2 september 2009

Kunstmatige bouwgrondschaarste is de oorzaak
van de armoede in Vlaanderen (Paul Vreymans)

Trends publiceert op haar website de actuele prijzen van bouwgrond in België. Daarin blijkt dat Vlaamse bouwgrond méér dan drie maal (!) zo duur is als de Waalse. Dit is het rechtstreeks gevolg van het regionaliseren van het ruimtelijk beleid en het kunstmatig door de overheid georchestreerde bouwgrondtekort in Vlaanderen.

Die doelbewuste bouwgrondschaarste betekent een schandalige hold-up op de Vlaamse welvaart door de Vlaamse politieke kaste. Onze veel te dure bouwgrond veroordeelt jonge gezinnen tot het armtierig bestaan van twee voltijdse loopbanen en 25 of 30 jaar schulddelging. Vlaamse prijzen kunnen in één pennentrek tot het Waals niveau worden herleid. Het volstaat ook in Vlaanderen gewoon om voldoende verkavelingsvergunningen uit te schrijven. Wat Vlaamse politici zelf doen, doen ze dus heus NIET beter. Niet dat we dat nog niet wisten.


Lees ook "Tien jaar ruimtelijk structuurplan Vlaanderen" van Martin De Vlieghere op de website van "Work And Wealth For All."

21 Comments:

At 2/9/09 08:23, Blogger Kri.st said...

Prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Het aanbod zal in Vlaanderen altijd lager zijn dan in Wallonië, want er is gewoon minder vrije grond beschikbaar, en zoland de gemiddelde Vlaming rijker is dan de gemiddelde Waal zal dat de prijzen hoger houden.
Kijk maar eens naar Zwitserland, daar zijn de bouwgronden nog duurder, vooral omdat de Zwitsers rijker zijn.

Dat men dus met een pennetrek de bouwgronden goedkoper kunnen maken is onzin. Dat de dure bouwgronden de oorzaak zijn van armoede is het ook. Niemand is verplicht zich diep in de schulden te steken voor een fermette op 1000m2. In een appartement kan je ook prima leven.

Vergeet ook de keerzijde van onze ruimtelijke ordening niet. Op het platteland krijgt men allerlij diensten (water, electriciteit, brandweer, postbedeling) aan dezelfde prijs als in de stad, en dat terwijl het leveren van deze diensten in de stad veel goedkoper kan. De apartementsbewoners subsidiëren feitelijk de fermettebewoners.

Laten we het wonen volledig vrij, laten we iedere grondeigenaar met zijn grond doen wat hij wil, maar laat dan ook iedereen de werkelijke kosten van zijn woonkeuze betalen. Ik denk dat je rap zal zien dat voor de armen huiseigendom nog steeds niet mogelijk zal zijn...

 
At 2/9/09 09:55, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Krist

Het is geen kerntaak van een overheid om grootgrondbezitter te zijn en het is al helemaal geen taak van de staat om via de controle van bouwgronden de rijkdom binnen de samenleving te gaan zitten herverdelen. De armen hebben geen recht op huiseigendom als ze zich dat onder marktomstandigheden niet kunnen veroorloven. Iedereen wil natuurlijk zoveel mogelijk huiseigenaars en zo weinig mogelijk armen in een samenleving, ook liberalen, maar ik kant mij tegen het stelen van welvaart bij de rijken om het dan aan de armen te geven. Robin Hood is een mooi verhaal, maar de Robin Hood-staat die we vandaag kennen is dat niet.

 
At 2/9/09 10:02, Anonymous Anoniem said...

Contrary to critics who think that markets are inherently unstable, it is the interventions that cause the economic roller coaster. Every recession is caused by the previous boom, and every economic boom has been accelerated by government subsidies. Artificially low interest rates, expansionary policies, and guarantees for loans and deposits, all pull resources into unsustainable speculative bubbles.

The biggest governmental distortion is the implicit subsidy to land value.(...) Highways, streets, parks, security, schooling, and all the other government services and subsidies all increase the demand for the lands serviced by these works. If landowners directly paid for these, the payments would capitalize land values back down. But since taxes are almost all on labor, business profits, goods, and trade, worker-tenants get double billed, paying both taxes and higher rents, while landowners get subsidized.

