22 juni 2008

Censuur, inderdaad een veelkoppig monster (Hoegin)

Humanistisch-Vrijzinnige VerenigingAf en toe valt het nog eens voor dat ik bijna letterlijk uit de sofa rol van de stomme verbazing bij het lezen van een opiniestuk omdat het bol staat van de leugens en de interne tegenstellingen. Rik Pinxten en Björn Siffer zijn daar vandaag echter met glans in geslaagd met hun stukje «Censuur, een veelkoppig monster» in De Standaard, waarin ze alle mogelijke vormen van censuur en zelfcensuur hebben opgesomd zonder met ook maar één woord te reppen over hét censuurproject van de afgelopen decennia: het cordon sanitaire en alles wat daar bijhoort. Il faut le faire

De twee heren, respectievelijk voorzitter en woordvoerder van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, schreven hun stukje naar aanleiding van de Nacht van de Censuur op 21 juni. Voor een goed begrip: Rik Pinxten houdt niet van multiculturalisme omdat het volgens hem niet ver genoeg gaat, en Björn Siffer is politiek secretaris voor de sp.a in Mechelen. Zou het er iets mee te maken hebben dat één van de grootste censuurschandalen in de Lage Landen in hun stukje volledig doodgezwegen werd?

De theoretische uitleg over censuur en zelfcensuur die de twee afleveren is op zich nochtans zo slecht nog niet, maar van zodra ze er voorbeelden bijhalen, steekt het lelijke censuurmonster alvast twee van zijn koppen op: het linkse en het Belgische. En van een leugentje hier en daar in de vorm van een verzwegen detail dat een heel ander licht op de zaken werpt zijn de auteurs ook niet vies. De grootste leugen van al is natuurlijk het ontbreken van een vermelding van het cordon sanitaire, maar het is lang de enige niet.

Zo is het toch merkwaardig dat Rik Pinxten en Björn Siffer in naam van de strijd tegen de censuur problemen schijnen te hebben met Theo van Gogh en Geert Wilders. Niet omdat de twee laatsten de censuur zouden willen invoeren, maar omdat zij de vrijheid van meningsuiting in de ogen van de eerste twee «misbruiken» om «ordinaire scheldtirades» af te leveren en «hun bekrompen wereldbeeld op te dringen aan de samenleving». Hun grootste zonde lijkt daarbij nog wel te zijn dat ze hiermee het progressieve wereldbeeld dat de samenleving opgedrongen werd door de mei '68-ers volledig aan diggelen slaan, wat dan als bewijs aangevoerd wordt om aan te tonen dat de Nederlandse samenleving vandaag de pedalen aan het verliezen is. Sommigen zouden eerder opperen dat de Nederlandse samenleving vandaag eindelijk de pedalen weer aan het terugvinden is na de progressieve ravage die aangericht werd, maar nu ben ik natuurlijk bekrompen. Maar je moet het toch maar kunnen en durven: iemand die met zijn leven heeft moeten boeten voor zijn mening nog eens door de mangel halen precies omwille van zijn mening naar aanleiding van een Nacht van de Censuur.

Spoelen we verder in het opiniestuk naar de volgende paragraaf, waar de twee het hebben over de Washington Consensus, uiteraard in de tweede betekenis. Dat iedereen die van ver of dichtbij kritiek levert op die Washington Consensus in de Europese media op handen gedragen wordt ontgaat hen blijkbaar volledig – alleen de splinter in de Amerikaanse media hebben zij opgemerkt. Alleen is er dat kleine detail: critici van de Washington Consensus komen in de Amerikaanse media natuurlijk wél aan de bak, maar wanneer was ook al weer de laatste keer dat een voorstander van de Washington Consensus in de Europese media op een serieuze en eerlijke wijze zijn zeg mocht komen doen?

