5 februari 2008

Islamcreationisme (Hoegin)

Charles DarwinVerleden zondag was een zwarte zondag voor de dromers van een multiculturele samenleving en een «Europese islam». Die dag was immers heel televisiekijkend Vlaanderen getuige van het ultieme failliet van die twee dromen, toen imam Nordine Taouil in het VRT-programma De Zevende Dag bleef zweren bij het bijbelse creationisme.

Tegenstanders van al wat naar multiculturaliteit ruikt zouden de imam op hun blote knieën moeten danken voor de voorstelling die hij in de VRT-studio's ten beste gaf. Vanaf nu kan immers elk debat in de kiem gesmoord geworden door één enkele eenvoudige vraag aan de moslim van dienst: aanvaardt hij het darwinisme, of houdt hij vast aan het creationisme? Speelt men voor een publiek waarvan het merendeel ze nog altijd alle vijf op een rij heeft, hoeft men daarna zijn mond zelfs niet meer open te doen om gelijk te krijgen, want de kans is groot dat de moslim zich net zoals imam Nordine Taouil in De Zevende Dag hopeloos buiten spel zet. En dan te bedenken dat Nordine Taouil nog moet doorgaan als één van de gematigde moslims in ons land!

Of is Nordine Taouil soms een geïsoleerd geval? Een dag later ging Koen Fillet voor zijn Radio 1-programma Feyten of Fillet op zoek naar moslims die wel het darwinisme willen aanvaarden, en tot zijn stomme verbazing –trouwens goed te horen aan zijn stem– had hij er zelfs niet één enkele kunnen opsnorren. Maar, voegde hij er nog aan toe, het is natuurlijk wel vakantie – alsof dat een groot verschil zou gemaakt hebben. Waarom bijvoorbeeld niet snel eens naar Kif Kif gebeld? Of één van de vele moslim mandatarissen die ons land rijk is, en die anders altijd wel te vinden zijn om hun multiculturele zeg te komen doen over één of ander onderwerp? En bij mijn weten is bijvoorbeeld ook een Mimount Bousakla van de Lijst Dedecker nog altijd moslim, en niet bepaald op haar mondje gevallen.

In ieder geval heeft Johan Braeckman van SKEPP gelijk wanneer hij stelt dat dit soort onzin –want kunnen we dit dan werkelijk iets anders dan onzin noemen?– de integratie van een grote groep immigranten niet bepaald vooruit helpt. En het moet gezegd, ik kan me niet herinneren dat we dit soort van problemen, om over hoofddoeken en mannelijke gynaecologen nog maar te zwijgen, hebben of gehad hebben met Spanjaarden, Italianen of Grieken die lang geleden inweken, Chinezen of Japanners, of de nieuwe immigranten uit Centraal- en Oost-Europa. Die immigranten hebben dan ook veel minder last van werkloosheid, criminaliteit, of politie of werkgevers die zich dan «racistisch» tegenover hen gedragen. Zou het ene soms iets met het andere te maken kunnen hebben? En dan willen sommige politici ons doen geloven dat alle immigratie altijd en overal de samenleving verrijkt, zowel cultureel als economisch.

Met dit voorval moet het nu voor iedereen die het wil begrijpen duidelijk zijn dat de integratie van de moslims in Europa niet mislukt is, maar van het begin af reeds volkomen onmogelijk was. De islam is niet louter een godsdienst, zelfs geen religieus-politieke-culturele ideologie, maar een letterlijk allesomvattende ideologie, die ook ingrijpt in de economie (denk bijvoorbeeld maar aan de Fortis B Fix 2008 Islamic Index 1) en zelfs de wetenschap. Hoeft het dan bijvoorbeeld te verbazen dat men tot nog toe in Stockholm nog niet bepaald veel Nobelprijzen economie of geneeskunde aan moslims heeft kunnen uitdelen? Maar dat de integratie van de islam, die het darwinisme niet kan aanvaarden, zelfs niet op het meest praktische niveau, in de Europese samenleving totaal onmogelijk is, kon niet beter geïllustreerd worden dan precies met dit voorval. En wat misschien nog meer zorgen zou moeten baren is dat er zelfs apostelen van de multiculturele samenleving gevonden kunnen worden die nu ook al vinden dat we over het darwinisme vooral niet te veel mogen doorbomen – uit respect, of wat dacht je? Eerlang kan er misschien zelfs een Belgische rechter gevonden worden die SKEPP voor racisme wil veroordelen omwille van hun systematische propaganda van het darwinisme…

Labels: , , , , , , ,

6 Comments:

At 5/2/08 23:44, Blogger Marc Vanfraechem said...

Het is zelfs nog erger dan je het hier zegt, Filip. De biologie even daargelaten, dat is een moeilijk vak, want met levende materie bezig, maar ook het begrip "fysische wet" is onaanvaardbaar binnen de islam. En daarbij gaat het niet om soortgelijke bezwaren tegen het begrip "wet", zoals die door Westerse filosofen geformuleerd worden, nee: voor moslims is er maar één Wet, die van Allah. Al de rest is een aanslag op zijn transparantie! Deze Allah kan namelijk elke zogenaamde natuurwet ogenblikkelijk en naar willekeur veranderen.
Dus als wij allemaal, moslims incluis, een appel zien vallen, dan is dat geen fenomeen dat zich het makkelijkst laat beschrijven door onze Isaac Newton zijn eeuwige wet, maar wel het resultaat van een momentane luim van hún Opperbaas.
Ook het begrip "toeval", of nog "randomness", is onbestaanbaar binnen de islam. Goed laat kansspelen nog des duivels zijn, zover volg ik nog ;-) ...maar als deze begrippen uitgesloten worden, dan is empirische wetenschap tout court alvast onmogelijk. Het begrip controlegroep bijvoorbeeld heeft dan geen zin meer, wat deftige geneeskunde moeilijk maakt, zal elke beschaafde dokter beamen.
Maar, maar, er is Licht!
Na Leyers, lijken nu ook Barnard en Van Istendael een begin te maken met ernstige analyses van de islam, en in hun spoor zullen er vélen volgen, want de kuddegeest is groot in onze pers, die tenslotte tot niet veel meer in staat is dan ...algemeen erkende goede herders te volgen. Inch Allah!

