3 november 2009

De kleine Douglas wil niet groot worden (vpmc)

Het blijft verbazen dat een stuk gepeupel, of gespuis, of geboefte, of schorem, of crapuul als u wil, kortom een stuk tuig als de journalist Douglas De Coninck, zomaar wegkomt met een opmerking als de onderstaande, die hij op Facebook maakte toen Luckas Vander Taelen zijn intussen beruchte stuk in De Standaard had geschreven:

Douglas De Coninck

Luckas is gewoon een akelige racist en geen verdere aandacht waard

October 13, 1:18amIk heb geduldig gewacht, en stilaan vraag ik me af: heb ik iets gemist, en heeft er toch iemand, ergens, aan die snotneus een paar oorvijgen verkocht?

Labels: , ,

11 Comments:

At 3/11/09 23:05, Anonymous NR said...

Marc, strikt gezien vraag ik me af of een reactie in Facebook niet tot de privé-sfeer hoort. Je kan immers bepalen dat je statuut privé is en enkel door je vrienden gelezen wordt.

 
At 3/11/09 23:18, Blogger Marc Vanfraechem said...

Die "privésfeer" op Facebook is een lachertje, beste NR. Wie op het web op zulke sites schrijft, zeker als journalist, moet weten wat hij doet. En ik ben ook geen vriendje van die De Coninck, maar las het wel degelijk op mijn eigen pagina. De vrienden van mijn vrienden zijn mijn vrienden zullen we maar zeggen.

 
At 4/11/09 00:16, Anonymous Anoniem said...

Wat de dingen die je schrijft op Facebook betekenen en naar wie toe, is iets dat iedereen voor zichzelf moet uitmaken.

Ik moet hierbij terugdenken aan het 6de middelbaar, waar we in de lessen nederlands het communicatiemodel uitgelegd kregen.

Boodschap, zender, medium, ontvanger.

De zender heeft een persoonlijke achtergrond en verwacht dat diens bericht op een bepaalde manier zal opgevat worden, het medium geeft bepaalde kwaliteiten aan de boodschap, of neemt ze net weg, en de ontvanger heeft een andere achtergrond en zal het bericht op zijn/haar manier interpreteren.

Als deze man, zijnde journalist, kritiek geeft op een ander journalist, dan mag dat nog in de diepste krochten van het internet staan, of in een vriendenkring op een privéfeestje. Feit is en blijft dat deze persoon zich aan reacties mag verwachten.


Facebook is volgens mij niet echt privé. Het is, wat meningen betreft, een manier om de verspreiding ervan te versnellen. In de tijden dat Facebook niet bestond, zou het stukken langer geduurd hebben eer mensen te weten gekomen zouden zijn dat deze persoon zo denkt over Luckas, misschien zelfs nooit. En uiteindelijk bepaal je zelf wat er op je Facebook-pagina komt te staan.Deze jongen lijkt mij het schoolvoorbeeld van iemand die denkt de schoolbanken verlaten te hebben, maar eigenlijk nog in de peutertuin zit.

 
At 4/11/09 00:28, Blogger Marc Vanfraechem said...

Volledig akkoord anonieme. Ik wil de rechter nog zien die hier een schending van de privacy in zou vinden.
Wat ik me altijd afvraag is waarom mensen zoals u anoniem willen blijven, terwijl wat zij schrijven toch volstrekt onaanvechtbaar is?
Maar goed, het zij zo, en er kunnen inderdaad redenen zijn, bv. als uw naam algemeen bekend zou zijn.
Maar voel u vooral vrij om aan de mening van de kleine Douglas ruchtbaarheid te geven, met mijn naam erbij ;-)

 
At 5/11/09 13:44, Anonymous NR said...

Wel, persoonlijk gezien vond ik de hele affaire rond de onthaalmoeder met nazi-voorkeuren en deze rond de voorzitter van het Belgische FN (zijn vrouw had hem gefilmd terwijl hij de nazigroet deed) niet kunnen. Het is een inbreuk op de privé-sfeer die er niet door kon.

Ok, het is inderdaad zo dat de draagwijdte van Facebook ruimer is dan velen denken. Blijkbaar kon Mark de boodschap zien van iemand die niet tot zijn vriendenkring behoort.

Maar toch schept men in Facebook de illusie dat men zijn Facebook-pagina kan afschermen. Blijkbaar onterecht.

De commentaar van Anoniem over de uitspraak van Douglas heeft mijn inziens niets met Facebook of over de grens tussen privé en publiek te maken. Dat journalisten weten dat hun commentaar over andere journalisten/politici als een lopend vuur snel bekend kan worden, dat is een evidentie. De Coninck maakt daarbij een domme fout.

 
At 5/11/09 14:27, Anonymous LVB said...

DDC heeft op Facebook gewoon zijn persoonlijke mening geventileerd, en geen journalistiek werkstuk.

Ik ben blij dat ik via deze weg te weten kom hoe DDC denkt over Luckas Van der Taelen. Ik ben het met die appreciatie niet eens, maar ik heb liever dat DDC die mening ventileert dan dat hij ze voorbehoudt voor achterkamertjes en cafétogen.

