23 juli 2008

VN-rechtbanken zijn een bedreiging voor de democratie (Vincent De Roeck)

Stel u voor dat het met iemand anders gebeurd zou zijn. Er zou een tsunami van protest over het Westen rollen. Het ganse bestel zou op zijn grondvesten daveren. Een man werd gearresteerd en opgesloten op basis van een niet-gespecifieerde aanklacht. Een man werd overgeleverd aan de willekeur van een dubieuze rechtbank die maar over een twijfelachtig gezag en dito bevoegdheid beschikt. Een man bracht vijf jaar van zijn leven door in eenzame opsluiting. Wanneer hij aan de rechtbank toestemming vraagt om een hartspecialist te mogen bezoeken, willigt de rechtbank deze vraag niet in. Twee weken later sterft de man in de gevangenis aan een hartkwaal. En de man is nog niet eens door de rechtbank schuldig bevonden. Hij is dus dood, hoewel nog steeds onschuldig.

Stel u voor dat deze man bijvoorbeeld een terreurgevangene in Guantanamo Bay geweest zou zijn. Overal in de wereld zouden er betogingen en protestmarsen georganiseerd worden. Er zouden overal parlementaire vragen gesteld worden. Regeringen zouden aan het wankelen gebracht worden. Hysterische lezersbrieven en opiniestukken zouden de media overspoelen. De Morgen zou wekenlang over niets anders meer berichten dan over deze schanddaad. Maar omdat het hier niet ging om een Guantanamo-gevangene, maar om Slobodan Milosevic was er geen haan die ernaar kraaide. Milosevic werd begraven, zonder tranen, zonder hysterie, zonder eer en zonder lof.

Misschien allemaal inderdaad wel terecht vanuit een puur menselijk oogpunt, maar tegelijkertijd zo bedweterig, zelfingenomen, bescheten en oneerlijk. Zoals de befaamde ogen-openende auteur John Laughland openbaart in zijn laatste boek, is het "Internationaal Strafhof voor Joegoslavië" in Den Haag een "walgelijke travestie". Ik zou het een inquisitiehof willen noemen, ware het niet dat kangoeroe-rechtbanken en inquisitiehoven ten minste snel en goedkoop zijn. Het Joegoslaviëtribunaal werkt zéér traag, zéér ontspannend, zéér gerelaxed en zéér comfortabel. Dat mag ook wel met een jaarlijks werkingsbudget van bijna 200 miljoen euro.

Voorstanders van deze groeiende internationale justitie stellen dat de soevereiniteit van de onafhankelijke staten geen excuus kan zijn om tirannen en massamoordenaars immuun te maken voor strafrechterlijke vervolging. Het probleem met deze redenering is echter dat hun oplossing nog véél erger is dan het probleem zelf. Ja, inderdaad. Er zijn in de wereld nog steeds authoritaire regimes, tenminste als we die definiëren als landen waar de leiders geen verantwoording verschuldigd zijn aan hun burgers? Ja, inderdaad. Er zijn nog steeds wantoestanden in de wereld. Ja, inderdaad. Massamoordenaars glippen nog steeds maar al te vaak door de mazen van het net. Maar internationale rechtbanken kunnen - door hun eigenste natuur - nooit geïmplementeerd worden in het democratische proces, en dat maakt van dit soort tribunalen échte vaudevilles, en van eventuele veroordelingen échte Pyrusoverwinningen.

Begrijp me niet verkeerd. Ik ontken zeker niet dat Slobodan Milosevic waarschijnlijk zeer veel bloed aan zijn handen heeft, maar dat is in mijn liberale ogen geen reden om zijn rechten in te perken, en om hem de menselijke behandeling te ontzeggen waarop alle mensen in de wereld aanspraak moeten kunnen maken volgens het handvest van net die organisatie die Milosevic alles ontzegd heeft. De VN blijft één grote irreële grap, en het Joegoslaviëtribunaal bewijst dat nogmaals. Hoe kunnen de Verenigde Naties overal in de wereld landen berispen wegens vermeende schendingen van de mensenrechten als het zelf beschuldigden laat creperen in zijn eigen cellen?”

Tot zover een artikel van mij uit de oude doos over het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag en de recente berechting/lynching van Slobodan Milosovic. Gisteren kon de VN met de arrestatie van Radovan Karadzic een nieuw hoofdstuk beginnen schrijven over haar eigen superieure én onfeilbare justitiesystemen. Laat me niet lachen!

Misschien stellen sommigen onder jullie vragen bij deze blogpost van mij, en kunnen jullie niet vatten waarom ik de verdediging van Milosevic op mij genomen heb, maar dan gaan jullie voorbij aan de werkelijke reden van dit schrijven. Ik ontken immers niet dat Milosevic, of Karadzic, of Mladic, of welke -ic dan ook, gigantisch veel bloed aan zijn handen heeft, maar in mijn ogen valt de beschavingsgraad van een land te meten aan hoe het met zijn misdadigers omgaat.

Milosevic had niet door vreemde bureaucraten berecht moeten worden, maar door zijn eigen burgers. Net zoals Karadzic vandaag. Hij werkte als doctor onder de ogen van jan en alleman in Belgrado. Iedereen wist waar Karadzic was, maar toch duurde het pas tot vandaag, enkele weken na de nieuw gevormde pro-Europese regeringscoalitie, voordat de Servische autoriteiten hem oppakten.

De échte reden voor zijn arrestatie is niet zozeer ingegeven door een eigen authentiek gevoel van rechtvaardigheid, maar door plat politiek opportunisme. Nu de toetreding van Servië tot de Europese Unie voor de deur staat, kan de nieuwe Eurofiele regering van Servië het niet meer maken om massamoordenaars als Karadzic vrij te laten rondlopen. Het behagen van Brussel is de énige achterliggende reden om Karadzic te vangen, en dat is naar mijn bescheiden mening een totale travestie van al waarvoor het Westen pretendeert te staan.

Opnieuw zeg ik jullie: Karadzic had in Servië zelf berecht moeten worden door Servische rechters, en niet in Den Haag door een schare internationale bureaucraten. Als Servië geacht wordt een democratische rechtsstaat te zijn, en Servië wordt zo geacht want anders maken ze geen kans op EU-toetreding, dan hadden ze gerust zelf de eigen massaslachters kunnen berechten.

