7 juli 2010

Nogmaals het islamdebat

Het zijn sombere tijden voor de pleitbezorgers van de multicultuur. Zopas heeft de Maastrichtse onderwijskundeprofessor Jaap Dronkers aangetoond dat etnisch gemengde scholen voor alle betrokkenen tot slechter onderwijs leiden. Moslimscholen hebben een lager niveau dan redelijk homogene inheemse scholen, maar zelfs zij zijn beter dan de echt gemengde scholen. Diversiteit is beslist geen verrijking. Etnisch aparte scholen, waar het VB twintig jaar geleden voor pleitte, zouden volgens hem een verbetering zijn.Dronkers is nog zeer voorzichtig in zijn verklaring van de feiten. Zo waagt hij zich niet aan een raciale uitleg zoals de jongste jaren uitgewerkt door evolutionair-psychologen. Dat Chinezen het beter doen dan Europeanen, en die weer beter dan Arabieren, zou volgens hen aan de IQ-gemiddelden liggen: boven 105 voor Oost-Aziaten, rond 100 voor Europeanen, minder dan 95 voor Turken, minder dan 90 voor Maghrebijnen. Uit Dronkers’ gegevens blijkt trouwens dat andere factoren dat eenvoudige plaatje doorkruisen.

Eerder onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en de dagelijkse ervaring in India hadden al uitgewezen dat hindoes en moslims, raciaal identiek maar cultureel zeer verschillend, ook erg verschillen in schoolprestaties. De hindoecultuur motiveert meer tot kennisverwerving en onderwerping aan de schooldiscipline dan de islam.

Motivatie maakt een wereld van verschil. Nog in het VK is gebleken dat bij meisjes uit Afrika, zogezegd met een lager IQ begiftigd maar meestal overtuigde christenen, het beter doen dan hun ongemotiveerde inheemse medeleerlingen. Bij deze “white trash” is het de genotcultuur die hen ongeïnteresseerd maakt en te blasé voor studie. Bij de Pakistani’s heeft de islam datzelfde effect. De scholen weerspiegelen daarmee de grotemensenwereld, waar de moslimlanden opvallen door intellectuele dorheid en geringe creativiteit.

Schade aan het onderwijs is natuurlijk niet het meest gehoorde bezwaar dat tegen de islam geopperd wordt. Het bevestigt wel het beeld van een islam die tegen integratie in de moderne samenleving militeert.

Aan die verdenking jegens de islam heeft de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen op 23 juni een debat gewijd. Tegenover elkaar stonden Wim Van Rooy, ervaren beleidsman in de onderwijswereld, en Tom Naegels, schrijver-columnist. Van Rooy behoort tot de alarmistische school, Naegels ziet het allemaal zo’n vaart niet lopen. Voor hem zijn de moslims in zijn Antwerpen gewoon brave sloebers die niets te maken hebben met de vervolging van niet-moslims in Egypte, Irak of Bangladesj. Je moet mensen in hun context zien, en de context van de Vlaamse samenleving is van die aard dat hier wel geen djihaad zal ontbranden. .

Vooral geen geopolitieke verbanden zien in de plaatselijke faits divers, zo pleitte de Antwerpse schrijver. Hier treedt hij toch even de culturele elite bij die anders haar banbliksems op de “bekrompen” en “xenofobe” volksmens laat regenen, maar zelf onze horizon zo klein mogelijk wil houden. Toen het VB op het platteland stembuswinst boekte, commentarieerde men dat dit toch absurd was, aangezien er in Zoersel of Waasmunster nauwelijks vreemdelingen wonen. Zij impliceerden dat die dorpers nooit verder kijken dan hun kerktoren en niets geven om de bredere maatschappelijke trends. Tom Naegels zegt ons datzelfde doen geloven over de moslims. De geafficheerde solidariteit van Marokkaanse jongeren met Gaza zou slechts een uiting zijn van identiteitsaffirmatie, of wat jongeren nu eenmaal doen. Immers, “Borgerhout is Pakistan niet.”

Veel van die VB-stemmers in Zoersel waren inwijkelingen die in Antwerpen gezien hadden wat er in een diverse samenleving fout kan gaan. Zij brachten hun “perceptie” mee. Wel, ook de moslims hebben hun wereldbeeld van elders meegebracht. Zelfs de hier geboren jongeren staan voortdurend bloot aan invloeden uit het thuisland, ondermeer via importpartners. Natúúrlijk moet men de ontwikkelingen in de Vlaamse moslimmilieus in geopolitieke termen begrijpen,-- zijzelf doen dat alleszins. In de o zo geruststellende “Vlaamse context”, waar de overheid het islamonderwijs en de zelforganisatie langs religieuze lijnen bevordert, komen alle specifieke ervaringen van Tsjetsjenen of Palestijnen of Vlaams-Marokkaanse “’racismeslachtoffers” samen in de molen van de politieke islam.

