20 juli 2010

Defensie verkoopt AIV DF90…

Het is niet de eerste keer dat ik het hoor, maar het blijft wachten op de eigenlijke verkoop van de AIV DF90 (deredactie). Het is een oud en lang verhaal, waarvoor ik verwijs naar eerdere blogposts op IFF (Het AIV contract herzien?, Het beleid van Flahaut: DS-Kritisch & AIV).

Kort geschetst heeft Defensie onder leiding van André Flahaut haar voertuigenpark gemoderniseerd (2003-2007). De Armored Infantry Vehicle werd het mediane basis-gevechtsvoertuig dat de rupsvoertuigen dient te vervangen. Hiervoor werd ultiem gekozen voor de MOWAG – GDLS Europe – Piranha IIIC in diverse uitvoeringen. Eén uitvoering is een direct vuurondersteuningsvoertuig uitgerust met een CMI Mk.8 90mm geschut dat ‘onrechtstreeks’ de Leopard 1BE – uitgerust met een 105mm geschut – diende te vervangen.

Er was al heel wat politieke heisa geweest rond de DF90, Minister De Crem verklaarde in het verleden al dat men de DF90s ging verkopen…nu opnieuw, maar waarom?

4 problemen met de keuze voor de DF90.

De CMI Mk.8 LCTS90 is een capabel geschut alleen is het kaliber (90mm) niet langer de NAVO-standaard (1) en betekent dit eigenlijk een regressie. De evolutie op moderne mediane voertuigen op vlak van medium/zwaar geschut gaat van 90mm naar 105mm naar 120mm (allernieuwste Centauro). Op de slagtanks (Main Battle Tanks) heeft men dezelfde evolutie kunnen waarnemen, alleen vond dit vroeger plaats en ligt de standaard nu op 120mm. Gevolg van de keuze voor de DF90 is dat men in geval van nood geen munitie bij de buren kan lenen, buiten Frankrijk dat nog over oudere voertuigen bezit uitgerust met 90mm – uitsluitend voor gebruik in Afrika, zodus een probleem van interoperabiliteit.

Overschakelen van 105 naar 90mm betekent ook een aanpassing van de infrastructuur en aanwerving van nieuwe munitie ipv hergebruik (2), onnodige meerkost. De CMI Mk8 presteert het beste met de munitie van MECAR, de enige andere Europese 90mm producent is het Franse Nexter (vroeger GIAT) en niet Hirtenberger zoals eens in een persbericht werd geopperd. De productie van 90mm tank munitie is een nichemarkt in Europa (3), gebrek aan concurrentie heeft een effect op de prijs van de munitie.

Enige rekenwerk leerde ons destijds dat een AIV DF90 gemiddeld tussen de 3.8 en de 4 miljoen € kostte terwijl in dezelfde periode Leopard 2A6 tweedehands ‘Nearly New’ Tanks verkocht werden voor 1.5 miljoen € (4), er bestond een veel goedkoper en effectief alternatief. Alleen paste dit niet in het plaatje van de medianisering van Defensie waarbij alle rupsvoertuigen werden afgestoten.

De recente gewapende conflicten (Irak, Afghanistan) hebben echter verduidelijkt dat rupsvoertuigen nog steeds een nut hebben – ook in vredeshandhavende taken – desondanks hun ‘agressiever uiterlijk’. De realiteit is dat het zwaardere rupsvoertuig zijn gewicht beter kan verdelen dan een mediaan voertuig (ground pressure) waardoor het in sommige gebieden mobieler (en geschikter) blijft dan mediane voertuigen. Canada ging haar Leopard 1 tanks vervangen – net als België – door een Piranha III uitgerust met een 105mm systeem, de LAV/Stryker MGS, maar besliste uiteindelijk om Leopard 2 tanks aan te schaffen gezien geleerde lessen uit hun gevechtsinzet in Afghanistan.

Parlementair werk onder Kamerlid Vijnck.

Destijds – onder het bewind van Flahaut - heb ik al enkele vragen laten stellen in het parlement met betrekking tot de AIV. Vanaf Juli 2009 kon ik dat zelf doen, aangezien dit net mijn taak was in het parlement, voor LDD-parlementslid Dirk Vijnck.

