9 januari 2010

Niets nieuws onder de zon (Johan Sanctorum)

Over kalkoenvullende zelfkritiek bij De Standaard, pseudo-noviteiten zoals “Werktitel”, en andere simulacres in medialand

Traditioneel proppen de onderbemande redacties van de dag- en weekbladpers tijdens de kerstperiode hun pagina’s vol met vulling die een tijdje op voorhand kan worden aangemaakt. Zoals de oeverloze lijstjes met voorkeuren van BV’s, terugblikmomenten, omstandige necrologieën, en veel vrijblijvend gezwets dat de politieke windstilte moet compenseren. Tot dat kalkoeneffect behoort zeker ook de vierdelige mediakritische essayreeks van Geert Buelens in De Standaard, getiteld “tot de vierde macht”. Huh? Mediakritiek in de media, en dan nog in de boven alle verdenking verheven kwaliteitskrant De Standaard? Dat leek ons toch dé late verrassing van 2009.

Buelens zingt uiteraard een aantal valse noten, genoeg om nog eens een avondvullend stuk te schrijven. Voor meer hierover: zie de analyse van Frank Thevissen, ik beperk me tot een lectuur tussen de regels. Onder de oppervlakte van de fraai geformuleerde tekst ontstaat namelijk de indruk dat de essayreeks vooral moest dienen om de oorverdovende mediastilte te maskeren die ontstond na de verschijning van ons boek “Media en Journalistiek in Vlaanderen – kritisch doorgelicht”. Daar wordt door zowat een dozijn analisten met scherp geschoten op het Vlaamse perslandschap, dat als middelmatig, corrupt, politiek-ingebed en commercieel verloederd wordt omschreven.
En omdat de pers nu eenmaal niet van kritiek op zichzelf houdt –een van de weinige waarheden als koeien die Buelens’ essayreeks naar voor brengt-, en ons boek anderzijds via internet een subversieve ruchtbaarheid heeft gekregen, moest het thema “mediakritiek” dringend gerecupereerd worden. En dat deed Vandermeersch met zijn typische Machiavellistische flair. Buelens mocht eerst het gordijn breed optrekken, waarna een aantal Janklaasfiguren, waaronder Marc Van de Looverbosch, VRT-journalist en voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, warm en koud mochten blazen. Toen de verwarring van pro’s en contra’s ten top was gestegen, verscheen Peter Vandermeersch himself als een deus ex machina, om zowaar een klein mea culpa te slaan (vooral de overkill-journalistiek in het “Dendermonde-drama” werd hem door zijn eigen lezers niet in dank afgenomen), om dan snel tot de orde van de dag over te gaan. Issue closed, die terapeutische sessie hebben we dan weer gehad.
Bij Noël Slangen heet dat “miststrategie”, zoals we in diens laatste meesterwerk kunnen lezen: laat duizend kippen kakelen, doe het debat verzanden, en ruim dan op. Dat laatste gebeurde in een uitermate dubbelzinnig editoriaal van tweede nieuwjaarsdag. Sindsdien krijgen we weer meer van hetzelfde, zoals mocht blijken uit de sensatieverslaggeving rond de “dubbele moord in Halen”, waar ook de VRT de commerciële zenders weer overtrof (“Hoe is de sfeer ginder, Caroline?”, en dan nu over naar de slager waar de verdachte wel eens 200g gehakt kocht). De simulacre-theorie van Baudrillard wordt hier grandioos in de praktijk geïllustreerd: de media scheppen hun eigen (sur-)realiteit die als een vlies wordt gespannen over de existentiële werkelijkheid, waardoor waarheid en fictie perfect uitwisselbaar worden. Alles is gesimuleerd, geënsceneerd, crossmediaal in een lus met zichzelf verbonden via personele netwerken.
Onverwacht brengt ook Geert Buelens deze theorie in de praktijk, door een bloempje uit te werpen naar de journalistieke blog http://www.werktitel.be/, “hét lichtpunt in het medialandschap van 2009”. Bij monde van werktitel-oprichter Tom Cochez wordt dat compliment ook stante pede geretourneerd (“De analyse waarvoor Geert Buelens van De Standaard vele pagina’s ter beschikking kreeg, was de eerste in zijn soort in het Vlaamse medialandschap. Die carte blanche alleen al is een absolute verdienste en het strekt De Standaard tot eer dat zij het aandurfde de knuppel voluit in het hoenderhok te gooien.”)
De eerste in zijn soort? Hallo, earth to Tom? Dit wederzijds complimenteren van vrienden is een dagelijkse geplogenheid in de Vlaamse pers. Het behoort tot een diepgewortelde netwerkcultuur die establishment-versterkend werkt, de norm van de political correctness aanhoudt, en anderzijds geluiden uit de marge (externe kritiek dus) wegmoffelt. Buelens prijst Werktitel aan, Werktitel prijst Buelens aan, zo werkt dat. Ook iemand als Benno Barnard behoort tot het clubje van intimi die elkaar interviewen en bewierroken dat het een lieve lust is (zie Knack, haast elke week). Barnard kwalificeer ik als een zeer middelmatig columnist, hopeloos vooringenomen en nuanceloos, maar met een buitengewone neus voor lobbying die hem altijd opnieuw in de picture brengt. Ik klasseer dat onder de zachte corruptie, het onder-vrienden-effect, waarvan de waarheid zelf het eerste slachtoffer is, en journalistieke integrititeit het tweede. Er lopen in Vlaanderen anderzijds een hele reeks creaturen rond die onder de omerta vallen, en ik heb het nu zeker niet alleen over de aanstichters van “Media en Journalistiek in Vlaanderen”. Ook sinoloog en filosoof Koenraad Elst, auteur van het onlangs in eigen beheer uitgegeven “Het Boek bij het Boek - Recensies over islam en koran, 1992-2008” is er zo eentje. Onverbiddelijk uitgerangeerd door de klassieke media, en dat heeft zijn reden, zoals blogger Marc Vanfraechem opmerkt: intellectuele eerlijkheid is een absolute ondeugd in het Vlaamse cultuurwereldje.

