1 november 2008

Mijn kijk op de actualiteit bis (Vincent De Roeck)

Ook in deze blogpost zal ik kort even stilstaan bij de actualiteit van de laatste dagen. En om te beginnen nog eerst even dit. Op vraag van enkele lezers van deze weblog heb ik mijn recente PowerPoint-presentatie over economische golven en de bankcrisis online gezet.

Verder zijn ook de herfstedities van New Libertas, het ledenblad van de Europese Liberale Jongeren (LYMEC), en Blauwdruk, het ledenmagazine van het Leuvense Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), op het web in PDF beschikbaar. Sinds kort ben ik immers redacteur van “New Libertas” en hoofdredacteur van “Blauwdruk”. Ook zou ik hier nog even wat reclame willen maken voor de studiedag “Groen Liberalisme?” van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV) en het LVSV over het verzoenen van ecologie en economie met lezingen van professor Jean-Pascal Van Ypersele (UCL), professor Johan Albrecht (UGent), professor Marcel Wissenberg (UNijmegen) en Vlaams minister Patricia Ceysens (Open Vld). Iedereen is daarop welkom.

Afgelopen weekend had ik het genoegen om een videoconférence met de Tsjechische president Vaclav Klaus te mogen bijwonen in Londen waarop hij in niet mis te verstane bewoordingen de “politieke unie” aanviel en onomstotelijk vaststelde dat Tsjechië het Verdrag van Lissabon niet zal ratificeren tenzij alle andere Europese landen dat zouden doen én het Tsjechische volk die beslissing zou aanvaarden via een bindend referendum. Het mag dan ook niemand verbazen dat de Eurofielen in Brussel met angst in het hart het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie afwachten. Vanaf 1 januari zijn het immers Vaclav Klaus en Mirek Topolanek die de scepter over de Europese Unie zwaaien. En hun Eurosceptische uitlatingen én anti-overheidsgevoelens (Tsjechië blijft nog als enige Europese land voor 100% in het kapitalisme en de vrije markt geloven) doen die angst zeker nog niet meteen wegebben.

Vorige week besliste de Europese Unie om de banden met Cuba te normaliseren. Natuurlijk kende de EU voorheen geen embargo à la americaine, maar toch bestonden er een hele resem restricties tussen de EU-lidstaten en de communistische dictatuur op het eiland. En aan die minimalistische beperkingen komt nu dus ook een einde aan. Tegelijkertijd keurde de EU deze maand een akkoord goed met de Maghreb-landen dat op termijn moet leiden tot een "Mediterrane Unie" en waarbij we onze soevereiniteit niet enkel overgeleverd hebben aan de grillen van de Fransen, de Grieken of de Roemenen, maar ook aan de Marokkanen, de Tunesiërs of de Libiërs. Als klap op de vuurpijl verklaarde Silvio Berlusconi vorige week dan ook nog dat hij Rusland lid wil zien worden van de EU. Alexandra Colen becommentarieerde dit alles schitterend op de website van het New Yorkse "Hudson Institute" onder de alleszeggende titel "Building the European Empire". Colen is, ondanks haar lidmaatschap van het VB, een degelijke politica waarvoor ik oneindig veel respect heb.

De SP.a kwam dan weer in het nieuws met het voorstel van Maya Detiège en Marleen Temmerman om voortaan de pil en condooms gratis te maken voor jongeren. Net alsof de jeugd vandaag nog ergens hindernissen ondervindt om aan beide te geraken. En net alsof het promoten van promiscue seks een kerntaak van de overheid geworden is! Voor mijn part doet elk individu wat hij wil, daar niet van, maar de samenleving laten opdraaien voor het stillen van de sekshonger van pubers, is voor mij een brug te ver. CD&V deed haar duit dan weer in het zakje door cash-transacties boven de 10,000 euro (vandaag 15,000 euro) bij wet te gaan verbieden. Of hoe de ziekelijke zoektocht naar extra geld voor de begroting de vrijheid van de burgers fnuikt. Of zoals Thomas Sowell het wist te zeggen: telkens als de overheid keuzes afneemt van de burgers, ongeacht de goede bedoelingen, zal ze bepaalde burgers slechter af maken.