Voor de rest ben ik het eens met NR over het privé- versus publieke karakter van wat op iemands Facebook-wall staat.

 
At 5/11/09 14:51, Blogger Marc Vanfraechem said...

@NR & LVB: als we er van uitgaan dat vele mensen op Facebook zo'n twee- à driehonderd vrienden hebben, en vaak ook meer, en dat vrienden van vrienden ook de boodschappen kunnen lezen, dan zou ik zeggen dat DCC zijn inderdaad persoonlijke mening aan (zelfs rekening houdend met "gemeenschappelijke vrienden", die niet meetellen) ...aan 250 in het kwadraat mensen heeft toegeroepen.
62500 man is meer dan de verzamelde voetbalsupporters op een speeldag in eerste... so much for privacy op Facebook ;-)

 
At 5/11/09 19:55, Blogger Marc Vanfraechem said...

En voor wie toch nog zou vinden dat het hier een privémening was van Douglas, die niet verder verspreid mocht worden: Douglas had (op die dag) 490 vrienden, en als we dat aantal vermenigvuldigen met 250 lezers...
Maar dat het hier geen journalistieke mededeling betrof, betwist ik inderdaad niet, al zou een kwade tong dan kunnen opmerken: binnen een ietwat deugdelijke definitie van die term heeft Douglas nog nooit een mededeling gedaan ;-)

 
At 7/11/09 12:14, Anonymous Steven said...

Mensen als Douglas De Coninck zijn verantwoordelijk voor de totale devaluatie van het woord 'racisme'. Als die brave linkserige Vander Taelen ook al een racist is, dan kan het allemaal nog zo erg niet zijn. Maar die Douglas is nog van zijn eerste leugentje niet doodgevallen (zie ook zijn verzonnen netwerkenverhaaltjes tijdens de Dutroux-affaire). Uit goede - weliswaar geheime - bron weet ik dat de man door ernstiger collega's "blijvend blundertje" wordt genoemd.

 
At 7/11/09 12:56, Blogger Marc Vanfraechem said...

@Steven: ja aan die kwestie hebben zich toen een pák "journalisten" de vingers verbrand. Ze zagen wat ze wilden zien, en ze zijn daarmee ook later nog dapper doorgegaan.

 
At 7/11/09 14:20, Anonymous Anoniem said...

Zelfde anoniem als vorige anoniem hier.(Ja hoe controleer je dat :P)

@Marc: waarom mensen anoniem posten.

Het argument dat wat mensen schrijven onaanvechtbaar is, klopt, maar is slechts mooie theorie voor in de boekjes. De realiteit is anders.

Als het over politiek gaat, komt mijn echte naam er niet aan te pas, noch één van mijn internet-namen. Reden zijnde het linkse crapuul die zelf nog fascistischer zijn dan ze van VB beweren dat het is.

Een algemeen bekende naam heb ik zeker niet, wel een flinke dosis paranoia, gekweekt door op te groeien in best wel een slechte wijk(en er nog steeds wonend).
Terug ontopic: Ik zie een aantal mensen reageren dat het hier gaat om een persoonlijke mening. Daar ga ik volledig mee akkoord maar tegelijk voeg ik eraan toe dat een persoonlijke mening slecht een venster is dat ons laat kijken in het mechanisme volgens dewelke een individu redeneert.

Beste Douglas redeneert op deze manier, en dat zal onvermijdelijk doorschijnen in zijn "artikels". Van een journalist wordt een zekere vorm van professionalisme en objectiviteit verwacht, maar journalisten zijn ook mensen, mensen die werken voor bedrijven die afhankelijk zijn van kijkcijfers en/of aantal verkochte eenheden. Enkel een kind of naïeveling gelooft nog in de objectieve berichtgeving door de publieke media en diens directe medewerkers, zeker als het politiek rechts betreft.(Zo bijvoorbeeld: Link)

Dat zijn mening zijn werk zal beïnvloeden, staat voor mij buiten kijf. Meer nog, ik geloof dat hij wanneer mogelijk zijn pen in zoveel mogelijk gif zal drenken om hen te schaden die hij veracht. Deze uitspraak van hem mag dan meer privé zijn dan journalistiek, het is zeker verbonden met de persoon en dus onontkoombaar ook met diens doen en laten. Volgens mij gelooft die man vast ook in de term "positieve discriminatie".

En beste Douglas weet volgens mij ook niet wat racisme echt is. Ik heb zo het vermoeden dat hij denkt dat dat iets is van de hetero-blanke man tegen iedereen die een andere huidskleur heeft, maar nooit omgekeerd of zelfs anders. En als het al omgekeerd voorkomt, zal het wel de schuld van de blanke zijn, die eerst bij "de anderen" het bloed onder de nagels pest. Met andere woorden, verdiende loon.(sarcasme)


Maar goed, dit zijn dingen die ik vermoed, en daar blijft het bij.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>