Home Saint Georges
Dat brengt ons bij het reeds eerder genoemde http://www.werktitel.be/, een initiatief van twee gebuisde De Morgen-journalisten, Georges Timmerman en Tom Cochez. Velen onder ons zullen zich de warme steunacties herinneren die een aantal in hun werkzekerheid bedreigde De Morgen-redacteuren te beurt viel. Het idee om dat dreigend jobverlies van enkele journalisten te koppelen aan een “bedreiging voor de democratie”, in de hoop dat heel Vlaanderen zou recht staan en de Persgroep tot de orde zou roepen, vond ik toen al demagogisch en van de pot gerukt. (Zie: “Red de democratie, red De Morgen, of… red de job van Bert Bultinck?” – 24/5/09). Ondertussen zijn Temmerman en Cochez dus inderdaad de laan uitgestuurd, allicht omdat er moest bezuinigd worden, maar misschien ook wel omdat Van Thillo inzag dat er met dat soort journalisten, die glunderend van het Grote Gelijk hun eigen blad hebben versodemieterd tot een marginaal verschijnsel met een oplage van twee keer niks, ook niks aan te vangen viel. Bert Bultinck vond als chef opinie onderdak bij…. De Standaard, om daar zoals voorheen ongegeneerd zijn eigen weldenkendheid te etaleren en vrienden te bedienen zoals… Benno Barnard.
Cochez en Timmerman kregen dus hun C4 en richtten uit pure miserie de Werktitel op, een blog die zichzelf aankondigt als de absolute innovatie inzake webjournalistiek, en overigens ook door Bert Bultinck regelmatig in de opiniepagina’s wordt geciteerd, kwestie van het old boys network te onderhouden. Met “onderzoeksjournalist” Georges Timmerman kwam ik in contact toen hij zogezegd in de Morgen een analyse ging uitbrengen van mijn Noël-Slangen-dossier. Hij kreeg alle stukken, maar het artikel kwam er nooit: wellicht werd hem beleefd gewezen op de diepe vriendschap tussen Yves Desmet en de reclamegoeroe uit Hasselt. Achteraf werd Noël Slangen door de rechtbank over de hele lijn in het ongelijk gesteld, maar ook dan verroerden noch Timmerman noch De Morgen een vin.
Het geval Tom Cochez oogt nog meer als de roemloze fin-de-carrière van een journalistiek lichtgewicht. Cochez is de man van drie onderwerpen: het Vlaams Blok, het Vlaams Belang, en het VB. Nu valt er over die partij heel wat te vertellen, negatief en positief (tot dat laatste reken ik de ambities van Bruno Valkeniers om zijn partij te moderniseren en met de oude demonen af te rekenen). Maar Cochez schijnt zichzelf dwangmatig te verplichten tot een eeuwigdurende VB-beschadigingscampagne waarin elk informatief element zoek is. Iets voor de psychoanalyse, me dunkt. Foute ouders gehad in de oorlog, zoals die andere ridder van het goede geweten, Piet Piryns?
De werktitel laat ook plaats voor lezersreacties, zoals het een blog betaamt. Nu worden er regelmatig op mijn eigen blog Visionair-Belgie somse grove uitingen van afkeur gepost. Ik respecteer ze, en laat het oordeel verder over aan de andere lezers. Niet zo de Werktitel. Toen het ding de blogosfeer in ging, stond het forum bol van de felicitaties. Of de redacteurs hier zelf de hand in hadden, wie zal het zeggen. Een ding is zeker: ik deed een paar keer de proef op de som en postte, onder een neutrale naam, een kritische commentaar… die nooit on line verscheen. Genadeloos weggecensureerd. Grensverleggende journalistiek, voorwaar.