De topfuncties van Jean-Luc Dehaene bij Dexia en Steve Stevaert bij Ethias bewijzen in mijn ogen maar één enkel ding: het financieel systeem in dit land is zo afhankelijk geworden van politieke steun, dat enkel politiekers nog kans maken op die jobs. Degelijke bankiers worden geweerd ten voordele van politici met contacten in Brussel. Slechte investeringen worden niet gemaakt uit onkunde, maar gewoon uit een correcte kostenbatenanalyse. De monsterwinsten zijn voor het bedrijf, de verliezen voor de belastingbetalers. De kreet van Vincent Van Quickenborne om de ontslagpremies te plafonneren, is al evenmin aanvaardbaar. Aandeelhouders bepalen de inhoud van de contracten, niet de overheid. En de lonen in België liggen lager dan in het buitenland. Willen we competente executives aantrekken, moeten we zeker niet afkomen met beperkingen op de ontslagpremies want zo orchestreren we enkel onze eigen braindrain.

Barack Hussein Obama spendeerde 3 miljoen USD op één enkele avond aan commercials op alle zenders, maar kreeg daar geen kritiek op. Sarah Palin gaf 150,000 USD uit aan representatiekosten en werd daarvoor aan de schandpaal genageld. Wie is hier dan eigenlijk de verkwister? En ook de bewering in vele kranten dat Palins garderobe door de Amerikaanse belastingbetaler bekostigd wordt, is een leugen. Palin werkt, net als de andere kandidaten, met private fondsen. In tegenstelling tot Europa moeten de politici in de VS immers zelf instaan voor hun campagnemiddelen en niet de belastingbetalers.

Nationaliseringen zijn opnieuw alomtegenwoordig in het maatschappelijke debat. En daarom vergeten we vaak andere confiscaties in beschouwing te nemen. Vorige week nam de overheid immers diamanten ter waarde van 150 miljoen euro in beslag in Antwerpen. Zogezegd om een onderzoek naar het bewuste bedrijf te kunnen voeren, maar in de praktijk betekent het verlies van deze assets een enorme aderlating voor het bedrijf dat nu natuurlijk op de grens van het bankroet moet opereren. Of hoe onze overheid kennelijk liever zichzelf verrijkt en de goed draaiende diamantbedrijven uit Antwerpen ziet wegtrekken naar businessvriendelijkere landen als India, Israël of Dubai.

De Franse openbare omroep mag geen reclame meer uitzenden. Eindelijk wordt eens paal en perk gesteld aan de valse concurrentie tussen privé-spelers en de openbare omroep. Nu België nog!

9 Comments:

At 1/11/08 13:54, Blogger Unknown said...

Allereerst: ik lees met veel plezier en instemming de bijdragen op deze metablog.

Los van mijn persoonlijke voorkeur voor McCain dan wel Obama vraag ik me wel af waarom u het steeds over 'Barrack Hoessein Obama' heeft, terwijl u McCain niet aanduid als zijnde 'John Sidney McCain III'.

 
At 1/11/08 13:57, Anonymous Anoniem said...

@erwin

Gewoon om Obama te linken aan Moslims en terrorisme. Verder moet je het niet zoeken, vrees ik.

Frans V.

 
At 1/11/08 17:31, Anonymous Anoniem said...

Franske, jij bent hier de eerste die de link met Obama, moslims en terreur maakt hoor. Misschien meldt Vincent dat gewoon als leuk weetje. Ik zou er niets achter zoeken. Net zomin als bij sommige redacteuren die over 'Filip' Dewinter en 'Francis' Van den Eynde spreken, ipv over 'Philip' en 'Séraphin'...

 
At 1/11/08 23:39, Anonymous Anoniem said...

Voor zijn middelnaam kan men Obama niet verantwoordelijk stellen.
Hij heeft die zelf niet kunnen kiezen. En, stricto sensu is daar niets verkeerd mee.