Land values capture much of the gain from economic expansion, and then rising land values induce speculation that adds to the demand and pushes land values to such a high level that those who want to buy land to use it get squeezed out.


http://209.85.229.132/search?q=cache:epOaWEdoJbQJ:foldvary.blogspot.com/2008/11/why-crash-of-2008-is-not-market-failure.html+foldvary+land+prices+too-high&cd=11&hl=nl&ct=clnk&gl=be

 
At 2/9/09 10:03, Blogger Vincent De Roeck said...

Ter verduidelijking. Wanneer ik hier over "stelen" spreek, doel ik op het volgende:

- Het beheer van de loten in overheidsbezit kost belastinggeld wat onder dwang geïnd werd bij burgers en bedrijven. Dit is diefstal.

- Het in portefeuille houden van loten door de overheid drijft de huidige prijs van bouwgrond op en dwingt de gezinnen vandaag om meer te betalen voor hun bouwgrond dan ze onder marktomstandigheden hadden moeten betalen. Ook dit is indirect diefstal. Geld dat anders in productievere zaken geïnvesteerd had kunnen worden, moet nu in bouwgrond gestoken worden omdat vadertje staat dat beslist heeft. Een schande gewoon.

Het is en blijft trouwens gewoon beangstigend hoe weinig kritisch mensen vandaag de dag nog zijn tegenover hun overheid. En het fabeltje van "de armen helpen" is al helemaal grijsgedraaid. De armen help je het best door de kansen op sociale promotie te optimaliseren en hard werk dus te belonen. De creatie van de homo sovieticus die verslaafd is aan de staat is een feit geworden. Armoede en onderdrukking zullen ons deel zijn.

Daarbij als je "de armen" wilt "helpen", waarom pool je dan niet gewoon alle rijkdom in de samenleving en herverdeel je hem nadien gelijk onder alle burgers? Of is dat ook in uw links-etatistische ogen net iets te ver gaan? Ik zie immers geen enkel fundamenteel verschil tussen alles herverdelen en de door Paul Vreymans hierboven aangehaalde praktijk. Herverdeling is in de eerste plaats immoreel en in de tweede plaats contraproductief. Enkel naïef-linkse doctrinairen willen of kunnen dat kennelijk niet inzien.

 
At 2/9/09 11:49, Anonymous Anoniem said...

@kri.st

Zonder belastingen en ruimtelijke restricties zou bouwgrond hooguit 25€/m² mogen kosten. Vlaamse landbouwgrond kost immers slechts 2 à 5€/m², en de nodige wegeninfrastructuur en nutsvoorzieningen 20€/m² inclusief marge voor de verkavelaar. Ter illustratie: in het afgelegen Luxemburg, waar infrastructuur- en aansluitingskosten o.m. wegens de grotere afstanden nog veel hoger zijn dan in Vlaanderen, kost bouwgrond GEMIDDELD slechts 32€/m².

Elke meerprijs boven de 25€/m² is in Vlaanderen het gevolg van een georchestreerd aanbodtekort. Door de doelbewuste politiek van bouwgrondschaarste worden hardwerkende Vlaamse gezinnen vernederd tot de onmogelijke combinatie van twee voltijdse loopbanen met 25 of 30 jaar schuldafbouw en een gezinsleven. Niet zelden staan gezinnen voor de verscheurende keuze tussen vervulling van hun kinderwens en verwerving van een eigen woning. Deze prijs voor een contraproductief ruimtelijk beleid ontwricht de samenleving en is daarom onaanvaardbaar.

Ruimtelijk regelgeving wordt door de Vlaamse politiek schandalig misbruikt om haar bureaucratie en intercommunale vetpotten in stand te houden. Dat daarvoor duizenden Vlaamse gezinnen in zware problemen komen zal hen een zorg wezen.
Dit is geld dat productief had kunnen aangewend worden voor de creatie van echte welvaart.

We hebben tot voor 10 jaar perfect kunnen samenleven zonder restrictieve zonering, en in andere landen is het ruimtelijk beleid nog altijd beperkt tot enkele objectieve normen die ruimtelijke onverenigbaarheden of burenhinder voorkomen, en wordt planologische zonering geschuwd als de pest. Zolang ook onze ruimtelijke ordening daartoe beperkt bleef was onze bouwgrond nog betaalbaar en verliep ons verkeer vrij vlot. Veelal volstond zelfs nog één betaalde baan om de gezinswoning te verwerven.

