23 november 2009

Karel De Gucht parroteert gekende leugens
(Vincent De Roeck)

Zaterdag jl. organiseerde het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV) haar jaarlijkse nationale studiedag. Als erelid van het LVSV en trouw lid van het Liberaal Vlaams Verbond (LVV), dat co-organisator was, kon ik daar zeker niet op ontbreken. Het thema van de dag was "democratie" en het gebeuren vond plaats in de statige Promotiezaal van de K.U. Leuven. De Antwerpse professoren Dave Sinardet en Peter Thijssen behandelden algemene topics zoals de representativiteit van de democratie, de neutraliteit van kieskringen, de electorale redenen achter kiesdrempels en de wig tussen deliberatie en participatie in de politiek. Professor Herman Matthijs (VUB) had het nadien ook nog over de particratie in België, de zwakheid van het parlement tegenover de regering, de politisering van de administraties en de waanzin van publieke partijfinanciering. Ook maakte hij vaak de vergelijking met zijn gidsland, de VS.

LVSV-voorzitter Jan Hayen schetste op zijn beurt de democratie vanuit een eerder historische invalshoek en maakte enkele fundamentele filosofische bezwaren tegen de ongecontroleerde "dictatuur van een meerderheid". Open Vld-parlementslid Els Ampe sneed in haar toespraak dan weer de BHV-problematiek aan en beargumenteerde het status-quo omdat de Vlamingen anders twee parlementszetels zouden verliezen en omdat een splitsing de verfransing van de Brusselse rand helemaal niet zou tegengaan. De grootste naam op de affiche, die van EU-Kommissar Karel De Gucht, mocht zaterdag als laatste het podium bestijgen. Duidelijk niet gestoord door de aanwezigheid van Martin Heylen en diens uit de kluiten gewassen cameraploeg gaf De Gucht in Leuven een meer dan degelijk onderbouwde speech over democratie en Europa.

Karel De Gucht gaf in zijn lezing tot ieders verbazing blijk van bepaalde liberaal-ideologische finesses die we ook bij vele andere oud-LVSV-voorzitters nog steeds terugvinden in de onderlinge gesprekken, maar die in hun open maatschappelijke mandaten jammer genoeg helemaal naar de achtergrond gebannen zijn. De talrijke aanwezigen hoorden De Gucht zaterdag niet enkel fragmenten uit "De la démocratie en Amérique" van Alexis de Toqueville of "The Wealth of Nations" van Adam Smith reciteren, maar ook oude ideeën oprakelen van andere befaamde liberale theoretici. Karel De Gucht ontpopte zich daar als één van ons. Hij deed zijn verleden binnen het LVSV eer aan. En natuurlijk sloeg hij daar met vlag en wimpel in. Het publiek kon dit gepreek voor eigen parochie best smaken.

Alleen jammer dat Karel De Gucht het in zijn toespraak voor kritisch ingestelde liberale studenten niet kon laten om dezelfde leugens over de EUSSR te vertellen dan alle andere establishmentfiguren. Volgens onze Europese Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking is de Europese Unie immers een functionerende democratie, is alle kritiek daarop uit den boze en heeft het Europees Parlement - ook al wordt dat door gevestigde internationale politicologen vaak als "Mickey Mouse Assembly" versleten - meer macht dan een nationale volksvertegenwoordiging. Het Verdrag van Lissabon is volgens hem een goede zaak zonder weerga en de Britten zijn in de grond eigenlijk maar een bende zeveraars. Maar tot daar aan toe nog. Het werd pas helemaal gênant toen Karel De Gucht ongestoord en met uitgestrekt gezicht twee al lang achterhaalde waandenkbeelden opnieuw van stal haalde om de EUSSR te bewieroken.

