27 mei 2009

Zo kan radio ook zijn, met zulke zinnen. (vpmc)

Marc Fumaroli:

Il est bien évident que s’il y a un point sur lequel la Gauche et la Droite sont complètement d’accord, et où même elles rivalisent de ...de ...de sottises, c’est bien dans le domaine de ce que vous [Michel Deguy] appelez à juste titre “le culturel”, la “politique culturelle”.µ

Et effectivement, il me semble que le culturel, c’est justement l’hypothèse selon laquelle un monde homogénéisé, technologiquement, peut être aussi –mais de manière logique– le plus capable de rendre la vie ...intense, intéressante, occupée, et même suroccupée.
En fin de compte le culturel se propose d’occuper tous les instants de chaque citoyen. Il faut aller le plus souvent aux musées, il faut aller le plus souvent dans les fêtes du livre, dans les fêtes de l’art, dans la force de l’art, et au fond, à la limite, on pourrait naître et mourir dans ce genre d’activités, qui à mon avis ne sont pour beaucoup ...qui enfin ne sont pas des contrepoids à ce qu’a d’abstrait le monde des services, ou le monde de l’industrie, mais qui est en réalité une simple adjonction, une sorte de complément, dans l’ordre du divertissement, du monde de la ...de l’agitation, de l’agitation ...moderne.

“L'art, la culture et le culturel”
Alain Finkielkraut reçoit Michel Deguy et Marc Fumaroli.
Émission “Répliques”, France Culture, du 23 mai 2009.

.
Marc Fumaroli:
Het is duidelijk, dat als er één punt is waar Links en Rechts elkaar uitstekend vinden, en waar zij in dwaasheden mekaar zelfs de loef willen afsteken, dit punt zich bevindt op het domein van wat u [Michel Deguy] terecht de “culturele wereld”, of de “cultuurpolitiek” noemt.
En inderdaad, zo lijkt mij, leeft de cultuurwereld
.juist bij gratie van de hypothese dat een technologisch gehomogeniseerde wereld –bijna logischerwijs– ook bij uitstek in staat is om het leven intens te maken …interessant, drukbezet, overbezet zelfs.
Het culturele neemt zich per slot van rekening voor, om beslag te leggen op ieder vrij moment van elke burger. Je moet nodig de musea in, nodig ook boekenbeurzen in, of kunstbeurzen, je moet in de greep van de kunst blijven.
En ja, welbezien kan men desnoods van wieg tot graf zich met zulke zaken onledig houden, terwijl die volgens mij nauwelijks uitstaans …enfin, geen tegengewicht kunnen vormen tegen de abstracties van de dienstenmaatschappij of van de industriële wereld, maar in feite een simpele toevoeging zijn, een complement kun je zeggen, behorend tot de sfeer van het vermaak, van de wereld van de drukte, de
...moderne drukte.
.

Labels: , , , , , ,

7 Comments:

At 27/5/09 22:51, Anonymous traveller said...

Dit is zeer juist maar in een vergeethoek geraakt.
Echte culturele "pass times" worden niet meer "geconsommeerd" door het zogezegde tijdsgebrek en totale onbekendheid.
Alleen de franse literatuur en theater is nog zeer levendig en wordt door de franse staatstelevisie zeer sterk gepromoot. Hun boekbesprekingen zijn zeer goed en aangenaam om te bekijken op France 2, France 3 en France 5.
Ik hoor al zuchten "hoe kan men in God's naam een boekbespreking bekijken?". Dat gaat echter heel goed bij de fransen.

 
At 27/5/09 23:17, Blogger Marc Vanfraechem said...

@traveller: Reich-Ranicki deed dat op ZDF ook, en in Nederland kent men er ook iets van, maar (ik ben helaas geen flamingant ;-) in Vlaanderen heeft men daar noch de auteurs, noch het publiek voor... met programmamakers heeft dat veel minder te maken: er is geen voedingsbodem hier.

 
At 28/5/09 08:40, Anonymous traveller said...

@ MVF

Ik zie dat niet zo direct zoals jij het zegt.
Onze schrijvers zijn niet op het scherm te zien, alleen als het regime aanhangers zijn en dan gaat het alleen over politiek correcte onderwerpen.
In Frankrijk, waar ik regelmatig de laat-avond uitzendingen volg, gaat het over de boeken en hun inhoud, hun kwaliteit, er wordt geen woord over de politieke correctheid gesproken.
Dat is wel duidelijk afhankelijk van de politieke creaturen in de (V)RT.
Verder is het wel waar dat de Vlaamse oogst zeer klein is, maar wie nooit een boekbespreking op TV ziet krijgt ook minder goesting om te schrijven en er is ook veel minder reklame voor de verkoop van de boeken.
Wat dacht je van een boekbespreking met Koenraad Elst? Met Koen Dillen?
Je zult ze nooit op (V)RT zien.

 
At 28/5/09 15:39, Anonymous pierre plum said...

@Marc Vanfraechem

Ik vind in elk geval dat Rondas al jarenlang goede culturele radioprogramma's aflevert.
Dat France culture het in het algemeen beter doet dan Klara, hangt volgens mij samen met de hogere filosofische geschooldheid van het gevormde Franse publiek.
In Frankrijk is filosofie een basisvak voor de humaniorastudent.
Wij moeten het stellen met literatuuronderwijs, waar zijdelings aan filosofische vraagstukken geraakt wordt.
Ook de les godsdienstleer of moraal kunnen geen degelijk filosieonderwijs vervangen.
Toch moet het mogelijk zijn om naar aanleiding van pas verschenen boeken over interessante culturele onderwerpen: een biografie van Dante, een boek over het geweld van Hans Achterhuis,de vele publicaties over Joseph Roth de laatste tijd, met enkele professoren, journalisten en andere deskundigen, een avondvullend radio- en tv-programma te maken.
L'organe crée la fonction, keer ik Buffons uitspraak om, eens er zo'n programma komt, komt ook de belangstelling.
Volgens mij heeft dit alles zeer weinig met links of rechts te maken...gelukkig niet.

grtjes pierre plum

 
At 28/5/09 15:59, Anonymous pierre plum said...

Buffon moet Lamarck zijn, zegt mijn vrouwke mij, en die heeft altijd gelijk ;)

 
At 28/5/09 16:23, Anonymous pierre plum said...

@Marc Vanfraechem

Nog ff melden: Les antimodernes, de Joseph de Maistre à Roland Barthes, van Antoine Compagnon, ,in nrf Gallimard.
Prachtig overzicht van de Franse anti-verlichtingdenkers, die men daarom niet kan gelijkstellen aan 'rechtse' denkers, gezien zij in het algemeen tegen zowel kapitalisme als liberalisme, dachten en schreven.Gewoon anti-modern dus.
Marc Fumaroli past daar compleet in, links of rechts, het is voor hem één pot nat, populisme, brood en spelen, cultuur als levensvullend amusement: het is allemaal des consuments.

grtjes pierre

 
At 29/5/09 12:32, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik zal Antoine Compagnon eens op mijn bestellijstje zetten Pierre, thx!
(al ligt er al heel wat te wachten om gelezen te worden...)

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>