Maar, Obama's manifeste 'links' met bepaalde moslems-met-terrorisme-sympathieen en met bepaalde binnenlandse (ex?)terroristen, die komen volkomen op zijn eigen conto terecht. Die links zijn trouwens niet verbazend meer. Zij zijn courant in een bepaald deel van academia en media vandaag, in de huidige staat van morele verloedering.

Voor het feit dat vandaag vele 'linksen' en zelfs 'rechtsen' (en andere begeesterde slachtoffers of groupies van Obamania) liefst die manifeste (gedocumenteerde) "links met "moslems en terrorisme" willen negeren, daar is Obama dan weer niet zelf verantwoordelijk voor. Dat komt volkomen op het conto van al die naievelingen. Over de motivaties van de meeste van die mensen wil ik zelfs niet beginnen, want dat is wel degelijk zeer deprimerend.

 
At 3/11/08 15:17, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts


Ik vrees dat je meer en meer slachtoffer wordt van vage conspiratietheorieën. Ook je scheiding tussen Links en Rechts, lijkt mij teveel op een Godsoordeel. Ik denk dat de meeste mensen vandaag de dag tot het centrum behoren, en gezien ik vind dat de deugd in het midden ligt, kan ik mij daarin vinden. Persoonlijk zal ik een stuk geruster zijn met een Obama aan het stuur van de nog steeds machtigste staat van de wereld, dan met McCain. De VS zullen op die manier heel wat dichter bij Europa komen te staan. En wat een voorbeeld voor de wereld: een zwarte president in het witte huis.
Ik achtte het tot voor kort voor onmogelijk. The dream will never die...zoals Ted Kennedy zei.

Frans V.

 
At 3/11/08 17:10, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

1) Conspiracy theorieen? In tegenstelling met u laat ik mijn opinies niet berusten op wat de 'omgeving' mij verteld. Ik kijk naar de 'record' van Obama: zijn academische thesis (die van zijn vrouw is nog meer revelerend), zijn activiteiten als 'community organiser', state senator (Illinois) en later federale senator, zijn feitelijke vrienden en geassocieerden, enz...en vooral zijn eigen woorden (over een lange periode). Toen Hillary Clinton nog kandidate was, kwam dat nog af en toe in uw 'media' te voorschijn. In recente maanden is dat allemaal plots verdwenen. Waarom denkt u? Toch een 'conspiracy'? Of gewoon: 'menselijke zwakheid' (in de zin van oneerlijkheid en zelfgekozen kopindegronderij?) met en duidelijke bedoeling of intentie.

2) Inderdaad, de meeste mensen behoren tot het politieke 'centrum', althans in westerse landen. Ideologisch/cultureel kan dat centrum scherp verschuiven over de tijd, zowel ten goede als ten kwade.

3) Nee, "de deugd" ligt niet "in het midden". Integendeel, dikwijls kan het midden veel meer een "ondeugd" zijn dan sommige 'extremen', precies omdat het observeerbare 'midden' de ondeugd kan helpen verdoezelen. Bijvoorbeeld, de "deugd" ligt niet in het midden tussen (bijvoorbeeld) 'Pater Damiaan' en Marc Dutroux.

4) En Ted kennedy is al helemaal geen voorbeeld van "deugd". Integendeel, hij is een van de meest gevaarlijk exponenten van ondeugd. The dream will never die...? En ik dacht dat naiviteit typisch voor jonge mensen zou zijn. Mon Dieu! De 'wonderen' zijn de wereld nog niet uit.

5) Als ik u goed begrijp dan zou de wereld zich niet moeten bekommeren om de ideeen en waarden van politiekers, maar wel om hun huidskleur? Van echt en diep racisme gesproken! Wat een prachtvoorbeeld van de oppervlakkigheid en de 'ondeugdelijkheid' die dikwijls "het midden" karakteriseren, en tot wat het parroteren van tijdsgebonden en plaatsgebonden 'gangbare opinies' kan leiden. En ook wat een prachtvoorbeeld van westerse zelfhaat. Die 'paters' van u, die hebben u geen duidelijke 'houvast' kunnen bieden, maar wel een windhaan. The dream will never die.....Dit doet denken aan reality-TV en sitcoms voor teenagers en voor een bepaalde soort van 'huisvrouwen'.

