31 mei 2008

Flanders Today (Hoegin)

Derek BlythDe laatste dagen is er nogal wat te doen geweest rond Flanders Today, een publicatie van de Vlaamse Regering om buitenlanders meer informatie te verschaffen over Vlaanderen. In een artikel over de niet-benoeming van de drie burgemeesters in de Vlaamse Rand was een fout geslopen, waarop de redactie van het blad de volle laag had gekregen. Vandaag doet de hoofdredacteur van Flanders Today, Derek Blyth, daarover zijn beklag in De Standaard, maar enkele fundamentele vragen over zowel de opdracht van het blad en de invulling ervan als het ontstaan van de fout in het beruchte artikel komen jammer genoeg niet aan bod.

Hoofdredacteur Derek Blyth verklaart in het interview met De Standaard dat hij geen hoofdredacteur van een Vlaamse «Pravda» wil zijn, en dat hij de onafhankelijkheid van het blad wil bewaren. Dat is meteen ook de drogreden die hij gebruikt om in de krant de vuile was tussen hem en de Ministers Geert Bourgeois en Marino Keulen buiten te hangen, want hij wil de mening weten van de Vlamingen, als belastingbetalers de aandeelhouders en geldschieters van Flanders Today, over wat de redactionele lijn van het blad zou moeten zijn.

Wat dat laatste betreft kan het antwoord kort zijn: die mening wordt uiteraard door Minister Geert Bourgeois vertolkt, die precies als Minister van onder meer Buitenlands Beleid in de Vlaamse Regering de Vlaamse belastingbetalers op dat vlak vertegenwoordigt. Als Derek Blyth dat fundamentele gegeven niet helemaal ziet zitten, moet hij misschien maar eens een basiscursus democratie volgen, hoewel dat niet echt nodig zou mogen zijn gezien zijn Anglo-Saksische achtergrond, waarover hij zo snoeft. Het zou ook kunnen dat hij dan in één moeite door ook leert waarom een vergelijking met de Pravda niet helemaal opgaat, of beter gezegd, helemaal niet opgaat: de Pravda was het propagandainstrument van een communistische dictatuur om het volk onder de knoet te houden, en dat is iets helemaal anders dan een publicatie van een Vlaamse Regering die een tegenwicht wil vormen voor de –objectief– onjuiste informatie die in Franstalige kranten verspreid wordt over Vlaanderen en het Vlaamse beleid.

Dat de Vlaamse Regering bij de oprichting van het blad onderstreept heeft dat het een zekere vrijheid en onafhankelijkheid zou krijgen mag dan wel correct zijn, het moet echter duidelijk zijn dat die vrijheid en onafhankelijkheid alleen maar onder voorwaarden kan bestaan. Eén zo'n voorwaarde is dat de journalisten van Flanders Today zich correct zouden informeren over wat er in Vlaanderen gebeurt, om vervolgens zelf hun lezerspubliek correct te kunnen informeren. En hier heeft Flanders Today overduidelijk grandioos geflaterd.

Wanneer een buitenlandse journalist in één of andere krant zou geschreven hebben dat de drie Franstalige burgemeesters in de Rand niet benoemd raakten omwille van het verspreiden van Franstalige verkiezingspropaganda, dan zou men in Vlaanderen nog maar eens gezucht hebben dat de betrokken journalist overduidelijk alleen maar de Franstalige kranten zou gelezen hebben. Dat echter een journalist van Flanders Today in staat is tot zulke flater, en daarmee niet alleen aangeeft dat hij zich niet correct geïnformeerd heeft, maar bovendien waarschijnlijk niet eens de gevoeligheid van het dossier snapt, wekt alvast bij mij toch wel enige verbazing. Dat Derek Blyth dan vervolgens nog verbaasd is dat hij daarover boze telefoontjes ontvangt vanuit de Vlaamse Regering is nog meer verbazend. Was de man de hoofdredacteur van een Wallo-Brux Today geweest, hij was al lang de laan uitgestuurd, en volkomen terecht ook.

