25 augustus 2009

Tariq Ramadan ontslagen

De benoeming van de listige predikant Tariq Ramadan was twee keer fout: ongeschikt voor een leerstoel aan de Erasmus-Universiteit Rotterdam wegens onwetenschappelijk, en ongeschikt als integratiebemiddelaar voor de gemeente Rotterdam wegens aanhanger van een conflictmodel, nl. de verovering van de niet-islamitische wereld door de islam. Hem nu ontslaan had mogen gebeuren op grond van de genoemde bezwaren, maar een ontslag wegens "schuld door associatie" (met een Iraanse TV-zender) is zwaar beneden peil.

Niet alleen heeft Tariq Ramadan geen enkele Nederlandse wet overtreden. Noch heeft men hem in deze zaak enige inbreuk op de wetenschappelijke methode kunnen aanwrijven, en evenmin een negatief effect op het samenleven van moslims en niet-moslims in Rotterdam. Er is ook niet bewezen noch zelfs maar beweerd dat hij op die zender een specifieke verwerpelijke uitspraak gedaan heeft. Als hij echt de tolk van een verlichte islam is, zoals stadsbestuur en EUR beweerden toen ze hem benoemden, dan kan het toch alleen een goede zaak zijn om hem zijn wijsheid in het Iraanse hart der duisternis te laten schijnen? Zou juist hij niet de aangewezen man zijn om de in conservatisme versteende geesten in Teheran te ontdooien en voor de multicultuur te winnen? En is het Iraanse regime dan wel echt zo vreselijk reactionair, als het zo'n progressieve denker zo'n prominent forum verleent? De ontslagmaatregel tegen Ramadan illustreert vooral hoe de Nederlandse (net als de Britse, Belgische enz.) autoriteiten, academische zowel als politieke, in radeloze verwarring verkeren betreffende de islam.

Labels: , ,

11 Comments:

At 25/8/09 09:26, Anonymous Anoniem said...

"Ik veroordeel u niet omdat u een televisieprogramma voor het Iraanse regime hebt gemaakt. Ik veroordeel u omdat u gedurende militaire optreden tegen weerloze mensen in Iran met goedkope programma’s probeerde aandacht af te leiden van moord, verkrachting, martelingen en arrestatie in Iran.

Ik veroordeel u wegens uw collaboratie met de meest gewelddadige vorm van het islamo-fascisme."- Afshin Ellian

http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/243808/Ramadan-is-papegaai-van-Iraans-regime.htm

 
At 25/8/09 09:28, Anonymous NL-realist said...

Je moet het maar zo zien; soms heb je druppels die de emmer doen overlopen. Dit is er één van. Het zich associëren met een fout, maar bovenal islamistisch regime en dan doen alsof dit normaal is kan simpelweg niet. Linksom of rechtsom dumpen van Ramadan is een prima oplossing. Het doel heiligt de middelen.

 
At 25/8/09 11:35, Anonymous Anoniem said...

Er is een oud spreekwoord: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
De kern van het probleem is dat onze politieke kwallen (en vele universiteitsrectoren) inderdaad radeloos de pedalen kwijt zijn als het over de islam gaat. Het islamitische wereldbeeld is wellicht te extreem psychotisch en simplistisch voor die intellectuelen om te begrijpen wat er aan de hand is.

 
At 25/8/09 18:32, Blogger Unknown said...

"Wie zonder enige noodzaak en geheel vrijwillig voor het gewetenloze, extreem gewelddadige en antisemitische Iraanse regime werkt, mag en kan nooit en te nimmer met Nederlands geld bruggen gaan bouwen"

Sjongejonge - nu kan 'ie helemaal zijn neus niet meer buiten de deur steken...

 
At 25/8/09 20:55, Blogger Unknown said...

Het lijkt me juist een goed idee om een westerse islam te maken. Een islam van vrijheid die open staat voor moderne denkbeelden. Dit geeft houvast aan mensen die willen geloven en is toch niet extreem.

 
At 25/8/09 23:05, Blogger Nicolas Raemdonck said...

Op de site van TROUW las ik over het ontslag van Ramadan een aantal leerrijke reacties. Ze waren niet afkomstig van één of andere rechtse militant, maar wel van mensen die vonden dat Ramadan geen bruggenbouwer kon zijn omdat hij geen Nederlands sprak.... Bovendien was zijn Arabisch van een ander strekking dan dat van de Marokkanen in Rotterdam (naast het feit dat velen Berbers zijn) en waren de Turken ook niet echt met hem gediend. In de wijken hebben ze hem alvast nooit gezien. En dat moest dan een bruggenbouwer voorstellen.

Daarnaast is die man vooral erop uit om een soort "Europese" fundamentalistische variant van de Islam te maken. Allochtonen die gewoon hun leven willen leiden, hebben daar geen boodschap aan.
Mijn inziens is dat ook een groot onvermogen van de hedendaagse bestuurders, met name dat ze de immigranten uit het Midden-Oosten als het ware in hun Islam-identiteit opsluiten.

 
At 26/8/09 16:23, Anonymous Anoniem said...

@ dirk

Een westerse islam?

De erkenning en subsidiëring van moskeeën en moslimgemeenschappen zal tot niets anders leiden dan een échte islamisering en niet tot een westerse islam.

Een "westerse islam" is een oxymoron. Moslims kunnen zich gewoon niet schikken naar onze westerse waarden en kunnen zich niet echt integreren.

Hun dubbele nationaliteit alleen al houdt automatisch een dubbele loyaliteit in. Ze zijn mossel noch vis. Integreren met behoud van je eigen identiteit is een monsterverbond.
En als puntje bij paaltje komt geven ze voorrang aan hun Turkse of Marokkaanse nationaliteit. (waar halen ze hun bruid bv?) Ze blijven vreemde eenden in de bijt! Hun enige betrachting is de islamisering van het Westen. Volgens de islam behoort gans de wereld immers aan Allah. Moslims hebben geen enkele binding met de westerse cultuur en rechtsorde.

