17 mei 2009

Waarom een stem op de ELDR in de Europese verkiezingen misschien niet het beste idee is...

In België maken voorlopig enkel Open Vld en MR deel uit van de Europese liberale partij ELDR. Ook Lijst Dedecker hengelde (hengelt?) enige tijd geleden nog naar lidmaatschap van deze Europese koepel. De ELDR wordt in het Europees Parlement vertegenwoordigd door de ALDE-fractie waarin ook de verkozenen van de centrumlinkse Europese Democratische Partij zitting hebben. De ALDE wordt al enige tijd gedomineerd door sociaal-liberalen, egalitairen en etatistisch geïnspireerde gelijkekansenadepten. Op vlak van burgerlijke vrijheden is de partij de onbetwiste nummer één, daar niet van, maar jammer genoeg trekt ze de liberale lijn niet door naar andere domeinen. Het Europese politieke project is voor hen een dogma geworden, het Verdrag van Lissabon hun bijbel, en het fnuiken van vrijemarktwerking met regelneverij hun geliefkoosde bezigheid.

Ikzelf ben al jaren actief binnen LYMEC, de jongerenbeweging van ELDR, en ook daar kan men dezelfde desastreuze posities detecteren. Fransen die "de staat" tot norm verheffen. Britten en Scandinaven die de vrije markt maar met mondjesmaat haar ding willen laten doen. Basken, Catalanen en Galiciërs die Europa verkeerdelijk als oplossing zien voor al hun lokale nationalistische problemen. Een bont allegaartje dus waarbinnen ik mij over de jaren steeds minder en minder heb kunnen vinden, zeker omdat ik uitstekende contacten heb met partijen die buiten de ELDR staan én wel degelijk liberaal zijn. Ik denk dan natuurlijk aan UKIP en de Tories in Groot-Brittannië, de ODS en SSO in Tsjechië, de Liberal Alliance in Denemarken, Alternative Libérale in Frankrijk of de Moderaterna in Zweden.

Anderzijds is ELDR natuurlijk ook nog niet helemaal verloren voor het liberalisme. Daar zijn vol-liberale partijen zoals de Nederlandse VVD (met hun lijsttrekker Hans Van Baalen), de Estste Reformierakund (met de steun van vlaktaksgoeroe Mart Laar) of de Duitse FDP (met Brussels Network-medestichter Alexander Graf Lambsdorff) gelukkig nog te sterk voor. Maar de evolutie van ELDR naar het centrum is over de jaren al wel een feit geworden. En of ex-LVSV'er Philippe De Backer die als eerste opvolger na juni normaal in het Europees Parlement komt voor Open Vld daar ook maar iets aan kan veranderen, blijft nog maar de vraag... Maar let's hope so!ALDE-fractieleider Graham Watson (LibDems) gaf enkele weken geleden in "Tour&Taxis" te Brussel bovenstaande speech ter gelegenheid van de "campaign launch" van de ELDR. Ik was daarbij en verliet de zaal samen met enkele LVSV'ers na 2 minuten en 57 seconden toen Watson de volgende zin uit zijn botten rammelde. "And I am proud to belong to the party to which John Maynard Keynes was a leading light." De rest van zijn speech, het verdedigen van 'groene' oplossingen voor de crisis en botte aanvallen naar het adres van Libertas, heb ik gemist, ook al was dat misschien maar beter...

Hoe kunnen liberalen die naam waardig de denkpatronen van Keynes tot op vandaag blijven verdedigen? Hoe kunnen liberalen zichzelf zo verraden dat ze mee beginnen te huilen met de eco-fascisten in het bos? En hoe kunnen liberalen die geacht worden democratie, transparantie en subsidiariteit hoog in het vaandel te dragen toch zo'n blinde haat koesteren voor een project als Libertas, dat als geen ander net die waarden incarneert? Ik hoop dat ELDR zich herpakt of helemaal verdwijnt, want momenteel zijn zij de allerslechtste boodschapper die het liberalisme zich maar kan wensen in Europa. Met een vriend als Watson hebben we geen vijand meer nodig...


Declan Ganley overtuigde de Ieren om in juni 2008 "neen" te stemmen tegen het Verdrag van Lissabon. Hij neemt nu in juni deel aan de Europese verkiezingen voor Libertas. In oktober 2009 zal hij opnieuw op de barricaden staan van de vrijheid en de Ieren een tweede maal aansporen om "neen" te zeggen. Lissabon is een duivels verdrag dat de fundamenten legt voor een Europese Superstaat. Liberalen zouden dat verdrag met alle middelen moeten bestrijden voor het te laat is!


Uit het omvangrijke lexicon van de Europese instellingen.Dit YouTube-clipje werd door Libertas de wereld ingestuurd om aan te tonen hoe DDR-achtig de Europese Unie zich wel niet aan het gedragen is en hoe belangrijk uw stem in juni wel niet kan zijn.


Tenslotte wil ik ook nog even aankondigen dat ik voor het LYMEC-magazine "New Libertas" (o, ironie...) enkele weken geleden ELDR-voorzitster Annemie Neyts en ALDE-fractievoorzitter Graham Watson geïnterviewd heb over de nakende verkiezingen. Jullie kunnen dat interview binnen enkele dagen zeker ook op deze blog verwachten.

3 Comments:

At 17/5/09 23:06, Blogger Luc Van Braekel said...

Interessant en sterk artikel.

 
At 18/5/09 00:22, Anonymous Thomas said...

Op de weinig verhulde reclame voor zijn werkgever na dan hé, Luc...

;-)

 
At 18/5/09 10:42, Blogger Vincent De Roeck said...

Sinds deze week heeft gewezen Europarlementslid Jens-Peter Bonde een vaste gastblog op de website van de NOS. Ik ben de persoon die zijn schrijfsels aanvult en naar het Nederlands vertaalt. Een eerste artikel van ons kan je hier terugvinden.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>