Wat is nu de moraal van dit kerstverhaal? Dat we nog lang niet aan onze nieuwe patatjes zijn, wat de kwalitatieve remonte van de Vlaamse media betreft. Het verpulpingsproces gaat gewoon verder, en diegenen, die omwille van de commerciële logica uit de grote persboot vallen, herorganiseren zich in een subestablisment dat zich aandient als de nieuwe elite van de blogosfeer, met dezelfde gemene trekjes van het klassieke journaille. Heimelijk hopen ze wellicht op rehabilitatie en blijven ze ook in contact met de oude vriendennetwerken. Hun verkleefdheid aan het politiek-correcte discours van de mei ’68-veteranen doet er geen twijfel over bestaan: onder de postmoderne volksverlakkerij van Peter Vandermeersch gist nog een hele zure laag van gefrustreerde, oud-linkse betweters die hun laatste rondjes draaien. Naar mijn gevoel vertoont de huidige VRT dezelfde mix: een jongere generatie van woestijnvissers die de nieuwe vrolijkheid inlepelen via een doordachte B.V.-inteelt (De slimste Mens, de Pappenheimers…), en een segment medioren en geprepensioneerden (genre Kris Hoflack) die tamelijk grimmig de juiste leer bewaken. Met daartussen in de Kathleen Cools-en: huisvaders en -moeders die de vox populi pogen te bespelen, en zich net daardoor journalistiek hopeloos in de gracht rijden (zie: “Goedele Liekens geeft Kathleen Cools les in journalistiek”)
Het eerste ergert me eigenlijk nog het meest: dat de generatie van twintigers en dertigers zich niet afzet tegen de verpulping, in zijn dubbele gedaante van commerciële vervlakking én politiek conformisme, maar er integendeel nieuwe formats en hypes voor bedenkt.
Misschien moeten we wel wachten op de generatie van Laura Dekker, om weer iets van opstandigheid te proeven, als ook Peter Vandermeersch toe is aan bejaardenterapie.
Waar ik dan zal zijn, daar durf ik zelfs niet aan denken.

Johan Sanctorum

27 Comments:

At 9/1/10 21:55, Blogger Van Overmachte said...

Ik kan me vinden in de geest van dit artikel. Bijzonder jammer echter dat de naam van Barnard hier gratuit door het slijk wordt gehaald. Sinds verleden jaar kaart deze auteur de 'islamfrage' aan en in het Vlaamse medialandschap is dat een prestatie op zich. Als er nu één manier is om het bij de establishment-ingebedde collega's te verbrodden dan is het wel deze. Het verwijt van ouwe jongens - krentenbrood mist hier dus elke grond. Bovendien is Barnard een begenadigd schrijver, zeker geen middelmatig columnist. Een persoonlijke afrekening? Deze man-, niet-de-bal - aanpak riekt onfris en hypothekeert de intellectuele relevantie van het betoog. Een spijtige zaak.

 
At 9/1/10 21:59, Blogger Van Overmachte said...

O ja, ik weet wel: Barnard is een belgicist. Zelf ben ik resoluut separatist, maar de waarheid heeft (nog altijd, misschien nog maar even) zijn rechten.

 
At 9/1/10 22:01, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Van Overmachte: had u nu één minuut langer gewacht, dan had ik kunnen schrijven wat u net schrijft...
Gelukkig Nieuwjaar!