A people must possess a certain degree of mental homogeneity. This similarity of outlook and sensibility can result not just from a people sharing a common culture and physical environment, but also from their being of the same race as each other.

Second, to live harmoniously together, a people must enjoy freedom of communication. The prime necessary condition of the ability of a people to communicate with each other is fluency in the same language.

A third condition of a people’s being able to live harmoniously together is their jointly possessing the capacity to produce national leaders.

Fourth, there must have been, on occasion at least, a common well-defined purpose present to, and dominant in, the minds of all individuals. One such occasion is provided by the need for concerted action on the part of a people to stave off a threat to their survival.

A fifth condition of a people being able to live harmoniously together is their enjoying a sufficient degree of material continuity (a continuous period of residence in the same territory) and formal continuity (stability and longevity of the major public institutions which structure our lives).

Sixth, a people must also possess some national self-consciousness — that is, some awareness of themselves as being a distinct people.

Finally, a people must feel some sentiment of love or devotion towards that people whom they consider themselves to be. This sentiment may be looked on as the well-spring from which all nationalist sentiment and aspiration ultimately derives.

Nationalism and Liberalism: Friends or Foes?

http://www.civitas.org.uk/pdf/cs25.pdf

 
At 26/8/09 18:26, Blogger Marc Vanfraechem said...

volslagen gelijk heb je, anonieme!
Maar neem eens een pseudoniem toch!

 
At 27/8/09 10:33, Anonymous Anoniem said...

Toen ik aanvankelijk op deze blog reacties plaatste logde ik in via "Google account" onder eigen naam. Maar telkens nadat ik "reactie publiceren" had aangeklikt lukte dit niet wegens "Onjuist wachtwoord", nochthans was het wachtwoord correct ingevuld.

Om dit te verhelpen klikte ik vervolgens terug op "Meld u hier aan." en vulde opnieuw alle velden in. Toen ik de hele procedure had doorlopen lukte het wel. Maar dit is heel omslachtig (vooral de "woordverificatie" speelde me veelal parten). Daarom koos ik voor het eenvoudigere "anoniem." Een pseudoniem zal dit probleem niet verhelpen vrees ik

Op deze wijze heb ik talrijke keren gehandeld. Maar ik heb daarmee opgehouden nadat ik enkele onheuse reacties te slikken had gekregen t.a.v. mijn commentaar over enkele heikele onderwerpen (overigens niet alleen op deze blog).

Ik wens het daarbij te houden omdat het niet zeker dat ik in de toekomst nog veel reacties zal plaatsen want voor bijna alle tot op heden geplaatste reacties kon ik teruggrijpen op kennis die ik vele jaren geleden had opgestapeld en ik ben er niet zeker van of ik nog veel bruikbare gegevens ter beschikking heb die in de toekomst van pas kan komen.

Ondertussen heb ik wegens persoonlijke problemen opgehouden mijn kennis te verdiepen of uit te breiden (hier en daar lees ik nog wel iets, maar grondig gebeurt dit niet meer en maak er zeker geen studie meer van).

Ik heb een zeer moeilijke periode achter de rug waardoor mijn gezondheid schade werd berokkend en waarvan het niet zeker is of het ooit weer terug goed komt!

Ik zal een tipje van de sluier oplichten: ik werd gedurende zes maand gedwongen het antipsychoticum Risperdal te slikken waardoor ik inmiddels een (waarschijnlijk) irreversibele neurologische schade heb opgelopen die zich uit in onophoudelijke(!), irritante sensaties in het hoofd (soms op het pijnlijke af) en gezichtsstoornissen (als ik teletext lees bv. verschijnen er na enkele seconden reeds zwarte lijnen, als notenbalken als het ware, voor de ogen waardoor ik niet verder kan lezen. Dit doet zich ook voor bij websites in donkere kleuren. Als de maan zichtbaar aan de hemel staat en er naar kijk zie ik een 'dubbelele maan' enz). De psychiater ontkent een causaal verband maar een verklaring voor geven kan hij ook niet!

 
At 28/8/09 11:17, Anonymous Anoniem said...

Ik heb zopas die procedure die ik vroeger toepaste (terug aan melden) opnieuw geprobeerd. Maar nu lukt het al helemaal niet.
Ik krijg volgend bericht:

"Uw identiteit verifiëren
Soms is verificatie vereist om onze gebruikers te beschermen tegen misbruik. Vul het volgende formulier in zodat we uw identiteit kunnen verifiëren door via Google SMS een sms'je te sturen."
Maar ik heb geen mobiele telefoon!

 
At 28/8/09 16:00, Anonymous Anoniem said...

Een mogelijke verklaring voor het probleem bij het inloggen is dat ik TWEE gebruikersnamen heb (zowel mijn eigen naam als een pseudoniem) en dan nog telkens met een ANDER emailadres (ik beschik over drie emailadressen).

De pseudoniem was bedoeld voor een aantal Amerikaanse blogs (o.a. Lew Rockwell's Blog).

De verklaring voor de drie emailadressen stamt uit de tijd toen ik zelf nog niet over een PC beschikte en de gratis opslagruimte op Hotmail-servers beperkt was. Ik had daarom destijds twee hotmail-adressen aangevraagd.
Toen ik enkele jaren geleden mijn eigen pc aanschafte beschikte ik natuurlijk over nog een bijkomend emailadres, het derde dus.

Dit zal er wel mee te maken hebben denk ik.

Mijn eigen naam is dus eigenlijk geen geheim, het is Gilbert De Bruycker

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>