27 juni 2010

Doorgeprikt staat netjes, ook bij Evita Neefs

Evita Neefs schaart zich in De Standaard aan de kant van Barack Obama die zijn Europese collega’s waarschuwde tegen het te snel stopzetten van de economische stimulus. Neefs wil dat er een halt wordt toegeroepen aan de besparingsdrift van de Europese leiders. Die besparingsdrift dreigt ons sociaal zekerheidssysteem in gevaar te brengen. Nonsens.

Enkele maanden geleden nog lanceerde Jean-Pierre Van Rossem zijn eigen stimulusplan. Zijn voorstel bestond erin dat de overheid gedurende een periode van vijf jaar een deel van het spaargeld van de burgers in beslag zou nemen. Ze kregen het uiteindelijk terug, met rente, maar kwijt waren ze in die periode van vijf jaar wel degelijk. Een dwangmaatregel dus.

Met dat geld - tientallen miljarden euro’s - zou dan een mastodont van een staatsbedrijf worden opgericht, dat onmiddellijk honderdduizenden werkzoekenden aan een jobs zou helpen. Dit bedrijf zou dan geleid worden door CEO’s van private ondernemingen en door economisten zoals Paul De Grauwe en Geert Noels. Die CEO’s en economisten moesten dan op zoek gaan naar investeringsprojecten. Het resultaat was een onmiddelijke injectie van koopkracht, een verminderde overproductie en een economisch herstel.

Maar wat als al die extra koopkracht opnieuw zou worden gespaard? Dan wordt het een pure vestzak-broekzakoperatie. Het in beslag genomen spaargeld komt via een omweg terug terecht bij de banken. Zo zijn er nog andere gaten in het idee, maar de belangrijkste hinderpaal is toch wel het planmatig karakter van het ...plan. De planeconomie is bij het voorstel van Van Rossem volledig terug. De overheid die beslist wat met het spaargeld van de burgers wordt gedaan, de overheid die honderduizenden werklozen tewerk stelt, de overheid die de investeringsprojecten kiest. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de overheid zo’n taak tot een goed einde kan brengen, met of zonder hulp van private CEO’s en economisten.

Punt is dat de Europese besparingsdrift helemaal niet tegengesteld hoeft te zijn aan het stimuleren van de economie. Het voorstel van Van Rossem had vooral de verdienste dat er geen geld werd bijgecreëerd en dat het overheidstekort en bijgevolg de rente niet steeg.

Maar er zijn betere alternatieven.

Waarom verlagen we niet massaal de personenbelasting alsook de werkgeversbijdragen? De verlaging van de personenbelasting vertaalt zich direct in een verhoging van de private koopkracht. En een verlaging van de werkgeversbijdragen zet de bedrijven ertoe aan extra mensen in dienst te nemen. Ook dat stimuleert de economie. Het is dus niet nodig om spaargeld van de mensen in beslag te gaan nemen en een nieuw overheidsbedrijf op te richten.

Maar lopen hierdoor de overheidstekorten niet op, en daardoor de rente? Deels wel en deels niet. Er zijn uiteraard terugverdieneffecten, waarvan we kunnen aannemen dat die in tijden van crisis en overproductie, groter zijn dan anders.

Daarop volledig vertrouwen zou echter verkeerd zijn. Net daarom is die besparingsdrift zo belangrijk. Om deze vrij simpele maar effectieve stimulus voor de economie mogelijk te maken en zelfs te versterken, moet de overheid de tering naar de nering zetten. Hierdoor worden de tekorten gedrukt en stijgt de rente niet. Bovendien kan de burger erop vertrouwen dat de overheid in de toekomst de belastingen niet opnieuw moet verhogen om het tekort te dichten. Dit vertrouwen vertaalt zich doorgaans in meer consumptieuitgaven. Besparen bij de overheid is dus stimuleren van de private consumptie.

Bewijzen stapelen zich bovendien op dat het terugdringen van de overheidsuitgaven geen negatieve impact heeft op de economische groei, geen noemenswaardige gevolgen heeft inzake inkomensongelijkheid, en net de redding van de sociale zekerheid kan betekenen.

Dat is het Europa dat we willen uitbouwen, Evita!

Labels: , , ,

5 Comments:

At 28/6/10 13:06, Anonymous Yilli said...