Ik heb hierover een tweetal schriftelijke vragen gesteld. Uit een eerste schriftelijke vraag (a) bleek dat Defensie blijkbaar geen weet had over de LAV-H – High Capacity – van GDLS Canada, dat was namelijk een modernisering van het Piranha III-platform waardoor die een totaal gewicht van 25t aan kan (tegen 20/22t). Hierdoor zou het misschien technisch mogelijk kunnen zijn om de DF90 heruit te rusten met een 105mm wapensysteem. Alleen, Defensie kent de LAV-H van GDLS Canada niet…dus wellicht werd die optie niet bekeken.

Spijtig genoeg heb ik tot op heden geen antwoord verkregen op de hierover laatst ingediende Schriftelijke Vraag (b). De vraag werd vervallen verklaard wellicht omwille van de ontbinding van de Kamer, opmerkelijk gezien andere vragen wel beantwoord werden. Na het antwoord op deze vraag diende een verdere mondelinge vraag over de mogelijke verkoop van de AIV DF90 te komen voor het zomerreces, alleen besliste de val van de regering daar anders over.

Een andere vraag dringt zich op als Defensie werkelijk de AIV DF90 gaat verkopen, waarmee gaat men de Leopard 1 en de AIV DF90 vervangen? Er zijn maar drie mogelijke antwoorden, de AIV DF90/Leopard 1BE wordt: door niets vervangen (de Leopard blijft in dienst/niet), vervangen door een ander mediaan voertuig met 105/120mm systeem, vervangen door een rupsvoertuig met 120mm geschut.

Time will tell…

Labels: , , , , , ,

27 Comments:

At 21/7/10 02:58, Anonymous fcal said...

Analogieën.

De loopgraven en het machinegeweer hadden in Wereldoorlog I tot gevolg, dat de dure cavalerie niet meer ingezet kon worden. De artillerie werd de koningin van het slagveld.

De immobiliteit van dit zware vuurwapen werd haar fataal in Wereldoorlog II door de inzet van goed bewapende, snel beweegbare formaties pantservoertuigen met even mobiele infanterie-ondersteuning.

De verdere gecombineerde actie van land- en luchtmacht inclusief raketontwikkelingen maakte in de daarop volgende decennia ook het pantservoertuig tot een voorbij gestreefde ontwikkeling. Het werd onderhand een zekere doodskist in een 'klassieke' veldslag met een geschatte levensduur van 4 minuten.

De huidige ontwikkelingen zoals deze zich in Irak maar vooral in Afghanistan openbaren wijzen steeds meer in de richting van een combineren van aanwezigheid op de grond met hoogtechnologische ondersteuning op afstand, uit de lucht, satelliet m.b.v 'raket' en ‘speciale bommen’. Vele van deze systemen zijn onbemand.

Defensie dient voor de inzet van de Belgische troepen deze voorzieningen te treffen, welke deze zo nuttig en zo veilig mogelijk maken. Hierin kan gezien de opdrachten een degelijk gepantserd (vooral antimijn-gericht) wielvoertuig zeker een rol spelen. De zwaarte van de bewapening is van minder belang dan de vuursnelheid en -leiding. Men vergeet hierbij best niet dat deze voertuigen o.a. elektronisch en computertechnisch maar ook logistisch ingebed dienen te worden in de grotere geledingen der actieve NAVO-organisatie.

Het is over dergelijke meer algemene uitgangspunten, doelstellingen en eisen, dat men een zinvolle discussie kan voeren. De detaillering dient door de specialisten van defensie te gebeuren.

 
At 21/7/10 11:13, Blogger David Vandenberghe said...

De artillerie was in WOII ook de koningin van het slagveld. Alleen werden mobiele eenheden (infanterie en cavalerie) de keizer van het slagveld in WOII. Daarbij werd de moderne luchtondersteuning op grote schaal toegepast. Irak en Afghanistan bevestigen deze tendens.

Het pantservoertuig is geen voorbij gestreefde ontwikkeling! Er is nog steeds een mobiele militaire bepantserde aanwezigheid op de grond noodzakelijk, los van alle 'hoogtechnologische snufjes'.