De Verenigde Naties hebben de nationale soevereiniteit inzake justitie van alle landen drastisch aan banden gelegd. En ik ben het daar niet met eens. Lokale gevoeligheden zijn in mijn ogen even belangrijk als hoogdravende internationale teksten, en net daarom kan ik het tribunaal in Den Haag en al haar uitspraken, hoe feitelijk juist ze ook mogen zijn, niet aanvaarden. De VN is opgestart als een praatbarak en moet ook als dusdanig geconserveerd worden.

De arrestatie van Karadzic en zijn uitlevering aan het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag gebeurt trouwens in dezelfde week als die andere VN-kangaroerechtbank in Den Haag, het "Internationaal Strafhof", haar allereerste proces begon tegen de Soedanese dictator Omar Al-Bashir. Bashir is zeker geen heilige, en hij verdient inderdaad een zware sanctie voor schuldig verzuim tijdens de Darfoergenocide, of zelfs voor het actief aanzetten daartoe, maar opnieuw is dat geen taak voor de VN, maar voor de getroffen burgers.

In vele opzichten was het Saddamproces in Irak véél aanvaardbaarder voor mij dan de VN-quango's in Nederland. Welk door Bashir aangericht leed hebben Schotse of Braziliaanse rechters en aanklagers doorstaan dat zij Bashir mogen berechten? En welk Pools of Keniaans dorp werd uitgemoord door Karadzic? Of welke Indische of Nieuw-Zeelandse provincie werd door Milosevic etnisch gezuiverd?

Als Obama president wordt, hoop ik van harte dat hij aan tenminste één kerneigenschap van de Amerikaanse vrijheidstraditie niet zal raken: het primaat van de nationale rechtsorde op al wat internationaal opgelegd wordt. Westerse landen zijn vrije en democratische rechtsstaten. Wij hebben van de corrupte en machtsgeile VN-bende dan ook niets te leren.

Tenslotte zou ik hier ook nog even een recent opiniestuk van Daniel Hannan op zijn weblog willen overnemen over de start van het VN-proces tegen de Soedanese leider Omar Al-Bashir met de alleszeggende titel “UN courts are a threat to democracy!”:
A fearful blow has been struck against national sovereignty. The International Criminal Court has launched a prosecution against a head of state - a state, moreover, that has not signed the ICC treaty. International human rights apparatchiks are enjoying the warm glow of self-righteousness; but they have just made the world a darker and more dangerous place. Don't get me wrong: the man they have arraigned, Omar al-Bashir, is an unutterable swine. Having seized power in a military putsch, he has maintained himself in office by displacing and terrorising millions of his citizens. Some 300,000 Sudanese are estimated to have been killed in his civil wars and, while the government does not bear sole responsibility for each of those deaths, it must be reckoned the worst offender.

How, then, could I possibly object to bringing such a monster to trial? If the defunct Sudanese legal system can't deal with him, shouldn't someone else? Well, maybe: but this will mean conquering Sudan. Bashir is the head of state, the supreme repository and exemplar of Sudanese sovereignty. Indicting him amounts to a declaration of war. Now there may well be an argument for military intervention in Sudan. Quite apart from having presided over the genocidal purges in Darfur, Bashir has given the rest of the world ample cross-border provocation. He turned his country into a base for terrorists of every stripe: the Ugandan child-kidnappers of the Lord's Resistance Army, Carlos the Jackal, even Osama bin Laden. I'm not a big fan of invading other countries but, if we're going to pick on one, Sudan is a pretty good candidate.

Except that the international community is emphatically not proposing an invasion. The prosecution is a narcissistic act, intended to make liberal internationalists feel superior and to bolster the ICC's damaged reputation (its first case, against a Congolese militia leader, has just collapsed) rather than to ameliorate the lot of the Sudanese. Declaring war without meaning to wage it - which is what the indictment means - will simply deter the ghastly Khartoum regime from reaching any kind of accommodation with its opponents. Rather like an insistence on unconditional surrender, the prosecution will serve chiefly to make the autocrats more determined.

That's the problem with these international law codes. By definition, the only countries on which they have any effect are democracies: tyrants simply ignore them. For the sake of being rude about Bashir - without any practical consequences - the ICC will substantively and genuinely diminish the sovereignty of free nations. And if, in some weird parallel universe, Bashir were somehow brought to trial, the trial would be a travesty. We know this, because all political trials are travesties.

By coincidence, I am in the middle of a stupendous book: "A History of Political Trials" from Charles I to Saddam Hussein by John Laughland. The cases he charts are all, more or less, appalling: they involved retroactive jurisdiction, specially convened tribunals and an utter disregard for what ought to be the basis of the rule of law, namely the principle that laws should apply indiscriminately. Due process was subordinated to a pre-ordained result, and all context was removed to ensure a guilty verdict. As Laughland puts it, "one often has the same disturbing impression that one would have of a description of one man beating another unconscious which omitted to mention that the acts occurred during a boxing match".

Of all the cases that Laughland examines - Louis XVI, Pétain, Quisling, Honecker, Milošević and many more - not one ended in an acquittal. The sentence had been decided before legal proceedings began. This is not to say that the defendants weren't guilty. Some of the leaders Laughland describes were every bit as awful as Bashir. But while they may have got what they deserved morally, they didn't get what they deserved legally. Bad men - perhaps bad men especially - none the less deserve justice. When they don't get it, it is the rest of us who are diminished.
Of vandaag nog over het aankomende VN-proces tegen Radovan Karadzic: "The Radovan Karadzic Trial Will Be A Travesty".
Now the travesty begins. The loathsome Radovan Karadžić will be vacu-suctioned off to The Hague to face a court that violates every norm of jurisprudence. A court that admits hearsay evidence, that changes its own rules of procedure as it goes along, that repeatedly contradicts itself. A court, indeed, set up specifically to target certain individuals, in breach of the oldest of all legal precepts, namely that the law should apply indiscriminately to everyone.

All these flaws and more were on display during the Milošević trial. As Anthony Daniels wrote: "The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in The Hague was little more than a kangaroo court, though without the very real advantages of that kind of legal establishment, namely speed and economy." The court worked its leisurely way through a budget of around $200 million, and had still not reached its point before both the judge and the defendant were dead.

(...)

David Miliband said yesterday that the hand-over of Karadžić would ease Belgrade's relations with the West, and that the arrest established Serbia's democratic credentials. Precisely the opposite is true. Serbia's democratic credentials will be established when a man like Karadžić can get justice there. Putting him on trial in Belgrade might force some of the more bone-headed Serbian irrreconcilables to confront what was done in their name. Whisking him off to The Hague serves no one's interests - except, of course, the handsomely remunerated and growing corpus of international human rights lawyers.


19 Comments:

At 23/7/08 14:12, Anonymous Anoniem said...

