19 mei 2006

Media-invloed & Staatsfalen. (Brigant)

Het probleem met politieke onderwerpen is dat zij op weinig belangstelling mogen rekenen van het publiek in vergelijking met sensationele & dramatische nieuwsberichtgeving. Slechts in tijden van verkiezingen is er aandacht voor het politieke aspect. De burger krijgt dan vooral informatie vanwege de visuele media.

De media kampt met problemen van geloofwaardigheid; verstaanbaarheid en de 'knowledge gap'. Die drie hoofdelementen moet zij overbruggen. Geloofwaardigheid is noodzakelijk, logisch. Verstaanbaarheid en knowledge gap zijn met elkaar verbonden. Politiek nieuws is moeilijker verstaanbaar maar hoe sensationelere, hoe verstaanbaarder. Wissel het nieuws om tot platvloerse berichtgeving en men zal het snappen tot de kleinste kleuter.

Op een tijdstip van de neobelgicistische renaissance woedt het debat over het voortbestaan van de Belgische Staat het grootst. Het Warande Manifest, de neobeligicistische herovering van de geschreven pers. Een Staatsgevaarlijke opiniepeiling vanwege 'De Stemmenkampioen' met indicaties van een Vlaamse meerderheid pro-onafhankelijkheid. De grootste vijand is het Vlaams Belang met zijn duidelijke Anti-Belgische koers die logischerwijze gekoppeld is aan een strenge immigratiepositie, gezien immigratie in het voordeel van de neobelgicisten lijkt te spelen.

Wachten was de boodschap, het Arrest v Gent was niet doorslaggevend. Nogmaals de dotatie trachten af te nemen lijkt nu te lukken dankzij het hernieuwde initiatief tegen deze 'haatdragende' partij. Het heeft niets te maken met de moordpartij in Antwerpen, men doet dit op vraag van Kifkif & MRAX... Datzelfde Kifkif die meermaals bleef doordrammen op die klacht als signaal op de moorden van Antwerpen; zelfs Geert Lambert (meen ik mij te herinneren) zei initieel dat de moorden enige urgentie veroorzaakte.

De politiek en de media samen hand in hand, ze hebben hun sensationeel & dramatisch verhaal.
Het verhaal dat ze nodig hebben om op een brede manier de massa te kunnen informeren. Nu slaan ze hun slag door de moorden blijven te bestempelen als racistische moorden en het verband steeds weer met het Vlaams Belang te leggen of laten leggen door anderen.
Schaamteloos voor de Neobelgicistische kar gespannen...van VLD tot Groen!. Enkel CD&V lijkt niet echt mee te doen, N-VA zeker niet.

Politici spelen nu eventjes 'good cop' door te zeggen dat men niet naar het VB mag wijzen, zeker wanneer een opiniepeiling zou aantonen dat de mensen niet akkoord gaan met de beschuldigingen geuit ten opzichte van het Vlaams Belang. Eppink zei dat men het VB weeral in de slachtofferrol duwt...is het Vlaams Belang dan geen slachtoffer? Slachtoffer van een gepolitiseerde, subjectieve media? Slachtoffer van counter-insurgency & Psy Warfare technieken?

Een mooi voorbeeld van de hetze die men aan het vormen is, de klopjacht op Paul Beliën voor zijn artikel 'Geef ons Wapens' waarin Kifkif en Centrum De Witte (voorheen Leman) allen racisme in lezen. Hun interpretatie geeft (mijn inziens) eerder blijk van hun subjectiviteit, irrationaliteit want in het artikel legde men het verband tussen cultuur en de toenmalige Maghrebijnse daders. De hoofdzaak was het Staatsfalen inzake veiligheid van de burger.
Die link tussen cultuur en de beschreven daders was geen veralgemening. Overigens is het een cultureel feit dat men dieren offert in de Islam, dat het een mannenzaak was. De daders waren toen nog 'Noord Afrikanen'; mannen; met een uitermate grote kans dat zij moslims waren. Het signalement klopte niet, dat is niet de schuld van Beliën...dat vergeet men.

Wanneer zullen de eerste dodelijke of fysiek gekwetste slachtoffers vallen van deze gepolitiseerde hetze? Ik denk vooral aan de VNJ-brand.

Nathouden, ons blijven aan herinneren, blijven bespreken, blijven protesteren...zodat het voor eeuwig en altijd gebrandmerkt staat in het geheugen van de burger. De overvloed aan herhalingen lijkt mij op een tekstboekvoorbeeld van Psychologische oorlogsvoering.
De tegenstander psychologisch blijven bestoken met eenzelfde boodschap in 1001 manieren herkauwt, op termijn zal de tegenstander breken & toegeven. De burger brainwashen en mentaal breken zodat ie elk woord ervan gelooft. Maak van hen een passieve massa die bezweken is onder de tactiek. De passieve massa van mediaverslaafden, het narcotische effect van de media, het bewerkstelligen van Merton & Lazarsfled in 1948 besloten nefaste media-invloed.

Morgen Beter zal er over spreken, ibid Polspoel & Desmet. Zondag zal men wellicht berichten over een betoging van 'sans papiers' tegen het VB in Brussel; noste week is er de 'stille mars' enzovoort.

Men zal nu trachten de dotatie van een democratische partij te ontnemen. Dotatie die niet louter de financiering is van de verkiezingskas maar normaal ook de werking van de partij financiert zodat zij haar democratische taken kan verrichten. De volgende stap is het instellen van een verbod op politieke partijen om deel te nemen aan verkiezingen, niet beslist door politieke partijen maar door een 'grondwettelijk hof' Aka. het Arbitragehof.
Het zijn de politieke partijen die beslissen wat mag & wat niet; meerderheid tegen minderheid...dus zijn de beslissingen van het arbitragehof gebonden aan het wetgevend kader geschapen door politieke partijen. We zullen nog maar zwijgen over de benoemingen voor zulke hoge functies. We glijden af naar een totale dictatuur, een verder teken van Staatsfalen...nu dat de prijs van een vat olie steeg zou dat logisch klinken à la Friedman, maar wij hebben geen olie...we slaan alleen op.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>