 
At 6/2/08 02:13, Blogger Parmenides said...

Ik vrees dat dit stukje niet gaat over de echte overtuiging van Islamieten maar eerder over de totale afwezigheid van enige bereidheid om het geloof waarmee ze zijn opgevoed in vraag te stellen, uit vrees voor repercussies uit de omgeving omwille van afvalligheid.
Ik heb ook mijn twijfels over de theorie omtrent het ontstaan van nieuwe soorten, binnen christelijke godsdiensten kan daar vrij over gediscussieerd worden, zonder dat dit veel gevolgen heeft. In de Islam blijkt zoiets problematisch te liggen.

 
At 6/2/08 16:39, Anonymous Anoniem said...

Men moet niet veel moeite doen om vast te stellen dat veel mensen nu eenmaal irrationale boven rationele antwoorden verkiezen. Elke gelovige is het levende bewijs van deze vaststelling. Deze discussie is dus ruimer dan creationisme vs. Darwinisme (Of dan islam vs verlichting maar dat past wellicht niet in deze kraam…) en zou even goed moeten gaan over het aantal (schijnbaar?) rationele mensen – soms zelfverklaarde vrijzinnigen op de koop toe - dat zich overgeeft aan homeopathie, acupunctuur, ostheopathie en andere alternatieve peuterij (lees op de Skepp site ook eens over “het hellend vlak van de alternatieve geneeskunde”). Sinds kort trouwens mèt terugbetaling door de ziekteverzekering – leve de irrationele verzorgingsstaat.

 
At 7/2/08 10:17, Blogger Pieter Cleppe said...

"Van het begin af reeds volkomen onmogelijk". Dat zou ik toch willen tegenspreken. Met name de genoemde Mimount Bousakla is een geslaagd voorbeeld van de integratie. Zelfs als ze niet islamitisch meer zou zijn, is ze toch geïntegreerd vanuit een Islamitische achtergrond. Applaus dus voor haar, want zij is écht een voorbeeld van een Europese Islam. Mensen zoals Tareq Ramadan, die beweren naar een Europese Islam willen streven, maar eigenlijk vooral Europa willen transformeren naar het voorbeeld van een achtergestelde samenleving, zijn dat niet.

Laat ons toch ook gewoon een kat een kat noemen: is de Islamistische cultuur achtergesteld omdat ze uit de achtergestelde gebieden op deze wereld komt, of zijn die gebieden achtergesteld omdat de Islamitische cultuur er heerst? De kip of het ei, maar feit is dat achtergestelde gebieden zich wel degelijk kunnen ontwikkelen, en dit steevast - met groeipijnen - gepaard gaat met de overgang naar een meer ontwikkelde cultuur, een cultuur van individualisme zoals die zich in het Westen voordoet, jammer genoeg ook niet volledig, maar die zeker niet tot het Westen beperkt hoeft te blijven. Of het dan een individualistische Islam is, of individualistisch boedhisme, het is vooral het individa wat er toe doet.

Als integratie dus inderdaad mogelijk is, is maar de vraag hoe dat kan worden bereikt. Mijns inziens zijn er 2 sporen:

1. vanzelf: onderliggende economische en technologische verbeteringen kunnen ook culturele verbeteringen teweegbrengen (voorbeelden zijn legio, al is er de kip/ei - vraag)

2. Kulturkampf: de eigen individualistische cultuur moet in de "cultuurstrijd" zegevieren over de minder ontwikkelde cultuur. Dit houdt mijns inziens geen anti-individualistische maatregelen zoals kledingsvoorschriften (hoofddoekverbod) of politiestaat-maatregelen in. Integendeel vergt dit ideologische discussie ten gronde. Westerse en niet-Westerse liberalen moeten het meest fundamentele debat blijven aangaan met Westerse en niet-Westerse anti-liberalen (socialisten, islamisten, ecofundamentalisten, ...). De ideëenstrijd winnen is uiteindelijk de enige langetermijn-oplossing.

 
At 7/2/08 11:52, Anonymous Anoniem said...

Ik vraag me af of dit niet ook een odnerliggende redenen is voor de discussie over de hoofddoek. Wanneer men het gehoorzamen aan een afgeleide gewoonte gekoppeld aan de islam belangrijker vindt dan werkverschaffing, dan kan men zich de vraag stellen of men aan die mensen wel taken kan toevertrouwen die een uiting zijn van het gezag van de overheid. Dit laatste ondersteld dat men de wet voorrang geeft op het geloof. En de 'de wet' is hier niet iets zoals evolutieleer, die je kan bewijzen op hetzelfde niveau als je kan bewijzen dat Julius Caesar bestaan heeft, maar een door mensen gestemde gedragsregel, dus iets waarover men van mening kan verschillen.

 
At 13/2/08 20:42, Anonymous Anoniem said...

Niet vergeten toch dat er ook een excellente analyse van Johan Sanctorum verscheen op zijn website www.visionair-belgie.be: "De weg naar Mekka loopt dood". Ruime tijd vóór Barnard en Van Istendael tot inkeer kwamen. Bekeringen zijn altijd suspekt.
Lees:
http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Mekka.htm

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>