De EU-bureaucratie is volgens hem overdreven, want de EU-instellingen zouden minder mensen tewerkstellen dan de gemiddelde Europese stad, en Ierland zou zijn welvaart enkel maar aan Europese steun te danken hebben. Het Amerikaanse "Cato Institute" toonde in 2003 nochtans al aan dat deregulering en fiscaal beleid de Ierse economie tot Keltische Tijger omgevormd hebben en dat de Europese gelden enkel maar naar niet-productieve oude industrieën en de landbouwsector vloeiden. Het Ierse economische wonder voltrok zich net in de niet door de EU ondersteunde sectoren. Ierland werd niet rijk dankzij EU-steun, maar ondanks EU-subsidies. Verder publiceerde de Britse denktank "Open Europe" in 2008 een nog steeds niet formeel door de EU gecontesteerd rapport waaruit blijkt dat de EU in totaal een leger van 170,000 bureaucraten tewerkstelt. Niet minder dan een gemiddelde Europese stad dus, maar wel net een hele Europese stad.


Meer over deze studentenvereniging op www.lvsv.be.
Meer teksten van Vincent De Roeck op www.libertarian.be.


14 Comments:

At 23/11/09 13:10, Blogger Vincent De Roeck said...

Bericht voor de taalpuriteinen onder mijn lezers. Ik weet maar al te goed dat "parroteren" geen correct Nederlands woord is, maar ik vind wel dat dit er één zou moeten worden. Marc Huybrechts heeft dat werkwoord (Anglicanisme) op deze blog geïntroduceerd.

Er bestaat bij mijn weten geen enkel letterlijk Nederlands alternatief (na-apen, napraten, ...) en as het van mij afhangt, zou "parroteren" dus in de Dikke Van Dale moeten worden opgenomen.

Dit geheel ter zijde natuurlijk ;-)

 
At 23/11/09 15:51, Anonymous Nexer said...

Commentaar geven op Europa, dat zou niet "politiek correct" zijn, neem ik aan. >_>

 
At 23/11/09 16:06, Anonymous Anoniem said...

Verklaar u nader, Nexer?

 
At 24/11/09 12:08, Anonymous guillaume said...

Zo zie je maar hoe ver men in de politiek van zijn eigen opvattingen kan afdrijven. KDG was ooit ook LVSV'er, maar klinkt vandaag net zo links en etatistisch als elke andere gevierde politieker. Laat dit zeker een lesje zijn voor aspirant-politici als Vincent hier.

 
At 24/11/09 13:07, Anonymous Vincent De Roeck said...

@ Guillaume

Het Liberaal Vlaams Studentenverbond bestaat al meer dan 75 jaar en heeft in haar bestaansgeschiedenis verschillende ideologische periodes gekend. Ook tussen de vier/vijf/zes afdelingen zijn er altijd al verschillen geweest m.b.t. de heersende liberale doctrines. De laatste jaren heeft het libertarisme binnen alle LVSV-afdelingen zeker sterk aan invloed gewonnen waardoor we vandaag gerust kunnen stellen dat het LVSV as such "klassiek-liberaal" of "libertarisch" van inslag is, maar dat is zeker niet altijd zo geweest. Ook vandaag bestaat er nog helemaal geen consensus over welke liberale filosofie het LVSV juist uitdraagt. Het is een huis met vele kamers waar debat en discussie centraal staan. In de LVSV-jaren van Karel De Gucht waren die verschillen nog veel sterker dan vandaag. Ik weet dus niet of hij over de jaren geëvolueerd is, of dat hij altijd al deze ideeën verdedigd heeft.

 
At 24/11/09 13:13, Anonymous Vincent De Roeck said...

@ Guillaume

Ik weet niet of ik überhaupt een aspirant-politicus wil zijn. Ik werk momenteel in de buik van het beest in de EU-instellingen in Brussel voor een niet-establishmentfractie (European Conservatives and Reformists) en heb acht maanden voor een nog meer uitgesproken regimekritische partij (Libertas) gewerkt. Ik voel me daar als een vis in het water. Ik kan van binnenuit mijn best doen om dingen te veranderen en zieltjes te winnen. Dat ik daarin een deel van mijn principes zal moeten laten vallen (in daden dan toch, nooit in gedachten) lijkt me niet uit te sluiten. Zelfs Vaclav Klaus heeft uiteindelijk moeten inbinden en zelfs Ron Paul heeft af en toe belastinggeld naar zijn kiesdistrict weten loodsen. Principes moeten altijd puur blijven, maar de vertaling ervan in de realiteit moet dat niet per definitie zijn. Ik ben bvb. voor belastingverlagingen, ook al vind ik zelfs een belasting van 0,1% puur diefstal. Ik ben bvb. voor democratie binnen de EU, ook al vind ik democratie an sich onaanvaardbaar.