Van Rooy citeerde de pro-moslim onderzoeker John Esposito, dat 7% van de moslims wereldwijd zich tot een militante islam bekent en terreuracties goedkeurt. Dat zijn zo’n 91 miljoen mensen, zelfs als “kleine” minderheid nog altijd een serieus aantal. Bovendien toont de geschiedenis van burgeroorlogen en revoluties aan dat een kleine maar gemotiveerde minderheid de weifelende meerderheid voor haar kar kan spannen.

Hoeveel ruggengraat heeft de “gematigde moslim”? Er is nader onderzoek nodig van wat de werkelijk opiniebewegingen onder moslims eigenlijk zijn. Van Rooy wees erop dat geen enkele van de gesubsidieerde Deense moslimverenigingen de uitingsvrijheid van de Mohammed-cartoonisten wilde eerbiedigen, Naegels counterde dat de belangrijkste Vlaamse moslimverenigingen na het UA-incident wél het spreekrecht van Benno Barnard verdedigd hebben. Was dit laatste louter bedrieglijke tactiek, of dringt de geest van de Europese vrijheden stilaan toch door in het moslimmilieu? Voor beide is wat te zeggen.

Vooral zou de alarmistische school wat oplossingen moeten gaan formuleren. Van Rooy laat zich daartoe niet uitdagen door de beleidsvoerders die de huidige islamproblematiek hebben laten verrotten, maar onder moeten we wel degelijk de eindoplossing van het islamvraagstuk in Europa uitstippelen. Het centrale bestanddeel daarvan is dit.

Er is geen enkele reden waarom mensen vandaag moeten blijven steken in het illusoire geloof dat de stem die Mohammed hoorde, van goddelijke oorsprong was. De Koran was slechts het product van zijn eigen zieke geest. Het is te gek voor woorden dat hedendaagse mensen zich bij levensbeslissingen, en ook in hun houding tegenover andersdenkenden, door zijn woorden laten leiden. De inspanning van overheid en cultuurelite moeten erop gericht zijn, hen uit die onzin te bevrijden.

Labels: , , , , ,

6 Comments:

At 7/7/10 23:04, Anonymous K. Artman said...

Met de laatste paragraaf ben ik het min of meer eens, alleen geldt dat ongeveer voor àlle religies; het is niet omdat 'wij' in West-Europa zo'n 'lauwe' katholieken zijn, dat het Christendom intrinsiek niet even 'absoluut' en dus potentieel gevaarlijk zou zijn dan andere religies.

Voor de rest zou ik van al die islamcritici ook wel eens iets méér willen horen dan demonisering en alarmisme. Oplossingen, bijvoorbeeld, voor inderdaad aanwezige maatschappelijke problemen. Want die van 'links' werken blijkbaar niet; wat stellen zij dan voor? Maatregelen die wèrken, bedoel ik, en niet de problemen eerder nog groter maken (door groepen nog verder uit elkaar te drijven of tegen elkaar op te zetten), of slechts oplossen voor diegenen die het (al) goed hebben en eigenlijk gewoon niet willen geconfronteerd worden met diegenen die 'anders' zijn (harde aanpak betekent meestal het verleggen van de problemen naar andere 'gebieden' - letterlijk en figuurlijk).

Oppassen, overigens, met 'biologische' manieren (typisch westerse IQ-testen) om mensen in hokjes te stoppen: dat hèbben we al eens gehad, de oplossingen die daaruit voortvloeien zouden wel eens kunnen botsen met onze 'waarden en normen', en ze maken het ons iets te gemakkelijk om toch maar niet te moeten nadenken over socio-economische oorzaken.

De twijfels omtrent de verdediging door moslimverenigingen van het spreekrecht van BB is tenslotte weer typisch; het kan nooit goed zijn: ofwel zeggen ze dingen die wij fout vinden ("zie je wel"), ofwel liegen ze (wat nóg erger is).

 
At 8/7/10 21:38, Anonymous traveller said...

@ K. Artman

Uw vraagstelling en waarschuwing druipt van de politieke correctheid.
Als een bepaalde groep NIET WIL integreren in een maatschappij en zich een ersatzthuisland in een ghetto verschaft, wat moet je dan doen? Geef jij hier eens een antwoord op dat "geen groepen tegen elkaar opzet".
Ik heb een aantal jaren in islamitische landen geleefd midden tussen de bevolking en niet in een afgezonderde villawijk.
De moslims die naar katholieke of protestantse scholen gingen hebben uitzonderlijke resultaten in de beste Amerikaanse universiteiten, die onder andere die scolen op de voet volgen en de leerlingen op hun kosten naar die universiteiten uitnodigen. Ik ken verschillende jonge afgestudeerden van Yale, Princeton en Harvard die als normale niet-rijke jongens gratis voor niets, kost en inwonen inclusief, in die universiteiten afstudeerden en nu in Amerika leven en werken.
Dan krijg je de enorma massa anderen, die naar Pakistaanse "scholen" gingen en helemaal geen niveau habben. Die jonge mensen lopen totaal verloren vandaag en gaan voor een minimum loon werken.
Zij zijn "gefundenes fressen" voor politici en religieuze fanatiekelingen.
Zij zijn ook de familieleden van de in onze Europese landen levende "zwalpeieren" die geen idee hebben waarom ze hier leven, buiten proberen zoveel mogelijk mee te graaien.