 
At 3/11/08 20:00, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

Een bepaald soort van huisvrouwen...waarom denk ik nu aan Sarah Palin, maar goed.
Ik wil wel duidelijk stellen dat ik Obama niet alleen om zijn huidskleur apprecieer, ook zijn ideeën: terugtrekken van de troepen uit Irak, een hogere belasting op de hogere inkomens, een socialere ziekteverzekering( niet zo sociaal als die van Hilary Clinton, maar toch), meer ruimte voor abortus en euthanasie enz. In vergelijking met Europa is dat allemaal nog peanuts, maar het helpt om de kloof te dichten. We zijn op de goede weg dus....
Nu jij nog ;)

 
At 3/11/08 21:37, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Op de "goede weg"? Autochtone denataliteit, groeiende 'structurele' werkloosheid (te onderscheiden van conjuncturele). De Grondwet verloederd tot een vod papier... Uw kleinkinderen gaan in een groot 'Lebanon' moeten wonen. En heeft u de evolutie van Libanon over de voorbije eeuw kunnen volgen (cultureel, economisch, demografisch)? Ik vermoed van niet.

En daar komt die term "socialere" (ziekteverzekering) weer voor. Wat is er "sociaal" aan het niet-verzekeren van een paar miljoen 'illegale' wetverbrekers? Wat is er "sociaal" aan wachttermijnen voor noodzakelijke chirurgische ingrepen? Wat is er sociaal aan het penaliseren van verantwoordelijke werkers om geld en gratische 'verzekering' te geven aan onverantwoordelijk politiek clienteel van de vermeend-socialen?

En waarom wil u "de troepen uit Irak terug trekken"? Wat heeft dat nu met Belgie te maken? Is dat geen kwestie voor de Amerikanen en de Irakezen? Nu weet ik wel dat in uw media 'gewone' Irakis nooit aan het woord komen daarover. Maar, ik weet ook dat men in Irak zich vroeger helemaal niet 'druk' maakte om het "vertrek" van Amerikaanse troepen uit West Europa te eisen, nadat die enkele jaren daarvoor een vreselijke Europese tirannie (de nazis) hadden verwijderd en de troepen van een andere tirannie (Stalin) voor de deur stonden. Ik heb de indruk dat u de dingen te veel op korte-termijn bekijkt, en dat u last heeft om lange-termijn trends te kunnen 'zien', laat staan beoordelen.

Maar, goed, u houdt niet alleen van Obama omwille van zijn huidskleur. Waarom figureert die kleur zelfs in uw evaluatie van eender welke politieker? Ik ga het toch niet expliciet weer moeten herhalen, hoop ik....Was de eerste keer niet duidelijk genoeg? Be careful what you wish for, because you may get it. (Ik heb alleszins mijn les geleerd uit mijn eigen follies van de 1970's). Sommige mensen leren nooit meer verder.

 
At 3/11/08 21:48, Anonymous Anoniem said...

@ Frans V

Ik was nog vergeten te vermelden dat Palin helemaal geen "huisvrouw" is, in de zin waarin wij beide die term gebruikten. Palin is een politieker, en verkozen goeverneur van een staat. Haar man is meer een huisvader (en heeft meer tijd voor TV sitcoms en 'undying dreams') dan zij huisvrouw zou zijn.

Dus, waarom kwam die duidelijk-verkeerde idee bij u op? Wel, omdat men in uw milieu empirisme devalueert en ideologisme ten top drijft. En, opinies die berusten op 'voorgehouden' opinies, in plaats van op empirisiche observaties, die zijn doorgaans niet veel 'waard' (want wereldvreemd en vermeend- wereldverbeterend).

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>