Over Wallo-Brux Today gesproken, kan iemand zich voorstellen dat zo'n publicatie gesponsord zou worden door de Franstalige Gemeenschapsregering én tegelijkertijd volledig onafhankelijk zou mogen zijn? Kan iemand zich voorstellen dat er een hoofdredacteur zou aangesteld worden die met zulke illusie zou dúrven rondlopen? Of dat één van de journalisten een kemel zou kunnen schieten van het formaat dat Flanders Today schoot, zonder zware gevolgen niet alleen voor de journalist zelf maar ook voor de hoofdredacteur? En dat die laatste daar dan vervolgens nog eens uitgebreid zijn beklag over zou kunnen doen in de Franstalige pers? Ik heb daar behoorlijk wat problemen mee, en misschien zal dat wel aan mij liggen, maar dat ze in het Zuiden van het land begot nog niet zouden weten waarom ze een Wallo-Brux Today zouden moeten oprichten, zegt misschien toch al genoeg.

Labels: , , ,

7 Comments:

At 31/5/08 18:42, Blogger David Vandenberghe said...

Blyth springt een brug te ver.

 
At 1/6/08 00:45, Anonymous Anoniem said...

Als Blyth een kritisch artikel wil schrijven over de Brusselse kwestie, dat hij dan een vrije tribune stuurt naar een onafhankelijke krant. In casu werkt hij evenwel aan een publiciteitskrantje voor de Vlaamse regio. Het is dan ook logisch dat zijn bazen eisen dat hij enkel positieve zaken schrijft.

Ik zou de zelfde houding innemen moest morgen een "journalist" in een Waalse publiciteitsfolder kritisch beginnen over de Walen.

 
At 1/6/08 00:46, Anonymous Anoniem said...

Maar de reden om de drie burgemeesters niet benoemen is toch dat zij franstalige drukwerken gestuurd hebben, toen ze eerst in het nederlands dit moesten doen, volgens de taalwet. Waar ligt het probleem ?

 
At 1/6/08 12:34, Blogger A. Griffon said...

Volledig eens met je kritiek.
I am also pissed off.
( dat verstaat Blyth wanneer hij dit zou lezen)
Wat bezielt Vlaanderen toch dat ze een Ierse hoofdredacteur aanstellen terwijl er meer dan genoeg Vlamingen zijn om deze taak op te nemen, en die uitstekend Engels spreken en schrijven.
Er zou niets op tegen zijn een of meer Engelstalige redacteurs in dienst te hebben zolang de bedoelingen van een Vlaamse krant bestemd voor buitenlanders maar cvereind blijf en gestuurd en overpeinsd door Vlamingen.
Ik geloof nooit dat iemand die geen Vlaming is en van een "eiland" komt voeling heeft met Vlaanderen ook al woont hij hier al jaren. Dat Vlaming gevoel hebben mensen in generaties opgebouwd, en is aangewakkerd door de Waalse honger naar geld, macht, teritorium en Franse taalhegemonie.
Onzichtbaar vaak (of steeds) voor een buitenlander, maar door Vlamingen gevoeld en ervaren als kruipend en sluipend als gif.
Een buitenlander begrijpt noch de subtiele noch de voor ons flagrante beledigingen en arrogantie van de Walen waar wij vanaf willen.
Enkel echte Vlamingen kunnen onze problemen en verzuchtingen verwoorden, en hebben de voeling met het verleden, weten waar we naartoe willen. Een eigen staat is de enige oplossing om van de Waalse tyrannieke beurzensnijders te ontkomen. Het is niet met de gewone Walen (vaak verfranste Vlamingen) in de straat, met wie we nog steeds een gezellige relatie kunnnen hebben; maar met hun leiders, hun politieke graaiers en machthebbers is de kloof nooit meer te dichten.
Een scheiding in consensus is daarbij beter dan een vechtscheiding of een burgeroorlog, maar dan moet men niet te lang meer wachten tot de het zover komt.
Waarom heeft Blyth nog niet "the boot" gekregen?
We kunnen hier niet hard genoeg op aandringen! Hij moet die gewoon krijgen.
niet en o de Ik ben onthoocheld

 
At 1/6/08 14:20, Blogger Luc Van Braekel said...

Het probleem is niet dat Blythe een "kritisch artikel" geschreven heeft, het probleem is dat hij manifeste onwaarheden in zijn artikel heeft geschreven.