De realiteit is dat medium zware mediane voertuigen een grotere gronddrukpatroon hebben dan rupsvoertuigen waardoor mediane voertuigen meer gebiedsgebonden zijn voor hun inzet dan de rupsvoertuigen. Dit impliceert meer bewegingsruimte - en dus meer opties tot slagveld dominantie - voor rupsvoertuigen, naast een grotere mogelijkheid om het gewicht van deze voertuigen op te drijven. Het voordeel van medium zware mediane voertuigen is snelheid. Beide types heb je nodig.

De zwaarte van uw bewapening doet er nog steeds toe, afhankelijk van rol tot rol. Vuursnelheid en -leiding is een non-issue in dit geval.

De essentie van het artikel is dat het 90mm geschut niet de meest optimale keuze was, een 105mm wel en is technisch mogelijk op een medium zwaar mediaan voertuig.

 
At 21/7/10 12:15, Anonymous traveller said...

België kan eens met de Zuid-Afrikanen praten, de baanbrekers van dit soort voertuigen voor alle terrein.

 
At 21/7/10 18:30, Blogger David Vandenberghe said...

De Zuid-Afrikanen hebben gekozen voor de Patria AMV in het Hoefyster project. De AMV heeft in België 'verloren'.

 
At 21/7/10 19:02, Anonymous traveller said...

@ David Vandenberghe

Maken de Zuid-Afrikanen ze niet zelf meer?
Die hadden toch een voertuig met een V-vormige onderbuik van eigen fabrikaat dat ze eerst in Angola hebben gebruikt?

 
At 21/7/10 20:00, Blogger David Vandenberghe said...

Ja, dat is een ander klasse van voertuig en is momenteel onderdeel van BAE systems South Africa. :p

 
At 21/7/10 21:10, Anonymous fcal said...

@ traveller

Bedoelt u de Ratel? V-vormige onderplaat (tegen de IED van 1980), grote autonomie zowel qua bewapening (lichter maar voldoende) als bereik. Hoge snelheid (>110 km/u) comfortabel uiterst geschikt voor het woestijn- en savannewerk.

Hadden de Engelsen maar zoiets gehad in Basra en omgeving.

 
At 21/7/10 23:28, Anonymous traveller said...

@ fcal

Ik kon me de naam niet meer herinneren, maar ik heb dat voertuig in trainingsactie gezien en het was het beste in de wereld toen.
Perfect voor IED en daar ook speciaal voor gemaakt.

 
At 22/7/10 02:38, Blogger David Vandenberghe said...

Of de RG-31 Nyala. In alle geval allemaal BAE Systems - Land Systems OMC.

 
At 22/7/10 11:55, Anonymous paardenvriend said...

@ David Vandenberghe
mogen we iets meer lezen in uw profiel dan

Somewhere : Brabant : België
Interesses: politics defense

Dat is niet veel anders dan anoniem posten..

 
At 22/7/10 16:35, Anonymous Marc Huybrechts said...

Iemand die "paardenvriend" zou heten, die komt David Vandenberghe verwijten van "anoniem" te posten. Armen en onnozelaars zullen er altijd zijn. Het is spijtig, maar wel zo.

 
At 22/7/10 17:04, Anonymous paardenvriend said...

@ Huybrechts
u snapt spijtig genoeg blijkbaar het verschil niet tussen reageren op een artikel, dat hier zelfs volledig anoniem mag en kan, en het publiceren van een artikel. Daar mag men toch een beetje meer verwachten te weten te komen over wie iets schrijft, dan een naam die er toch op neerkomt dat men als 'anoniem' publiceert. Men doet ten slotte de moeite het te lezen. Is daar iets onnozels aan?

 
At 22/7/10 17:31, Anonymous Marc Huybrechts said...

Beste vriend van paarden,

U kunt hem ook nog om zijn telefoonnummer en thuisadres vragen.

Ik stel voor dat u een tekst beoordeeld op de inhoud, niet op basis van de 'beroemdheid' van de auteur. Sommige van de meest onnozele teksten in de Vlaamse joernalistiek worden ook "gepubliceerd" door sommige van de de meest gekende of beroemde joernalisten (zeg maar propagandisten). IFF is een groepsblog, en heeft meer dan 25 "medewerkers". Sommigen daaronder zijn beter gekend onder het brede publiek dan anderen. En ja, ook daar geldt dezelfde regel: sommige van de meest onnozele teksten komen van de hand van de meest-gekenden onder dit select gezelschap. Maar, u moet dat oordeel zelf maar concretiseren. Ik ga het niet voor u doen.

