21 mei 2008

Geen dienstverlening (The Flemish Beerdrinker)

woensdag 21 mei 2008 - 9.05 u: zware spits - 154 km file
woensdag 21 mei 2008 - 10.05 u: gewone spits - 89 km file

Aldus de dagelijkse live file-info op de website van Het Laatste Nieuws. Het lijkt wel alsof de treinen vandaag staken. Maar nee, dat was gisteren. En toen waren er nauwelijks files. Het zet me aan het denken. Misschien kunnen we de discussie over minimale dienstverlening bij de NMBS beter opbergen.

De voorbije twee dagen hebben aangetoond dat de spoorwegen toch geen oplossing zijn voor het fileleed. Als de treinen rijden, zitten de wegen vol. Als ze niet rijden, is het rustig. Een paar piekuurtreinen inleggen bij staking is geen oplossing en ook geen manier om reizigers te vervoeren: de treinen zitten toch overvol en zullen gegarandeerd met veel vertraging rijden.

Om het probleem in een ruimer perspectief te plaatsen. De spoorwegen moesten de voorbije jaren 25% meer reizigers vervoeren. Die doelstelling is ruimschoots gehaald. Het resultaat? Overvolle treinen, maar niet minder files. Het NMBS is dus slachtoffer van haar eigen succes geworden. Het feit dat de regering nu opnieuw een stijging met 25% oplegt in vier jaar tijd is waanzin. Het enige gevolg dat we hiervan kunnen verwachten is dat we allemaal kunnen rechtstaan.

Waarom waren er gisteren zo weinig files? Omdat we thuis bleven werken, flexibeler werkuren hanteerden, en gingen carpoolen. Als op die manier ongeveer 20% van de wagens weg blijven tijdens de spitsuren, gaat het verkeer al heel wat vlotter. Spoorwegen of geen spoorwegen. Thuiswerk en flexibele werkuren hoeven ook voor de werkgever geen nadeel te zijn, integendeel. En de overheid kan op simpele manier een private markt van gemeenschappelijk vervoer - waaronder carpooling - laten ontwikkelen (zoals ik hier al eerder heb uitgelegd). Dan hebben we die dure overvolle treinen niet nodig. En kunnen we de NMBS privatiseren.

Kortom, ik denk dat de overheid eindelijk eens de oplossing van het fileprobleem moet overlaten aan de vindingrijkheid van de mensen en de bedrijven zelf. En wat de vakbonden betreft. Die mogen in een geprivatiseerd spoorwegbedrijf staken naar hartelust.

Labels: , ,

7 Comments:

At 21/5/08 17:10, Anonymous Anoniem said...

Vanwaar die plotse verheerlijking van stakingen bij privé-bedrijven???

 
At 21/5/08 20:33, Blogger Ivan Janssens said...

Dit is niet bedoeld als verheerlijking van stakingen bij privé-bedrijven. De NMBS is nu een overheidsbedrijf dat, volgens de vakbonden, een essentiele dienstverlening verzorgd. Welnu, als dat zo is, dan moet het stakingsrecht maar worden ingebeperkt, zoals bij politie en brandweer. Als de vakbonden toch het stakingsrecht willen behouden ok, maar dan privatiseren we meteen ook de NMBS. Het is het een of het ander.

 
At 21/5/08 22:58, Blogger Barton said...

De NMBS privatiseren? Yeah right! Het enige dat je kan doen is de NMBS laten failliet gaan en totaal opnieuw beginnen. Want met het zootjes nietsnutten dat daar nu werkt kan je zelfs op privé basis niets beginnen. Neem voorbeeld aan SN Brussels Airlines. Sabena is er ook failliet voor moeten gaan, maar dat was eigenlijk het beste wat België is overkomen afgelopen 20 jaar. Want hoe Sabena geld opslorpte, dat wil je niet weten. NMBS is nu nr 1.

 
At 22/5/08 00:10, Anonymous Anoniem said...

Ik meen toch dat één enkele stakingsdag terzake maar weinig bewijst. Op TV toonde men hoe op de Rijksdienst voor Pensioenen (nabij Brussel Zuid, waar ~50% de trein neemt) zomaar even 2/3 van het personeel een dag verlof had genomen. Hoewel slechts een voorbeeld, geeft dit toch aan dat aanleidingen voor file deze dag op niet-structurele wijze afnamen.

Ikzelf hoorde ook meerdere mensen vertellen hoe ze drastische voorzorgsmaatregelen genomen hadden zoals bij-zon-der vroeg vertrekken naar het werk (en daar dan ook onvoorzien en uitzonderlijk vroeg aanwezig waren).

Indien de spoorwegen de komende weken nog enkele keren zouden staken (verre van onmogelijk), zullen we wellicht minder kalme filedagen terzake tegemoet gaan. Omdat mensen hun uitzonderlijke maatregelen terugschroeven.

 
At 22/5/08 09:09, Blogger Ivan Janssens said...

"De NMBS privatiseren? Yeah right! Het enige dat je kan doen is de NMBS laten failliet gaan en totaal opnieuw beginnen."

Ook een mogelijkheid, maar misschien even weinig realistisch?

 
At 22/5/08 14:37, Blogger David Vandenberghe said...

Deze reactie is verwijderd door de auteur.

 
At 22/5/08 14:40, Blogger David Vandenberghe said...

Dat ze - inderdaad - eens wat meer incentives gaven voor thuiswerken, carpoolen en flexibele werkuren.
Misschien dat bedrijven in industriezones eens de geografische spreiding van hun werknemers konden onderzoeken en zelf zorgen voor 'collectief vervoer' (bussen, zoals bij schoolbussen). In plaats van het openbaar vervoer te blijven subsidiëren.

Een openbaar bedrijf is - voor mij - aanvaardbaar, zolang men het 'winstgevend' kan houden (zonder massaal subsidies op te slorpen) en men het runt als een privaat bedrijf. De NMBS failliet laten verklaren om het systeem te herstarten zou theoretisch interessant zijn, maar wellicht mag men dan zware sociale onlusten en massale werkloosheid (en brugpensioenen) verwachten naast communautair geheibel (zondebokken, overheidsbedrijf dat verdwijnt=politieke problemen).

Moet eerst de NMBS-cultuur (top en vakbonden) breken.

(vorige commentaar was van mij en werd gedelete omdat er een paar foutjes in zaten).

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>