Radko Mladic en Radovan Karadzic: tragische helden!
(Wat u de komende dagen zeker niet te horen krijgt...)

Zojuist kwam het bericht binnen dat Karadzic gearresteerd is en zich voor het Joegoslavië-Tribunaal moet verschenen. Onlangs verscheen "Ratko Mladic: Tragic Hero" over de beruchte Servische generaal. Dat boek geeft een totaal ander beeld van wat wij in het Westen voorgeschoteld krijgen. Het is een pijnlijk relaas over het Westen, dat volstrekt tegen haar eigen belangen in heeft gehandeld door Islamitisch terrorisme te steunen in het voormalig Joegoslavie. Wellicht is Mladic de eerste generaal geweest die in het moderne Europa heeft moeten strijden tegen het islamoterrorisme.

Een recensie van het boek:

Most know him only as war criminal if they know him at all. Ratko Mladic, the commander of the Bosnian-Serb army in the early 1990s gained famed for his blunt speech and his military brilliance fighting Islamic extremism and Croatian fascism. However the West conspired to revitalize Nato and using the EU and the UN launched a brutal war against the Serbian people. Mladic served for years against this onslaught as world opinion was fed propaganda images and as the world was told that the Serbs were the 'new Nazis' and the Bosnians were the 'new Jews'. With the 'massacre' at Srebrenica the world was told that the Serbs had committed the worst 'act' of genocide since the Holocaust.

This book dares to present a very different one than the western media has created. In this book we learn about Mladic's journey from communist officer in Tito's army to patriotic defender of his people as they are being ethnically-cleansed and butchered by Bosnians and Croats. In the end we read about a tragic figure who has been betrayed by the world and even by his own backers in Belgrade. We see that military brilliance and honor are not values that can save one when the entire Muslim and western worlds are against them. Thus Mladic, like the Serbian people, is labeled 'war criminal' and must go into hiding.

But this book is far more than biography. It combines both biography and vignettes of Serbian and Balkan history that seek to show the reader the many sides of what took place in the Balkans in the 1990s. Articles illustrate the history of Croatian Nazism, the Ustasha movement, the role of Islamic fundamentalism among the Bosnians, an analysis of what really happened at Srebrenica and the true workings of the 'international Criminal Court' at the Hague.

This book is more than just a book about Mladic, a minor figure in world history, it is a tale about the modern world and the way in which western idealism and 'good intentions' combined with Islamic fundamentalism conspire to destroy unique and diverse peoples, peoples like the Serbs who fought against Totalitarian imperialism in the 19th century, against imperialism in the 1914 and against Nazism in 1941, only to be betrayed by the West and trodden under foot. The West found itself aiding people like the president of Croatia, a holocaust denier, and Islamic fundamentalists in Bosnia in their quest to destroy hundreds of Serb villagers and continue the genocide of the Serbs that had begun with the Nazis.

This book is a virtual encyclopedia of these histories. It is a condemnation of western policy and a wake up call to Americans and English speaking audiences who have never been exposed to this sort of material before. Here are revealed for the first time in English the words of Serbian women and men, witnesses, who saw the way in which the Croats, Bosnians and their Nato allies butchered Serbs, cleansed them and even beat old women and priest. Unspeakable stories of torture and genocide are revealed, ones that will shock readers and perhaps make a few people think about the policies the west has had towards Serbia and the policies it still has. A brilliant collection of essays and stories that anyone interested in the history of American foreign policy, the Balkans, Islamism, or modern Europe should not be without.


Ook behandelt het boek het gevoelige onderwerp Screbrenica. De auteur komt tot de conclusie dat ongeveer 1800 Bosnische soldaten omkwamen op het slachtveld en dat er ongeveer honderd gedood zijn in opvolgende executies. Met andere woorden: er was geen slachting, wel een slachtveld wat in een oorlog, hoe cru het ook klinkt, gebruikelijk is.

Een comment op Amazon vat het nog even samen:

Here's what you would have found: 1) only 1,900 bodies were buried in the Potocari Memorial graveyard when ex-Pres. Clinton visited it in 2003; 2) 3,000 of the allegedly murdered Srebrenica Muslims voted in 1997 local elections; 3) the 7,500 bodies held in a warehouse in Tuzla are unidentified (yes, they may be Serbs or Croats instead of Muslims); 4) 3,300 Serbian civilians were known to have been killed in Srebrenica between 1991-1995, which is larger than the number of Muslims known to have been killed; 5) the Bosnian Serb authorities always claimed that about 2,500 armed Muslims were killed in action; 6) the Bosnian Muslims refused to lay down their arms. Is this propaganda? I think not. Any U.S. attorney would ask during the same questions during the discovery phase of a criminal trial. There doesn't seem to be a massacre, only battle field casualties. Lesson? Get the facts and address them before regurgitating the same sanctimonious, self-serving comments the mainstream media spreads.

Voor de goede orde, ik wil hier geen oorlogsmisdadigers verdedigen. Ik gebruik mijn macht als blogger alleen om erop te wijzen dat zaken niet zo zwart-wit zijn zoals de main-stream-media ons wil doen laten geloven. Voor mij geldt en telt ieder mensenleven. De eerbied en heiligheid voor het leven onderscheidt ons van diegene(n) die kindermoordenaars als helden binnenhalen. Wie dat over het hoofd ziet, is verontmenselijkt; hij is zo van haat doordrongen dat hij alle redelijkheid uit het oog verloren is. Zo wil ik niet zijn. En ik hoop u ook niet.

Maar anderzijds heb ik weinig op met de passiefisten. Zij die hun lafheid als fatsoen aan de man proberen te brengen. Diegene(n) die iemand radicaal noemen, omdat hij van mening is dat vrijheid duur bekocht is in een proces van eeuwen met vallen en opstaan. Maar het tegelijkertijd de gewoonste zaak van de wereld vinden een cultuur die, in zowel woord als daad, weinig op heeft met onze manier van leven, de vrije doorgang te geven. Wie of wat is in hemelsnaam radicaler?

Maar ja, hoe kan het ook anders van een volk dat bevrijd is van Spanje door huurlegers en waarin maar 2% van in het verzet zat. Maar dat desondanks maar al te graag zelfvoldaan het vingertje wijst op anderen die de hete kastanjes voor hen uit het vuur halen... Eigenlijk verdient dat volk de vrijheid niet.

Lodewijk Nasser
Het Vrije Volk

 
At 23/7/08 16:08, Anonymous Anoniem said...

