3 september 2007

Communautaire rekenkunde (2)

Ecolo wil wel in een federale regering stappen als Groen! meestapt en men NV-A uit de federale gaat weren. De ecologisten staan bekend als zijnde 'zwaar Belgisch gericht', voorheen had ik hen uit de berekening gehouden. Wil Vlaanderen überhaupt wel Groen! in de federale regering?

2/3 regering? Naah.

Ik zie eigenlijk nog altijd niet hoe men aan die 2/3de meerderheid binnen de regering met de ecologisten komt. Groen en Ecolo hebben samen 12 zetels, Oranje-blauw heeft op dit moment 81/150 zetels en om aan 2/3 te geraken heb je 100 zetels nodig in de Kamer. 81+12=93. 7 Zetels tekort, maar één van de ecologistische voorwaarden is dat de NV-A buiten de coalitie blijft. Zodus verliest Oranje Blauw Groen (OBG-regering) 5 zetels: 93-5=88 zetels en 12 zetels ver van een 2/3de meerderheid in een regering.

OBG heeft langs Vlaamse zijde 47/88 zetels (-1 door het inruilen van NV-A met Groen!), langs Franstalige zijde heeft OBG 41/62 zetels (+8 zetels door Ecolo). Zo bekom je een federale regering in schijnbaar 'evenwicht' tussen taalgroepen, maar nog steeds geen 2/3de meerderheid in de kamer.

2/3 in het parlement - kosher style.

12 Zetels overbruggen kan slechts door 2 Vlaamse partijen: SP.a (14) en Vlaams Belang (17).
NV-A en LDD hebben elk 5 zetels en met hun gezamenlijke 10 zetels komen ze 2 zetels tekort om een OBG-regering te steunen om aan 2/3 te komen.

Gezien de stemmen van het Vlaams Belang niet aanvaardbaar zijn voor de Franstaligen en deze voor hen 'irrelevant' moeten blijken bij de stemming ga ik uit van een volledige SP.a-stem voor de staatshervorming het enige alternatief vormt. Hiermee zou de 2/3de parlementaire meerderheid zich vertalen als 61/88 Nederlandstalige stemmen en 41/62 Franstalige stemmen in de federale kamer, 102/150 in totaal mits volledige steun van de SP.a.

61/88 komt overeen met 69,32% van de Vlaamse parlementaire stemmen (>2/3), 41/62 komt overeen met 66,12% van de Franstalige parlementaire stemmen (<2/3). < style="text-align: center;">OBG+SP.a vormt een 2/3de meerderheid met 2 zetels op overschot in de kamer van volksvertegenwoordigers op zo'n wijze dat NV-A, Lijst Dedecker en Vlaams Belang irrelevant zijn in de stemming alsook de PS en FN. De Flaminganten zijn 'hors-jeux' en voor de Vlamingen staat de PS buitenspel die zich zal kunnen profileren als 'de Belgische verdediger' in 2009.

Kelderen van de democratie.

Theoretisch mogelijk, maar kan een electoraal kernwapen vormen als men teveel toegevingen doet langs Vlaamse zijde. Moest men een 2/3de meerderheid via deze oplossing bekomen doet men al één zware (doch pragmatische) toegeving. Dit is het volledig kelderen van de 'Belgische' democratie, wat er nog van overbleef.

Als je 2/3de meerderheden moet gaan halen zonder dat bepaalde partijen hun stemmen relevant zouden kunnen zijn verhoogt men de eisen om over te gaan tot een staatshervorming.

OBG+SP.a maakt de stemmen van de 'flamingants' (NV-A/LDD/VB) overbodig, terwijl die van de PS en FN wellicht zullen tegenstemmen. Dit komt bijna neer op de bijzondere meerderheidsprocedure: 2/3 in elke taalgroep en 2/3 globaal. Meer nog...

Stel u voor: OBG+SP.A en alle overige Vlaamse partijen kleuren het halfrond groen voor goedkeuring staatshervorming, PS en FN tegen: 102 zetels + 5 NV-A + 5LDD +17 VB= 129 zetels op 150. Dan komt dit neer op een constructie met een meerderheid van 129/150 zetels om een Staatshervorming uit te voeren omdat 27 zetels niet mogen 'meetellen'. 129/150 is 86% goedkeuring, terwijl 66,67% (2/3) voldoende is. Vlaamse unanimiteit en 66% van de Franstalige stemmen!

Extra links.

Overzicht zetelverdeling Federale Kamer van volksvertegenwoordigers, detail per partij.

Algemeen overzicht zetelverdeling Federale kamer van volksvertegenwoordigers.

Communautaire rekenkunde (1).

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>