 
At 9/1/10 22:32, Blogger Van Overmachte said...

@Marc Vanfraechem
Uw ijver staat buiten kijf,dus gun mij deze steen in de kikkerpoel nu maar... Ook voor u een gelukkig 2010.

 
At 9/1/10 22:43, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik ben natuurlijk ook tevreden met een vermelding, door Johan Sanctorum, van mijn blog, waarin ik het ronduit prachtige boek van Koenraad Elst, naar best vermogen besprak.

 
At 9/1/10 22:53, Anonymous K. Artman said...

"Dit wederzijds complimenteren van vrienden is een dagelijkse geplogenheid (...)." Al een tijdje deze website bezoekend, moet ik zeggen dat hij in hetzelfde bedje ziek is als wat door u aan De Werktitel verwijt (ik heb het niet over de ontstaansgeschiedenis). Het verschil is de zijde van het politieke spectrum waar u zich bevindt, maar voor de rest lijkt u veel meer op elkaar dan u vermoedelijk lief is.

 
At 9/1/10 23:00, Blogger Benno Barnard said...

Het zit precies zoals je veronderstelt, beste Van Overmachte: die hele passus over “lobbying” vloeit namelijk voort uit zijn wrok dat hijzelf in het verleden – voordat ik met hem brak vanwege een apert antisemitische uitlating - alleen stukken in De Standaard geplaatst kreeg via mij. Of ik Bert Bultinck niet even wilde bellen? Zijn hele sermoen over “intellectuele integriteit” glimt dus van de schijnheiligheid.

Ik was, uit naïeve aardigheid, de kruiwagen van Sanctorum, en ik heb het me zelfs laten aanleunen dat een stuk van zijn hand, door mij (en Wim van Rooy) ondertekend, in DS verscheen, mèt de suggestie dat ik het geschreven had, en dat terwijl ik de stijl... nu ja, het was mijn stijl niet(alleen Marc Vanfraechem merkte dat toen op).

Bultinck is à propos helemaal geen vriend van me, zoals Sanctorum beweert, onze relatie is puur zakelijk – correct dus, integer dus, zoals het hoort. Maar oh! wat profiteerde die huichelachtige Sanctorum graag van mij als doorgeefluik!

Bij Knack heb ik notabene – op zijn verzoek – voor hem op een column aangedrongen, maar daar schoten ze in de lach: Sanctorum? Nog liever Filip Dewinter dan dàt politieke warhoofd. Dat laatste klopt. Zodra hij over politiek begint, recent over De Wever, slaat hij de nodige onsamenhangende onzin uit (wat hij over Darwin zegt is veel zinniger).

In elk geval zou ik hem nooit "zeer middelmatig" noemen - ik zal ook in het heetst van de strijd de kwaliteiten van mijn tegenstander altijd erkennen.

Met vriendelijke groet,

Benno Barnard

 
At 9/1/10 23:16, Blogger Van Overmachte said...

Meneer Barnard, u staat hierboven toch? Dat velen de weg naar uw blog op Knack mogen vinden en zo ontdekken waarom. Laat het dus vooral niet aan uw hart komen. Hartelijke groeten en ook voor u een fijn 2010.

 
At 10/1/10 11:13, Anonymous Alex Lemmens said...

Welkom, beste lezer, op deze eerste wedstrijd na de winterstop. FC BLOGGERS treedt aan tegen FC PERS en aan de bal Johan Sanctorum die blijkbaar goed uitgerust aan de aftrap is verschenen getuige zijn stevige ingreep op de totaal ongedekte Geert Buelens. Sanctorum speelt iets dieper in de spits en laat zich in de rug dekken door Frank Thevissen.

Aan de andere kant van het veld zien we voornamelijk libero Peter Vandermeersch die zowel links als rechts de gaten tracht dicht te lopen. Vandermeersch, captain van dienst, en Buelens lieten voor deze wedstrijd Tom Cochez en Benno Barnard in het middenveld aanrukken. Gezien Barnard zowel links als rechts aardig uit de voeten kan speelt hij mandekker op zijn oude ploegmaat Sanctorum waarop, zoals reeds gezegd, vandaag geen maat staat.

Bloggers speelt voor de gelegenheid met Koenraad Elst als links extreem maar iedereen weet dat dit behaard raspaard verschroeiend hard met rechts kan uithalen. Voorlopig is de stand 0-0.