De fout van de drie burgemeesters is namelijk niet dat zij zouden toegelaten hebben dat er "Franstalige verkiezingspropaganda wordt verstuurd". Dat gebeurt en dat wordt overal toegelaten, dat is een zaak waar de overheid zich niet mee te moeien heeft. De fout die de drie burgemeesters hebben gemaakt is dat de oproepingsbrieven voor de verkiezingen, de officiële oproep van de overheid aan de burgers om deel te nemen aan de verkiezingen, in het Frans werden verstuurd.

Dat Flanders Today dat onderscheid, dat essentieel is om het conflict te begrijpen, niet heeft gemaakt, is onvergeeflijk en druist lijnrecht in tegen de opdracht van dat blad.

Dat de hoofdredacteur nu doet alsof het in deze kwestie om "onafhankelijkheid" draait, is op zijn minst intellectueel oneerlijk. Als de man zou toegeven dat zijn blad onwaarheden heeft afgedrukt, en als hij zou zeggen dat dit het gevolg was van onoplettendheid, dan zou men het misschien nog door de vingers kunnen zien. Anders niet.

 
At 1/6/08 15:11, Blogger David Vandenberghe said...

Griffon: is Blyth geen Schot? Ik denk dat Blyth in de 'perceptie onafhankelijker geleken zou hebben' omdat hij geen Vlaming is (maar blijkbaar wel enige kennis heeft over de regio). Een outsider kan men als 'objectiever' beschouwen - idee.

Probleem inderdaad is dat Blyth een fameuze brug te ver is gesprongen.

 
At 1/6/08 20:56, Blogger A. Griffon said...

OK ik heb het even opgezocht, en hij blijkt een Schot te zijn. Mijn excuses.

"Blijkbaar enige kennis in deze materie" is onvoldoende, en ik denk dat u daar hetzelfde over denkt.
Het is als een ingenieur die bruggen moet bouwen en daar blijkbaar bijna in slaagt.
Met welke geloofsbrieven en na welke test, die men hier in België al moet afleggen om WC madam te worden, is die man geschikt geacht om ons verleden, heden en toekomst aan de buitenwereld te openbaren?
Is de man misschien getest door dezelfde veiligheidsdienst als diegene die Abdelkader Belliraj screende? Het lijkt er sterk op.
Ik kan mij niet inbeellden dat de USA, UK of Noorwegen bvb een Duitser zouden aanstellen om geloofwaardiger over te komen. Een dergelijke vorm van minderwaardigheidsgevoel kunnen alleen onwaardige Vlaamse ministers bedenken, en geeft aan dat Vlaanderen aan zelfvertrouwen mist, dringend onafhankelijk moet worden, en nood heeft aan echte visionaire leiders ipv lapzwansen.

Perceptie is wellicht meer gericht op, slecht geïnformeerde mensen zonder diepgang; mensen die een reis willen maken door Europa in 5 dagen en daarna denken dat ze er alles vanaf weten.
Peceptie is een vijand van de objectiviteit, en zelfs een buitenlander kan subjectief zijn.
Objectiviteit kan enkel gebaseerd zijn op kennis van feiten en rationele argumenten, en zijn er in overvloed voorhanden.
Er gaat geen week voorbij of je schrijft er zelf enkel neer. hebben we zelf genoeg.

Een voor Vlamingen al moeilijk te verwoorden toestand laten uitleggen door een Ier en Schot of een Oezbeek is zowat het domste dat men had kunnen doen. In zoverre doet mijn fout over de nationaliteit er niet toe.
Eén leugen, slecht één zin groot, kost een ontelbare aantal zinnen om ze recht te zetten.
Dat weten de Walen en de politici ook, en daar maken ze gretig gebruik van.
Dat iemand die onze bondgenoot hoort te zijn ook al bewuste of onbewuste leugens de wereld instuur maakt hem tot gewilde of ongewilde saboteur; maar een saboteur niettemin.
"The boot" is dan nog een te lichte straf, maar Vlamingen zijn nu eenmaal een clement volk.

Het ga je goed Vlaamse vriend

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>