Wat een fascist is die Lodewijk Nasser toch? Heiligt het doel écht de middelen of wat in diens ogen? Is het uitmoorden van tienduizenden moslims "aanvaardbaar" of wat in de strijd tegen het islamimperialisme? Waar in hemelsnaam trekt die Nasser de lijn? Dat hij Karadzic verdedigt, tot daar aan toe, dat was een politicus, maar Mladic? Die was erger dan Reynhard Heydrich of Hans Frank, resp. de Rijksprotectoren van Polen en Tsjechoslowakije onder de Nazi's.

Vincent, ik weet dat jij niet van hetzelfde gedacht bent als die Nasser, en dat jij Mladic e.a. het liefst ook ziet bengelen aan de hoogste galg, maar dat je deze lynching niet naar de VN wil outsourcen, maar je oogst hier wat je gezaaid hebt! Jouw initiële tekst trekt nu éénmaal gekken als die Lodewijk Nasser aan.

 
At 23/7/08 17:35, Anonymous Anoniem said...

@ Vincent

1) Akkoord met je grondstelling dat VN-rechtbanken een bedreiging vormen voor de democratie. Men mag 'recht' niet ontkoppelen van het politieke bestel waarin het functioneert of opereert. In ONdemocratische politieke bestellen wordt het juridisch apparaat dikwijls een instrument om ONRECHT te vestigen of te bestendigen. In Belgie is dat vandaag al terug tot op zekere hoogte het geval, omdat er recentelijk nu terug enkele 'gewone' wetten bestaan die het constitutionele vrijemeningsuitingsrecht verkrachten. En het ligt voor de hand dat de VN, en de misgenaamde 'internationale gemeenschap' duidelijk geen democratisch politiek bestel vormen, en dat ook nooit zullen kunnen zijn (omwille van tegenstrijdige 'culturele of maatschappelijke waarden' in de wereld).

2) Niettemin, zoals ik vandaag reeds betoogde op de Brussels Journal, vind ik dat men een onderscheid moet maken tussen (A) tijdelijke rechtbanken die voor een specifiek probleem werden opgericht, en (B) een permanent orgaan gelijk de ICC, the International Criminal Court in Den Haag (niet te verwarren met het 'andere' Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat zich enkel mag uitspreken wanneer alle partijen een 'geschil' er aan willen voorleggen).

3) In het eerste geval (A) gaat het om tijdelijke rechtbanken die zich enkel op een specifiek probleem kunnen richten. Zij kunnen enkel opgericht worden door de VN Veiligheidsraad, waar democratische machten (de VS, en eventueel France en VK) een veto kunnen stellen. Dikwijls bestaat er in die gevallen geen lokale (of nationale) rechtsmacht die eigen massamoordenaars zou kunnen berechten. In dit specifiek geval, Joegoslavie bestaat niet meer, en zou het dan gepast zijn voor Servie om Bosnier Karadzic te vervolgen voor wandaden in Bosnie? Gelijkaardige tijdelijke rechtbanken voor specifieke gevallen in Afrika en Azie (Timor) hadden een zekere 'rationale'.

4) Maar in het tweede geval (B) van PERMANENTE VN-gesanctioneerde juridische organen, gelijk het ICC in Den Haag, daar hebben we een echt gevaar voor de democratie. Zulk een orgaan van een ondemocratisch politieke bestel kan, op termijn, enkel op selectieve wijze zowel recht als ONRECHT helpen bestendigen in functie van heersende politieke winden. En die schade kan permanent blijven werken.

 
At 24/7/08 10:14, Anonymous Anoniem said...

Opnieuw zeg ik jullie: Karadzic had in Servië zelf berecht moeten worden door Servische rechters, en niet in Den Haag door een schare internationale bureaucraten."

Volgens uw logica moet Karadzic - als Bosniër - in Bosnië worden berecht en niet in Servië. Dit lijkt me niet zomaar een detail en ik denk dat de man ook zelf heel goed wist waarom hij indertijd niet in Bosnië (in zijn geliefde republika srpska) is ondergedoken maar zijn dagen naar verluidt in Montenegrijnse en Servische kloosters doorbracht.

 
At 24/7/08 14:11, Anonymous Anoniem said...

@ Steven

Door de Servische minderheid in Bosnië dan eigenlijk, verenigd in de politieke entiteit "Republika Srpska"

http://en.wikipedia.org/wiki/Republika_Srpska

 
At 24/7/08 15:55, Anonymous Anoniem said...

Vincent, Ik stel me vragen bij je vraag naar de berechting van Milosevic door zijn eigen burgers, terwijl de misdaden niet tegen die burgers bedreven zijn. Hetzelfde over Karadzic. Zijn misdaden werden niet bedreven tegen Serviërs maar tegen inwoners van een (nu) ander land.

Wat dacht je van het beginsel dat iemand wordt berecht in het land waar hij/zij de vermeende misdaden beging? Is dat niet logischer?

Als je nu antwoordt dat Milosevic en Karadzic dan natuurlijk veroordeeld worden, zonder zelfs maar een kans te hebben op een vrijspraak, al waren daar enorme bewijzen voor... Dan heb je gelijk. Net zoals een rechtszaak in Servië waarschijnlijk tot geen of een minieme straf zou leiden. Ik weet dus niet waar Milosevic of Karadzic een eerlijk proces zouden kunnen krijgen. Dat is natuurlijk het idee achter het internationaal strafhof, een onpartijdige instantie. In de praktijk werkt dat niet, geef ik grif toe.

Er is overigens een verschil met Guantanamo. Den Haagse gevangenen krijgen zeker een openbaar proces. (Toen ik het strafhof bezocht zag ik Milosevic daar in levende lijve, achter een glaswand.)

 
At 24/7/08 18:11, Anonymous Anoniem said...

@ Chris Demeyere

1) Uw eerste vraag werd reeds beantwoord door 'Steven'.

2) Ik denk dat er totaal geen vergelijking kan gemaakt worden tussen (a) Milosevic in Den Haag en (b) Guantanamo.

In het eerste geval van Milosovic gaat het om een 'politiek burgelijk proces', dat weliswaar door een internationale instantie wordt gevoerd. Het is 'politiek' in de zin dat het beleid van een regime wordt beoordeeld. Achteraf of ex post, natuurlijk, nadat dat regime eerst 'impotent' werd gemaakt door militaire interventie (de facto door de VS luchtmacht, formeel door de NATO). Het is ook een 'burgerlijk' proces, in de zin dat het niets met krijgsrecht te maken heeft tijdens een oorlog.