Georges Timmerman nu aan de bal. Pas aan Tom Cochez die terugtikt tot Vandermeersch. Vandermeersch legt breed op Buelens. Buelens aan de bal. Buelens. Buelenssssss en een geweldige passing aan Barnard die nu volledig vrij verder kan oprukken op de hielen gezeten door Sanctorum die zich ver moet laten terugzakken... ennnn... oooo... wat gebeurd daar ! Een gemene tackle langs achter van Sanctorum en Barnard valt voor dood neer... Luid protest op de banken.. De Smet schreeuwt ziedend van woede voor geel maar scheidsrechter Van Thillo kijkt naar zijn lijnrechter Vanfraechem die blijkbaar zelf nog moet bekomen van deze brute tackle... Voorlopig houdt Van Thillo zijn kaart op zak...Van Overmachte protesteert luid terwijl Barnard nu toch overeind komt... Vanfraechem lijkt nu toch zijn vlag te gaan opsteken... of toch niet... Oh, beste kijker wat een verwarring...Van Overmachte nu bij Vanfraechem terwijl Vandermeersch en Sanctorum met de neuzen tegenover elkaar staan ... Artman trekt Vandermeersch weg ... en ... scheidsrechtersbal...Het spel kan verder maar oh oh oh... Daar gaat Sanctorum nu de grond op, grofweg onderuit gesjot door Barnard en opnieuw de grootste verwarring op het veld... Van Overmachte opnieuw tussen de kemphanen in... maar Van Thillo laat verder spelen... Vanfraechem weet het ook niet meer ... duidelijke revanche van Barnard ... De supporters schreeuwen hun woede uit ... we moeten er hier jammer genoeg uit voor een kleine onderbreking ... voorlopige stand in deze middelmatige wedstrijd tussen FC BLOKKERS en FC PERS ...0 – 0 ... over naar de studio waar blijkbaar meer nieuws te rapen valt over Bert Anciaux die de reglementering van het spel wil aanpassen. Op de herhaling kan men inderdaad duidelijk zien dat zowel Sanctorum als Barnard allesbehalve de bal voor ogen hadden en het is onbegrijpelijk dat deze televisiebeelden niet gebruikt mogen worden... Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Coca Pepsi ... Straks ongetwijfeld meer sensatie in deze ruige partij. Happy New Year !

 
At 10/1/10 12:07, Blogger Van Overmachte said...

Da's het betere werk, meneer Lemmens: ik heb ervan genoten. M'n complimenten. Spijtig van de dt-fout. Supporter van FC Pers zeker?

 
At 10/1/10 15:03, Anonymous Alex Lemmens said...

Dank je wel. Ik heb er ook van genoten ook al gebeurde er van alles. Ik zei nog tegen mezelf 'als je niet uitkijkt, gebeurt er nog een ongeluk’.. en toen gebeurde het... en voor je het weet staat het geschreven en je kan dat hier niet verbeteren hé... maar echte vrienden blijven vrienden... wat er ook gebeurt , nietwaar mijnheer Van Overmachdte ? ;)

 
At 10/1/10 17:38, Anonymous Matthias Storme said...

Een goed stuk van Sanctorum, inderdaad ontsierd door de onterechte uithaal naar Barnard.

 
At 10/1/10 20:52, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Alex: ondertussen heb ik aan de ref een rode kaart voor Sanctorum gesuggereerd. Over het geheel genomen speelde die man een goede wedstrijd, tot aan die overtreding, die geen andere keuze toelaat.
En wat die verwaarloosbare dt-fout van jouzelf betreft: inderdaad, Van Overmachte heeft gelijk, en bij Jan Wauters kwamen zulke zaken niet voor, maar de tijden zijn veranderd, en jouw wedstrijdverslag was gewoon schitterend!
(overigens was het niet noodzakelijk een dt-fout, en kon je deze zaak nog rechttrekken door toevoeging van een doffe e)

 
At 11/1/10 13:00, Anonymous Anastasia Burkas said...

Ik zal hier heel even advocate van de duivel spelen. Met Buelens heb ik wel wat compassie, zo'n zachtaardige lieve man tegen de schenen schoppen. Voetballers als Barnard daarentegen, die zelf behoorlijk hard kunnen tackelen, moeten niet komen wenen als ze zelf eens aangepakt worden. Goed en scherp artikel van Sanctorum. Veel vrienden zal hij er niet mee krijgen, maar dat zal ook de bedoeling niet geweest zijn. De toon voor 2010 is gezet. Vuurwerk verzekerd.