Marc Huybrechts (mijn echte naam, en ik houd ook van paarden)

 
At 23/7/10 07:50, Anonymous Luc Van Braekel said...

@paardenvriend: David Vandenberghe vermeldt niet alleen zijn echte naam, hij schrijft in bovenstaand artikel ook dat hij parlementair medewerker was van Dirk Vijnck. Welke bijkomende informatie hebt u nog nodig? De maat van zijn schoenen? Zijn privé-adres?

Uw reactie is niet alleen onbeschoft en ongepast, u maakt uzelf hier onsterfelijk belachelijk, door het gebruik van de echte naam gelijk te stellen aan anoniem publiceren.

 
At 23/7/10 13:16, Anonymous paardenvriend said...

@ lvb en Huybrechts
waarom zo aggressief? Ik vroeg alleen of David Vandenberghe iets meer informatie in zijn PROFIEL wou zetten dan:

Somewhere : Brabant : België
Interesses: politics defense

Op de kaft van een boek zou de uitgever toch ook niet zo weinig 'informatie' publiceren als hij de schrijver wil voorstellen? Ik verwacht dus ook van een auteur van artikels iets gelijkaardigs, in zijn profiel: dat hij/zij iets meer over zichzelf zegt dan enkele vage nietszeggendheden.
Dat bedoel ik met de vergelijking met anoniem. Het is niet omdat iemand zijn echte naam gebruikt dat men daarom iets weet, bijvoorbeeld over zijn motieven, achtergrond, vakkennis, ervaring, andere publicaties, specialisatie, beweegredenen, politieke voorkeur, sociaal engagement, enz. (dus niet zijn schoenmaat). Keuze te over dus om 'iets' te zeggen.

David Vandenberghe schrijft inderdaad in dit artikel dat hij medewerker was van ex-Kamerlid Vijnck, maar mijn vraag ging over zijn profiel. Omdat hij ook over ander dingen schrijft, bv vergelijking speech Peumans met reactie van Els Ampe. En dan denk ik te mogen de vraag stellen: wie is die David Vandenberghe? Zonder daarvoor uitgemaakt te worden voor onnozelaar of onbeschoft, die zich onsterfelijk belachelijk maakt?

Ik vind het een vorm van beleefdheid tegenover de lezer dat men zich (al was het maar een klein beetje, met accenten naar eigen keuze) presenteert als men op het publieke forum optreedt.Alleen een naam is hiervoor wat mager.

 
At 24/7/10 15:52, Anonymous paardenvriend said...

Nog een bijkomende inhoudelijke verduidelijking, als antwoord op de scheldpartij van de twee heren

@ Huybrechts
U schrijft: "Ik stel voor dat u een tekst beoordeeld op de inhoud, niet op basis van de 'beroemdheid' van de auteur." ('Beoordeelt' moet hier met een 't', maar soit..). Ik zou met u akkoord gaan als het om literaire teksten gaat. Dan moet de tekst voor zich spreken. Maar hier gaat het meestal om opinies, standpunten, kritiek, en daarbij is het wel belangrijk te weten wie het schreef. Stel een tekst over amnestie, daar gaat men toch ook kijken WIE die geschreven heeft. Men zal hem heel anders benaderen, beoordelen, er besluiten uit trekken als men weet dat hij van Marc Reynebeau, Bart De Wever of Hilde Kiebooms is. Zelfs als het (min of meer) dezelfde tekst zou zijn, omdat men in zijn eigen beoordeling de hele context van waaruit die persoon schrijft mee betrekt, zijn gekende achtergrond, andere teksten die men van hem/haar gelezen heeft. Ben ik een onnozelaar als ik die verduidelijking vraag, over iemand die zich 'David Vandenberghe' noemt, en tot de conclusie komt dat de tussenkomst van Els Ampe tijdens de speech van Jan Peumans "onbeleefd en misplaatst" was? Mag ik dan niet vragen: 'wie zegt dat'?

