7 januari 2010

Overwegen Tories toch de volledige privatisering van de gezondheidszorg? (Vincent De Roeck)

Vlak voor Kerstmis was ik in de "National Liberal Club" in Londen te gast op de jaarlijkse "Happy Capitalist Christmas Reception" van de "Libertarian Alliance", de grootste en meest invloedrijke libertarische vereniging buiten de Verenigde Staten, waar ik onder meer kennis kon maken met Helen Evans. Haar echtgenoot Tim kende ik al van vroeger. Tim Evans heeft een verleden bij het "Centre for the New Europe" in Brussel en het "Stockholm Network" in Londen, twee organisaties waarrond uw dienaar jarenlang gegraviteerd heeft, maar zijn vrouw had ik nog nooit gezien. Niet enkel doorprikte zij de illusie dat ultra-libertariërs steevast mannen zijn en dat de weinige vrouwen in de beweging meestal tot meer gematigde stromingen behoren, ook gaf zij blijk van een enorme bevlogenheid en actiebereidheid.

Helen Evans is arts van opleiding en leidt momenteel de beruchte Britse drukkingsgroep "Nurses for Reform". Ondanks wat de naam zou veronderstellen, is de meerderheid van aangesloten medici arts van vorming en maken de verpleegsters nog maar de derde of vierde beroepscategorie binnen die drukkingsgroep uit. Ook medische juristen, ondernemers en managers vinden we in de rangen van "Nurses for Reform". Allemaal zetten zij zich in voor de volledige en compromisloze privatisering van de gezondheidszorg. "Nurses for Reform" is Brits van insteek, maar organiseert ook acties in andere Europese landen. De eerste groep medici die zwaar te lijden had onder de socialistische NHS-zorgstaat waren de verpleegsters die in het VK merkelijk minder verdienden dan elders in de wereld.

Vandaag is de situatie natuurlijk helemaal veranderd, en hebben ook dokters en andere werknemers in de medische NHS-sector te lijden onder de staatscontrole van de Britse gezondheidszorg. De kwaliteit is niet optimaal, de Staat bepaalt in vele gevallen welke zorg welke patiënt nog kan krijgen, de lonen van het medisch personeel liggen relatief laag, de wachtlijsten voor bepaalde ingrepen zijn ellenlang, en met de wensen van de patiënten wordt door het "one size fits all" principe totaal geen rekening gehouden. "Patiënten zijn in het VK aan de willekeur van de Staat overgeleverd," zoals Michelle Tempest terecht concludeert in haar boek "The Future of the NHS" waarin ze eveneens de privatiseringsoptie (consumer driven health care) als alternatief naar voor schuift. Onze eigen Paul Beliën schreef trouwens mee aan dat boek van Michelle Tempest, maar dit geheel terzijde.

De Britse Tories koesteren al lange tijd een haat/liefde-verhouding met de NHS. Ideologisch kanten zij zich tegen staatsgebonden gezondheidszorg maar politiek pragmatisme noopt hen doorgaans om enkel hervormingen te verdedigen en zich nooit te wagen aan echte privatiseringsplannen. Daniel Hannan en Douglas Carswell eisten enkele maanden geleden al dat David Cameron na de verkiezingen schoon schip zou maken met het NHS-gezondheidssocialisme, maar Cameron floot de twee prominente parlementsleden in niet mis te verstane bewoordingen terug. Case closed, zo leek het wel, tot "The Daily Telegraph" deze week meldde dat Cameron een privé-onderhoud gehad zou hebben met Helen Evans en haar "Nurses for Reform". Hopelijk bewijst dit dat David Cameron wel degelijk, met of zonder grote ruchtbaarheid, komaf wil maken met de NHS. Let's hope so, want dan krijgen liberalen van alle landen er na ObamaCare een nieuw gidsland op vlak van gezondheidszorg bij. Way to go, Cameron!

5 Comments:

At 7/1/10 16:51, Anonymous Danish Dynamite said...

Waren er eigenlijk ook Tories aanwezig op die Libertarian Alliance receptie?

 
At 7/1/10 17:32, Blogger Vincent De Roeck said...

Ik wist twee Tories en 1 LibDem op die receptie te spotten. Tory-Europarlementslid Syed Kamall was daar, en ook Jean-Paul Floru, Tory-gemeenteraadslid in Westminster, zag ik even binnenspringen. De gastspreker van de avond was Mark Littlewood, de gewezen communicatiedirecteur van de LibDems, die vanaf 1 januari de nieuwe directeur van het "Institute of Economic Affairs" geworden is. Kamall noemt zich openlijk een libertariër en hij is zowel peter van het klassiek-liberale "Progressive Vision" als van mijn libertarische debatgroep "Mises Youth Club". Floru was voorzitter van het klassiek-liberale LVSV in België en runt al jaar en dag een libertarische zomerschool ("Freedom Week") aan de universiteit van Cambridge.

 
At 7/1/10 17:43, Anonymous Danish Dynamite said...

Bedankt Vincent. Klopt het trouwens dat JPFloru binnenkort ook Europarlementair wordt? Ik dacht dat ergens opgevangen te hebben.

 
At 7/1/10 19:07, Blogger Vincent De Roeck said...

Jean-Paul Floru is nog geen Europees Parlementslid maar daar zou inderdaad in 2010 verandering in kunnen komen. Floru werd door de Tory-partijleden in Londen verkozen om plaats vier op de Europese lijst in te nemen. De Tories haalden in Londen in juni drie EP-zetels binnen, wat maakt dat Floru de eerstvolgende in lijn is om één van de drie verkozenen op te volgen in het Europees Parlement als één van hen zou opstappen. Syed Kamall is één van die drie en hij wil graag zo snel als mogelijk naar het House of Commons verkasten. Als hij dat zou doen in de volgende General Election (mei 2010) komt Floru in zijn plaats in het Europees Parlement. Gebeurt dat niet, dan blijft het voor Floru als eerste opvolger afwachten.

 
At 8/1/10 01:30, Anonymous fcal said...

Prachtig systeem die Nationale Gezondheidsdienst (NHS).

Je wordt nagenoeg zonder enige inspraak ingedeeld bij een dokter in de buurt. Als die toevallig een dronkaard is of een onhygiënische luiaard heb je je gewoon te schikken. De enige keuzemogelijkheid bestaat erin te verhuizen naar een district waar er een betere werkt.

Idem dito voor de tandartsn met wachtlijsten van ettelijke maanden en soms zelfs jaren.

Veel patiënten wachten ook vaak jaren voor de heelkundige ingreep goedgekeurd wordt door de ambtenarij van de gezondheidsdienst en vervolgens weer ettelijke maanden voor ze onder het mes kunnen. Bij velen komt de ingreep dan te laat.

Bovendien behoort de kans tot infectie met de ongeneeslijke ziekenhuisbacteie in Groot-Brittannië tot de hoogste van de wereld.

Enz... enz... Ja een echt Sovjetsysteem met de navenante gevolgen.

Het, zeker niet perfecte, Belgische deels openbaar en deels verzuild systeem met zijn talrijke ziekenfondsen en verzekeringen lijkt er een paradijs bij.

De patiënt kan zich door zijn keuzemogelijkheden beschermen en het geheel onrechtstreeks toch min of meer sturen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>