En dan is er natuurlijk de onvermijdelijke Noam Chomsky, zonder wiens vermelding geen enkel artikel over censuur bij de linkse kerk volledig kan zijn. De man heeft natuurlijk knap werk afgeleverd in de taalkunde, maar politiek wordt de man helemaal niet gemarginaliseerd, zoals Rik Pinxten en Björn Siffer beweren: als libertarische socialist en anarchist ís hij gewoonweg uiterst marginaal. En puur objectief bekeken zou de man er trouwens alleen maar zijn voordeel bij doen mocht hij eens een paar weken in een psychiatrische instelling mogen verblijven om misschien een beetje van zijn paranoia genezen te raken. Dat betekent niet dat ik ervoor pleit dat de man de mond gesnoerd zou worden, integendeel zelfs, maar men moet ook niet proberen marginale figuren voor te stellen als de onderdrukten van een nationale, god betere het, kapitalistische samenzwering. Het is trouwens de ultieme frustratie van links dat Noam Chomsky voorlopig nog niet tot zwijgen gedwongen werd, en meer zelfs, door de baarlijke duivel George W. Bush en zijn neo-conservatieve akolieten nog geen strobreed in de weg is gelegd om zijn ding te doen. Stel je voor wat voor een collectief intellectueel orgasme het bij links zou uitlokken moest de man morgen één enkele dag ondergaan wat een Geert Wilders of Ayaan Hirsi Ali élke dag moeten uitstaan!

Helemaal kolderiek wordt het in de laatste paragraaf, waar het gaat over de euthanasie van Hugo Claus. Ik citeer: «De kardinaal mag spreken, Hugo Claus mag euthanasie plegen, maar mag het niet zeggen. Tegen dergelijke “new born kneuterigheid” verzetten wij ons.» Voor zover mij bekend wil de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging niet weten van een leven na de dood, maar op één of andere manier zouden Rik Pinxten en Björn Siffer blijkbaar wel willen dat Hugo Claus zelfs nà zijn euthanasie nog zou kunnen spreken? Alle gekheid op een stokje: mocht de kardinaal dan werkelijk spreken? Voor één keer zei hij eens iets in zijn preek dat niet de indruk wekte dat hij in zijn eigen kerk op zijn eigen preekstoel het katholieke standpunt niet zou durven verdedigen, want zijn gewone stijl is die van katholiek-ma non troppo om in de media toch maar niet in een slecht daglicht gesteld te worden. Met als voorspelbaar gevolg dat hij de dag erop al bakken kritiek over zich heen kreeg.

Want ja, stel je dat even voor zeg, een katholieke kardinaal die in een katholieke kerk een katholiek standpunt verdedigt – niet moeilijk dat heel links Vlaanderen storm liep om de kardinaal collectief te veroordelen. En nog steeds storm blijft lopen. In een ander land zou een katholieke bisschop die naam waardig het katholieke standpunt echter ook buiten de kerk durven uitdragen, maar als katholiek in Noorwegen word ik op dat vlak misschien wat iets te veel verwend. Zolang Godfried Danneels in het bisschoppelijke paleis in Mechelen blijft resideren is de kans echter eerder klein te noemen dat we vanuit die hoek een klaar en duidelijke katholieke stem zouden te horen krijgen in Vlaanderen. Wat daarna zal volgen weten we natuurlijk nog niet, maar als er al een krachtiger figuur zijn intrede zou doen in Mechelen, is het nog maar de vraag of hij ook in de Vlaamse media aan bod zou mogen komen zonder het daarop volgende obligate nummertje over… inderdaad… kneuterigheid. Wie was het ook al weer die volgens de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging niet mocht spreken?

Labels: , , , , , , ,

13 Comments:

At 22/6/08 22:28, Blogger Karel Jansens said...

Dit is een goed artikel, maar mag ik erop wijzen dat het cordon sanitaire in zijn oorspronkelijke vorm, hoewel wel degelijk een vorm van censuur, géén overheidscensuur was? Politieke partijen =! overheid, en bij mijn weten mogen burgers wel degelijk censureren.

(Voor de goede orde, ik vind het cordon een opgewarmd hoopje koeiedrek van een enggeestige bende heikneuters -- en dat is de beleefde versie)

 
At 22/6/08 22:33, Blogger Luc Van Braekel said...

Akkoord met Karel. Het cordon sanitaire is volgens de liberale, "negatieve" visie op "rechten", geen censuur. Volgens de visie van Siffer en Pinxten echter, die er een linkse, "positieve" visie op rechten op nahouden, komt het wel neer op censuur.

De rechtse, negatieve visie op rechten en vrijheden is: niemand mag iemand verhinderen om... De linkse visie is: staat en bedrijfswereld moeten het individu in staat stellen om, helpen om.