@ LVB
U schrijft: "David Vandenberghe vermeldt niet alleen zijn echte naam,...". U kent hem blijkbaar, want hoe kan u anders weten dat het zijn echte naam is? Een vriend van u? Wellicht daarom die vlammende verdediging van die auteur, met een bazooka op mij gericht? Voor mij zegt die naam echter evenveel als 'Zefke Van Heule' of 'Jetje Dingemans'. Niets dus, en daarom schreef ik dat dit erop neerkomt dat men 'anoniem' publiceert. Daarbij gaat het hem niet om de 'echte naam': een pseudoniem, schrijversnaam is even goed, als die persoon zich maar (mistens een beetje) voorstelt als hij het woord voert (dat geldt volgens mij evengoed voor een spreker in een zaal als voor een schrijver op een weblog). Ik zie niet waarom ik mij 'onsterfelijk belachelijk' zou maken met mijn vraag naar: wie bent u dan?

Nog eens anders geformuleerd: wie het woord neemt om zijn mening te verkondigen, heeft in elk geval mijn voorkeur als hij dit doet met open vizier en zich niet verstopt achter een (zoveel als) blanco 'Profiel'.

Heren, wellicht kan er een klein excuus van af, dat u mij beledigde en uitkafferde?
Indien niet, is het te verwonderen dat mensen verkiezen te reageren als 'anoniem'? Men beschermt zich zo beter tegen anderen die hen uitmaken voor onnozelaar, onbeschoft, ...

 
At 24/7/10 16:18, Anonymous traveller said...

@ paardenvriend

U had kunnen zeggen:
Mr. Vandenberghe, uw artikel interesseert mij en ik zou graag wat meer vernemen over uw persoon, eventueel per private e-mail.
Hier is mijn e-mail adres:...

Dat zou heel anders geklonken hebben dan de onbeschofte manier die je nu gebruikte, het zou waarschijnlijk ook meer effect hebben gehad.

 
At 24/7/10 17:06, Anonymous Luc Van Braekel said...

@paardenvriend: Ik wil deze zaak niet verder laten escaleren. Persoonlijk vind ik dat wie zich van een pseudoniem bedient, weinig "rechten" kan laten gelden, en daarom ook weinig excuses verdient. Maar toevallig heb ik, door wat opzoekwerk, ontdekt wie u bent (omdat u ooit op mijn blog onder hetzelfde pseudoniem een reactie achterliet met vermelding van uw e-mail adres, dat evenwel niet voor de lezers zichtbaar is). Daarom wil ik wel mijn excuses aanbieden, niet aan de 'paardenvriend'-avatar of virtuele paardenvriend-persoon, maar aan uw werkelijke persoon, wiens mening en kwaliteiten ik waardeer en respecteer.

Ik heb David Vandenberghe nooit ontmoet, maar hij schrijft al jarenlang op IFF. Eerst onder de naam "Brigant", nu onder zijn echte naam. Via Google zult u ook nog meer over hem te weten komen, zo bijvoorbeeld het feit dat hij opkwam bij de verkiezingen.

Ik kan slechts deels akkoord gaan met wat u schrijft over de nood om zich uitgebreider voor te stellen. Ten eerste kan men dat tegenwoordig zelf wel via Google te weten komen. Ten tweede vind ik het een typische Belgische Ziekte: wat iemand schrijft wordt niet meer beoordeeld op de inhoud, wel op "van wie komt het". Hoe vaak heb ik mensen niet horen zeggen: "interessant, maar het komt toch wel niet van een Vlaams Blokker, zeker?" Die reflex, een gevolg van het cordon sanitaire en médiatique, richt zich tegenwoordig zelfs niet exclusief meer tegen het VB, maar tegen zowat elke stroming en vanuit elke stroming. Citeer maar eens een interessante uitspraak van prof. Carl Devos, en je krijgt meteen als reactie: "ja maar, dat is een socialist!". Wel, socialisten kunnen soms ook gelijk hebben (vooral dan in hun analyse, minder in de oplossing die ze eraan verbinden), en Vlaams Blokkers ook.

Ik ken zelfs amateur-columnisten die speciaal een fictieve eenpersoons-denktank oprichten omdat ze denken dat hun stukjes of hun meningen dan zwaarder wegen. Onder hun opiniestukjes staat dan "Jan Janssens is oprichter van het Centrum voor Democratie". Alsof de mening van een geïnformeerde individuele burger minder waard zou zijn dan de mening van een lid van een (uiteraard "onafhankelijke", zo noemen ze zich allemaal) denktank.

