14 januari 2010

Een lichtzinnige professor (caput II) (vpmc)

Ik geloof vast dat de politicoloog, professor Hendrik Vos, een internetabonnement bezit. Of hij ook een degelijke scholing heeft gehad, die hem in staat zou stellen om dit abonnement met vrucht te gebruiken is minder zeker.
Over die scholing zou ik niet uit mijzelf begonnen zijn, maar Vos bracht dat thema vandaag ter sprake in zijn artikel in De Standaard “We kunnen wat leren van Europa”. Zo betwijfelde hij bijvoorbeeld niet dat Pascal Smet naar school was geweest. Of Smet ook voldoende competenties in huis had om meteen het Departement Onderwijs te beheren, liet Vos in het midden. De geleerde man had ook enige reserves bij Schauvliege en Lieten. Vooral de eerste leek zijn hart niet te hebben gestolen.

In zijn hart was een andere geliefde haar vóór geweest, te weten de beminnelijke EU. In zijn zoetste dromen noemt Vos zijn adorata ook wel Europa.
Nu is een verliefd hart altijd wat in verwarring, en koosnaampjes zijn vaak bijna willekeurig. Maar hoe vergeeflijk ook bij iemand die zijn maîtresse toefluistert –het mag zelfs een geadoreerde werkgeefster betreffen: dit grenst aan realiteitsverlies, want die EU van Vos, en anderzijds onze Europa mogen dan verre nichten van elkaar zijn: de maagd Europa is in Brussel of in Straatsburg al sinds een paar eeuwen niet meer opgemerkt.

Maar als we hem dit koosnaampje nog vergeven: Vos dicht aan zijn geliefde ook allerlei adjectieven toe, waar zij geheel niet voor in aanmerking komt. Soms lijkt hij zijn eigen woorden niet goed te begrijpen. Zo noemt Hendrik haar graag democratisch. Nu weet iedereen dat nicht EU er warmpjes inzit, en bijgevolg wel meer aanbidders heeft, maar dat zij democratisch zou zijn hoor je nooit. Op dat punt is zij zelfs deficitair wordt gezegd.
Vos lijkt van dit geheim niet op de hoogte, en dat is begrijpelijk. Minnaars zijn vaker de laatsten om iets te vernemen. Maar mijn EU is heel democratisch! roept hij, want zij neemt examens af van haar dienaren. En in zijn onschuld gaat hij door:

In de nationale politiek loopt dat wel anders. Wie bij ons als minister wordt voorgedragen, moet op geen enkel moment blijk geven van enige expertise in zijn domein.
Als Vos iets afwist –niet van politicologie: daar is hij zelfs professor in– maar van klassieke politieke filosofie, dan zou hij weten dat bekwaamheid, laat staan opgelegde bekwaamheidstests nooit eerder werden vereist in het stelsel van de democratie. In de meritocratie natuurlijk wel, en misschien kan Vos dat woordje eens gratis opzoeken met zijn internetabonnement.

Ik zal hem nog iets verklappen: de Atheners vonden zelfs dat verkiezingen ondemocratisch waren! omdat de besten dan altijd verkozen raken. Aristocratie noemden zij dat. En dan verkozen zij maar de lottrekking. Maar laten we niet afdwalen, Hendrik zal al werk genoeg hebben met zijn meritocratie.

Pijnlijk wordt het als hij in zijn verliefde dwaasheid veronderstelt dat ook alle anderen hun verstand kwijt zijn. Hij begint dan honderduit te fabuleren. Over Rocco Buttiglione bijvoorbeeld, de man die vorige keer na het examen werd afgewezen, een rechtsprof, maar volgens Vos “een conservatieve Italiaan voor wie homoseksualiteit een onsmakelijke ziekte was.
Lezers van dit blog, geen arme politicologiestudentjes of -profjes dus, weten wel beter, want in een speech van Buttiglione die hier te lezen stond al in 2005, legt die man zijn standpunt uit, en dat van die onsmakelijke ziekte lazen we niet.

Lastert Vos dan? of is hij te kwader trouw, denk je? In het geheel niet: dit is, zoals gezegd, gewoon de blufpraat van iemand die met een gerust gemoed aanneemt dat iedereen even onwetend is als hijzelf:

Dit keer zal het vermoedelijk niet zo'n vaart lopen. Dat komt vooral omdat de lidstaten na de ervaring van de vorige keer beseffen dat ze stevige kandidaten moeten voordragen. In het huidige team zit op het eerste zicht geen charlatans. En Barroso lijkt de portefeuilles verstandig te hebben verdeeld, door de zware bevoegdheden te geven aan politici met een sterke reputatie.
En iets verder denkt Hendrikje ook nog dat ...twitteren iets met democratie te maken heeft:

De hoorzittingen zijn deze week allemaal rechtstreeks te volgen op internet, in meer dan twintig talen, live gestreamd. Op facebook kan iedereen zijn gedacht kwijt over de prestaties van de kandidaat-commissarissen. Flickr publiceert foto's van de ondervragingen en belangrijk nieuws wordt onmiddellijk verspreid via twitter. Wie het democratisch gehalte van de Europese Unie op de korrel neemt, moet misschien beginnen met de aanschaf van een internetabonnement.
Nee Vos, ik wil je best het voordeel van je naïviteit gunnen, maar zo gaat het echt niet. Voor dit examen ben je gebuisd. Je moet dringend eens terug naar de humaniora. Beetje Griekse en Latijnse stammen leren in plaats van te twitteren of te flickeren. Altijd een goede basis.