 
At 24/11/09 13:23, Anonymous Anoniem said...

LVSV = Levenslustig Vrij Sex Verbond

(Hat tip Ivo Cerckel op Vrijspreker.nl)

http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/11/europees-commissaris-praat-gekende-leugens-na/#more-66940

 
At 24/11/09 15:49, Blogger Vincent De Roeck said...

Beste anoniem, op Vrijspreker.nl plaatste ik reeds een reactie op het commentaar van Ivo Cerckel. Deze gaat als volgt:

"Ik neem aanstoot aan de definitie van het LVSV als “Levenslustig Vrij Sex Verbond” en begrijp niet wat u daarmee tracht te zeggen of suggereren. Het LVSV is met voorsprong de grootste en meest bekende verdediger van het klassiek-liberalisme in Vlaanderen, en verdient veel meer respect van forumreageerdertjes als u dan op niets gebaseerde goedkope verwijten en infantiele woordspelletjes.

De bewuste studiedag omvatte ook nog academische lezingen van drie professoren, een filosofische kaderspeech, onderlinge discussies en een lezing door een jonge liberale politica. Het LVSV schuwt debat zeker niet en zal altijd haar ding blijven doen, ook als de sprekers komen “lullen”. Het uit de weg gaan van het debat heeft de vrijheid allesbehalve diensten bewezen."

 
At 24/11/09 21:34, Anonymous paardenvriend said...

@vincent
"Ik ben bvb. voor democratie binnen de EU, ook al vind ik democratie an sich onaanvaardbaar"

Daar mag wel wat meer uitleg bij, bij een dergelijke complete tegenstrijdigheid... Of heeft het werken "in de buik van het beest in de EU-instellingen in Brussel" je al helemaal in de war gebracht?

 
At 25/11/09 09:37, Anonymous Vincent De Roeck said...

@ Paardenvriend

Ik ben als anarcho-libertariër een grote fan van Hans-Hermann Hoppe. Diens boek "Democracy, the God that Failed" heeft mijn kijk op de samenleving helemaal veranderd. Ik beschouw Hoppe en dat boek als de persoon en het werk die mijn politiek-filosofische inzichten het meest beïnvloed hebben.

Maar op vlak van de EU zien we wél nog een mogelijkheid om democratie als ultiem wapen tegen centralisering en sluipend totalitarisme in te zetten. Democratie kan het Euromonster vertragen, en hopelijk volledig stoppen. Natuurlijk hebben we nadien nog geen libertarisch nirvana op aarde, maar in deze specifieke situatie heeft democratisering zeker zijn waarde. Ik zie daar helemaal geen tegenstrijdigheid in. Een democratische EU is zeker niet mijn doel, wel een middel.

 
At 25/11/09 09:43, Blogger Job said...

Er bestaat volgens mij wel degelijk een goed Nederlands woord voor "parotteren", namelijk "nabauwen", door Van Dale omschreven als "op onhebbelijke wijze slaafs nazeggen, herhalen". Dat dekt de lading toch wel?

Het kan natuurlijk dat het typisch Noord-Nederlands is, want dat zet VD er (nog) niet bij.

 
At 25/11/09 09:46, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Job

Ik heb nog nooit van het woord "nabauwen" gehoord. Nu kan dat inderdaad een Noord-Nederlands begrip zijn, of gewoon een weinig bekend concept overal. Persoonlijk blijf ik "parroteren" eigenlijk wel boven "nabauwen" verkiezen. Dat klinkt beter en omvat de "pappegaai", wat een veel krachtigere metafoor is om net dat uit te drukken wat ik wil zeggen ;-)

 
At 25/11/09 19:18, Anonymous Johan B said...

@Vincent:

Papegaaien is een Nederlands woord. Volgens Van Dale: klakkeloos napraten.

 
At 26/11/09 10:16, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Johan B.

Dat wist ik niet. Bedankt voor het opzoeken. Is de Nederlandse taal dan toch rijker dan ik aanvankelijk dacht? ;-)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>