Een ruimtelijk beleid dat gezinnen levenslang laat afdokken voor de vergunning van existentiële behoeften zoals onderdak stinkt naar uitbuiting.

Luiter naar deze uitzending van het Cato Institute:
How Government plans create artificial shortages and harm our prosperity, our quality of life and our children's future
The role of zoning and land use regulation in the housing bubble
http://feeds.cato.org/%7Er/CatoDailyPodcast/%7E5/435840132/randalotoole_housingboombustandanartificialshortage_20081029.mp3

paul Vreymans

 
At 2/9/09 12:18, Anonymous Eric said...

Paul Vreymans heeft hier voor de verandering eens gelijk.

 
At 2/9/09 12:30, Blogger Luc Van Braekel said...

Schaarste of overvloed hebben inderdaad een impact op de prijs. Of dat goed is of slecht, hangt af aan welke kant van de transactie je staat: koper of verkoper.

Schaarste of overvloed kunnen optreden door omstandigheden buiten onze wil: de koffie-oogst kan mislukken door het weer, bijvoorbeeld. Elke koper en elke verkoper moet er rekening mee houden dat vraag, aanbod en prijs kunnen schommelen door factoren buiten onze wil.

Stel dat de overheid de volgende politiek zou volgen: Vlaanderen is eigenlijk een soort stadsstaat en mag gerust volgebouwd worden. Landbouwgebied heeft de laagste prioriteit en mag verdwijnen, het groen dat overblijft dient een recreatiefunctie te hebben. Een jaar of tien geleden schreef Boudewijn Bouckaert eens een column in Trends die in die richting ging.

Persoonlijk zou ik voorstander zijn van zo'n politiek. Vlaanderen wordt een soort New York of Hong Kong, groen moet er zijn maar dan voor parken en bossen. En wie per se een open en vlakke horizon wil zien staat op een half uurtje in Zeeland of in Noord-Frankrijk.

Maar in wat volgt speel ik advocaat van de duivel tegen mijn eigen standpunt in.

De vraag naar bijkomende bouwgrond inwilligen tot aan de uitputting van de voorraad zou een slechte zaak zijn voor mensen die al grond of vastgoed bezitten. "Een schandalige aantasting van de waarde van ons privé-bezit", hoor ik het syndicaat van huiseigenaars al roepen.

Waarom zou de overheid voorrang moeten geven aan de belangen van wie geen vastgoed heeft, ten koste van wie al vastgoed heeft? Is dat voortdurend uitbreiden van het aanbod aan bouwgrond, méér dan de groei van de bevolking, een taak van de overheid? Kadert dat in de politiek van "geef aan wie niet heeft, en neem af van wie al heeft"? Moet ik de waarde van mijn vastgoed constant zien dalen omdat de overheid voortdurend nieuwe bouwgronden creëert? Is een constante hoeveelheid bouwgrond geen basis van "rechtszekerheid" en een stabiele markt met gekende randvoorwaarden?

Het is een tweesnijdend zwaard.

Persoonlijk zou ik voorstander zijn van een drastische politiek ten nadele van landbouwgrond en ten voordele van bijkomende bossen.

Bijvoorbeeld: landbouwgrond mag omgevormd worden naar 50% bouwgrond en 50% bos. Wie 2 hectaren landbouwgrond koopt mag er 1 hectare van volbouwen op voorwaarde dat hij één hectare bos creëert.

Maar dan zal je de protesten horen opstijgen van de mensen die tot nu toe dure bouwgrond gekocht hebben: "en mijn buurman kan bouwgrond verwerven aan één tiende van de prijs waaraan ik hem verworven heb?". Het zal weeral niet "rechtvaardig" en niet "eerlijk" zijn, zal er te horen zijn.

De huidige schaarste kan je als een gegeven beschouwen, als een constante, waaraan men zich maar moet aanpassen. Het is goed voor de verkopers, slecht voor de kopers. Ik zie niet in waarom de overheid speciale maatregelen zou moeten treffen om de enen te bevoordelen en de anderen te benadelen. Een status-quo inzake de hoeveelheid woongebied bij een grosso modo status-quo blijvende bevolking lijkt me ook niet zo onlogisch.

Tot zover de advocaat van de duivel.

 
At 2/9/09 12:42, Blogger Vincent De Roeck said...