Guantanamo, daarentegen valt onder krijgsrecht. Het gaat om 'krijgsgevangenen' of soldaten die tijdens militaire gevechten werden opgepakt, en die men zoekt te berechten terwijl de 'oorlog' nog onderwege is. Het is wel nieuw, of 'sui generis', in de zin dat de vijand een of meerdere transnationale organisaties zijn, en dat er geen bestaande nationale authoriteiten zijn die zich verantwoordelijk willen stellen voor de (overgebleven) gevangenen en met wie men zou kunnen onderhandelen over gepaste berechting en bestraffing. Voor een aantal vroegere Guantanamo inmates werd onderhandeld met de gepaste nationale authoriteiten. Men kan geen oorlog voeren via "openbare processen". Het is een illusie te denken dat men normaal 'recht' van vredestijd in een democratie, zou kunnen toepassen in oorlogsomstandigheden. Er is een groot verschil tussen (a) een bankrover die iemand dood schiet in Borgerhout (en die in de provincie Antwerpen in 'alle gemak' kan onderzocht en berecht worden) en (b) iemand die een bom gooit naar een soldaat tijdens 'schermutselingen' in de Hindu Kush. De bommengooier en de bankrover doen er goed aan van differentiele behandeling te verwachten, want de respectievelijke bevoegde 'authoriteiten' bevinden zich in totaal andere omstandigheden (en praktische mogelijkheden). Natuurlijk, vanuit een salonzetel bekeken...kan men alles over eenzelfde mentale kam scheren

 
At 25/7/08 00:01, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik verneem hier dat de gevangenen van Guantanamo onder het krijgsrecht vallen!
Nu kan ik mij vergissen ...maar zei Dubya niet ooit dat zij daar juist niét onder vielen?
(hetgeen hem mogelijkheden gaf, die in beschaafde landen of organisaties weliswaar onbespreekbaar horen te zijn - marteling bijvoorbeeld - maar die hém juist leuk leken leken ;-)

 
At 25/7/08 03:04, Anonymous Anoniem said...

@ Marc vf

1) Ik denk dat u slecht geinformeerd werd door "liedjes-nazingende" naief-linkse en Bush-hatende journalisten. Voor zover ik weet heeft Dubya steeds gezegd dat de Guantanamo gevangenen onder het krijgrecht vallen. Twee punten daaromtrent:

-- Waarschijnlijk berust uw verkeerd begrip op media-lawaai omtrent het juridische onderscheid tussen 'enemy combatants' en 'prisoners of war'. Dat is juridisch gekrakeel met weinig praktische betekenis, ook al kan het gebruikt worden en misbruikt worden m.b.t. de toepasbaarheid, of niet, van de relevante Geneva Conventies.

-- De positie van Bush werd finaal bevestigd of gesteund door de Rechterlijke Macht. Zoals hoort in een echte democratie, met echte scheiding van de 3 machten, en met echt vrijemeningsuitingsrecht, heeft de 'war on terror' tot een langdurig touwengetrek geleid tussen de drie Machten. Dat touwengetrek heeft in recente jaren geleid tot minstens 3 Supreme Court beslissingen (via eerdere lagere court beslissingen), waaronder een opdracht aan het Congress om bepaalde wetgeving te veranderen (in de zin van verduidelijken) en richtlijnen aan de Uivoerende Macht betreffende specifieke toepassing van het krijgsrecht in dit geval van Guantanamo.

2) Het is goed mogelijk dat sommige dingen in bepaalde landen "onbespreekbaar" zouden zijn. Dat betekent helemaal niet dat die dingen niet zouden gebeuren in die landen. Ik heb stellig de indruk dat in de USA praktisch alles bespreekbaar is, en vind dat maar goed ook. Onbespreekbaarheid is geen teken van "beschaving". Integendeel! Het is eerder een teken van kopindegronderij, en dat valt dikwijls samen met het voorlaatste stadium van dekadentie in een "beschaving".

3) Het staat buiten alle kijf dat "marteling" in de USA illegaal is. De US Administratie heeft ook herhaaldelijk bevestigd dat "marteling" geen onderdeel vormt van het beleid, en dat er dus geen enkele vorm van geoorloofde marteling kan geweest zijn in de huidige 'long war on terror'. Dit zal natuurlijk velen niet weerhouden om het anti-Amerikanisme verder proberen aan te wakkeren met dergelijke loze beschuldigingen. Bij sommige journalisten gaat het om ideologische redenenen, bij politieke tegenstanders om politieke redenen, en bij jihadisten om nog meer begrijpelijke redenen.

4) Het staat ook buiten alle kijf dat marteling niets te maken heeft met "Guantanano", want Guantanamo is een model-gevangenis. De US Administratie moet regelmatig rapporteren aan het Congress, en heeft bevestigd dat er in de long war on terror in totaal drie - ja 3 - gevallen zijn geweest van 'enhanced interrogation'. Niet in Guantanamo, niet in de USA zelf, maar wel in het 'buitenland'. Vermits er US militaire acties plaats grijpen in de war on terror in ongeveer 13 landen vandaag, zijn er vele kandidaten voor geheime CIA gevangenissen. De Administratie heeft ook aan bepaalde Congress leden kunnen aantonen, in gesloten kamer, waarom die 3 gevallen van 'enhanced interrogation' noodzakelijk waren en andere levens hebben kunnen redden. Enhanced interrogation is geen "marteling", ook niet als het zou gaan om 'waterboarding', wat men trouwens toepast in training op een onderdeel van de eigen militaire 'special forces'.

5) Tenslotte, ik ben geen fan van Bush, en ben dat trouwens nooit geweest, maar het feit dat u Bush toeschrijft van marteling "leuk" te vinden, bewijst dat u niet serieus zijt, en ook uitermate bevooroordeeld. Maar dat heeft u zelf eigenlijk al herhaaldelijk van uzelf toegegeven, namelijk dat het bij u allereerst om amusement zou gaan.

 
At 25/7/08 10:07, Anonymous Anoniem said...

@marc huybrechts

""Guantanamo is een modelgevangenis." Ik weet niet wie U parroteert (om uw geliefkoosde uitdrukking eens op uzelf toe te passen),maar in elk geval een vogel die blind en doof is, en vals zingt. De lezer heeft maar het woord 'Guantanamo'in te typen op google, om een mooi overzicht te krijgen van wat in die modelgevangenis gaande is. Ook veel Amerikaanse bronnen overigens vinden het schandelijk dat het ding bestaat. In het algemeen zou U er goed aan doen,M.H.,om ook wat meer dingen voor uw plezier te doen. Nu komt u over als een schoolmeester die voortdurend leerlingen met een eigen opinie, op de vingers tikt, en gewoonlijk in drie of vier puntjes aantoont dat ze dwalen. U verwijst gaarne naar het vroegere paternalisme, met de notaris, de patoor en de burgemeester als steunpilaren....U vergat de schoolmeester...dat ben U. Beetje breeddenkendheid, openstaan voor andere visies, wat meer cultuur,zin voor humor en relativiteit zouden je sieren.Straks gaan de mensen nog denken dat alle libertariërs eigenwijze droogstoppels zijn, ik ken er gelukkig een paar andere...

