21 mei 2006

Tweeëntwintigwerf hoera! (Politiek Incorrect)

Herinnert u zich nog de zogenaamde "tien werven" die de federale regering begin dit jaar aankondigde om dit land de komende jaren competitiever en welvarender te maken? Zo niet, kunt u zich nog steeds het geheugen opfrissen door het actieplan zelf van de regering na te lezen via http://presscenter.org/archive/20060113/afde0c75ce382bf98ace375f75ccc811/?lang=nl. Bij ieder paars actieplan hoort natuurlijk ook wel de nodige kritische becommentariëring. Deze kunt u terugvinden via http://politiekincorrect.web-log.nl/log/4659956.

Eén van die "tien werven" is ondertussen reeds voltooid, namelijk de introductie van zogenaamde "consumenten-cao's". Maar met de werf "arbeidsmarkt" gaat nu alles de mist in.

Premier Verhofstadt heeft namelijk enkele dagen geleden deze werf geconcretiseerd door ze in een actieplan van maar liefst 22 punten om te zetten. Al deze maatregelen zouden moeten dienen om onze arbeidsmarkt meer flexibel te maken.

Maar ondanks het feit dat het actieplan maar liefst 22 punten bevat, is het maar een zeer mager beestje geworden. De voorgestelde maatregelen gaan van "het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie", over "het reduceren van arbeidsongevallen" tot "een elektronische handtekening voor arbeidsovereenkomsten". De hele lijst kunt u uitgebreid nalezen via http://presscenter.org/archive/20060519/f2d7bac89cde771f8294ca60bd4c9f08/?lang=nl. Het zijn alleszins maatregelen die, globaal genomen, toch maar zeer weinig effect hebben op het functioneren van een performant arbeidsmarktbeleid. En sommige maatregelen zullen zelfs eerder een contraproductieve werking hebben, zoals de inschakeling van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) om de "diversiteitsplannen" van de sociale partners te "ondersteunen". Benito Mussolini had nog een puntje kunnen zuigen aan zulk een corporatistische geest...

Eén van de meest merkwaardige zaken aan deze "22 arbeidsmarktwerven" is echter dat dit een regeringsstimulans zou moeten zijn om tot een voor de sociale partners gunstig interprofessioneel loonakkoord 2007-2008 te komen. Vreemd, want in de algemene "tien werven" van januari sprak de regering nog van "all-inloonakkoorden" om het IPA-overleg te redden. In geen een van de 22 'concrete voorstellen' lezen we hierover nog iets! De maatregelen zelf zijn nog niet goedgekeurd door de ministerraad, maar afgelopen vrijdag heeft ze wel "akte genomen" van deze 22 werven.

En ondanks het feit dat de regering uitsluitend "akte" nam van deze maatregelen, plus het feit dat ze fundamenteel maar zeer weinig wijzigen aan de huidige arbeidsmartksituatie, heeft dit ACV-voorzitter Luc Cortebeeck niet kunnen weerhouden hierop furieus te reageren. Cortebeeck neemt het niet dat de regering het nog maar durft maatregelen te bedenken (!) zonder hierover eerst de sociale partners - uiteraard de vakbonden in het bijzonder... - te informeren. Volgens Cortebeeck zullen zulke methodes het interprofessioneel overleg eerder hypothekeren danwel stimuleren.

Aan de manier van handelen van de heer Cortebeeck te zien zullen het veeleer de vakbonden danwel de regering zijn die het komende loonoverleg zullen blokkeren! Dat de vakbonden - deze keet het ACV in het bijzonder - tegenwoordig ook al een informeel verbod opleggen op het uiten van ideeën - hoe minimaal ze in het geval van de regering ook mogen zijn... - gaat maar al te ver! Het masker van de vakbond is dus duidelijk afgevallen: Zij wil niet dat er ook maar iets fundamenteel veranderd aan het stroeve arbeidsmarktbeleid of te hoge loonkosten. Zij wil gewoon haar machtspolitiek verder consolideren!

Wat een hemelsbreed verschil overigens met een land als Denemarken! Terwijl in dit 'apenland' de regering en het ACV kissebissen over 22 zakken gebakken lucht, heeft de Deense regering ook deze week beslist de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar op te trekken en de maximale periode dat je als werkloze van een uitkering kunt genieten terug te dringen naar 2,5 jaar (tegenover 4 jaar nu). Daarenboven kondigde de Deense regering ook nog zonder weinig trots aan dat de Deense begroting een overschot van maar liefst 4,9%/BBP vertoont. Het feit dat na afkondiging van deze maatregelen geen massale betogingen plaatsvonden, maar wel gejuich, maakt het Deense beleid nog eens zo uniek en lovenswaardig. De Denen weten immers dat ze als klein land zonder grote economische schaalvoordelen wel flexibel moeten zijn.

En hoewel het Deense model niet alleen maar rozengeur en maneschijn is, kunnen we hier alleen maar dromen van zulk een rationeel en verantwoord beleid. In dit land komt menig rode en groene vuilzak de straat op wanneer hij de twee woorden "afschaffing brugpensioen" hoort. Met het gevolg dat dit land het moet stellen met een lege doos als het Generatiepact. Of met holle frasen zoals Verhofstadts nieuwe "22 werven".

1 Comments:

At 21/5/06 15:31, Blogger Nicolas Raemdonck said...

In Denemarken is er wel naast een soepele ontslagregeling een zeer uitgebouwd systeem van herscholingen dat zeer succesvol werkt. De werknemers zijn hier zeer sterk tevreden over want het systeem helpt hen bij ontslag zich herom te scholen tot een betere baan.

Zie hiervoor Wall Street Journal

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>