De echte reden voor de Vlaamse overheid om die loten niet op de markt te brengen, is omdat ze het "oneerlijk" vindt dat enkel de huidige generatie van goedkope bouwgrond zou kunnen genieten. Zij willen die loten mondjesmaat op de markt brengen om zo ook de volgende generaties nog aan betaalbare gronden te helpen. Op zich natuurlijk zeer nobel, maar niet vrij van economische nonsens. Omdat mensen vandaag meer voor hun grond moeten betalen en dus minder kunnen investeren in productieve toekomstgerichte productieprocessen (via de kapitaalaccumulatie die we "sparen" noemen) neemt de algemene welvaart door deze overheidsmaatregel net af. Onze kinderen en kleinkinderen zullen goedkopere loten kunnen krijgen van de overheid, maar dat zal gepaard gaan met een lagere algemene levensstandaard dan het geval geweest zou zijn moest de staat zich hiermee niet bemoeien. De vraag of de latere generaties hiermee dus gediend zijn, is kennelijk niet aan de orde. Als links maar rustig aan ons algemeen verval kan blijven werken en wij hun idiotieën maar braaf blijven slikken, blijft alles peis en vree in Vlaanderland. Zum kotsen.

 
At 2/9/09 12:53, Blogger Vincent De Roeck said...

@ Luc Van Braekel. Twee zaken.

1) Niets moet in mijn ogen een hoge of lage prioriteit krijgen van de Vlaamse overheid. Bos, kavels of akkers, wat maakt het uit? De markt zal wel een optimale mix voorzien zeker? Ruimtelijke ordening moet opnieuw een LOKALE zaak worden en landeigenaars moeten opnieuw vrij zijn om met hun eigendom te doen wat zij willen. Iets heeft pas waarde als mensen er waarde aan toedichten. Als de groene jongens echt belang hechten aan bossen en akkerland, dat ze dan maar eens de daad bij het woord voeren en geld beginnen inzamelen om bossen en akkerland op de private markt te kopen en te conserveren. Het is immers gewoon te eenvoudig om enkel op gestolen belastinggeld te teren en dan dus op andermans kosten de heilige groene te gaan spelen.

2) U begaat als advocaat van de duivel enkele fundamentele fouten. U kan daar echter weinig aan doen, omdat u hier gewoon de neo-klassieke economische dogma's napraat die u zich waarschijnlijk nog van op de schoolbanken of vanuit de "economische" vakpers herinnert. De enige concurrentie die speelt in een economie is die in hoofde van de consument. Die weegt het marginale nut van al zijn opties af en maakt op basis daarvan een beslissing. Het feit dat die in het verleden een loot bouwgrond gekocht heeft, bewijst dat zijn persoonlijk genot van de aankoop daarvan meer doorwoog dan het kostenplaatje. Had hij geweten dat de prijs nadien zou dalen, had hij misschien gewacht. Maar als hij dat niet wist, is er geen enkele reden om dat achteraf "oneerlijk" te vinden. Hij heeft gewoon een gewenst bedrag betaald voor een gewenst product op een gewenst moment. Als men dat al niet meer inziet, hebben de wetten op de consumentenbescherming en de inquisitie van gesubsidieerde klantenorganisaties al meer schade aangericht dan ik daarvoor dacht. Zeker bij klassiek-liberalen als uzelf.

 
At 2/9/09 13:02, Anonymous pepperjack said...

Gelukkig dat LVB en Kri.st een paar nuanceringen aanbrachten.

Die van LVB vind ik het meest interessant: in Vlaanderen is het merdendeel ook eigenaar van bouwgrond en dus verkopende partij, dus het geld draait evengoed rond. Daarenboven kan een prijs duur zijn omdat er kopers zijn die het kunnen opbrengen, dus blijkbaar is er geld. Het is een markt van vraag en aanbod. En gezien er evenveel of meer gezinnen eigenaar zijn geworden de laatste jaren als een decennium tevoren, is het zeer te betwijfelen of grond economisch "duurder" is geworden met dus alleen maar netto-verliezers, en 2, of dit komt door overheidspolitiek.

Als bouwgrond goedkoper wordt, houden ofwel verkopers de grond in tot betere tijden (aanhouden van bouwgrond kost niets), ofwel kopen kopers gewoon grotere percelen hoor.

En 't is al aangehaald, als je door een prijsdaling de kopers wil bevoordelen, zul je moeten bijpassen voor gepensioneerden die hun appel voor de dorst in waarde zien verminderen.

