30 januari 2010

Help Haïti, maar hoe? (LVB.net)

Op 12 januari werd Haïti getroffen door een krachtige aardbeving die minstens 100.000 dodelijke slachtoffers maakte. Hoe kunt u de hulpverlening aan Haïti het best financieel steunen?

De overheid en de media sporen ons aan om geld te storten op rekeningnummer 12-12 van de actie "Haïti Lavi" ('Lavi' is creools voor "het leven"). Daarachter zit een consortium van Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit en Unicef België.

Oxfam-Solidariteit is een organisatie met een duidelijke politiek-ideologische boodschap, die echter niet overeenstemt met mijn analyse. Hun boodschap is dat de armoede in de Derde Wereld de schuld is van het kapitalisme, het neoliberalisme, de vrijhandel, het IMF en de Wereldbank. Voor ramppreventie ziet Oxfam heil in het Cubaanse model.

Mijn analyse gaat daar lijnrecht tegen in: die landen die zich in de voorbije 55 jaar konden transformeren van ontwikkelingslanden naar industrieland, zijn daarin geslaagd dankzij het kapitalisme, de vrijhandel, het IMF en de Wereldbank. Organisaties als Oxfam, Broederlijk Delen en 11.11.11 vinden verder dat één van de manieren om armoede te bestrijden, het oprichten van vakbonden is. Verder vinden ze de Verenigde Staten en Israël de grote boosdoeners van de wereld. Als u al deze standpunten deelt, dan kunt u hier stoppen met lezen en uw bezittingen geheel of gedeeltelijk wegschenken aan Oxfam, Broederlijk Delen en 11.11.11.

Gelooft u daarentegen in de positieve kracht van vrijhandel, kapitalistische investeringen, de constructieve rol van multinationals in de economische ontwikkeling, en de positieve invloed van IMF en Wereldbank op vrijhandel, en staat u positief tegenover de geostrategische rol van de Verenigde Staten en van Israël, dan moet u op zoek gaan naar alternatieven. Want Haïti verdient noodhulp, niet alleen van regeringen maar ook van burgers. Hier alvast enkele tips.

Het Rode Kruis Vlaanderen, rekeningnummer 000-0006566-67 met vermelding "aardbeving Haïti". In België fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro. Het Rode Kruis stelt zich politiek neutraal op en neemt geen ideologische standpunten in.

Pater-scheutist Jan Hoet is actief in Haïti met jeugdopvangtehuis Mamosa, dat door de aardbeving helemaal werd vernield (video). Je gift kan je overmaken op rekeningnummer 000-0901974-68 van SOS-Scheut met vermelding "voor project 02.509.008 / F.J.-P.S. / Hoet Jan / Delmas-Ha". In België fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro.

Adra Belgium, een protestantse organisatie voor ontwikkelingshulp, opgericht door de Kerk van de Zevende-dags Adventisten. Rekeningnummer 310-1048000-01 met vermelding "Rampenfonds Haiti". In België fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro.

De Israëlische hulporganisatie IsraAID is sterk actief in Haïti. Vanuit België kunt u giften overmaken aan B'nai B'rith Brussel (210-0267175-89) of B'nai B'rith Europa (732-0074891-58). Giften met vermelding "Haiti" worden doorgestort aan IsraAID. Niet fiscaal aftrekbaar.

De Amerikaanse humanitaire organisatie Ears To Our World verspreidt zelf-aangedreven radiotoestellen in Haïti. Eén gift van 30 dollar volstaat om twee radiotoestellen te financieren. Omdat informatieverspreiding uiterst belangrijk is bij rampen, is radio momenteel een zeer belangrijk medium in Haïti . Betaling kan online met Paypal of kredietkaart. Niet fiscaal aftrekbaar.

Het Clinton Bush Haiti Fund, dat de Amerikaanse fondsenwerving voor Haïti coördineert. Online giften mogelijk met kredietkaart vanaf 25 dollar. In de VS fiscaal aftrekbaar.

7 Comments:

At 30/1/10 18:39, Anonymous Anoniem said...

After the immediate provision of food, medical aid, and security, the U.S., France, and other countries need to take responsibility for their role in creating poverty in Haiti.

First, the U.S. and other countries should drop all barriers to imports from Haiti. Second, they should promote political stability, the rule of law, and genuine democracy by advocating local democracy and bottom-up voting and governance. Third, the Haitians should reduce corruption by creating a new police force that is paid well and devoted to safety rather than bribery. Fourth, Haitians should establish a truly free market in which there are no arbitrary restrictions on establishing enterprise, and no tax on labor, trade, and enterprise, with public revenue instead from land value, along with user fees and pollution charges.

With economic freedom, investment would pour into Haiti to make the economy flourish as it did during the French days, but now, the wealth would be retained by the people, who would be finally liberated from slavery, foreign domination, and tyrants
http://www.progress.org/2010/fold649.htm

 
At 30/1/10 22:58, Anonymous K. Artman said...

