19 januari 2007

Praktijkstests en omkering bewijslast...Qué?

Joepie!! Een oplossing voor het probleem van de praktijktests (naar aanleiding klacht 'Gentse allochtoon Abdel Ani Sarrokh')...we gaan gewoon de EU richtlijn letterlijk overnemen.

Ik post dit blogartikel nu naar aanleiding van dit commentaar, het is een licht aangepaste versie van het oorspronkelijke.

De Beschuldigde zal moeten bewijzen dat hij/zij niet discrimineerde; niet de beschuldigende dat hem/haar iets misdaan werd. Voor mij betekent dit dat de beschuldigde eerst zijn onschuld moet bewijzen, dan pas moet men komen met bewijs van schuld? Tiens, ik dacht dat het openbare ministerie & de beschuldigende eerst de schuld v/d beschuldigde moeten stofferen/bewijzen waarna de beschuldigde het bewijs kan weerlegen/herinterpreteren.

Allez, dus als ik een persoon weiger van 'allochtone' afkomst omdat hij/zij niet voldoende verdient om de huur te betalen + degelijk leven te leiden dan kan die persoon mij voor de rechtbank slepen waarbij hij/zij stelt dat het is wegens 'afkomst' en moet ik mijn ontschuld bewijzen. Hoe ga ik dat doen? Het blijft woord tegen woord. Lijkt mij nogal een inbreuk op de rechten van de verdediging...maar ja ik ben ook maar een leek. Ook niet meteen een verbetering t.a.v. de Stasi-praktijktest.

Bij een diefstal moet de dief toch ook niet eerst zijn onschuld gaan bewijzen maar moet je toch als slachtoffer bewijzen dat het 'gestolen object' wel degelijk uw eigendom is en dat hij [de verdachte/beschuldigde] diegene is die het ontvreemde (vb. bewijs vondst van gestolen voorwerp i/h bezit v/d verdachte). Waarna de beschuldigde de kans krijgt zijn onschuld te uiten (verdediging).

Soit, de liberale premier reageerde i/d plenaire nogal gepikeerd op Filip De Man...Ik geef de beantwoording weer van de premier (p.12 v/h document) dat betrekking heeft op FdM, met enkele belangrijke zinnen in het vet gedrukt zonder hen uit het verband v/d repliek te rukken.

Eerste minister Guy Verhofstadt: Mijnheer
de voorzitter, collega's, ik wil eerst en vooral
zeggen dat ik zal antwoorden op de vragen van de
dames Lanjri en Storms. Ik zal dat minder doen
wat de heer De Man betreft
. Zijn vraag komt er
immers op neer dat hij tegen een
antidiscriminatiewetgeving is en in feite wil dat er
geen dergelijke wetgeving zou bestaan in ons
land. Hij vindt dat er mag worden gediscrimineerd
en hij denkt dat de vrijheid van de mens erin
bestaat andere mensen te discrimineren.
Dat is
het tegenovergestelde van de vrijheid zoals ik dat
in elk geval altijd heb begrepen.

Mijnheer De Man ik zou u de volgende raad willen
geven. Spreek over nationalisme en over andere
zaken, maar waag u niet aan het definiëren van de
term "vrijheid", want dan komen we in de
onvrijheid terecht zoals u daarnet zelf hebt
aangetoond met uw vraag.

Nogmaals, uw vraag was gesteld tegen de
wetgeving op zich. U vindt dat discrimineren van
mensen, racisme dus, een onderdeel is van de
autonomie van de mensen. Ik vind dat niet.
Ik vind
dat de vrijheid van de mensen een beperking
heeft. Ze houdt op wanneer ze leidt tot onvrijheid
voor anderen. Voor de vrijheid van de ene is ook
de vrijheid van de andere nodig. Men moet beiden
respecteren en niet, zoals u doet, er een kleine
jungle van maken in de samenleving, wat uit uw
vraagstelling meer dan ooit bleek.

Dus Verhofstadt 'discrimineert' Filip De Man...mag dat wel?

Filip de Man zou het niet moeten wagen om de 'vrijheid' te definiëren...want dan komen we in de onvrijheid terecht. Tiens, ik dacht dat zoiets meer gepast was voor Verhofstadt...vrijheid van meningsuiting ligt zwaar onder de knoet dankzij zijn CGKR. Vroeger hadden we een quasi absolute vrijheid van meningsuiting, nu...zwijgen we best en stemmen we 'verzuurd'.

Het blijkt inderdaad zo te zijn dat Verhofstadt 'Vrijheid' anders interpreteert.
Het is geen vrijheid van vrije individuele keuze...neen, het is een ogenschijnlijke egalitaire vrijheid. Vrijheid is beperkt wanneer ze "leidt tot onvrijheid voor anderen". Wil dat dan zeggen dat ik de laatste sinaasappel niet uit het rek mag nemen want dan kan een andere dat niet nemen en zou mijn 'vrijheid om die sinaasappel te nemen' leiden tot 'onvrijheid van anderen'...dus moet mijn vrijheid om die sinaasappel te nemen beperkt worden. En ik die dacht dat het om het schadeprincipe ging in samenhang met vrije keuze. Of zie ik spoken?

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>