Dus al uw ziedende preken hierboven ten spijt, ik peins niet dat er veel zou veranderen. De woonzones zijn daarenboven al tientallen jaren afgebakend, de formidabele prijsstijgingen begonnen in 1999. Veel correlatie tussen zonering en prijzen durf ik daar dus niet uit af te leiden.

Wat in het oog gehouden moet worden is de eigenaarsratio: hoeveel mensen kunnen eigenaar worden.

En als jullie echt denken dat het niet met vraag en aanbod maar met overheidsregulering te maken heeft dat de prijs gezet wordt, waarom koop je dan niet in Wallonië, en hoe verklaar je de prijsstijginen in Wallonië 'waar het zoveel beter is'? En is er een verschil in overheidszonering tussen Luxemburg en Waals-Brabant ofzo dat de prijzen zo verschillen?

Matra's verblinden. Per definitie is overheidsoptreden slecht, dus de 'dure' grond heeft te maken met overheidsoptreden. Genoteerd.

For the record: misschien al eens bedacht dat 6 miljoen Vlamingen een kleiner grondgebied hebben dan 3 miljoen Walen?

 
At 2/9/09 15:13, Anonymous Anoniem said...

Pepperjack ontkent dus dat de bouwgrondprijs met regulering en kunstmatige tekorten te maken heeft. Hoe kan hij dan verklaren dat dure bouwgrond netjes afgelijnd de taalgrens volgt ?
Zie kaart: http://workforall.net/2009/bouwgrond-g.jpg

Pepperjack heeft blijkbaar ook het recentste pandendecreet niet gelezen.
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showParlInitiatief.action?id=542358&tabId=-682091350
Dat pandendecreet legt loodzware belasting op “planbaten” op. Wanneer verkavelaars landbouwgrond aansnijden moeten ze in Vlaanderen alleen al aan planbaten gemiddeld 53,20€/m² betalen. Dat komt neer op zo’n 65€ per verkoopbare vierkante meter, wat de vervangingswaarde van een perceeltje vlaamse bouwgrond al gauw met 65.000€ opdrijft.

Omdat bouwgrond zodoende extreem duur wordt moeten verkavelaars ten behoeve van “sociaal zwakken” ook nog eens 20% van hun areaal aanbieden aan een sociaal tarief ver beneden kostprijs. Het gevolg is dat verkavelaars hun prijs voor vrije percelen met nog eens met zo’n 15.000€ moeten optrekken zodat straks nog minder mensen bouwgrond kunnen verwerven, nog meer sociale correcties nodig zijn en de mallemolen nog eens kan herbeginnen.

Alleen al de kost van die twee reglementen samen kost zo’n slordige 80.000 € per perceel van 1000m². Het is een typische voorbeeld van verdoken en welvaartvernietigende belastingen die zeer discreet via de immobilienmakelaars wordt geïnd, en daarom ook veelal niet is gekend. Daarinboven verhoogt ze niet eens het overheidsbeslag omdat die loodzware belastingen volgens de dubieuze overheidsstatistieken bij de noemer van de breuk Belastingen/BNP wordt geteld, en niet bij de teller.

Pepperjack vindt die wraakroepende uitbuiting van gezinnen via hun bouwgrond en van nijveraars via hun industriegrond niet erg. Blijkbaar is het lang geleden dat hij eens een oververschuldigd arbeidersgezin gesproken heeft. Hij vergeet bovendien dat al dat geimmobiliseerde geld veel beter had kunnen worden besteed voor productieve inversteringen die reële de welvaart genereren en ons allen ware ten goede gekomen. Het kunstmatig tekort aan industriegrond is immers ook de belangrijkste oorzaak van ons tekort aan starters in Vlaanderen.

Lees toch maar eens dat verhaal van Martin De Vlieghere:
10 jaar Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Georchestreerd bouwgrondtekort heeft bouwgrond onbetaalbaar gemaakt
http://workforall.net/Evaluatie-Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen-RSV.html


Of dat van Philippe Van den Abeele
Decreet Grond- en pandenbeleid: kostprijs onbekend

http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/448

 
At 2/9/09 15:18, Anonymous Anoniem said...