 
At 11/1/10 13:34, Anonymous Johan Sanctorum said...

Een kleine toevoeging nog, die verklaart waarom ik in Benno Barnard arrogante en egocentrische trekken bespeur. Hetgeen hem in mijn ogen tot een middelmatig polemist maakt.
Toen ik hem een tijdje terug (geheel privé en off the record)mailde dat ik zijn Knack-interview met Michael Freilich teveel een onder-vrienden-gedoe vond, werd ik van de ene dag op de andere door de heer Barnard tot "antisemiet" gebombardeerd. Al wie het waagt kritiek te leveren op B.B. is dus een antisemiet, het oude verhaal.In zijn razernij verloor dit gekwetst ego elke zelfbeheersing en noemde me ook nog een "slijmerig creatuur" en een "stuitende verraderlijke gnoom".
Moest ik jood zijn, allochtoon of homo, ik diende een klacht in. Jammer genoeg ben ik maar een gewone Vlaamse boer,- ook dat is een kwalificatie die deze man van goeden huize sindsdien over mijn persoon hanteert.
In het simplistisch wereldbeeld van B.B. is er een goede kant (gevormd door zijn vrienden en bewonderaars), en een "empire of evil", bevolkt door antisemieten, boeren en gnomen,lees: zijn kritici.
Ga daarmee naar de oorlog.Zoals Anastasia zei: ik schrijf geen columns om vrienden te maken. Maar een beschaafde polemiek verwacht ik wel. En die bespeur ik allerminst in het scheld- en haatproza van B.B. Welke kaart ga je daarvoor uit je hemdje toveren, Vanfraechem-in-één-woord?

 
At 12/1/10 04:06, Blogger Benno Barnard said...

Alles wat je wil, brave wijsgeer; maar blijft staan dat je verhaal hierboven over vriendjespolitiek in de media een kunstwerk van zelfgenoegzame hypocrisie is. Zie mijn eerdere commentaar, dat je niet weerlegt, aangezien het alleen met behulp van nóg meer leugens te weerleggen valt. Bert Bultinck en Karl Van den Broeck zijn mijn getuigen.

Die hele obsessie van jou met vriendjespolitiek komt doordat je geen notie hebt van vriendschap. Geen wonder dan, dat je de laatste tijd, mede door bovenstaande tekst, de sympathie van mensen als Wim van Rooy en Marc Vanfraechem finaal hebt verspeeld.

En voor de rest herhaal ik dat ik -arrogant, egocentrisch, middelmatig, simplistisch, onbeschaafd, scheldend en hatend - zelfs te midden van opwervelend stof de allure heb jouw kwaliteiten wèl in het openbaar te erkennen. Het zal, net als mijn vele feilen, aangeboren zijn.

 
At 12/1/10 11:38, Anonymous Johan Sanctorum said...

En het moet nu ook maar eens gedaan zijn met dat padvindersachtig discours over "vriendschappen", dat ik zeer hypocriet vind. Dat je er systematisch je aanhang/vriendenkring probeert bij te betrekken, maakt deze discussie hoogst onzindelijk. Met vrienden ga je op café of naar het voetbal of weet ik veel. In het professionele leven (of dacht je dat filosofie en schrijven hobby's voor me waren)gaat het om allianties, gebaseerd op wederzijds respect. Ook de polemiek behoort daartoe. Als ik het over B.B. of eender wie heb, zul je me nooit op denigrerend taalgebruik betrappen, laat staan fysieke beledigingen. Maar volgens mij ken je dat woord "polemiek" geeneens, gezien het niveau van je verweer dat, gek genoeg, sterk doet denken aan de nazi-retoriek van de jaren '30 (de "lelijke, kwaadaardige jood").
Vreemd hoe die dingen kunnen draaien in een dichtersbrein.

 
At 12/1/10 20:26, Anonymous Richard d'Arme said...

Heren van stand!

Wat zullen de mensen denken?
Toch geen pottekestamp
op ons buurtveld godnogaantoe!

 
At 13/1/10 16:33, Anonymous Anastasia Burkas said...