Pallieter

 
At 25/7/08 16:45, Anonymous Anoniem said...

@ anonieme Pallieter

1) Wel, beste 'moedige' anoniemeling, u lijkt me eerder te behoren tot de relativisten die menen dat de kindertjes even waardevolle dingen zouden te vertellen hebben dan de schoolmeesters. Dat gebrek aan intellectueel discriminatievermogen plaatst u inderdaad eerder onder de kindertjes, en mij misschien onder de schoolmeesters.

2) Hoe zou ik kunnen parroteren, vermits u zelf komt bevestigen dat wat ik vertel geen 'gangbare opinie' is. Het probleem met het internet is dat het vol met 'rommel' en met pornografie staat. Men zou dus eigenlijk eerst een intelllectueel volwasene moeten zijn alvorens van het internet 'goed' gebruik te kunnen maken. Als uw informatie berust op wat er op uw scherm verschijnt na het typen van bepaalde woorden in Google, dan staan er u nog vele grote verrassingen voor de boeg in het leven. Nee, het parroteren is eerder een karakteristiek van (doorgaans te jonge) Google-adepten zoals u.

3) Inderdaad, Guantanamo is een "model-gevangenis". En dat oordeel van mij berust op 2 gronden.

-- Ten eerste, het is de gevangenis die het meest onder de schijnwerpers staat, zowel van de US authoriteiten als van de media horden. Het is een 'moderne' gevangenis, waarin men in recente jaren veel geld heeft gestoken. En zij heeft scherpe directe politieke controle ondergaan van zowel de uitvoerende Macht als de legislatieve Macht. De betrokken Congressionele committees hebben het zo beschreven in hun rapporten. Dat belet natuurlijk niet, dat sommige onverantwoordelijke politiekers allerlei onnozele verklaringen zullen afleggen wanneer dat in hun kraam kan passen.

-- Ten tweede, Guantanamo wordt beheerd door de US military en niet door een typische civiele bureaucratie (of dat nu een Amerikaanse of een andere zou zijn doet er niet veel toe). Dit argument kunt u natuurlij niet begrijpen, omdat u er geen benul van heeft dat de US military een van de meest succesvolle 'grote' maatschappelijke organisaties geworden is in de Westerse wereld in recente dekaden. Suksesvol in termen van discipline, zelf-kritiek, 'nondiscriminatie' in verschillende opzichten. Maar ja, het is niet mijn schuld dat u zo slecht geinformeerd wordt door de naief-linkse media die uw (vertrokken) wereldbeeld voor u determineren.

4) Uw verwijzing naar "vele Amerikaanse bronnen vinden etc..." suggereert dat u geen besef heeft van het fenomeen van aangekweekte naief-linkse westerse zelfhaat. Ik vermoed dat ik met 'Belgische' voorbeeldjes zal moeten afkomen alvorens er bij u een belletje zal kunnen rinkelen daaromtremt. Tot zover uw "breeddenkendheid"...

5) Het feit dat u mij (foutievelijk) beschrijft als een "libertarier" (ook al zou het een droogstoppelige zijn) getuigt weer eens dat uw intellectueel discriminatievermogen nog in de kinderschoenen staat. U heeft alleszins nog enorm veel te leren van internet-auteur Vincent d.r., ook al zijt u misschien ettelijke jaren ouder. Uw probleem is dat u niet onafhankelijk kunt denken van de culturele orthodoxie die u omringt. Dat is het lot van de meeste mensen in de wereld, en dat maakt van u een perfecte kandidaat voor.....het kwantitatieve fenomeen van 'parroteren'. Niettemin hoop ik dat, na voldoende tijd, u toch onafhankelijk zult kunnen leren denken, en beseffen dat er een verschil is tussen kwaliteit en "relativeren". In het belang van uzelf en uw nakomelingen.

 
At 25/7/08 18:10, Anonymous Anoniem said...

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 
At 25/7/08 20:04, Blogger Marc Vanfraechem said...

@ Marc Huybrechts: een juridische spitsvondigheid zou ik het onderscheid tussen "enemy combattants" en POW's niet noemen: er zijn geen uitzonderingen toegestaan door de Geneva Convention. Mensen die zonder formele aanklacht, en zelfs zonder dat hun identiteit bekend wordt gemaakt, worden vastgehouden, al was het in Disneyland (maar zo erg zal het wel niet zijn hoop ik ;-) ...dat valt onder oorlogsmisdaden.
Verder wil ik mijn lezers inderdaad amuseren, en probeer ik hen zelfs te doen glimlachen, maar dat staat toch geen sérieux in de weg, integendeel zou ik zeggen. Dubya behoort tot die mensen (I would not touch him with a six foot pole) die, van zodra hun onschendbaarheid wegvalt, in de gevangenis thuishoren, zeker méér dan Karadjic.

 
At 25/7/08 23:16, Anonymous Anoniem said...

@ Marc vf

1) Ik heb dat onderscheid tussen enemy combatants en POWs dan ook geen "juridische spitsvondigheid" genoemd. U doet dat hier misschien, maar ik doe dat niet. Ik heb dat onderscheid wel te berde gebracht als mogelijke verklaring voor uw verkeerdelijke bewering dat Bush Guantanamo niet onder krijgsrecht zou zien. De geestesverwarring komt hier volkomen op uwe rekening te staan.

2) Er bestaat geen "Geneva Convention". Sorry dat de Vlaamse of andere 'kwaliteitskranten' dat u nog niet hebben uitgelegd. Er bestaan wel een aantal verschillende Geneva ConventieS die betrekking hebben op conflicten tussen staten en de behandeling van POWs. Maar, kom, dat is een juridisch detail dat eigenlijk van weinig belang is hier. En de USA is waarschijnlijk een van de weinige landen die zich ook strikt houden aan de letter (en de geest) van die conventies. Ondermeer omdat de USA een echte democratie is, en omdat er daar institutionele voorzieningen zijn die er voor zorgen dat de government-of-the-day kan terecht gewezen worden door onderdelen van haar eigen administratie of 'Executive', en dan voor een van de twee andere Constitutionele Machten kan gebracht worden.

