23 mei 2009

Valse beschuldiging

In De Standaard van vrijdag noemt Jan Hunin de nieuwe Europese partij Libertas "anti-Europees", zonder deze beschuldiging inhoudelijk te onderbouwen. Hij is niet de enige die Libertas dit etiket opplakt. Merkwaardig, want terwijl de meeste Europese politici nog steeds niet bekomen zijn van het Frans, Nederlands en Iers "neen", is Libertas zowat de enige partij die met concrete voorstellen komt om de Europeanen opnieuw te laten geloven in de Europese Unie.

Voor het eerst in de Europese geschiedenis komen politici uit verschillende Europese landen op voor een gezamenlijke partij. Portugese groenen, Poolse conservatieven, Spaanse sociaal democraten, Tsjechische liberalen en Duitse christen democraten scharen zich allemaal achter hetzelfde Europese Libertas programma. Hoe zo'n Europees project toch "anti-Europees" kan zijn, moet Jan Hunin mij toch eens uitleggen. Maar zelfs als hij eigenlijk "anti-EU" bedoeld zou hebben, ben ik het niet met hem eens. Akkoord, Libertas wil de EU grondig hervormen, maar zeker niet met de bedoeling om haar af te schaffen.

De Europese Unie moet democratischer, de Europese besluitvorming moet transparanter en Europese beleidsmakers moeten meer verantwoording afleggen voor hun beslissingen aan de Europese burgers en parlementsleden: dat is volgens Libertas de enige manier waarop de EU het vertrouwen van de Europeanen kan herwinnen. Concreet wil Libertas bijvoorbeeld Europese parlementsleden het recht geven om zelf wetsvoorstellen in te dienen en wil het de deelnemerslijsten, agenda's en verslagen van de 300 geheime werkgroepen van de Raad van Ministers openbaar maken.

Misschien is de huidige generatie Europese leiders niet gelukkig met deze voorstellen, maar is het niet eigen aan iedere democratie dat beleidsmakers en oppositie van mening kunnen verschillen? Of had de Tsjechische president Klaus dan toch gelijk toen hij in het Europese parlement stelde dat de huidige EU geen oppositie duldt? Dat een partij meteen als "anti-Europees" gebrandmerkt wordt omdat ze voor een andere, meer democratische EU kiest dan die van het verdrag van Lissabon, is alvast weinig hoopgevend.

Labels: , , , ,

2 Comments:

At 24/5/09 08:21, Blogger Duplo Duplex said...

Blij te lezen dat het programma en de doelstellingen van Libertas nauw aansluiten bij die van de partij waar ik zal voor stemmen.
In Vlaanderen komt Libertas niet op en zodoende is er voor de echte aanhanger van Libertas maar één mogelijkheid: stem Vlaams Belang. Die partij wordt ook maar al te graag afgeschilderd als anti-Europees

Of is dit een politiek-correcte brug te ver?

 
At 24/5/09 16:28, Anonymous traveller said...

De superstaat Europa moet uiteen. De politieke structuur Europa mag hoogstens een confederatie op economische basis zijn. Punt.
De huidige tendens in de wereld is het zoeken naar de eigenheid. Politiek Europa wil die eigenheid "ausradieren".
VLAANDEREN MOET ONAFHANKELIJK EN UIT HET HUIDIGE POLITIEKE EUROPA.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>