 
At 24/7/10 23:10, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ paardenvriend

Ik kan het niet zo goed uitleggen als LVB, en ook niet zonder dt fouten, maar het enige dat ik nogmaals wil beklemtonen is dat een tekst moet beoordeeld worden op de INHOUD, en niet op basis van de auteur. Des te meer wanneer het zou gaan om "...opinies, standpunten, kritiek". En zeker in het aangehaalde voorbeeld van "amnestie". Wie zich verlaat op de naam/identiteit van de auteur vervalt in de ziekte van mentale vastgeroestheid, van politieke-maatschappelijke verzuiling en/of bevooroordeeldheid.

Enkel wanneer het zou gaan om een technisch of wetenschappelijk onderwerp, waaromtrent men zelf normaal weinig zou kunnen afweten en begrijpen, kan het nuttig zijn van meer van de background van de auteur te kennen. Zelfs dan loopt men het gevaar van een eenzijdige voorstelling te krijgen die onvoldoende een overzicht geeft van de onderwegezijnde 'strijd' tussen verschillende 'scholen'. In dit geval ging het eigenlijk over een vrij-esotherisch gespecialiseerd onderwerp van militaire bevoorrading, en de auteur heeft zich duidelijk gesitueerd als een parlementaire medewerker.

De vraag naar "excuses" past volkomen in de perverse tijdsgeest. Na meer dan een kwarteeuw van naief-linkse orthodoxie... begint Eurabia in zicht te komen, en dan gaan excuses nog heel dikwijls nodig zijn, vooral publieke excuses want dat zijn de enigen die tellen bij de vermeend-onderworpenen.

Het is ook een illusie te denken dat anonimiteit "bescherming" zou geven tegen beledigingen, tenzij men zelf niet zeker zou zijn van de eigen waarde of waardigheid. Wie dergelijke bescherming denkt nodig te hebben, die zit vast met verkeerde prioriteiten. Persoonlijk zou ik een "belediging" (gericht aan mij) uit de mond van van al die Belgische parlementairen die ongrondwettelijke vrijemeningsuiting-ondermijnende wetten hebben gestemd, als een 'eerbewijs' aanzien. Ik laat mijn eigendunk niet door anderen bepalen, en zeker niet door intolerante 'autoritairen'.

 
At 25/7/10 22:03, Anonymous fcal said...

@ MH
Niet alleen Eurabië komt in zicht ook Euramerika, of moet ik schrijven Arabamerika? Dankzij de politieke correctheid is haar staatshoofd (O...) de cultuur van de excuses wereldwijd gaan bedrijven. Hierbij werden oude bondgenoten (VK) geschoffeerd en als een knipmes gebogen voor de zoon van Hiro-Hito en geknield de hand gekust van de absolute monarch van Saoedië-Arabië.

 
At 25/7/10 22:30, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ fcal

Nee, ik denk niet dat een "ArabAmerika" in zicht zou komen, op basis van bestaande en prospectieve demografie. BHusseinO is waarschijnlijk een 'aberratie' die binnenkort zal verdwijnen, juist gelijk die peanut farmer uit Georgia. Ezels, inclusief het non-black Amerikaans kiespubliek, struikelen doorgaans niet over dezelfde steen, althans niet binnen dezelfde generatie. Slechts een klein deel van het kiespubliek in 2008 kon de 1970's in herinnering brengen of zich er een realistisch beeld over vormen.

Op dit moment zitten we nog wel opgescheept met een soort van links "Euramerika", waaromtrent een zware politieke strijd gaande is. Het gevaar is wel reeel dat het verder zou kunnen verloederen en met een grote Amero-latino saus overgoten worden, wat tot 'caudillismo' zou kunnen leiden en substitutie van 'rule of law' door 'rule of men'. Zeg maar marxisme met latino trekjes. De volgende twee verkiezingen (November 2010 en 2012) zouden wel eens doorslaggevend kunnen zijn daaromtrent.

 
At 27/7/10 17:05, Anonymous Marcel said...

Dat pantservoertuigen niet meer van deze tijd zouden zijn is net zoiets als zeggen dat fregatten/destroyers en gevechtsvliegtuigen dat zouden zijn. Er zijn namelijk ook heel veel luchtafweerwapens en anti-scheepswapens.
Een wapensysteem vervangen door een inferieur wapensysteem is dom.
Nederlanders grappen dat Belgen dom zijn maar op dit vlak hebben ze gelijk.
Een Piranha 90mm is inferieur aan een Leopard 1 (en zelfs een Leo 1 is al verouderd).
Stel je een gevecht voor tussen een Leo 1 en een Piranha 90mm. Ik denk dat niemand in dat geval in de Piranha zou willen zitten.