Alle hulp is inderdaad welkom, maar het klinkt toch een beetje vreemd (en zelfs cynisch) om eerst een aantal organisaties te verwijten te 'politiek-ideologisch' te zijn, om vervolgens organisaties als Adra en IsraAID te promoten. En uw geloof in "de positieve kracht van vrijhandel, kapitalistische investeringen, de constructieve rol van multinationals in de economische ontwikkeling, en de positieve invloed van IMF en Wereldbank op vrijhandel, en (...) de geostrategische rol van de Verenigde Staten en van Israël" is ontroerend. En in zekere zin ook 'terecht', want het werkt wel ... voor mensen als u en ik, die het (al) goed en 'veel te verliezen' hebben. De anderen daarentegen ...

 
At 31/1/10 02:29, Anonymous Anoniem said...

Nag, nag, K.Artman. Het punt is dat LVB aantoont dat organisaties die voorgesteld worden als neutraal eigenlijk niet neutraal zijn. En dan toont hij organisaties die neutraal zijn en anderen die dat (eventueel) niet zijn. Hij toont u echter dat u verschillende keuzes heeft en kan kiezen voor een links en rechts alternatief of een neutraal.

 
At 31/1/10 03:41, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Artman

U lijkt een vertekend beeld te hebben van wat het IMF en de Wereldbank doen, en misschien ook omtrent de rol van vrijhandel. Waarom zouden die instellingen voor ons "werken", en niet voor "de anderen"?

Heel kort (en een beetje simplifierend) samen gevat: het IMF en de Wereldbank zijn instellingen die kapitaal transfereren naar 'arme' landen (en uitzonderlijk ook naar enkele relatief-rijke landen in de context van de een of andere 'crisis'). Het IMF transfereert 'publiek' kapitaal (beheerd door centrale banken en financieministeries), en de Wereldbank ontleent op private kapitaalmarkten om door te lenen aan arme landen aan een lagere rente (omdat die arme landen doorgaans geen toegang hebben tot die markten, i.e. zelf niet zouden kunnen gaan ontlenen wegens gebrek aan vertrouwen). Daarnaast bestaan er in beide instellingen ook nog 'faciliteiten' of mechanismen via dewelke sommige rijke landen directe 'gratische' hulp verlenen aan arme landen.

Het gaat dus om twee (internationale) publieke (overheids)-instellingen via dewelke de belastingbetalers van rijke landen en/of van landen met convertibele munten subsidies geven aan arme landen (doorgaans met niet-convertibele munten). Niemand MOET lid zijn van die organisaties, en niemand MOET leningen noch giften aannemen van die organisaties.

Het is absurd van te beweren dat ze voor de Belgen zouden "werken" en niet voor, bijvoorbeeld, Turken of Filippinos. Zij constitueren mechanismen via dewelke Belgen (een crediteur in beide organisaties) hulp verlenen aan Turken en Filippinos (debiteuren in beide organisaties).

 
At 31/1/10 13:23, Anonymous traveller said...

De wereldbank heeft me aangenaam en onaangenaam verrast.
Onaangenaam door hun politieke inmenging in landen als Pakistan waar ze zich politiek mengden voor rekening van de CIA(het geval Moeen Qureshi) en aangenaam door een interventie van hun studiebureau die een aantal zaken in Pakistan op tafel legde waar ik overtuigd was dat ze ten onrechte de kaart van General Electric zouden trekken en ze trokken de kaart Pakistan, wat juist was in dit specifiek geval.

 
At 1/2/10 02:22, Anonymous stijn said...

Volgens een VN-medewerker die een paar jaar ter plaatse heeft vertoefd in het kader van de ontwikkelingssamenwerking, is de meest aangewezen houding om Haïti helemaal niet te steunen.

De Haïtianen zijn simpelweg niet in staat om welke steun dan ook ten goede aan te wenden.

Zelfs bij een ramp als deze blijkt dat de Haïtianen totaal onkundig blijven om ook maar een minimum aan organisatie in hun samenleving te brengen. Zelfs één van de meest dwingende humane verplichtingen m.n. het begraven van de doden, lijkt te hoog gegrepen en kan hen er niet toe aansporen om zelf in beweging te komen.

Misschien een érg cynische kijk op de zaken, maar ik hou nu eenmaal niet van bodemloze putten.

Ik hoop dat de Haïtianen misschien tóch wakker geschud worden en zélf beginnen bouwen aan hun maatschappij.
Alle andere hulp zal uiteindelijk even nutteloos blijken als de vele voorgaande pogingen tot ontwikkeling in dat land.

 
At 1/2/10 08:50, Blogger Luc Van Braekel said...

@stijn: Persoonlijk maak ik onderscheid tussen ontwikkelingshulp en noodhulp. Ik twijfel sterk aan de effectiviteit van de huidige vorm van structurele ontwikkelingssamenwerking, en ik deel op dat vlak de analyse van jouw reactie. Wat noodhulp na rampen betreft, denk ik dat we niet anders kunnen en dat het een morele plicht is om de acute noden na de ramp te verlichten.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>