Zoning is a command by government to use land in a particular way. (...) Zoning is an example of privilege seeking, when the property owners of a neighborhood seek to exclude particular types of land use from their area. Instead of buying this benefit, they use government force to deprive others of benefits and obtain an implicit subsidy.(...)

The solution to the evil done by such confiscation of property and denial of liberty by all levels of government [is] to repeal all zoning laws, building codes, land-use restrictions, and permit costs and delays regarding enterprise and real estate. Only the absolute and total eradication of this government power will prevent arbitrary restrictions and costs from creeping back in.

Instead of forced zoning, there can and should be voluntary agreements among people, with covenants, easements, and community master deeds. If you want to benefit by restricting your neighbor's use of property, you should compensate him.

People are morally owed compensation for the benefits given up when some have exclusive control of land, but that benefit can and should be paid as a rent to the community, rents that also serve as the prime source of public revenue. Paying rent to the community is the efficient and equitable way to pay for and receive benefits from land. Once the rent is paid, then the title holder should have complete rights of possession, free to do with his land whatever is peaceful and honest.
http://www.progress.org/fold189.htm

 
At 2/9/09 19:32, Anonymous pepperjack said...

Anonieme toch, het is exact door zo'n bedenkelijke artikels uit gekende hoek te parroteren, dat je weinig overtuigend overkomt. Als je zoals De Vlieghere stelt dat files veroorzaakt zijn door de RO, (In Waals-Brabant zijn er geen files of wat?) dat het in Vlaanderen dramatisch is maar de verschillen/gelijkenissen met Wallonië niet kunt verklaren, als je niet ziet dat er niet "1" Vlaamse prijs is, dan doe je de zaak meer kwaad dan goed. Kom je dan nog eens af met het 'onmenselijke probleem dat men met 2 moet gaan werken' usw usw. dan is de argumentatie bondig gezegd bedenkelijk tot lachwekkend. Ook al haalt hij zeer correcte dingen aan.

De prijzen volgen à propos de autostrades van en naar Brussel, Antwerpen en Gent, aantrekkelijke stadscentra, aantrekkelijke toerischtische of grenscentra. Niet "de" taalgrens. Ik vraag me ook af of de prijs van "grond" relevant is om de duurte van de woonbehoefte te meten, ma swat.

De verklaring van Van den Abeele is ook zeer steekhoudend. (naast het feit dat er een generatie is gekomen die spontaan een dubbel inkomen heeft, die meer kan besteden aan onroerend goed omdat andere gezinsuitgaven naar beneden gaan, die ouders hebben van een generatie die ongezien vet geboerd heeft, de komst van internet dat de prijzen transparant maakte, en koopjes (vooral door wat ingeslapen oudjes) uitschakelde, de (mi opmerkelijk) STERK verminderde wil om nog met zwart te werken, en gewoon het feit dat we - dankzij de vrije markt - ook rijker worden en beterbetaalde jobs hebben, met meer te besteden inkomen, enzo eindeloos voort).

Het merendeel van de verkopers is particulier. Dus geld dat naar den bouw gaat is niet "immobiel". Zelfs geld dat naar een bank gaat, nog altijd een soort private instellng, is evenmin immobiel, in tegendeel.

 
At 2/9/09 19:33, Anonymous pepperjack said...

Vervolg:
Gezien de eigenaarsratio (mi nog altijd de top-graadmeter van wat maatschappelijk funest is of niet) is de prijs blijkbaar toch niet zo "dramatisch". En for your record, ik ken genoeg van onze vierde wereld gevallen, maar ook van gewone mensen voor wie onroerend goed zeer duur is. Als de prijs daalt, kopen diegenen die nu X kunnen opleggen, waarschijnlijk nog altijd voor X geld, maar gewoon grotere percelen. Want "toen het nog goedkoop was" was de eigenaarsratio niet beter, dus nog altijd voor evenveel mensen "te duur". Er zijn altijd mensen voor wie het 'schandalig' duur is, en die zijn altijd overtuigd dat het iemands schuld is, dat het onrechtvaardig is, en dat ze door de overheid geholopen MOETEN worden (ook al zie je dat ze na X jaar sparen al een pak verder zouden staan). Als die mensen niet op reis kunnen gaan, vinden ze eveneens dat het een basisrecht is. Ik wacht tot men vanuit het OCMW standaard GSMkosten gaat vergoeden, omdat communicatie het een mensenrecht is.