De tank is het primaire wapensysteem van de Landmacht. Zonder tank is een Landmacht geen Landmacht maar een veredelde politiemacht. Het Belgische leger (als je het nog een leger kunt noemen) wordt het lachertje van de NATO.

De tank is het best beschermde en krachtigste gevechtsvoertuig.
Niets is onkwetsbaar maar een tank is veel lastiger uit te schakelen dan elk ander voertuig, heeft een grotere vuurkracht en door zijn rupsbanden ook betere mobiliteit (met rupsbanden kun je op plekken komen waar je met wielen niet kunt komen).

Wat wel verleden tijd is dat is uitgestegen infanterie en getrokken artillerie. Veel te kwetsbaar voor vijandelijk vuur.

In het moderne slagveld geld hoe meer bepantsering hoe beter. Hoe groter namelijk de overlevingskansen van een voertuig en zijn bemanning.
In Irak en Afganistan vallen vooral slachtoffers onder infanterie en lichte voertuigen. In tanks en zware IFVs zit je relatief veilig. Er zijn in Irak relatief weinig doden gevallen in Abramsen en Bradleys.

Wil je dat je troepen veilig thuiskomen dan zet je ze in een Leopard 2 en CV90 en niet in een Piranha met proppenschieter die niet eens tegen .50cal of RPG kan.

België zou net als NL moeten kiezen voor bijvoorbeeld de combinatie van Leopard 2, CV-90 en PzH2000.
Wil je persé iets op wielen kies dan de Zuid Afrikaanse Rooikat of Italiaanse Centauro (al zijn die nog steeds inferieur ten opzichte van een tank zoals een Leopard 2, Challenger, Merkava, Abrams, Ariete of Leclerc).

Canada was zo dom om de Leo1 te vervangen door de Stryker. Ervaring met gevechten in Afganistan leerde ze dat dit niet kan (dat had ik ze ook kunnen vertellen) en nu hebben ze de Leopard 2 A6. Als een Piranha/Stryker al niet goed werkt in een laag geweldsspectrum als peacekeepers laat staan in hoger geweldspectrum in een oorlog met bijvoorbeeld Rusland of China.

Wil je dat je troepen snel inzetbaar zijn? Koop C-17's in plats van C-130's zodat je pantsereenheden snel kunt vervoeren.

Het is idioot om te denken dat je met een licht voertuig kunt vechten afhankelijk van luchtsteun.
De grondeenheden moeten ook kunnen vechten als er geen luchtsteun is. Bijvoorbeeld doordat het niet beschikbaar is, er te veel luchtafweer is of vijandelijke jagers.
Luchtsteun is ook zeer beperkt zoals bleek in de Kosovo oorlog waarin maar 13 Servische tanks zijn vernietigd.
Maa rook als luchtsteun wel beschikbaar is moet je als grondeenheden zelf kunnen vechten. De luchtsteun die er dan is die kan dan voor ander doeleinden worden gebruikt.

Komt de luchtsteun te laat dan zijn je troepen op de grond dood of worden gegijzeld door de vijand.

Met Leopard 2 tanks op de grond hadden de Nederlanders Sebrenicha kunnen verdedigen.

 
At 28/7/10 01:33, Anonymous fcal said...

@ Marcel

Prima samenvatting. Technisch zeker correct. De juiste combinatie en schakering van middelen is nodig binnen het raam van de verwachte bedreigingen en uit te voeren missies. De aangehaalde ervaring is sprekend.

Helaas is de situatie in België uiterst beroerd. Stokoud schroot als beveiliging en bewapening. Onverantwoord!

Inderdaad een dag en nacht verschil met Nederland, waar ze nochtans ook flink moesten besparen.

En natuurlijk als onverantwoord naïeve politici troepen quasi ongewapend naar risico gebieden sturen dan komen er zeker brokken van. (zie Ruanda en Bosnië).

 
At 29/7/10 21:48, Blogger David Vandenberghe said...

