thijs een voornaam hebben gekozen. Eerlijk gezegd, ik vind die obsessie met wapens een beetje kinderachtig. Wapens zijn 'middelen' (tools) die even noodzakelijk zijn in de mensenwereld dan talloze andere middelen (voertuigen, keukengerief, enz...). In plaats van zich te bekommeren om wapens, zou men zich beter bekommeren om de geest en mentaliteit van de mensen die wapens hanteren. U moet proberen van mensen te beoordelen op basis van hun echte intenties, niet op basis van materiele 'middelen'. En de intentie van Tommy Thijs was duidelijk. Zijn intentie was van Frank Van Hecke ONTERECHT te bekladden, en ook (zoals u aantoont) van "schaamteloos te liegen". Maar, de voornaam van Thijs is volkomen irrelevant, en wordt er bijgetrokken als een rookgordijn dat alleen maar een obstakel (of nodeloze 'afleiding')kan zijn (voor sommige lezers althans) om de kern van uw boodschap te kunnen zien.

Maar, enfin, we kunnen wel akkkoord gaan dat het niet Van Hecke is die "zijn aangezicht" heeft "geschonden", maar wel die juridische commissie van het Europees parlement, naast zovele anderen.

 
At 3/11/08 20:23, Anonymous Anoniem said...

Gazet van Antwerpen bakt het nog bruiner. Daar stelt men dat Vanhecke zelf de auteur was van de gewraakte tekst.

'Het opschorten van de onschendbaarheid van Vanhecke is het gevolg van een uitspraak van Vanhecke in een partijblad van Sint-Niklaas. Vanhecke, de verantwoordelijke uitgever van het blad, had beweerd dat enkele lokale vandaaltjes allochtonen waren. Achteraf bleek dat niet zo te zijn.'

http://www.gva.be/nieuws/politiek/default.asp?art={E4D12DC9-3EEA-4FEC-83DA-5EEB0695BC3A}

De Standaard daarentegen citeert het Vlaams Belang zelf:

'Hoewel de auteur van het artikeltje bekend is, willen parket en minister van Justitie niet de auteur, maar wel de verantwoordelijke uitgever vervolgen, allicht om daarmee het Vlaams Belang te treffen', stelde Vlaams Belangvoorzitter Bruno Valkeniers maandag.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF03112008_114

 
At 3/11/08 20:37, Anonymous Anoniem said...

@nemo

Voor mensen van uw onwaarschijnlijk hoog intellectueel niveau heeft de overheid speciaal linkse blogs in het leven geroepen. Iedere seconde die ge hier spendeert betekent een verzaken aan de geneugten van de linkse intellectuele drank en spijzen.

 
At 3/11/08 21:25, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Marc Huybrechts: ik neem aan dat u terwijl u dit leest veilig op een stoel zit, want ik moet u helaas nogmaals laten schrikken. Niet alleen rijd ik altijd eerste klasse, maar als het zo uitkomt permitteer ik mij soms nog een taxi voor de rit door Brussel, die soms iets van een calvarietocht weg heeft, niet met veertien, maar toch met verschillende staties. Als niet-autobezitter (nooit zelfs een rijbewijs willen hebben al moest je daar, toen ik achttien was, enkel een verklaring voor afgeven; niks geen examens in die tijd!) lijkt mij een uitgave van 750 euro per jaar niet teveel om al zittend en lezend naar het werk te kunnen rijden. Anderen hebben weer andere prioriteiten, en dat is inderdaad een marktkeuze. Of ik daardoor iets gemeen zou hebben met Dubya is mij niet meteen duidelijk (behalve natuurlijk de taxonomische classificatie, maar we spreken hier over economie en niet over biologie).
Even terzijde: de NYT heb ik geloof ik nooit geciteerd, wél nogal eens de NYreview of Books, niet te verwarren met de NYT Book Review (die wellicht op hoog niveau staat, zij kunnen zich niets minder permitteren vermoed ik, maar die ik niet ken). Of overigens mijn geloof in de verhaaltjes van DS-DM &c. groot is, en of ik in wat ik schrijf van dat geloof zou getuigen, betwijfel ik.
Ook dat ik door wapens zou geobsedeerd zijn is nieuw voor mij. Blijkt dat uit mijn blog? Ik verwees wel eens naar de Porche Cayenne van Karel De Gucht, en vergeleek die met de HUMVEE. Auto’s beschouw ik inderdaad als wapens.
(Deze Karel, dit weer terzijde, zit nu in moeilijkheden omdat zijn vrouw – een rechter – een paar duizend aandelen Fortis verkocht heeft, nét voor het besluit van de regering om de bank over te nemen. Wellicht is zij paranormaal begaafd, en het was maar om haar moeder te helpen.)
Dat ik verder een stijl hanteer waarbij ik zogenaamd insinueer dat de ouders van Tommy hem naar een wapen noemden (en tegelijk zeg dat die ouders ongetwijfeld brave mensen zijn), dat maakt mijn blog toch populairder dan vele andere… en het komt er niet op aan gelijk te hebben: je moet als schrijver ook nog je lezer charmeren met alle middelen die je ter beschikking hebt.
En voor iedereen goed doen is helaas uitgesloten.
Maar bedankt voor je antwoord aan die brave “nemo”, al moet ik zeggen dat ik wel van zijn opmerkingen hou. Die mens lijkt te vragen om een paar oorvegen, en dan sta ik altijd klaar. Zelfs als ik er terug zou krijgen is het niet erg: een mens sterft daar niet van ;-)