De planbatenheffing is hoog in die zin dat van zuivere winst de overheid tot nogtoe ... "0" euro van de verkoper opstreek. Maar het blijft nog altijd een belasting op ne cadeau. Men is dom geweest van met gemiddelden te werken, ipv per streek, maar der is niks dramatisch aan het feit dat iemand die onverwacht en ongepland waarde bekomt, iets afstaat. Voor de ene regio is de meerwaardeprijs een fluitje, voor de andere zal ze wegen.

Ik weet niet of u de wet van vraag en aanbod begrijpt, maar de verkoper zou zijn niet-belasting NIET cadeau doen aan de koper hoor. Al wat eraf is gegaan aan registratierechten toen die van 12,5 naar 10% gingen, kwam netjes bij de prijs. De koop-verkoop is een gesloten 2-partijen transactie, en een lineaire maatregel zoals het verlagen van de registratierechten kwam nooit de koper ten goede. Of course not. De meeneembaarheid edm, zit intelligenter in elkaar, omdat de verkoper voor zijn prijszetting moeilijker inschatting kan maken van wat de werkelijke kost voor "de" koper is.

Dit gezegd zijnde, ben ik wel volmondig akkoord dat al dat ingrijpen zoals sociale of gesponsorde bouwkavels, vele bestuurslagen die zich moeien, het belachlijke provinciaal niveau dat overal bij betrokken wordt, de MILJOENEN die aan nutteloze consultants verbrast worden usw, kortom de 'overhead' en marktverstoring - naast massale immigratie van mensen aan de onderkant van onze maatschappij - bijzonder nefast is. Mi vooral omdat die mensen allemaal iets nuttigers, en echt productief kunnen doen met hunnen tijd.

 
At 2/9/09 21:52, Anonymous Anoniem said...

Sinds wanneer is Pepperjack liberaal geworden?

 
At 3/9/09 11:47, Anonymous Anoniem said...

@philippe
Natuurlijke heeft ook de artificiëel lage rente een nefaste invloed gehad op de prijsstijgingen, en er spelen ook wel koopkracht en lokale voorkeuren voor bepaalde (fiskaal vriendelijke) gemeenten een rol. Maar deze invloeden zijn van verwaarloosbare orde in vergelijking met de evidente invloed van het ruimtelijk beleid. Hoe kan je anders de gigantische prijskloof van 1 tot 3 verklaren tussen Wallonië en Vlaanderen ? Was de rente niet even laag onder als boven de taalgrens ? Ook de verschillen in koopkracht bedragen slechts enkele procenten.

De hoofdoorzaak ligt duidelijk de veel te restrictieve zonering die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd gecreëerd onder het mom van de bescherming van de “open ruimte”.

Volledig akkoord dat Ruimtelijke ordening weer moet worden wordt herleid tot zijn essentie: regels op lokaal gemeentelijk niveau die burenhinder voorkomen. Gans die dure bureaucratische bovenbouw in de provincie en het gewest moet worden gesloopt omdat ze slechts vertraging en het geen enkele meerwaarde biedt.

Zonering en bescherming van de “open ruimte” is een van die verzinsels van het ecofascisme dat “progressief” onze natuurrechten willen inpalmen, en de mens alsmaar dieper ondergeschikt maken aan de meest futiele ecologische bedenksels zoals “open ruimte” (in het frans is dit Vlaams verzinsel nog best vertaalbaar als “le néant”). Ook de schimmige windhandel in CO2 certificaten behoort thuis in diezelfde categorie. Op zijn zachts kan men stellen dat het nut van zulke onzinnige bedenksels in geen enkele proportie staan tot de catastrofale gevolgen voor de samenleving. Niet de natuur is bedreigd, maar de mens als vrij en verantwoordelijk wezen. Zie wat de Tsjechisch president Vaclav Klaus daarover vertelt in deze youTube: http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1906

paul vreymans

 
At 4/9/09 10:31, Anonymous Anoniem said...

