7 oktober 2010

Kleine Brogel opnieuw binnengedrongen?

Gisteren werd een artikel in DS gepubliceerd rond de kernwapens in Kleine Brogel. De Bomspotters van Vredesactie beweren dat ze 15 van de 26 Hardened Aircraft Shelters (HAS) hebben bezocht. In het filmpje zijn beelden van Januari terug te vinden naast beelden van een andere 'tocht' toen er geen sneeuw meer lag. Als hun verhaal klopt dan verduidelijkt het filmpje dat er dringend nood is aan een verdere versteviging van de beveiliging op Kleine Brogel en mogelijk andere militaire basissen.

Interessant is dat ze gebruik maken van Amerikaanse documenten die meer informatie verschaffen over het gebruik van sommige HAS-installaties, hieruit leerden ze dat sommige HAS uitgerust zijn met speciale installaties voor de ondergrondse opslag van kernwapens [2:20 i/h filmpje]. Dit betekent niet dat zij binnendrongen in bunkers waarin actieve tactische kernwapens opgeslagen liggen, ook hun foto's bewijzen dit niet. Het zou niet verwonderlijk mogen zijn dat een groot aandeel van deze HAS-installaties een gelijkaardige 'nucleaire' installatie hebben als vorm van redudancy in het kader van een Koude Oorlog-beleid. Wat men voorts nog leert uit het filmpje is dat ze niet alle HAS-zones geïnspecteerd hebben.

Een onderwerp voor Parlementaire Vragen.

Het blijft opmerkelijk hoe ze erin slagen om telkens Kleine Brogel binnen te dringen, misschien moet Staatsveiligheid, al dan niet in samenwerking met militaire inlichtingen, eens meer middelen investeren in het infiltreren van deze geledingen en tijdig zulke acties trachten te dwarsbomen. Uiteindelijk gaat het hier om een bedreiging van onze nationale veiligheid. Het is ook eens tijd dat men vragen stelt over de Belgische inlichtingencapaciteit, in hoeverre is er hier sprake van een falen van de inlichtingendiensten?

Na de eerste indringing in Januari ging Defensie maatregelen nemen door verdere investeringen in veiligheidsinstallaties, terecht. In hoeverre hebben deze aanpassingen al plaatsgevonden? Is er effectief sprake van een nieuwe indringing na deze van Januari 2010? Zo ja, kan men er een datum op plakken? In het recente verleden waren er problemen rond de getalsterkte van het bewakingsdetachement van KiBi, werd dit al opgelost? Het zijn allemaal interessante vragen om in het Parlement te stellen.

Ik was bezig met dit dossier, de laatste maal dat ik rond deze materie werkte was op 5 Maart 2010 toen ik een schriftelijke vraag indiende rond het binnendringen van militaire basissen, beantwoord op 12/13 April 2010. Tien dagen later viel de regering...op 6 Mei werd de Kamer ontbonden. Vraag is nu wie de Minister van Landsverdediging hierover gaat 'aanpakken'. Vorige keer werd al verduidelijkt dat zulke acties onaanvaardbaar zijn, misschien moet men verduidelijken dat er iets meer budgettaire ruimte moet bijkomen.

Vredesactivisten en Terrorisme.

Hun filmpje is semi-professioneel gemaakt en ook het 'propaganda aspect' lijkt mij heel goed voorbereid doch iets te voorspelbaar. 'Proof of concept' dat terroristen een militaire basis zouden kunnen binnendringen en tactische kernwapens zouden kunnen misbruiken, gericht tegen onze eigen bevolking. Hadden ze nu ook foto's getrokken van een B-61 met hen allemaal zittend op het wapentuig dan zouden ze hun 'proof of concept' bewezen hebben.

Wat ze wel bewezen hebben is dat men de luchtmachtbasis van Kleine Brogel kan binnendringen en in de HAS-installaties kan geraken, dat baart mij zorgen. Een terroristische organisatie zou - succesvol - hetzelfde kunnen proberen gericht tegen de F-16's en de militaire centra op de luchtmachtbasis. Laat ons niet vergeten dat militairen van deze luchtmachtbasis ingezet worden/werden in Afghanistan. Terugslaan op hun thuisbasis, al dan niet in Mumbai-stijl aanvallen, zou een serieuze stunt betekenen & moreelbooster eerste klas.

Als inderdaad zou blijken dat men opnieuw is binnengedrongen op KiBi dan vrees ik dat men niet anders kan doen dan extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Extra beveiligingsmaatregelen, van Google Earth naar UGV's tot AP-mijnen.

Het filmpje en het voorval bewijst nogmaals het potentieel aan misbruik van programma's zoals Google Earth (en Maps). In sommige landen hanteert men digitale camouflagetechnieken om gevoelige installaties weg te vegen uit de satellietfoto's van Google Earth. Persoonlijk denk ik dat er een dringende nood is om militaire en andere installaties digitaal te bewerken op de beelden gehanteerd door programma's zoals Google Earth (e.a.). In België is hier al discussie rond geweest dat voornamelijk gericht was op de hoge resoluties van beschikbare beelden, indien ik mij niet vergis was dit een onderwerp van toenmalig Kamerlid Patrick De Groote (N-VA). Defensie had geen problemen met hoge resolutie beelden, ze waren van mening dat er nog geen dreiging uitging met de huidige beeldscherpte. Als men in België zou beslissen om GE te 'censureren' laat ons hopen dat we dit op een verstandige manier zullen doen door elementen weg te schilderen. De Luchtmachtbasis Kleine Brogel zou dan veranderen in een landelijke omgeving, in andere faciliteiten zou men elementen of sommige gebouwen kunnen camoufleren. ...niet zoals in het onderstaande voorbeeld waardoor je weet waar je moet gaan kijken:Het nadeel van zo'n censurering van Google Earth is dat fractiemedewerkers niet langer de lay-outs van militaire basissen kunnen bekijken en de route van de Bomspotters op Kleine Brogel niet langer kunnen reconstrueren...zoals ik vorige keer deed.