Volgens Pinxten en Siffer moeten alle kranten en omroepen ervoor zorgen dat elke extreem-linkse scheet ruim en breed in de media wordt uitgespreid. Dàt is voor hen het ontbreken van censuur.

Voor een liberaal is dat natuurlijk te gek voor woorden... Vrije meningsuiting, het ontbreken van censuur, wil zeggen dat niemand mij mag verhinderen om mijn boodschap OP EIGEN KRACHT en MET EIGEN MIDDELEN te verspreiden.

 
At 22/6/08 23:17, Blogger Marc Vanfraechem said...

En al zou ik het beileibe niet willen beletten: dat Pinxten zijn bedenksels door DS nog altijd worden afgedrukt worden, is toch lichtjes meelijwekkend, want zoals Etienne Vermeersch al aantoonde stelt deze jongen, intellectueel gesproken, simpelweg Niets voor.

 
At 22/6/08 23:40, Anonymous Anoniem said...

"Rik Pinxten geeft blijk van een totale onwetendheid betreffende zijn eigen vakgebied."

Pijnlijk

 
At 22/6/08 23:48, Blogger Adhemar said...

Ik ga akkoord met de andere commentaren dat het cordon sanitaire geen vorm van censuur is. Het verbod op negationisme is dat dan weer wel. Het feit dat dit verbod bestaat (en dat zelfs de Grondwet aangepast is om door racisme of xenofobie ingegeven meningen anders te behandelen dan andere meningen) is niets om lichtzinnig overheen te steppen.

Ik begrijp trouwens dat u het niet altijd met Chomsky eens bent. Maar de leidende levende intellectueel ter wereld (poll Prospect, 2005) en de 7de held van onze tijd (poll New Statesman, 2006) zomaar «marginaal» bestempelen, zegt meer over u dan over de professor emeritus.

 
At 23/6/08 00:03, Blogger Karel Jansens said...

@ adhemar:

Als Penn & Teller iemand in de "asshole"-schuif leggen, ligt die er bij mij ook voorgoed uit.

Chomsky is bullshit!

 
At 23/6/08 00:35, Anonymous Anoniem said...

Iemand die etiketten als "leidende intellectueel" en als "grootste held van de wereld" zo maar klakkeloos aanvaard omtrent Chomsky, die getuigt van een pathologische kuddegeestigheid. Dat is: iemand die zijn eigen oordeelsvermogen en 'denken' heeft 'contracted out' aan "liedjes-nazingende" (Brassens, Vanfraechem?) joernalisten van de naief-linkse school.

Nu, Albert Einstein was een echte grote intellectueel, maar heeft ongelooflijke stommiteiten verteld buiten de fysica (en daarbinnen misschien ook, maar daar kan ik niet goed over oordelen). Maar, in vergelijking met het 'fanatisme', de perverse zelfhaat, en het aantal expliciet-bewuste leugens (omtmaskerd door zijn detractors) van Chomsky, was Albert Einstein een echt groots - maar onschuldig - 'schaap'. Van Chomsky kan men dat niet zeggen.

 
At 23/6/08 00:48, Blogger Marc Vanfraechem said...

@marc huybrechts: ;-)
en ik hoop dat je genoten hebt van Vermeersch zijn antwoord aan Pinxten, u misschien nog onbekend over de plas, want dat was een slag die niet moest onderdoen voor wat Cassius Clay soms uitdeelde.

 
At 23/6/08 01:44, Anonymous Anoniem said...

@ marc vanf

Ik heb ervan genoten. Maar eigenlijk zou ik de tijd moeten nemen om het terug te lezen, want ik vond het wel 'zware kost', en er stond daar veel in dat niet zo onmiddelijk duidelijk wordt. Maar ja, het zicht van een reus die een dwerg rond de oren slaagt is ook niet altijd 'mooi' om zien. En ik vermoed dat de dwerg nog steeds niet goed beseft wat hem overkomen is.

 
At 24/6/08 14:37, Anonymous Anoniem said...

Ik ben blij dat ons opiniestuk bekritiseerd wordt door tegenstanders van het cordon sanitaire.

Wat het cordon zelf betreft. Daar spreek je niet over, dat voer je uit op basis van onverenigbare standpunten. De communicatie van de politieke partijen over het cordon sanitaire was tot op heden rampzalig.