.


Labels: , , , , , , ,

10 Comments:

At 14/1/10 14:10, Anonymous traveller said...

Beste Marc

Nu heb je wel een parel afgeleverd, proficiat.

 
At 14/1/10 15:14, Anonymous Anoniem said...

"En dan verkozen zij maar de lottrekking."


Een uitdaging waarvoor de democratie zich vooral geplaatst ziet is het vermijden van de gevaren van vriendjespolitiek en kliekvorming die zo fnuikend zijn voor de vrijheid wanneer diegene die regeert te lang aan de macht blijft. Vooral als men bedenkt dat het - qua verstand en deugden - niet de besten zijn waaruit kan worden gekozen, want het is algemeen geweten dat de meer intelligente en eerlijke mensen - uit innerlijke afkeer en zelfbescherming - er voor terugschrikken aan het politieke leven deel te nemen omdat zij het grof en onzinnig achten, zodat de kiezers noodgedwongen uit de minderbegaafden en minder onkreukbaren hun keus moeten maken.
Eerder nog valt te verwachten dat, in een stelsel waarbij door LOTING zou worden uitgemaakt wie in het parlement zal zetelen, door het lot burgers zullen aangewezen worden die wegens hun verstand en deugden algemeen geacht worden, wat haast nooit voorkomt in de huidige democratische regeringsvorm. Zulke een stelsel zou ons bovendien de nodeloze verspilling van geld en leugenachtige woorden, die bij algemene verkiezingen plaats heeft, besparen.

Door een kort aangehouden ambtsperiode kan bovendien een groot aantal burgers aan het bestuur deelnemen; dit waarborgt niet alleen het algemene verlangen te bevelen en te besturen, maar heeft bovendien als voordeel dat ingeval de door het lot aangewezenen te dom of slecht zijn, zij slechts voor korte tijd weinig schade kunnen aanrichten. Zijn ze daarentegen rechtschapen en helder van geest, dan prikkelt diezelfde korte duur de gezetenen om terstond en zonder dralen te doen wat zij in het algemeen belang voor nuttig houden.

 
At 14/1/10 16:14, Anonymous Lucky9 said...

Twitteren lijkt een synoniem te zijn geworden van (zichzelf) te laten bewieroken.
Bewust de verkeerde premisse kiezend verlaagt deze professor zich tot het intellectueel niveau van een schandknaap.

 
At 14/1/10 17:28, Anonymous Johan Terwilghen said...

Waarom de helft van alle woorden eigenlijk altijd in het cursief zetten, meneer Van Fraechem? Wat is daar de toegevoegde waarde van? En al die kleurtjes? Je teksten lijken iets te vaak op een kleurboek, en dat staaft niet meteen je profilering als 'intellectueel' op dit blog. Jammer, want soms schrijf je zinnige dingen, tussen alle nietszeggende Duitse en Franse rommel in.

 
At 14/1/10 17:48, Blogger Marc Vanfraechem said...

Terwilghen: lees mijn rommel liever niet meer. Als u nu nog niet doorhebt dat "al die kleurtjes" citaten zijn, kan ik weinig voor u doen.

 
At 14/1/10 19:45, Anonymous Johan Terwilghen said...

Bedankt voor de tip, meneer Van Fraechem. Zelfs zonder debiele kleurtjes lees je trouwens nogal schreeuwering. Snel op je teentjes getrapt? Een beetje verzuurd duidelijk.

 
At 14/1/10 20:55, Anonymous Steven said...

Wie het democratisch gehalte van de Europese Unie op de korrel neemt, moet misschien beginnen met de aanschaf van een internetabonnement.

Te gek voor woorden dit ! Is deze man echt prof ?

 
At 14/1/10 22:06, Blogger Marc Vanfraechem said...

Jazeker, Steven, dat is hij. Maar wel in de politicologie natuurlijk, als dat een troost kan zijn. Het kost ook wel geld, maar echt kwaad kan het daar niet, moet je maar denken.

 
At 16/1/10 05:18, Anonymous Marc Huybrechts said...

Een professor politicologie die niet weet dat de EU geen democratie is. Da's erg! Dat is zo een beetje gelijk Dutroux tot politiecommissaris benoemen. En die man siert de Gentse universiteit? Tja, de voorbeelden uit de academie blijven zich maar opstapelen. Enfin, de Professor zal wel weten dat het woord "democratie" in de officiele titel van de Soviet Unie voortkwam, en vandaag ook nog in die van Noord-Korea.

"Minnaars zijn vaker de laatsten om iets te vernemen".

Dat was goed gevonden. Ik zou er aan toevoegen dat de reden daarvoor is dat minnaars dikwijls dat 'iets' niet willen weten of horen. Het 'bloempje' van Traveller was dus verdiend.

Ik neem aan dat de gepresenteerde foto die van de 'professor' is, en niet die van Marc Vanfraechem. Zo 'groen achter de oren' zal deze laatste er wel niet kunnen uitzien. De foto van de professor doet een beetje denken aan een (a) 'true believer', ofwel aan een (2) 'deer in headlights'.

 
At 18/1/10 18:55, Blogger Marc Vanfraechem said...

Om iets positiefs te zeggen over Hendrik Vos: de man heeft wel zin voor de relativiteit van de dingen, want hij schreef me: "[...] no hard feelings. Om een punt te maken, moet je soms een karikatuur van de dingen maken, dat begrijp ik wel en ik doe dat ook al eens."

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>