 
At 3/11/08 22:23, Anonymous Anoniem said...

@ Marc Vf

Twee onbelangrijke puntjes.

- "Geen examens in die tijd", om een rijbewijs te kunnen krijgen, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Sinsdien heb ik een aantal zware examens moeten doorstaan, op twee plaatsen elders in de wereld, en zelfs nog eens - spijtig genoeg - 'herexamens' (omdat het nodig was).

- Ik heb geen juxtapositie gesteld/gemaakt (?) tussen de naam Tommy en de "braafheid" van die ouders. Nee, mijn punt was dat het verband dat u legde tussen die naam en dat wapen volkomen speculatief of 'verzonnen' was.

Een meer serieus punt. Normaal speelt het "charmeren van lezers" helemaal geen rol in mijn motivaties. Maar, als ik heel eerlijk wil blijven, dan moet ik erkennen dat ik soms toch niet helemaal aan die motivatie kan ontsnappen. Dat is een groot verschil tussen ons beide (die behoefte/onbehoefte om te amuseren en charmeren). Het zal wel aan die vervlogen paters van Saint-Ignace liggen.....

 
At 3/11/08 22:50, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Marc Huybrechts: de jezuïeten van St Barbara hebben aan mij geleerd dat in de Rhetorica alles begint met een captatio benevolentiae, en wat ik sindsdien probeer is om deze captatio zo lang mogelijk te rekken, en haar bijna het hele bericht te laten beslaan.
Dat wat "eigenlijk" op mijn lever ligt, laat ik liefst (als ik wat in vorm ben) zo goed als onuitgesproken, omdat je dan lezers krijgt ...die van een zeker niveau zijn, én omdat je de tegenstander dan gratis kunt uitlachen, én zeker ook omdat eventuele vijanden altijd een beetje beducht blijven om iemand aan te pakken die zo schrijft (meestal beheersen zijzelf deze techniek nog niet hálf).

 
At 12/11/08 21:40, Blogger Marc Vanfraechem said...

Reactie op victacausa van Guy Tegenbos:

Guy Tegenbos zei...

U spuwt, beste Marc Vanfraechem, wel erg veel gal ineens.

Voor alle duidelijkheid:

1) Een jong en talentvol maar lerend journalist als Tommy Thijs op basis van de naam die zijn ouders hem gaven belachelijk maken, en hem zonder enig speurwerk van allerlei onfraais beschuldigen, is niet netjes. Als u toch absoluut iemand aan de muur wil spijkeren - sommige mensen kunnen dat niet laten - geef dan de schuld aan een ervaren journalist. Maar beschuldig die er dan niet zomaar van teksten te ondertekenen die hij niet zou gelezen hebben.
2) De feiten: het laat binnengekomen bericht over Frank Vanhecke kon nog net in het kort in de krant worden gebracht op de dag zelf, via Kreten en Gefluister, en is in de eerstvolgende editie van de krant verder uitgediept zoals het hoort. Berichtgeving hoort volledig te zijn, dat is juist, maar een krant kan niet elke keer over elk onderwerp een encyclopedie afdrukken. Dit onderwerp heeft de aandacht gekregen die het verdient. De voorgeschiedenis van Frank Vanhecke terzake is trouwens al meermaals in onze krant en elders toegelicht. Het vervolg zal ook belicht worden. Dit is geen futiliteit maar ook geen voorpaginanieuws.
3) Het feit dat dit snel in het kort en nadien uitgebreider gemeld werd in De Standaard en - volgens u - niet in de andere kranten, spreekt uw stelling tegen dat alle hoofdredacties van Vlaamse kranten inwisselbaar zijn.