De bijdrage van Hoegin is volledig naast de kwestie en staat vol onjuistheden, tot en met mijn functie bij sp.a Mechelen toe. Maar ik verdedig het recht van Hoegin om te bloggen. Ga ervoor!

Wie het opiniestuk effectief wil lezen in afwachtig van publicatie op www.h-vv.be, kan mij mailen op bjorn.siffer@h-vv.be.

Wie wil lezen over vernieuwend humanisme, raad ik "De strepen van de zebra" (Rik Pinxten) ten zeerste aan. Ook bij HVV te bestellen.

 
At 24/6/08 17:18, Anonymous Anoniem said...

@ siffer

Het is gemakkelijk van zomaar dingen te affirmeren, maar probeer eens de kritiek van Hoegin te weerleggen.

1) De titel van zijn stuk is "censuur". En zijn bijdrage ging wel degelijk over "censuur". Hoe precies was ze "naast de kwestie"?

2) Het zou ook duidelijkheid kunnen scheppen als u eens duidelijke standpunten zou kunnen innemen, in plaats van met ronkende woordkramerij als "vernieuwend humanisme" af te komen. Dus:

-- Wat denkt u van een wereldvisie die tolereert (of zelfs promoot) dat men mensen vermoordt omdat ze "beledigende dingen" zouden gezegd hebben? Dat zou toch geen moeilijke vraag mogen zijn voor een zelfverklaarde "humanist"? Vooral niet voor een humanist die er niet voor terug deinst van de wereldvisie van een van Gogh of Wilders als "bekrompen" te kunnen betitelen.

-- Wat denkt u dat 'erger' zou zijn vanuit het standpunt van een "humanistische" moraal: iemand vermoorden, of iemand "beledigen"?

-- En waar zou een echte "humanist" zich echt moeten om bekommeren: (a) het beletten of voorkomen van moorden en het vrijwaren van het vrijemeningsuitingsrecht (dat eeuwen van bloed en tranen heeft vereist om finaal, maar tijdeljk, te kunnen bekomen worden in 'westerse' democratie), of (b) de feitelijke acceptatie van het dogma van 'geen zelfkritiek' op straffe van intimidatie en zelfs van dood dat courant is in de moslemmaatschappijen en ook nog in sommige overblijvende 'stalinistische' landen?

Het zijn drie varianten van eenzelfde vraag waar een echte "humanist" geen problemen zou mogen mee hebben. Tenzij het zou gaan om een woordkramende humanist, maar geen feitelijke!


3) Over het 'cordon' moet zeker gesproken worden! Het is een politieke blunder van formaat, ondernomen door naieve Vlamingen die op een planeet van droomwensen leven. De franstaligen zouden zichzelf nooit op dergelijke stupiede wijze handicaperen in de reele wereld van politieke strijd en van tegenstrijdige belangen.


P.S. In vergelijking met bovenstaande is een "onjuistheid" omtrent een "functie bij sp.a Mechelen" toch een echte bagatel. Of niet soms?

 
At 24/6/08 22:23, Blogger Filip van Laenen said...

Björn Siffer,

Inderdaad, u is geen voorzitter van sp.a Mechelen, u is voorzitter van sp.a Mechelen geweest, en vandaag slechts bestuurslid en verder ook gemeenteraadslid. Dat maakt natuurlijk een wereld van verschil...

 
At 20/8/08 10:05, Anonymous Anoniem said...

Weer fout wat de functie betreft. Maar da's inderdaad bijkomstig.

Ten gronde dan. Ik zal de drie vragen kort samen behandelen. Ik heb nooit beweerd dat moord moet getolereerd worden. Ik beweer wel dat de Wildersen van deze wereld moeten gaan beseffen dat hun scheldtirades weinig zoden aan de dijk brengen, cfr. de afgang van Fitna, een film die zowat op hetzelfde niveau staat als het scheldproza van de nieuwe lichting Nederlandse intellectuelen waartoe ook Van Gogh behoorde. Maar zelfs dit schelden rechtvaardigt nooit of nooit een moord. Raar dat ik dat hier nog moet uitleggen, maar soit. Leg mij dus geen woorden in de mond alsjeblief en doe uw opzoekings- en leeswerk grondig in plaats van er wat op los te bloggen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>