Ik ben het lang niet altijd eens met Kristien Hemmerechts, maar in een column van 31/10/09 op www.deredactie slaat ze de nagel op de kop:

"De opiniestukken van Benno Barnard. Daarover wil het hier hebben. En wat mij daar dan zo aan ergert. Kort samengevat: aan het uit zijn voegen gebarsten ego dat erin wordt geëtaleerd. Aan de gelijkhebberij. Elk stuk roept IK, en dan roept het: IK HEB GELIJK. En vervolgens mept het naar iedereen die de euvele moed heeft hem tegen te spreken. Of het met hem oneens te zijn. Die bezondigt zich aan een gebrekkige stijl én mist de nodige intellectuele bagage en/of cosmopolitische visie. Hij of zij blijft ver beneden Benno’s duizelingwekkende peil."

Zeer herkenbaar...

 
At 13/1/10 18:13, Blogger Van Overmachte said...

Kijk, iemand die Kristien Hemmerechts serieus neemt. Dat worden verlengingen voor meneer Lemmens. Wat voegt die ad hominem nu toe? Dat Barnard een ego heeft? Lijkt me nogal logisch. Dat hij geen attest van koorknaap heeft? Niet vereist om de pen te hanteren. En dat kan hij, en daar ging het om. Qua literaire allure reikt geen van zijn kwelgeesten tot aan zijn knieën. Tot spijt van wie het benijdt. Ik hou een nare smaak over aan de meisjesmoddercatch van de achterbakse Sanctorum. Ogenschijnlijk een actueel onderwerp toelichten maar er in werkelijkheid een vehikel van maken om een persoonlijke vete te vereffenen: spijtig dat 'In Flanders Fields' zich wil lenen tot deze viswijverij. Sanctorum, groei eens op.

 
At 13/1/10 18:31, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ter intentie van Anastasia Burkas heb ik hier een mooie tekst van Hemmerechts, waarin deze echter, in haar goedbedoelde ijver, niet meer in staat blijkt om correct te citeren. Meisjesmoddercatch, zoals Van Overmachte opmerkt, zal haar wellicht beter liggen.

 
At 16/1/10 16:06, Anonymous Anastasia Burkas said...

"Meisjesmoddercatch", hmm, dus seksisme ook al. Het niveau in dit herentoilet (ik zie niet één vrouw op de auteursrol) daalt zienderogen. Sorry, blijkbaar een verkeerde deur opengetrokken.

 
At 16/1/10 18:35, Anonymous Anoniem said...

De meisjesmoddercatch was aan het adres van JS gericht, dus een ietwat intelligente lezer had begrepen dat het een ironisch verwijt met betrekking tot verwijfd gedrag was. Maar goed, wat kan je verwachten van iemand die met Kristien Hemmerechts te koop loopt? En helemaal zoals dat van die heur schare fans verwacht kan worden, met loze kretologie à la 'seksisme' uitpakt. Zielige meid.

 
At 20/1/10 09:08, Anonymous Anastasia Burkas said...

"Anoniem" je mening ergens achter laten, dat vind ik pas zielig.

 
At 21/1/10 09:53, Anonymous Anoniem said...

Het valt me op dat Anastasia altijd verschijnt als J.S. in het nauw gedreven wordt... Een alter ego misschien?

 
At 29/3/10 01:26, Anonymous Dinosaur said...

Dat mijnheer Barnard blijkbaar zijn naam uitleent bij het publiveren van stukken, vind ik tamelijk verontrustend. Ik hoop dat dit een éénmalig feit betreft.

Overigens vind ik de stukken van mijnheer Sanctorum over het algemeen voortreffelijk. Onnodige persoonlijke aanvallen zouden desalniettemin best achterwege blijven.

Vriendelijke groeten

 
At 29/3/10 02:01, Anonymous Dinosaur said...

Dat de werktitel als een 'noviteit' wordt betiteld in bepaalde media, is eigenlijk te gek voor woorden. Het concept is geenszins nieuw, ook niet in België. De werktitel is een initiatief van 'professionele journalisten' (is dat de 'noviteit'?), maar daar heb ik mijn hoop al lang niet meer op gevestigd.

Wel loopt het Belgisch medialandschap hopeloos achterop tegenover andere landen, waar internetjournalistiek veel sneller een prominente plaats heeft gekregen. De vraag is of de oude media snel greep zal krijgen op de nieuwe vormen van journalistiek die via internet gepropageerd worden. Ik hoop alleszins van niet.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>