Guy Tegenbos
Politiek redacteur van De Standaard

dinsdag, november 11, 2008 11:29:00 PM
____________


Marc Vanfraechem zei...

Beste Guy Tegenbos,
de stijl van deze blog is scherp, dat geef ik toe, overscherp zult u zeggen,
maar zoals u hebt kunnen lezen in mijn eerste zin, keur ikzelf het af om iemand op basis van zijn naam te veroordelen. Elke lezer weet dat ik gewoon een Engelse pedanterie rond de naam Tommy wilde maken. Velen lezen dat graag, anderen voelen hun tenen krullen.
Een blog die geschreven is in de temerige stijl van de meeste Standaardcolumnisten of marketeers, maakt helaas geen kans op succes, en dát heb ik wel. Maar de grenzen van de wansmaak weet ik wel degelijk liggen, en wat dat betreft hebben Standaardredacteurs, zoals bijvoorbeeld een Brinckman, van mij wel eens een lesje gekregen. Niet dat ik speciaal De Standaard zou viseren, want ook de vulgariteiten van Pauli en Camps komen hier aan bod.
Over dat ondertekenen: als onder een artikel twee namen staan, dan ga ik er van uit dat beide redacteurs verantwoordelijk zijn, tenzij, maar dat kan ik niet weten, zij ook tekenen voor de bijdragen van de andere zonder die te hebben gecontroleerd. Als nu een artikel mij opvalt door zijn gebrek aan journalistieke kwaliteit, dan ga ik ervan uit dat de oudere journalist niet goed zal nagekeken hebben wat de jongere collega produceerde.
Dat is een soort waarschijnlijkheid, dacht ik, maar in dit geval ging het net omgekeerd zei u me, in een mail. Goed, spijtig voor Thijs, maar beide ondertekenaars blijven verantwoordelijk, en het artikel was naar mijn smaak beneden peil, en typisch voor de manier waarop door de officiële pers over het Vlaams Belang gerapporteerd wordt. Offhand is het woord, laatdunkend, relativerend, spottend. Een woord als facelift, beste Guy Tegenbos, past in een (blog-)commentaar, niet in een journalistiek verslag. Allerminst als het ook inhoudelijk nergens op slaat.
Er lijkt een duidelijke afspraak te zijn gemaakt onder alle Vlaamse redacties, en ik geloof niet dat ik paranoïde ben (of ergkennig zoals Karel van het Reve graag zei): de nieuwe tactiek bestaat erin om niet langer hatelijk te rapporteren (dat werkte niet goed), alleen nog spottend en vooral karig. Liever schrijft men Dedecker naar omhoog dan te berichten over bijvoorbeeld het oppositiewerk van het Belang. Misschien dat die tactiek inderdaad succesvoller is, maar journalisten moeten dan erkennen dat ze met politiek bezig zijn en niet met journalistiek. Als blogger komt mij dat nog wel goed uit ook ;-)
Elke journalist en waarnemer weet dat de zaak tegen Vanhecke nóoit tegen een politicus van een andere partij zou zijn aangespannen. Die gelegenheden hebben zich trouwens al voorgedaan. In de Soir verschijnen haatartikelen waar je in de Vlaamse pers nooit over leest. Ook weten we, zij het niet uit de Vlaamse kranten, dat het EU-parlement slecht, of zelfs helemaal niet werd ingelicht over de grondwettelijke bespottelijkheid van de klacht, die er louter om opportunistische reden komt, en om het partijpolitiek korte-termijngewin.
Rekenen op het geheugen van de lezer kan ik op mijn blog eventueel wel doen (die immers altijd in zijn volledigheid ter beschikking is) maar dat gaat niet in een krant.
Tenslotte beweer ik nergens dat de andere kranten helemaal niet berichtten over deze kwestie, maar de bewering dat zij wel degelijk gestroomlijnd zijn neem ik zoals gezegd graag voor mijn rekening, en weet mij daarin gesteund door Vandermeersch die ooit -niet bijster schrander- verklaarde dat hij rustig van plaats kon wisselen met Desmet. Ik zou daar aan toevoegen: ook met Van der Kelen en anderen.
Met vriendelijke groet, en mijn excuses aan de jeugdige Tommy Thijs.

woensdag, november 12, 2008 1:50:00 PM

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>