Veiligheidsmaatregelen op het terrein zelf: De enige manier, zonder het gevoelig opdrijven van de getalsterkte van het bewakingsdetachement, is het bouwen van een bijkomstige bufferzone net achter de buitenste perimeter met een pak meer obstakels (prikkeldraad, enz). Alleen vormen obstakels en bufferszones vooral vertragingsmechanismen, zij stoppen een gedreven tegenstander niet. Het is net dat vertragende dat ervoor zou moeten zorgen dat een patrouille hen tijdig kan bemerken & onderscheppen. De inzet van Unmanned Ground Vehicles, zoals de Guardium UGV, zou een extra mobiele patrouilleversterking kunnen bieden dat ingezet zou worden in combinatie met een bemande mobiele interventieploeg.Een extremere en wellicht meest afschrikwekkende oplossing is het aanleggen van bufferzones met obstakels aangevuld met antipersoonsmijnen, zoals toegelaten binnen Protocol II van het VN Convention on Certain Conventional Weapons (CCW). Alleen kan dit niet want België heeft het Ottawaverdrag, inzake de verbanning van gebruik & productie van antipersoonsmijnen, ondertekend en geratificeerd. Een 10-tal landen hebben Protocol II van het CCW geratificeerd en gebruiken AP-mijnen - zover geweten - louter voor defensieve doeleinden, om mensen uit bepaalde gevoelige zones te houden. Had België het Ottawaverdrag niet geratificeerd en had men in afgebakende zones bordjes met 'Achtung Minen' geplaatst dan had dit misschien voldoende afschrikwekkend geweest, hoewel men de gedrevenheid van de bomspotters niet mag onderschatten. Net als het onderschatten van het politieke effect mocht een bomspotter op een antipersoonsmijn springen...alleen zou het principe van zelfbehoud moeten voorkomen dat ze dan nog pogingen ondernemen om een militaire basis binnen te dringen.

Labels: , , , , , , ,

5 Comments:

At 8/10/10 20:34, Anonymous Stopmilitarisering said...

Antipersoonsmijnen? Ik geloof mijn ogen niet. Ik had nog een schrale hoop toen ik dit artikel begon te lezen dat dhr Vandenberghe de moeite zou doen om ook iets over het waarom van dit soort geweldloze acties te zeggen, maar de groteske eindargumentatie veegte die hoop van tafel. U leeft inderdaad in een vreemde wereld mijnheer.

 
At 8/10/10 21:01, Anonymous traveller said...

@ stopmilitarisering

Leg jij het ons eens uit waarom die acties noodzakelijk en nuttig zijn aub.

 
At 8/10/10 22:10, Anonymous Marc Huybrechts said...

Eens te meer een interessant artikel van de heer Vandenberghe.

Echter, in zijn laatste zin raakt hij - misschien onbewust - de kern van dit probleem aan. Het is precies dat "principe van zelfbehoud" dat afwezig blijkt te zijn bij de kortzichtige naievelingen van 'Vredesactie', zowel in een persoonlijke als in een maatschappelijke zin. In dat opzicht verschillen ze eigenlijk niet zo veel van radikale islamisten. Met hun pogingen om Westerse militaire slagkracht te ondermijnen, ondermijnen zogezegde 'verdesactivisten' op termijn ook de "vrede" die ze beweren van te beogen. In een wereld vol met slechterikken kan enkel 'angst voor de militaire slagkracht en wilskracht van het Westen' de vrede bewaren.

 
At 8/10/10 22:42, Blogger David Vandenberghe said...

@stopmilitarisering: Had u misschien verwacht dat ik mij scharen achter uw wereldvisie en die van Vredesactie? Sorry, aan die idealistische fantasietjes doe ik niet mee.

De essentie van het artikel is dat er dringend nood is aan een verbetering van de beveiliging op KB als inderdaad blijkt dat de Bomspotters opnieuw binnendrongen op KB. Ik overliep de mogelijkheden.

Ik acht het wenselijk dat mensen er NIET in kunnen slagen een militaire basis binnen te dringen waar kernwapens opgeslagen liggen.

In het artikel verduidelijk ik waarvoor AP-mijnen legaal gebruikt kunnen worden, binnen Protocol II CCW, maar de essentie is dat waarschuwingsborden mogelijk al afschrikwekkend genoeg zouden zijn geweest mocht dit geloofwaardig zijn. Alleen is dit niet langer geloofwaardig in België omdat we het Ottawaverdrag ratificeerden.

 
At 9/10/10 02:28, Blogger David Vandenberghe said...

Er zijn nog andere beveiligingsmogelijkheden, maar wat ik heb neergeschreven beoogt een maximale beveiliging van heel het complex. Kleinere varianten zijn ook mogelijk, maar ik ga niet alles neerschrijven.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>