@paardenvriend:

Ik zal het bloggerprofiel actualiseren. Daarnaast wens ik u erop te wijzen dat er bij dit artikel een externe link hoort naar mijn eigenste blog; klikken op de titel van het artikel.

@Marcel:
Strategisch luchttransport (C-17) kunnen we ons niet permitteren, behalve in groepsverband. Zelfs dan nog zal de vloot wellicht niet groot genoeg zijn. Voor het transporteren van zwaar materiaal vanaf een staging area naar de conflict zone is het een interessant werkpaard...maar als je luchttransport als basis transportmiddel wenst te gebruiken dan moet je lichter gaan dan een Leopard-tank of CV90. Passieve bepantsering zal dan lichter zijn of de voertuigen kleiner, tenzij gebruik maakt van actieve beschermingssystemen.

 
At 30/7/10 19:00, Anonymous traveller said...

@ David Vandenberghe

Afghanistan en NWFP een beetje kennende had ik graag vernomen wie de inlichtingen verzameld voor de Belgische troepen?
Als het alleen de Amerikanen zijn kun je wel direct terug naar huis gaan. De Engelsen waren goed maar de Vlamingen zijn veel en veel beter als ze willen en goed betaald worden.
De best geïntegreerde blanken die ik in Pakistan heb gekend waren Vlamingen, ze kunnen werkelijk opgaan in de plaatselijke bevolking.
Is er een Belgische/Vlaamse inlichtingen dienst in de Belgische sector?
BTW zonder goede inlichtingen en akkoorden in Afghanistan moet je zelfs niet beginnen.

 
At 30/7/10 19:03, Anonymous traveller said...

Excuseer, verzamelt

 
At 13/5/16 15:16, Anonymous Marcel said...

@David Vandenberghe

De NAVO heeft C-17's die door elk NAVO lid kunnen worden gebruikt (ook België).
Daarnaast hebben de USAF en RAF C-17's die materieel van bondgenoten kunnen vervoeren.

In Afghanistan (niet te bereiken vanaf zee) zijn door diverse landen Leopard 2 en CV90's ingezet. Het is dus goed mogelijk.

Lichtere voertuigen hebben als groot probleem dat ze veel kwetsbaarder zijn en dus veel meer kans op slachtoffers. Dat lijkt me niet wenselijk.

Al ben ik niet tegen dat soort voertuigen op zich. Iets als de M8 AGS (Helaas gecancelled) met modulair pantser lijkt me ideaal voor airborne eenheden.
Die kunnen dan enige tijd stand houden voordat zwaardere eenheden het over kunnen nemen. Dat zijn toch de eenheden waar je grondoorlogen mee beslist.

En in gebieden die wel per zee te bereiken zijn is transport per zee het meest logische.

Zwaar materieel ter plaatse krijgen duurt misschien iets langer maar dan heb je ook echt iets met gevechtskracht. Voertuigen met incassernngsvermogen en vuurkracht.

Landzamer slagkracht ter plaatse en de vijand verslaan is naar mijn idee beter dan snel ter plaatse zijn maar onnodig verliezen lijden.

We weten niet wat voor conflicten er komen, het kan counterinsurgency zijn maar ook een conflict met Rusland.

In het eerste geval zijn zware voertuigen beter bestand tegen IEDs en anti-tankwapens.

In het tweede geval wil je echt niet in een licht voertuig tegenover een T-14 of T-90 komen te staan.

Als België het al bij wielvoertuigen wil houden (tactisch niet slim omdat die minder terreinvaardig zijn) kies dan voor een voertuig als de Centauro.
Die kan zelfs met 120mm worden uitgerust. Dat is wel een echt gevechtsvoertuig.

Het huidige Belgische Landcomponent is alleen nog geschikt voor vredesmissies. Terwijl dat een secondaire taak is voor een krijgsmacht.

De Canadezen wilden ook volledig over gaan op wielen maar kwamen daar in Afghanistan hard op terug. Nu hebben ze ex-Nederlandse Leopard 2 A6 tanks.
De Leopard 2 lijkt me voor België ook een prima keuze om weer slagkracht te hebben.

Die kun je dan eventueel nog aanvullen met lichter voertuig met een 105 of 120mm.
Volgens mij kan de Piranha ook worden uitgerust met 105mm.


 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>