3) Er worden geen mensen vastgehouden zonder "formele aanklacht", althans niet door de USA. Al die vastgehoudenen komen onder het krijgsrecht, en worden ook onder dat recht formeel beklaagd. En wat die bekendmaking van identiteit betreft, moet ik erop wijzen dat de USA de identiteit van alle Guantanamo gevangenen heeft bekendgemaakt aan de betrokken nationale overheden (niet aan de vriendelijke journalisten van De Standaard of De Morgen natuurlijk). De meeste van die inmates zijn al lang terug 'thuis', na gepaste negociatie over 'berechting' en bestraffing. De meeste van de overgeblevenen in Guantanamo zijn jihadis die niemand wil 'ontvangen', ook niet de goedkope permanente kritikasters van de US. Van hypocrisie gesproken. En ook niet de desbetreffende 'nationale' overheden, hetgeen een directe flagrante overtreding is van echt 'internationaal recht', volgens hetwelke elke regering verantwoordelijk is en blijft voor haar eigen 'nationalen'. En dan zijn er ook nog jihadis die de USA niet naar huis stuurt (bijvoorbeeld chinese uigurs) omdat de 'humanitaire goegemeente' dat inhumaan zou vinden, en de USA regering daarmee akkoord gaat.

4) Uw behoefte om uw lezers te wilen amuseren staat wel regelmatig 'serieux' in de weg. Het verleidt u tot het verkopen van halve waarheden en soms zelfs van directe valsheden, vooral waar het de USA zou betreffen. In feite deze discussie werd geinstigeerd door uw valse bewering dat Bush Guantanamo niet onder krijgsrecht zou beschouwen, wat een directe valsheid is.

5) En uw wens om Bush in de gevangenis te willen zien is natuurlijk weer een mooi 'bewijs' waarom 'recht' nooit los mag gezien worden van een echt democratisch politiek bestel, en waarom 'internationale gerechtshoven' doorgaans een slechte idee zijn. Zij vallen onvermijdelijk ten prooi aan political correctness en arbitrair 'recht', waar emotionele mensen zoals u hun goestingen kunnen botvieren.

6) Vooraleer u iemand in de gevangenis zou willen zien, moet u natuurlijk daar een redelijke justificatie voor kunnen geven. Zonder twijfel zult u daar wel een 'justificatie' voor hebben, maar dan zeker geen 'redelijke'. Enfin, niet dat ik nog meer naief-linkse bevooroordeelde nonsens zou willen lezen daaromtrent. Evita Neefs en andere politiek-correcte liedjes-nazingers domineren nu al de Belgische media. Maar als u toch met een justificatie zou willen afkomen, dan zal ik de onredelijkheid ervan gemakkelijk kunnen bloot leggen.

 
At 25/7/08 23:59, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Marc Huybrechts: ik kan alles wat u zegt korter zeggen, en onderhoudender, maar dan moet ik nu wel opschieten.
Eén ding: over "internationale gerechtshoven" had ik het toch niet? Dubya, na zijn term, moet in mijn ogen door het Amerikaanse volk veroordeeld worden tot levenslang, en nog wel in een pretpark op Amerikaanse bodem, dat hij zelf mag uitkiezen.

 
At 26/7/08 00:36, Anonymous Anoniem said...

Inderdaad, mon cher Marc, als men niets serieus zou willen zeggen, dan kan het allemaal veel "korter" gebeuren. Kijk maar naar die laatste anonieme onnozelaar die slaperig wordt van "nummerreeksen". Korter kan toch niet.

Nu wil ik helemaal niet zeggen dat u nooit iets serieus zou te zeggen hebben. Soms heeft u dat wel. Maar ik vrees dat vele jongere lezers dat onderscheid niet meer kunnen maken, en dat heeft veel te maken met het 'nieuwe' onderwijs.

En wanneer u occasioneel wel iets serieus te vertellen heeft, dan doet u dat op veel "onderhoudender" wijze. Dat geef ik grif toe. U zijt dan ook veel beter vertrouwd met Casanova dan ik. Trouwens uw literaire divertissementen brengen mijn jeugd terug wat dichterbij, en zijn nuttig om mijn Nederlands een beetje te kunnen onderhouden.

Maak u geen zorgen, Bush gaat binnen zeven maanden niet naar een pretpark, maar wel naar zijn ranch in Texas 'to clear brush'. Het zal niet lang duren voor Vandermeersch, Neefs en consoorten u een nieuw haatsubject of object zullen bezorgen.

 
At 26/7/08 13:28, Blogger Marc Vanfraechem said...

Beste Marc,
wij hadden dat eerder al vastgesteld: over sommige zaken, zoals modelgevangenissen, waterboarding &c. zullen wij het in dit leven wellicht niet eens meer raken.
Maar dat geeft niet, er zijn ook een hoop zaken waarover wij het wel eens zijn ;-)

 
At 17/10/09 12:21, Blogger Max said...