Een oplossing geven die "humaan" is?
Elke zoon en dochter van een nieuwe belg of van een hier verblijvende asielzoeker MOET naar een speciale taalcursus tot ze perfect Nederlands spreken.
Daarna gaan ze naar de normale scholen waar intussen meer filosofisch accent op de Europese waarden en normen wordt gelegd, zonder ook maar één enkele verwijzing naar tolerantie voor de multicul.
Die spijbelt krijgt geen kindergeld en de 2e verdiener verliest zijn/haar werkloosheidsuitkering.

De discipline zal binnen de 3 maand hersteld zijn.
Er zijn nog een hoop andere maatregelen te nemen, maar dat zou al een begin kunnen zijn.

 
At 8/7/10 22:54, Anonymous K. Artman said...

Bedankt voor het antwoord. Met concrete ideeën komen we alvast verder dan met een heilloos essentialistisch discours.

Wel twee bedenkingen. Blijkbaar beschouwt u 'politieke correctheid' als iets beschamends. Ik niet; ik volg in deze eerder Guus Kuijer: “Weet u wat politiek correct betekent? Het betekent dat je probeert fatsoenlijk te zijn tegenover mensen die niet in de positie verkeren waarin ze zo’n grote waffel kunnen opzetten als jij.” (Guus Kuijer, Het doden van een mens, p. 215)

En u wil het ene Grote Gelijk blijkbaar vervangen door het andere: "zonder ook maar één enkele verwijzing naar tolerantie voor de multicul" klinkt immers nogal fanatiek en dogmatisch. Wat u zo denigrerend 'multicul' noemt, kan misschien wel wat doorgeschoten zijn, maar het heeft minstens evenveel met 'onze waarden en normen' te maken als het 'realisme' dat door mensen als u wordt verdedigd.

 
At 8/7/10 23:27, Anonymous traveller said...

@ K. Artman

Ik zou multicul kunnen verdedigen indien het bestond.
Het bestaat echter niet, er zijn dominante en volgzame culturen. De volgzame verdwijnen.
Het gaat nu zo ver dat er tussen de verschillende islamitische strekkingen echte oorlogen in de schaduw worden uitgevochten, niet alleen in de landen van herkomst maar ook in België en Frankrijk.

Ik heb onlangs een beeld van die situatie gekregen in een Arabisch land.
Ik stond in een lift van een van de grootste hotels met een tiental Franssprekende Afrikaanse imams.
Ze deden mee aan een conferentie van een bepaalde strekking tegen het salafisme, volledig op kosten van het gastland.
Toen ik vroeg van welk Afrikaans land ze kwamen kreeg ik een schok toen ze antwoordden:
We zijn Belgen uit Brussel.
Er waren minstens 50 belgische zwarte imams in dat hotel, samen met een paar honderd andere Afrikanen, misschien uit Frankrijk EN uit Frans Afrika.

Ik had geen idee dat er zoveel zwarte imams in België waren.

 
At 10/7/10 12:53, Anonymous Anoniem said...

“Weet u wat politiek correct betekent? Het betekent dat je probeert fatsoenlijk te zijn tegenover mensen die niet in de positie verkeren waarin ze zo’n grote waffel kunnen opzetten als jij.”

Zoals het uitschelden van meer dan 1.350.000 Vlamingen (VB-LDD-NVA) voor mestkevers, kakkerlakken, gehandicapten etc!

 
At 10/7/10 13:10, Anonymous Anoniem said...

@ K. Artman:

Hamid Gul: We are on the brink of disaster. It is time to pull back from the brink and reassess before we blow ourselves up. The purpose of Islam is service to humanity. The time for like-minded people to have a meeting of the minds is now.

De Borchgrave: But you are against democracy, so how can there be a meeting of the minds?

Hamid Gul: Democracy does not work. Politicians are constantly thinking of their next election. The Koran says call a spade a spade. It is the supreme law and tells right from wrong. There is no notion of "my country right or wrong" under divine law.

De Borchgrave: So what kind of a system are you advocating?

Hamid Gul: The world needs a post-modern state system. The creator through Prophet Mohammed said equal distribution. Capitalism is the negation of the creator's will. It leads to imperialism and unilateralism.

De Borchgrave: So what does this post-modern state system look like?

Hamid Gul: A global village under divine order, or we will have global bloodshed until good triumphs over evil. Islam encapsulates all the principal religions and what was handed down 1,400 years ago was the normal evolutionary sequel to Judaism and Christianity. The prophet's last sermon was a universal document of human rights for everyone that surpasses everything that came since, including America's declaration of independence and the U.N. Charter of universal rights. If you superimpose true secular values on true Islamic values, there is no difference. So surely divine law should supersede man-made law. Islam is egalitarian, tolerant and progressive. It is the wave of the future.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>