Méér consumeren? Wil zeggen méér belasting van het eco-systeem; meer grondstoffengebruik en vooral geen verhoging van de levenskwaliteit en het welzijn, want waarom moeten mensen méér consumeren? Toch niet om intelligenter en creatiever te worden, meer diepgang in hun leven te krijgen. Daar heb je geen meerconsumptie voor nodig.
Verhoogt meer consumeren het Algemeen Bruto Welzijn? Nee, hoogstens is er meer kans op inflatie. En zal het de overheidsputten die gemaakt worden door minder te belasten, in het beste geval terug dempen, maar dat is -in het beste geval- een nul-operatie.
Het is dus absurd dat men om dit economisch systeem in stand te houden een logica moet ontwikkelen die de verplichting oplegt meer te consumeren.

 
At 28/6/10 13:52, Anonymous De520 said...

Sommige mensen zullen met de extra koopkracht overconsumeren, anderen zullen die extra koopkracht gebruiken om 'beter te consumeren'. Hun huis sneller afbetalen, die nieuwe wagen kopen, meer op reis gaan, boeken, onderwijs, misschien opzij leggen of investeren.

Ik dacht dat banken het spaargeld van de mensen 'investeerden in de economie', kwestie van er munt uit te slaan...dus sparen is in zekere mate investeren...zolang de banken meewerken.

 
At 28/6/10 17:28, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Yilli

Er zijn vele vormen van "consumeren" mogelijk, en niet allen daaronder vereisen meer grondstoffen of zouden ecologisch slecht zijn. Integendeel, de 'ecologie' van rijke landen is doorgaans superieur aan die van arme landen, hoofdzakelijk omdat hogere consumptie doorgaans samengaat met hogere investeringen. Inkomen = consumptie plus investeren.

Grotere rijkdom (in de zin van inkomen) gaat 'normaal' samen met meer consumptie op lange termijn.

Inflatie gaat niet bepaald worden door "consumptie". Inflatie gaat initieel bepaald worden door een excess van algemene vraag ten overstaan van het aanbod of door noncompetitieve marktstructuren, en vereist verdere monetaire validatie om te kunnen blijven duren. De relevante vraag hier is dan "waarom is er geen groter aanbod wanneer er grotere vraag aanwezig is?", en ook "welke overheidsmaatregelen ondermijnen competitie op bepaalde markten?".

De heer Janssens pleit NIET voor een "verplichting" tot meer consumptie. Hij stelt wel - en terecht naar mijn mening - dat lagere overheidsdeficieten tot meer vertrouwen leiden bij zowel consumenten als investeerders, en dus op termijn de private consumptie stimuleren. De relevante vraag hier is op welke wijze men dat lager overheidsdeficiet bekomt. Een vertraging in de groei van overheidsuitgaven kan doorgaans initieel een contractionary effect hebben, maar op termijn via beter vertrouwen leiden tot meer consumptie. Bij lagere belastingen daarentegen zal de stimulans onmidellijk positief zijn.

 
At 28/6/10 18:14, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ De520

Wat is "overconsumeren"? Meer consumeren dan men 'nodig' heeft? Wie zou beter weten wat 'de mensen' willen of nodig hebben dan de (normale) mensen zelf?

Een "huis sneller afbetalen" of geld "opzij leggen of investeren" (i.e. 'investeren' in de zin van beleggen)" zijn geen vormen van "betere" consumptie. Het zijn wel vormen van sparen. Sparen is dat deel van het inkomen dat niet geconsummeerd wordt.

Banken houden zich normaal niet bezig met "investeren in de economie". Zij transfereren wel 'middelen' van spaarders naar investeerders. Boekhouwkundig bekeken zijn sparen en investeren steeds 'gelijk' aan mekaar in een bepaalde tijdperiode. Dat is omdat de economische definitie van "investeringen" ondermeer de variabele "veranderingen in stocks/voorraden" inhoudt (als 'balancing item').

Banken zullen "meewerken" als zij denken dat dat in hun belang zou zijn. Daar komt die factor 'vertrouwen' weer bij kijken.

 
At 6/7/10 23:25, Blogger Unknown said...

En zelfs niet onmiddellijk consumeren maar gewoon sparen is, in tegenstelling tot bepaalde economische visies, helemaal niet nadelig voor de economie. Sparen is immers gewoon de mogelijkheid tot uitgestelde consumptie, opgebouwd in perioden van onzekerheid. Ondertussen worden kredieten aan ondernemingen wel goedkoper.
Zie: http://books.google.be/books?id=pyvOg7RzHdMC&lpg=PP1&ots=Ib1q95bKp4&dq=wat%20heeft%20de%20overheid%20met%20ons%20geld%20gedaan&pg=PA22#v=snippet&q=uitgestelde%20consumptie&f=false

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>