Men is onschuldig totdat zijn schuld (aan een criminele moord geval betekent dit dat je moet beschikken over ondersteunende gedocumenteerd forensische bewijzen en niet alleen een beschuldiging van het misdrijf en de jury (en niet de officier van justitie) moet beslissen of u zich bewezen schuldig boven een redelijke twijfel.Toch???Slobodan Milosovic in elk ander proces was hij allang op vrije voeten gesteld.Hij beschermt zijn land tegen het uiteenrukken.Washington en Duitschland financierde en bewapende moslimgroepen sinds 1992 om Joegoslavie uiteen te doen vallen.Sinds 1992 vechten terroristen die banden hebben met Bin Laden in Bosnie om mee te helpen Joegoslavie uit elkaar te doen spatten.Karadzic worden gezien als oorlogsmisdadigers, maar in feite kwamen zij op voor hun eigen volk dat door de import moslims jihadstrijders werd uitgeroeid.De politieke optie van Radovan Karadzic was het bij elkaar houden van Joegoslavie. Bosnische Serviers die niet Joegoslavie wilde verlaten, zij hebben toch ook recht op hun eigen keuze. Serviers in het voormalige Joegoslavie waren de grootste volk.Wegejaagt uit Kosovo, Slovenie, Kroatie, Bosnie.Wat aan de Kroaten, Slovenen, Bosnische moslims en Albanese Kosovaren werd toegestaan, werd verboden aan de Serviers.. In 1992 schreef de Bosnische regering een referendum uit met de vraag of Bosnie en Herzegovina onafhankelijk moesten worden.Als men het bekijkt vanuit internationaal recht,dan is het uitroepen van de Bosniche onafhankelijkheid op een volledig illegale manier gebeurd.Enerzijds voorziet de Joegoslavische Grondwet dat afsplitsing voorafgegaan moeten worden door een raadpleging in de verschillende republieken.Anderzijds voorzien de Bosnische wetten zelf dat er een akkoord moet zijn van alle nationaliteiten,moslims,Serviers en Kroaten. De Bosnische Kroaten en Bosnische moslims vormden een strategische alliantie en hadden zo een meerderheid. Daartegenover stonden de Bosnische Serviers die tegen waren. Desondanks werd op 5 april 1992 de onafhankelijkheid uitgeroepen .De Bosnische Serviers riepen als reactie een eigen Servische republiek uit, dit werd de Republiek Srpska. Dit was de start voor een oorlog in Bosnie.Als de Bosniers moslims gewacht hadden op een compromis met de Serviers ,toch meer dan een derde van de bevolking in Bosnie, hadden de Serviers nooit de wapens opgenomen.Bosnische Serviers gingen tenslotte akkoord met een federaal model voor Bosnie[Lissabon overeenkomst], dat door internationale bemiddelaars uitgewerkt werd, maar dat werd door uiteindelijk Izetbegovic verworpen.Op 16 maart van dat jaar, 1992, was Karadzic andermaal duidelijk en waarschuwde nadrukkelijk voor ernstige gevolgen. Hij waarschuwde voor een burgeroorlog tussen de diverse etnische groepen en religies, met als gevolg mogelijk honderdduizenden doden en honderden dorpen en steden die totaal zouden worden verwoest.Hij voegde er voorts aan toe: na een dergelijke oorlog zullen we exact dezelfde situatie hebben. De drie Bosnie en Herzegovinas die we nu ook hebben. Karadzic waarschuwde dus openlijk voor de gevolgen. Er bleef weinig anders over dan de gewapende optie om hun rechten te verdedigen.

 
At 18/10/09 08:11, Blogger Max said...

Het Joegoslavië Tribunaal presenteert zich ten onrechte als Gerechtshof van de Verenigde Naties. Er bestaat geen VN-resolutie die oprichting of instelling van het Joegoslavië Tribunaal beoogt, zoals dat wel het geval is met het International Hof van Justitie of het Internationaal Strafhof ,dat ook in Den Haag is gevestigd en dat niet door de VS wordt erkend, die zelfs hebben gedreigd met het met militaire macht ontzetten van eventuele voor dit Hof voorgeleide Amerikaanse staatsburgers.Het Tribunaal is opgericht door de NAVO, die verantwoordelijk is voor een offensieve oorlog tegen republieken die het voormalige Joegoslavië vormden. Het Joegoslavië Tribunaal is volgens velen ingesteld om de oorlog tegen Joegoslavië, die in strijd was met internationaal recht, achteraf te rechtvaardigen en tegelijkertijd de eigen misdaden begaan tegen de voormalige Joegoslavische republieken en tegen het Joegoslavische volk, buiten beeld te houden: er staat geen enkele militair of burger uit een NAVO-land terecht voor het Joegoslavië Tribunaal! Terwijl er talloze illegale bombardementen zijn uitgevoerd om bruggen, tv-stations en fabrieken met vele burgerslachtoffers en enorme materiële schade die de Joegoslavische republieken aan de bedelstaf heeft gebracht. De adviseur van het Haagse gerechtshof James Gow verklaarde: Het zou beter zijn als Milosevic tijdens het proces op de beklaagdenbank sterft. Als het hele proces namelijk tot een einde zal komen dan is het zeer goed mogelijk dat hij voor een relatief kleine misdaad wordt veroordeeld.Diana Johnstone, voormalig van de Europese Parlement zei: in het begin kon men er nog op vertrouwen dat de media verslag deden van het showproces tegen Milosevic.Maar de media deden er al snel het zwijgen toe door de steekhoudende en solide verdediging van Milosevic in zijn eigen zaak. Sindsdien speelt het proces zich vrijwel achter gesloten deuren af. En dat heeft zo zijn redenen.Ralph Hartmann, voormalig Duits ambassadeur in Joegoslavië verklaarde: "De door de NAVO als 'proces der processen' aangekondigde rechtszaak tegen de voormalige president van Joegoslavië, is een geheim proces geworden. De reden hiervoor moge duidelijk zijn wanneer men de door veel kranten gepubliceerde openingsrede van Milosevic leest, waarin hij onweerlegbare bewijzen en sensationele feiten over de rol van de Verenigde Staten, Duitsland en andere NAVO-landen die bij de vernietiging van de Federale Republiek Joegoslavië een grote rol speelden, op tafel legt. De waarheid kan men verdraaien of verzwijgen, maar overwinnen kan men haar niet.Navo woordvoerder Jamie Shea zei in mei 1999, tijdens de bombardementen in Balkan:natuurlijk steunt de Navo het Internationaal Joegoslavie tribunaal. We hebben het zelf opgericht !
Toestemming voor het bestoken van elk doelwit in Servie werd door de NAVO gevraagd aan de regeringsleiders en aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van elke lidstaat. Worden ze alsnog voor oorlogsmisdaden voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag gebracht?Van het Joegoslavië-tribunaal moet ook niets worden verwacht. Het is in de eerste plaats een anti-Servisch strafhof, gefinancierd door de Verenigde Staten.Zoals Carla Del Ponte, van het Joegoslavië-tribunaal van1999 tot 2007, het zei: eerst oppakken, dan bewijzen zoeken tegen Milosevic. Na de NAVO oorlog van 1999 tegen Servië, antwoordde Del Ponte op de vraag hoe het zat met de NAVO oorlogsmisdaden, dat haar Amerikaanse adviseurs haar hadden gezegd dat ze geen zaak had! Ze volgde dus zonder meer haar broodheren. Hier niet ,eerst oppakken, dan bewijzen zoeken. De onschuld stond zonder meer vast.Totnogtoe is er geen enkele aanwijzing dat ze[het Joegoslavië-tribunaal ] het roer gaat omgooien en ook de oorlogsmisdaden van de NAVO en van de verantwoordelijken van de NAVO/lidstaten zou willen vervolgen Milosovic is iniet schuldig bevonden. Er is geen uitspraak geweest. Juridische experts uit het westen zijn het er voornamelijk over eens dat de zaak tegen Milosvic een politiek gemotiveerde gatenkaas was.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>