Pepperjack lijkt inderdaad tot inkeer gekomen. Alleen jammer dat hij zonering nog altijd als een evidentie beschouwt en bouwvergunningen zelfs als een “cadeau” van de overheid. Daarmee zet hij de waarheid op zijn kop. De overheid heeft door de zonering eerst het gebruiksrecht van eigendom beperkt en zo de bouwrechten zonder enige vergoeding geconfisceerd. Elke bouwvergunning is daardoor slechts een restitutie van wat eerst ons aller natuurrecht was. Was eigendom immers niet het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken? (Art. 544 Burgerlijk Wetboek). En verleent het EUROPEES VERDRAG MENSENRECHTEN Art. 4-2: niet het recht aan eenieder die zich wettig op het grondgebied van een staat bevindt, zich daar vrij te verplaatsen en er in vrijheid woonplaats te kiezen ?

manu

 
At 4/9/09 15:37, Blogger Kri.st said...

@Vincent: Vind je dat de post, brandweer en politie voortaan niet meer langs hoeven te komen in het buitengebied, of dat inwoners van dat buitengebied maar meer voor deze dienst horen te betalen?
Daar hoor ik je maar weinig over...

 
At 4/9/09 16:00, Blogger Vincent De Roeck said...

@ KRIST

Ik vind niet per se dat deze diensten niet meer in het buitengebied langs moeten komen. Ik vind dat de post privaat zou moeten zijn en dat het dus aan de private spelers is om die keuzes te maken en aan de consumenten om hen daarin te sturen door hun koopgedrag. Brandweer en politie zijn in mijn ogen lokale bevoegdheden. Het is dus aan de lokale overheden om daarover te beslissen én dus om daaraan gekoppeld de nodige lokale heffingen en/of belastingen te koppelen. Persoonlijk vind ik zeker dat mensen die op afgelegen plaatsen willen gaan wonen, meer zouden moeten betalen voor hun diensten dan de anderen. Maar opnieuw, dit zou ten alle tijde een lokale bevoegdheid moeten zijn en de gemeenten mogen van mij zeker hierin met elkaar concurreren. Daarbij denk ik dat brandweer, en politie tot op zekere hoogte ook, ook perfect privaat georganiseerd kan worden. Ik vind het verder zelfs immoreel dat mensen goedkope grond aankopen of in afgelegen oorden gaan wonen waar de vastgoedprijzen veel goedkoper zijn, maar dan wel niet bereid zijn om meer te bepalen voor hun diensten. Het is immoreel om te free-riden op de samenleving. Alleen denk ik dat variabele prijzen voor overheidsdiensten misschien niet de beste keuze is, maar wel een verregaande of volledige privatisering van al die diensten. Idem voor openbaar vervoer. Waarom moet iemand in de stad die elke dag naar zijn job wandelt, belastingen betalen om de een of andere pipo - die goedkoop in een plattelandsdorp woont - zijn bus te betalen? Dat is de echte vraag. De rest is naïef-linkse nonsens. Idem voor de post. Daarbij, wie durft in deze tijden nog beweren dat toegang tot de traditionele posterijen een mensenrecht zou zijn?

 
At 6/9/09 17:55, Anonymous Anoniem said...

@ krist
Dat verhaal van free-riding op publieke dienstverlening is intussen wel afgezaagd en door de realiteit achterhaald. Je kan mensen uit het buitengebied toch moeilijk van free-riding beschuldigen terwijl je hen verplicht aan te sluiten bij uw zeer de inefficiente monolistische publieke dienstverleners (ook voor diensten die ze soms helemaal niet wensen) zodat ze een veelvoud betalen van wat lokale of private dienstverleners hen kunnen aanbieden.

De realiteit is dat uw publieke dienstverleners geen concurrentie dulden van lokale (gedecentraliseerde of zelfs individuele) initiatieven en vergunningen in die zin systhematisch worden geweigerd.Probeer maar eens een lokaal TV distributienetwerkje op te starten via je privé schotelantenne, of uw intercommunale wat concurentie aan te doen met een lokale huisvuilophaling of als je het wat groter ziet een lokaal elektriciteitsnetwerkje...

De echte Free riders zitten bij de collectivisten die op kosten van de belastingsbetaler op loopafstand zo nodig opera willen zien, of absurd theater waarvoor niet één consument een cent wil bovenhalen. Of bij zij die “open ruimte” wil creëeren op plaatsen waar nooit iemand voorbijkomt. Bevrijd ons aub van die publieke “weldoeners” en laat de consument vrij kiezen voor welke diensten hij welke prijs wil betalen.

 
At 27/10/09 14:04, Anonymous Anoniem said...

@Krist
En als er nu genoeg mensen zijn die voor die open ruimte willen betalen? Vrijheid moet langs twee kanten werken!

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>